TEKISNYTT Nr 2 2015

INNOVATIVA IT-LÖSNINGAR FÖR HÅLLBAR SAMHÄLLSBYGGNAD
• FULLADDADE PRODUKTRELEASER
• REGERINGEN IT-SATSAR
• DIGITAL FÖRVALTNING
• STORSATSNING INOM
RÄDDNINGSTJÄNSTEN
• TEKIS TRÄFFEN
Nr 2 - 2015
LEDARE
VÄLKOMMEN TILL TEKIS
ATT VÅGA VARA BÄST…
Tekis Träffen har precis avslutats och i efterdyningarna från vårt rekordhöga betyg på 4.2 av 5 så kommer så klart funderingarna över vad som nu
händer framåt. Det svenska samhällets norm styrs av ordet lagom och helst
ska vi också vara överens – med konsensus har vi kommit långt. I digitaliseringsresan har konsekvensen tyvärr blivit att vi halkar efter grannar runt om
i Europa, från att ha varit ledande ligger vi nu på en femte plats och om vi
inte får tydligare direktiv för den digitala förvaltningens resa framåt kommer
spridningen av lösningar att fortsätta växa. Flera av våra kunder har byggt
lösningar för en helt digital process, Vallentuna och Norrtälje är två bra exempel på hur man kommit framåt på lite olika sätt.
Tekis är Sveriges största leverantör av
systemlösningar för den kommunala marknaden.
”Innovativa IT-lösningar för
hållbar samhällsbyggnad”
Vi levererar effektiva IT-lösningar för digital samverkan i det moderna samhället.
Vi bygger våra lösningar i nära samarbete
med Sveriges kommuner.
Med verksamhetsnära kompetens ger vi
våra kunder stöd i samhällsbyggandets
olika faser.
Tekis AB ingår i Addnode-koncernen som
är noterad på OMX Nordic List, Small Cap.
BÄST PÅ DIGITAL FÖRVALTNING
Temat på Tekis Träffen var Digital förvaltning och vi kan nu visa hur vi har
sytt ihop våra lösningar till ett obrutet digitalt flöde från e-tjänst till e-arkiv,
några kunder har även vågat ta steget att arbeta i en helt digital process.
Att våga bli bäst innebär också att man måste våga ändra på det sätt man
jobbat tidigare och det är en kommande utmaning för många. Vår avslutningstalare Thomas Ravelli konstaterade att man utvecklas först när man
våga kliva ur komfortzonen – genom att stå i passningsskugga blir man inte
bäst.
Regeringens mål är att vi ska bli bäst i världen på digitalisering och det
kommer krävas obekväma beslut på vägen från högre nivå och det kommer
ta tid. Vi konstaterar att de lösningar vi byggt och bygger kommer hjälpa
alla våra kunder en bra bit på vägen mot att bli, om inte allra bäst, så avsevärt mycket bättre.
Årets Tekis Träff slog rekord inte bara i högt betyg och antal deltagare men
också i det antal nya lösningar som visades på våra olika spår. Det genomgående temat för våra nysatsningar är att de ska erbjuda moderna lättanvända funktioner för ökad kvalitet och effektivitet hos våra kunder. Mobila
stöd för handläggare såväl som beslutsfattare och politiker är redan klara,
smarta funktioner för enkel planering och uppföljning ytterligare annat som
redan är klart.
Vi bygger de pusselbitar som krävs för att bli bäst på digital förvaltning hos
Sveriges kommuner, vi samarbetar och för diskussioner med flera myndigheter som ex SKL, MSB och SCB för att säkerställa att våra lösningar är i
framkant för att leverera rätt pusselbitar för smarta och standardiserade
integrationer.
Jag hoppas att ni blir inspirerade av allt nytt som nu kommer från oss och
om ni missade årets Tekis Träff så får ni gärna höra av er till oss så kommer
vi och berättar om hur vi kan hjälpa er att lägga just ert pussel för att bli
bäst på digital förvaltning.
