Länsförsäkringar Bekväma Fonder

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BEKVÄMA FONDER
INFORMATION
Länsförsäkringar Bekväma Fonder
– ett enklare sätt att spara
För dig som vill ha ett bekvämt sparande har vi tagit
fram fem fonder där du endast behöver välja vilken tidshorisont du vill ha för ditt sparande, och vilken riskprofil
du har – sedan sköter våra förvaltare resten. Välj mellan
Bekväm Fond Defensiv, Bekväm Fond Stabil, Bekväm
Fond Balans, Bekväm Fond Tillväxt eller Bekväm Fond
Potential. Enklare kan det nästan inte bli.
Utöver de basfonder som de Bekväma placeringsförslagen
består av, får du även ditt sparande fördelat på region-, länderoch branschfonder där förvaltaren har en långsiktig tro på en
bra utveckling.
Automatisk hjälp med omfördelning och byten
Vilka fonder det är som ska ingå i de Bekväma Fonderna ses
över halvårsvis, eller vid behov – exempelvis vid större marknadshändelser. Vi sköter med andra ord omfördelningar och
byten åt dig inom fonderna, vilket gör att du lugnt kan luta dig
tillbaka.
Utöver det görs en kvartalsvis justeringen av innehaven, en
så kallad rebalansering, för att säkerställa att du bibehåller din
valda risknivå.
Välj din risknivå – låt förvaltaren sköta resten
Du behöver inte vara särskilt intresserad, expert eller aktiv för
att lyckas med ditt sparande. När du sparar i en bekväm fond ser
våra förvaltare till att dina pengar alltid är placerade i de fonder
som de anser har de bästa förutsättningarna för tillfället.
Fonderna bygger på de Bekväma placeringsförslag som
Länsförsäkringars aktie- och räntestrateger sedan tidigare tar
fram. Men här tar vi dem ett steg längre.
Bekväm Fond Defensiv
(Mycket låg risk)
Black Rock Dynamic
Diversified Growth
Länsförsäkringar
10
%
Global Strategisk
20%
Ränta
Bekväm Fond Stabil
(Låg risk)
Länsförsäkringar
Kort Ränta Företag
20%
Enter Return
15%
20%
Standard Life
GARS
15%
Länsförsäkringar
Företagsobligation
Norden
Bekväm Fond Tillväxt
(Hög risk)
Länsförsäkringar
Småbolag Sverige
Länsförsäkringar
5 10%
%
Sverige Aktiv 10%
20%
Fidelity Global
Focus Fund 20%
SEB
Hållbarhetsfond Global
Länsförsäkringar
Småbolag Sverige
Fidelity Global
5
Focus Fund
10% %
SEB Hållbar- 5%
hetsfond
Global
20%
Standard
Life GARS
Länsförsäkringar
Kort Ränta Företag
25%
15%
20%
Länsförsäkringar
Global Strategisk Ränta
15%
Standard
Life GARS
Black Rock
Dynamic
Diversified
Growth
Länsförsäkringar
Företagsobligation
Norden
Fidelity Global
Focus Fund
25%
10%
SEB Hållbarhetsfond Global
1
10%
25%
Enter Return
Standard
Life GARS
20%
Black Rock Dynamic
Diversified Growth
Lägre risk
Standard
SEB Europafond
Life GARS
Småbolag
Länsförsäkringar 10%
Småbolag
5
15%
%
Sverige
Länsförsäkringar 15%
20%
Sverige Aktiv
Länsförsäkringar
Japanfond
Länsförsäkringar
Småbolag Sverige
Länsförsäkringar 5 5
Sverige Aktiv
% % 15%
Fidelity Global 20%
Focus Fund
Bekväm Fond Potential
(Mycket hög risk)
SEB Europafond
Småbolag
20%
Bekväm Fond Balans
(Medelrisk)
SEB
Hållbarhetsfond Global
Högre risk
2
3
4
5
6
7
Fondernas färg i diagrammen motsvarar risknivån
i respektive fond. När du sprider sparandet på flera
fonder minskar den totala risken i sparandet.
Vilken fond ska jag välja?
Är du den bekväma fondspararen så behöver du inte vara aktiv
själv. Vad du behöver göra är att fundera ut hur din tidshorisont
ska se ut och vilken risknivå du vill ha. När du gjort detta så kan
du ta hjälp av matrisen här bredvid, så har du svaret på frågan
om just ditt fondval.
VILKEN FOND SKA JAG VÄLJA?
Sparhorisont
Risk
0-1 år
1-3 år
3-5 år
5-10 år
Över 10 år
Låg
Kontosparande
Länsförsäkringar
Bekväm Fond Defensiv
Länsförsäkringar
Bekväm Fond Stabil
Länsförsäkringar
Bekväm Fond Balans
Länsförsäkringar
Bekväm Fond Balans
Medel
Kontosparande
Länsförsäkringar
Bekväm Fond Stabil
Länsförsäkringar
Bekväm Fond Stabil
Länsförsäkringar
Bekväm Fond Balans
Länsförsäkringar
Bekväm Fond Tillväxt
Hög
Länsförsäkringar
Bekväm Fond Stabil
Länsförsäkringar
Bekväm Fond Stabil
Länsförsäkringar
Bekväm Fond Balans
Länsförsäkringar
Bekväm Fond Tillväxt
Länsförsäkringar
Bekväm Fond
Potential
NYCKELFAKTA – BEKVÄMA FONDER
Bekväm Fond
Defensiv
Bekväm Fond
Stabil
Bekväm Fond
Balans
Bekväm Fond
Tillväxt
Bekväm Fond
Potential
Risk
3 av 7*
3 av 7*
4 av 7*
5 av 7*
5 av 7*
Förvaltningsavgift
1,1 %
1,2 %
1,5 %
1,7 %
1,7 %
Andel aktier i
normalportföljen
0%
20 %
40 %
65 %
90 %
Fondföretag
Länsförsäkringar Fondförvaltning
* Per 2015-11-04. För aktuell risknivå, se information på lansforsakringar.se
Risker förknippade med en investering i fonderna
Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.
Länsförsäkringar Bergslagen 021-19 01 00 | Länsförsäkringar Blekinge 0454-30 23 00 | Dalarnas Försäkringsbolag 023-930 00 | Länsförsäkringar Gotland 0498-28 18 50
Länsförsäkringar Gävleborg 026-14 75 00 | Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 044-19 62 00 | Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 031-63 80 00
Länsförsäkringar Halland 035-15 10 00 | Länsförsäkringar Jämtland 063-19 33 00 | Länsförsäkringar Jönköping 036-19 90 00 | Länsförsäkringar Kalmar län
020-66 11 00 | Länsförsäkring Kronoberg 0470-72 00 00 | Länsförsäkringar Norrbotten 0920-24 25 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 0500-77 70 00 | Länsförsäkringar
Skåne 042-633 80 00 | Länsförsäkringar Stockholm 08-562 830 00 | Länsförsäkringar Södermanland 0155-48 40 00 | Länsförsäkringar Uppsala 018-68 55 00
Länsförsäkringar Värmland 054-775 15 00 | Länsförsäkringar Västerbotten 090-10 90 00 | Länsförsäkringar Västernorrland 0611-36 53 00 | Länsförsäkringar Älvsborg
0521-27 30 00 | Länsförsäkringar Östgöta 013-29 00 00
lansforsakringar.se
LF 10583 utg 04 Sitrus 201686 2015-11
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka
hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad och informationsbroschyrer på www.lansforsakringar.se.