här

OM OSS
DET HÄR GÖR VI
VÅRA ERBJUDANDEN
KUNDREFERENSER
SÅ HÄR GÅR DET TILL
Pemco Energi, Pär Westborg
Tänk dig att du tar ett morgondopp i en klar sjö, hör fåglarna kvittra på skogspromenaden
eller blickar upp mot en klarblå himmel. Vi vill att den natur som vi har idag också ska finnas i
framtiden. Därför hjälper vi företag och hushåll att använda miljövänlig värme baserad på
energi från naturen.
OM OSS
Historik
DET HÄR GÖR VI
VÅRA ERBJUDANDEN
KUNDREFERENSER
SÅ HÄR GÅR DET TILL
Här finns vi
Pemco Energi
Pemco Energi är ett av de snabbast växande företagen inom förnybar energi i Skandinavien.
Företaget har 29 anställda och omsätter 140 miljoner per år. Vi äger två pelletsfabriker med en
gemensam produktionskapacitet på ca 60 000 ton/år vilket motsvarar 290 GWh förnybar
energi. 2013 levererade företaget ca 130 GWh i 70 värmecentraler i Norge och Sverige.
Pemco Energi är en del i Pemco koncernen som årligen omsätter ca 2,8 miljarder
OM OSS
DET HÄR GÖR VI
Historik
VÅRA ERBJUDANDEN
KUNDREFERENSER
Här finns vi
Historik
1983
1992
1994
2009
2010
2011
2012
2013
2014
SÅ HÄR GÅR DET TILL
OM OSS
DET HÄR GÖR VI
Historik
VÅRA ERBJUDANDEN
KUNDREFERENSER
Här finns vi
Historik
1983
1992
1994
2009
2010
2011
1983
Pemco AS etableras. Nu över 30 år senare omsätter
koncernen 2,8 miljarder.
2012
2013
2014
SÅ HÄR GÅR DET TILL
OM OSS
Historik
DET HÄR GÖR VI
VÅRA ERBJUDANDEN
KUNDREFERENSER
Här finns vi
Historik
1983
1992
1994
2009
2010
2011
1992
Verksamheten som idag är Pemco Energi grundas i
Åmål, Sverige.
2012
2013
2014
SÅ HÄR GÅR DET TILL
OM OSS
DET HÄR GÖR VI
Historik
VÅRA ERBJUDANDEN
KUNDREFERENSER
Här finns vi
Historik
1983
1992
1994
2009
2010
2011
2009
Statoil Pellets- och färdigvärmeverksamhet i Sverige
förvärvades och blev Pemco Träpellets AB.
2012
2013
2014
SÅ HÄR GÅR DET TILL
OM OSS
DET HÄR GÖR VI
Historik
VÅRA ERBJUDANDEN
KUNDREFERENSER
Här finns vi
Historik
1983
1992
1994
2009
2010
2011
2012
2014
Pemco Träpellets byter namn till Pemco Energi. Vi
strävar hela tiden efter att erbjuda kunden det energislag
som passar verksamheten bäst. Pemco Energi speglar
bättre vårt breda erbjudande.
2013
2014
SÅ HÄR GÅR DET TILL
OM OSS
Historik
DET HÄR GÖR VI
Här finns vi
Här finns vi
70 värmecentraler
13 i Norge, 57 i Sverige
3 fjärrvärmeområden
2 pelletsfabriker
VÅRA ERBJUDANDEN
KUNDREFERENSER
SÅ HÄR GÅR DET TILL
OM OSS
Spara
DET HÄR GÖR VI
Bevakar
VÅRA ERBJUDANDEN
Installerar/sköter
Exempelanläggning 1
KUNDREFERENSER
SÅ HÄR GÅR DET TILL
Exempelanläggning 2
Spara pengar och investera i framtiden
Vi ser till att ta vara på det som naturen producerat. Genom att välja miljövänlig energi
baserad på exempelvis bioenergi kan ditt företag enkelt sänka kostnaderna och samtidigt
göra en insats för miljön. Vi har flera energikoncept för att du ska kunna välja det som
passar just ditt företag.
OM OSS
Sparar
DET HÄR GÖR VI
Bevakar
VÅRA ERBJUDANDEN
Installerar/sköter
Exempelanläggning 1
KUNDREFERENSER
Exempelanläggning 2
Spara pengar och investera i framtiden
Vi hjälper företag att ersätta sin användning av fossila
bränslen med miljöriktiga alternativ och samtidigt spara
pengar.