INNEHÅLL
Tekis Träffen
Tekis-Gata6-7
Tekis-FB8
Digital förvaltning
Ecos 2
Autodesknyheter Utbildning/Konsult/Support18
Personal & marknad
Carin
Andersson
Postadress
Box 315, 731 27 Köping
Ansvarig utgivare
Carin Andersson, VD
08-404 31 81
Besöksadress
Scheelegatan 1, 731 30 Köping
Telefon växel 0221-168 70
Fax 0221-168 74
Adressändringar etc:
Maila [email protected]
2 TEKIS NYTT NR 2 HÖSTEN 2015
Skribenter
Monica Lindberg
Christophe Poncin
Helen Ekelöf
Daniel Mattsson
Johan Foglander
Kim Rehnfeldt
Karin Wiklander
Lena Johnsson
Tomas Johansson
Stefan Idstam
Form & Produktion
Peter Gustafsson
Reklamhuset RINK AB
[email protected]
Upplaga 6.600 ex
Tekis är Sveriges största leverantör av systemlösningar för
den kommunala marknaden.
16
Produktnyheter17
carin.andersson
@tekis.se
Personlig e-post
fö[email protected]
12
Räddningstjänsten14-16
08-404 31 81
TEKIS NYTT
www.tekis.se
9-11
Vabas13
Vi fortsätter vår resa med nya innovativa it-lösningar för en hållbar framtid
där vi har medborgaren i fokus och
tillsammans med er vågar vi vara
VD
bäst!
Trevlig läsning önskar Carin
3-5
Omslagsbilden
Michael Hallgren
från Tekis Träffen
2015 vilken hade
James Bond-tema.
19
TEKIS TRÄFFEN 2015
Årets Tekis Träff fick ett rekordhögt betyg och det verkar som att det är
många enskilda faktorer som var med och bidrog till det.
Till exempel samlade Tekis Träffen över 400 deltagare vilket skapade
förutsättningar för många spännande möten och diskussioner.
Utan deltagare ingen Tekis Träff!
Tekis Träffen gästades i år även av
en rad spännande gästföreläsare
från såväl näringslivet, regeringen,
olika myndigheter och kommuner
som ville dela med sig av sina erfarenheter.
Utöver våra produktspår körde
vi bl.a. fjolårets nyhet ”Beslut &
Strategi” som i år hade många fler
deltagare. Ytterligare en handfull
pass hade ett lite mer övergripande
budskap.
Årets nyhet var passet ”I huvudet på
en vinnare” där vår nyblivne världsmästare Jonas Buud berättade om
sin satsning mot guldet. Detta var
ett pass som verkligen blev uppskattat och som hade behövt en
större lokal.
DIGITAL FÖRVALTNING
En annan förändring i årets program
var att vi hade en inledning som
i stor utsträckning hölls av gästföreläsare. De pratade om ämnen
som berörde oss alla samtidigt
som innehållet stämde in på årets
tema, Digital förvaltning. Både
utvärderingen samt de samtal som
Tekis Nytts utsända hade med olika
deltagare vittnar om att detta var en
jättebra idé som man gärna ser finns
kvar framöver.
Tekis Träffen avslutades detta år av
en inspirerande föreläsning av en
mästares mästare nämligen Thomas
Ravelli. Hans budskap var att vi inte
ska stå kvar i komfortzonen utan i
stället våga vilja vara bäst i världen
och skaffa oss målbilder som hjälper
oss med det. Börja t.ex. varje måndag morgon med att ta dig en titt i
spegeln och säg ”Fy tusan vad bra
jag är!”
Vi tar med oss detta och sätter
genast fart med planeringen för
nästa års Tekis Träff. Håll utkik efter
plats och datum då vi siktar på att
kunna kommunicera det inom en
snar framtid.
TEKIS NYTT NR 2 HÖSTEN 2015 3
MARKNADSAKTIVITETER
TEKIS TRÄFFEN 2015
MARKNADSAKTIVITETER
TEKIS TRÄFFEN 2015
MÅNGA MÖJLIGHETER
I DIGITALISERINGENS FOTSPÅR
Det var många som tyckte att årets
inledningstalare skapade en riktigt
bra grund för fortsatta diskussioner
under Tekis Träffen. Vår gästföreläsare Daniel Akenine, teknik- och säkerhetschef på Microsoft, tog oss med
på en omvärldsspaning med fokus på
IT-teknologins fram- och baksidor.
