Produktblad WorkOnlineCare

WorkOnline Care
En komplett IT-lösning för
vård & omsorg
WorkOnline Care är en heltäckande ITlösning för arbete inom vård & omsorg.
Du loggar in till ditt skrivbord via Internet
och arbetar som vanligt med journalsystem och dina andra applikationer. Vi
sköter driften i bakgrunden centralt.
Koppling till Sjunet
Donator har en så kallad tredjepartsanslutning till kommunikationsnätverket
Sjunet. Genom WorkOnline Care kan du
enkelt ansluta till Sjunet vilket ofta är ett
krav för vårdavtal med t.ex. landstingen.
Fördelar med WorkOnline Care:
Inloggning med SITHS-kort
SITHS är en tjänstelegitimation för både
fysisk och elektronisk identifiering. Den är
framtagen för sjukvården och anpassad
efter de höga krav som ställs på säkerhet
och behörighetskontroll. Du kan självklart
använda samma kort för att identifiera dig
mot SITHS och logga in till ditt skrivbord i
WorkOnline Care.
•
Du får en färdig driftmiljö anpassad
för vård & omsorg.
•
Du får en stabil och säker IT-drift
och kan fokusera dina patienter.
•
Du betalar per funktion och användare till fast månadskostnad.
Så här funkar det
Du arbetar precis som vanligt. Den enda
skillnaden är att du når ditt skrivbord över
Internet och att dina applikationer i själva
verket körs på våra servrar. Vår drift-miljö
är speciellt anpassad för de krav som ställs
inom vårdsektorn vad gäller kommunikation, säkerhet och behörighetskontroll.
Applikationer & funktioner
Vi driftar idag de flesta applikationer som
används inom vård och omsorg t.ex. CGMs
applikationer Journal III, Medidoc, PMO,
Asynja, Take Care samt deras e-tjänster
som E-recept web tidbok, sjukintyg och
lab svar. Vi driftar även Welch Allyns alla
produkter och dikteringslösningar som
MaxManus och CareTalk mm. Om du använder en applikation som inte finns i drift
WorkOnline Care i dag så löser vi givetvis
även detta.
Tel 031 720 31 00 www.donator.se [email protected]
Enklare, tryggare och effektivare
Donator har lång erfarenhet av IT-drift
för vårdsektorn och förstår vilka krav er
verksamhet ställer på IT-miljön. Detta gör
att du kan vara säker på att få en effektiv
drift och en kvalificerad support när du
väljer WorkOnline Care hos Donator.
Tilläggstjänster
För att göra det ännu enklare för dig kan
du även hyra dina arbetsstationer direkt
av oss. Vi installerar på plats och sköter
sedan driften centralt. Vår Service Desk
kan även fungera som Single Point Of
Contact för dina användare. Du får en
leverantör som sköter om all din IT och ett
nummer att ringa när du behöver support.
Allt till en fast kostnad per månad. När vi
sköter er IT får ni mer tid till era patienter.