Dessa lösningar kan vara pellets- eller flislösningar, likväl
lösningar som bygger på geoenergi eller bioolja. Vår
målsättning är att hitta bästa lösningen för just er
verksamhet.
Tillsammans sparar vi både miljö, pengar och tid.
Låt oss visa hur.
SÅ HÄR GÅR DET TILL
OM OSS
Sparar
DET HÄR GÖR VI
Bevakar
VÅRA ERBJUDANDEN
Installerar/sköter
Exempelanläggning 1
KUNDREFERENSER
Exempelanläggning 2
Vi hjälper dig hålla koll
Politiska och tekniska faktorer är under ständig
förändring vilket påverkar beslut och ekonomi. Just nu
står vi exempelvis för en skattejustering som träder i
kraft första jan 2015. Förslag finns inför 2016 att helt
slopa subventionerna.
SÅ HÄR GÅR DET TILL
OM OSS
Sparar
DET HÄR GÖR VI
Bevakar
VÅRA ERBJUDANDEN
Installerar/sköter
Exempelanläggning 1
KUNDREFERENSER
Exempelanläggning 2
Vi installerar, driver och sköter anläggningen
Det finns flera alternativ för hur anläggningar byggs
och installeras. Utrustningen skall klara av just era
specifika behov. Värme? Ånga? Invändig- eller
utvändig anläggning?
Det viktiga för er att ni skall få er energi. Hur ni får den
behöver ni egentligen inte tänka på. Det är vårt
åtagande.
SÅ HÄR GÅR DET TILL
OM OSS
Spara
DET HÄR GÖR VI
Bevakar
VÅRA ERBJUDANDEN
Installerar/sköter
Exempelanläggning 1
Installation i befintlig byggnad
Vi erbjuder den lösning som passar kunden bäst.
KUNDREFERENSER
Exempelanläggning 2
SÅ HÄR GÅR DET TILL
OM OSS
Spara
DET HÄR GÖR VI
Bevakar
VÅRA ERBJUDANDEN
Installerar/sköter
Exempelanläggning 1
Leverans av komplett panncentral
KUNDREFERENSER
Exempelanläggning 2
SÅ HÄR GÅR DET TILL
OM OSS
DET HÄR GÖR VI
Energikoncept Bas
Energikoncept Flex
VÅRA ERBJUDANDEN
Energikoncept Plus
KUNDREFERENSER
Fjärrvärme
SÅ HÄR GÅR DET TILL
Drift & Underhåll
Våra erbjudanden
Vi har delat upp våra energikoncept i vad vi kallar bas, flex och plus.
Gemensamt skräddarsyr vi en lösning efter era behov.
OM OSS
DET HÄR GÖR VI
Energikoncept Bas
Energikoncept Flex
VÅRA ERBJUDANDEN
Energikoncept Plus
KUNDREFERENSER
Fjärrvärme
Energikoncept Bas
Med Bas-konceptet levereras energi till er verksamhet,
helt utan anslutningsavgift.
Vi sköter all drift, service och övervakning enligt ett avtal
som tecknas. Efter bindningstiden har ni möjlighet att köpa
utrustningen eller fortsätta köpa energi från oss enligt
samma upplägg.
Drift & Underhåll
SÅ HÄR GÅR DET TILL
OM OSS
DET HÄR GÖR VI
Energikoncept Bas
Energikoncept Flex
VÅRA ERBJUDANDEN
Energikoncept Plus
KUNDREFERENSER
Fjärrvärme
Energikoncept Flex
Flex-konceptet ger er möjlighet att välja nivå på investering.
Vi sköter all drift, service och övervakning enligt ett avtal
som tecknas. Dessutom kan ni närsomhelst köpa loss er
anläggning. Här är vi väldigt flexibla. Därav namnet på detta
energikoncept.