En av de omvärldsfaktorer som kommer att påverka oss alla är att jordens
befolkning ökar och att ökningen blir
koncentrerad till ett fåtal platser. Vi
har t.ex. redan en förflyttning från
landsbygd till storstad och den trenden har ingen synlig avmattning vilket
innebär att över 70 % av befolkningen
år 2050 skall få plats i våra städer.
För att klara av ett ökat behov av
kommunal service till allt fler människ-
or på en allt mer tätbefolkad yta kommer det krävas många nya innovativa
IT-lösningar.
Vi kan även förvänta oss att nästa
IT-era kommer bestå av det som idag
benämns ”the intelligence age” och är
baserad på att såväl avancerad teknik
som stora mängder av data kommer
att bli tillgängliga till mycket lägre
kostnader än idag.
Exempel som lyftes fram var t.ex.
möjligheten att skapa produkter som
behövs i vardagen genom att använda
en 3D-skrivare. Ett annat exempel är
analyser av ”Big data”. Daniel berättade att man kan påvisa att chansen
att bli mest nöjd med sitt köp av en
begagnad bil är om du väljer en som
är orange!
NÅGRA RADER FRÅN VÅRA UTSTÄLLARE
OLSONIC – EN ÅTERVÄNDARE!
Olsonic är en av de utställare som
varit med på Tekis Träffen i princip sedan den startade och som efter ett års
paus åter valt att delta som utställare.
Olsonic erbjuder effektiva print- och
presentationslösningar för såväl små
som stora format och har sina anor
från 1973, då Olsson Data grundades.
Olsonic är ett av få företag i landet
som innehar HP:s högsta certifiering,
HP PartnerONE, inom print och service. I montern på Tekis Träffen fanns
en storformatsskrivare av modellen
HP Designjet T3500 som alla intresserade deltagare fick möjlighet att pröva
i verkligheten.
De som bemannade montern från
Olsonic denna gång var Oscar Eriksson och Cathrin Hansson. Cathrin har
varit med på många Tekis Träffar men
Oscar var här för första gången.
Tekis Träffen är förutom Kartdagarna
det enda mässforum som Olsonic
använder sig av för att nå den kommunala marknaden, vilket känns
otroligt bra att höra som arrangör.
Både Oscar och Cathrin var jättenöjda
med sin medverkan detta år. ”Allt har
varit toppen! Det har varit jättekul att
träffa befintliga kunder samtidigt som
man har fått ansikten på en hel del lite
4 TEKIS NYTT NR 2 HÖSTEN 2015
nya kontakter. Upplägget och logistiken på Clarion Hotell Stockholm har
varit super med allt samlat vad gäller
boende, fika, mingel och kvällsaktivitet. Alla delar på Tekis Träffen har gett
mervärde för Olsonic som för dagen
inte kände något behov att ändra på
något.”
PULSEN EN AV DEM SOM VAR
MED FÖR FÖSTA GÅNGEN
Pulsen var med och ställde ut på Tekis
Träffen för första gången i och med
att Abou valt att samordna sin kommunträff med Tekis. Dick Orremyr var
nöjd med sin medverkan och tror att
intresset för Pulsens lösningar kommer att öka inom den kommunala
sektorn i och med regeringens digitaliseringsmål. Med rätt tema på nästa
års Tekis Träff är det inte omöjligt att
Pulsen återvänder.
ALLA NÄMNDA INGEN GLÖMD!
Med på utställningen fanns även
Abou, Alecom, Arkiva, Autodesk,
CAD-Q, Cartesia, Comprima, Dräger,
ESRI Sverige och Leica Geosystems.
Alla de som Tekis Nytts utsända hann
att prata med var nöjda med sin vistelse och det är troligt att de ställer ut
även nästa år.
TEKIS TRÄFFEN 2015
Tekis Träffen hade i år talare från Näringsdepartementet, E-legitimationsnämnden och Skatteverket. Det pågår en hel del aktiviteter i syfte att
öka digitaliseringen i Sverige och många av dessa är i högsta grad intressanta för den kommunala verksamheten. Målen som skall uppnås är tydliga och det finns verktyg som man kan börja implementera redan idag.