Drift & Underhåll
SÅ HÄR GÅR DET TILL
OM OSS
DET HÄR GÖR VI
Energikoncept Bas
Energikoncept Flex
VÅRA ERBJUDANDEN
Energikoncept Plus
KUNDREFERENSER
Fjärrvärme
Energikoncept Plus
Genom att välja Plus-konceptet investerar och äger ni er
utrusning. Vi hjälper till med val av utrustning, installation
och utbildning av personal. När anläggningen lämnats över
finns vi kvar och kan hjälpa till med, övervakar drift och
larm. Vi handlar även upp bränsle och sköter service samt
trimmar kontinuerligt in anläggningen för att säkerställa
lägsta driftkostnad.
Drift & Underhåll
SÅ HÄR GÅR DET TILL
OM OSS
DET HÄR GÖR VI
Energikoncept Bas
Energikoncept Flex
VÅRA ERBJUDANDEN
Energikoncept Plus
KUNDREFERENSER
Fjärrvärme
Fjärrvärme
Vi förser er fastighet med fjärrvärme - enkelt och
miljövänligt. Använder ni fossila bränslen idag är fjärrvärme
ett bekvämt och effektivt sätt att sänka företagets
energikostnader.
Drift & Underhåll
SÅ HÄR GÅR DET TILL
OM OSS
DET HÄR GÖR VI
Energikoncept Bas
Energikoncept Flex
VÅRA ERBJUDANDEN
Energikoncept Plus
KUNDREFERENSER
Fjärrvärme
Drift & Underhåll
Tillsammans driver vi anläggningarna och bevakar/utreder
möjligheter för ständiga förbättringar för er ekonomi och
drift.
Drift & Underhåll
SÅ HÄR GÅR DET TILL
OM OSS
Kund 1
DET HÄR GÖR VI
Kund 2
VÅRA ERBJUDANDEN
Kund 3
KUNDREFERENSER
SÅ HÄR GÅR DET TILL
Kund 4
Kundreferenser
Vi har projekterat och byggt över 70 anläggningar i Sverige och Norge.
Här är några exempel.
OM OSS
Kund 1
DET HÄR GÖR VI
Kund 2
VÅRA ERBJUDANDEN
Kund3
Kund 4
Kjeller flygbas, Norge
Prefabricerad värmecentral för konvertering av
oljeproducerad värme
Grundlast pellets:
Reserv-/topplast olja:
Energimängd:
Andel Förnybart:
2x1900 kW
4200 kW
14000 MWh
90%
KUNDREFERENSER
SÅ HÄR GÅR DET TILL
OM OSS
Kund 1
DET HÄR GÖR VI
VÅRA ERBJUDANDEN
Kund 2
Kund3
Hokksund, Norge
Prefabricerad värmecentral
Grundlast pellets:
Reserv-/topplast olja:
Energimängd:
Andel Förnybart:
500 kW
800 kW
1250 MWh
>90%
Kund 4
KUNDREFERENSER
SÅ HÄR GÅR DET TILL
OM OSS
Kund 1
DET HÄR GÖR VI
Kund 2
VÅRA ERBJUDANDEN
Kund3
KUNDREFERENSER
Kund 4
Industriområde
En kund har ett ångbehov i sin tillverkningsprocess medans
en kund enbart har ett värmebehov.
Tidigare använde man ca 200 kubik Olja för totalt
1 800 000kr/år
Besparing 2015 ca 15% eller 270 000kr/år
Besparing 2016 ca 25% eller 450 000kr/år
Detta genom att välja Pemco Energikoncept Bas. Ingen
investering.
SÅ HÄR GÅR DET TILL
OM OSS
Kund 1
DET HÄR GÖR VI
Kund 2
VÅRA ERBJUDANDEN
Kund3
Kund 4
Industriområde
Antal anslutna företag:
Nuvarande system:
Kommande:
6st
Naturas/Olja
Pellets
Snittpris för området idag:
Pris 2015
Pris från fjärrvärmen:
75- 90öre/kWh
från 85ör/kWh
70öre/kWh
Avtalstid:
Besparing:
5år
5-50 %
Detta genom att välja Pemco Energikoncept Bas.
Ingen investering.
KUNDREFERENSER
SÅ HÄR GÅR DET TILL
Bekvämt – Ekonomiskt – Miljövänligt
Tänk dig att du tar ett morgondopp i en klar sjö, hör fåglarna kvittra på skogspromenaden
eller blickar upp mot en klarblå himmel. Vi vill att den natur som vi har idag också ska finnas i
framtiden. Därför hjälper vi företag och hushåll att använda miljövänlig värme baserad på
energi från naturen. www.pemco.se