REGERINGENS DIGITALISERINGSMÅL BERÖR ALLA
Regeringens IT-mål är att Sverige ska
vara bäst i världen på att använda
digitaliseringens möjligheter. Under
Tekis Träffen hade vi besök av Anneli
Hagdahl från Näringsdepartementet
som berättade mer om hur vi ligger till
och vad som görs just nu för att detta
mål skall nås.
Till att börja med finns det utöver
själva IT-målet ett förvaltningspolitiskt
mål som blir lite mer konkret. Detta
mål är att uppnå en innovativ och
samverkande statsförvaltning som är
rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet
och som därigenom bidrar till Sveriges
utveckling och ett effektivt EU-arbete.
Tar man sedan och bryter ner det
övergripande målet på förvaltnings­
nivå så kan det hela sammanfattas i
tre gemensamma mål som är genomgående för alla satsningar mot en
digital förvaltning.
Målen är: En enklare vardag för medborgare, Öppnare förvaltning som
stödjer innovation och delaktighet och
Högre kvalitet och effektivitet.
NU KVALITETSMÄRKER
REGERINGEN SVENSKA
E-LEGITIMATIONER
Eva Sartorius från E-legitimationsnämnden höll ett uppskattat föredrag
om vad som görs just nu från reger-
ingens sida angående alla myndigheters möjlighet, och även skyldighet,
att tillåta att identifiering sker via
e-legitimation. Det aktuella uppdraget för Eva och hennes kollegor är
att se till att svenska myndigheter får
tillgång till en kvalitetssäkrad lösning
som går under namnet Svensk e-legitimation. För att nå detta mål har man
gjort en upphandling som skall ge
våra myndigheter möjlighet att i sina
e-tjänster identifiera användare med
kvalitetsmärkta e-legitimationer med
en arkitektur som vilar på internationell och beprövad standard.
Det är även beslutat att alla offentliga
myndigheter är tvingade att ta emot
godkända e-legitimeringar, vilket även
inkluderar de som EU godkänt, från
den 29 september 2018. Evas råd till
alla svenska kommuner är att börja
redan nu med att ta tag i denna fråga
och ett bra första steg kan vara att
prata med din leverantör av e-tjänster
samt teckna avtal med E-legitimationsnämnden!
MINA MEDDELANDEN – FRAMTIDENS ADRESS ÄR HÄR!
Vore det inte helt fantastiskt att kunna
ha tillgång till all sin post var man
än befinner sig? Jo, och det mest
fantastiska av allt är att det kan man!
Skatteverket var med på Tekis Träffen
detta år för att hjälpa alla som hade
frågor om tjänsten Mina meddelanden. En tjänst som de så här långt
har drivit och förvaltat. Under Inger
Greves föreläsning fick vi en tydlig bild
över hur man kan komma igång både
som privatperson och myndighet med
att använda Mina meddelanden. Ingers slutord om att vi i en inte allt för
avlägsen framtid kan ersätta dagens
adresser med en digital brevlåda gav
många i publiken något att fundera
på.
SAGT I PAUSEN
Under en av pauserna fick vi möjlighet
att få några ord med Elin Sjöström och
Anna-Carin Svensson från Sektorn
Samhällsbyggnad i Lerums kommun.
trots tappra försök samt att musiken
efter det att bandet slutat spela inte
var i deras smak.
Båda tjejerna var nöjda med Tekis
Träffen som på det stora hela var
bättre i år än förra gången de var
med. Det var kul med ett tema på
årets kvällsaktivitet även om de inte
fick möjlighet att spela på rouletten
Det som stod på önskelistan för kommande år är att börja Tekis Träffen på
en annan veckodag än måndag samt
att det ska kunna vara möjligt att boka
demos och frågestunder i mindre
grupper.
ÖNSKELISTAN
TEKIS NYTT NR 2 HÖSTEN 2015 5
MARKNADSAKTIVITETER
FULL FART PÅ REGERINGENS
IT-SATSNINGAR
TEKIS PRODUKTER
TEKIS-LV M.M.
LÅNGSIKTIG PLANER
En långsiktig planering är en förutsättning för att kunna möta de krav
på uthålliga investeringar som ställs på kommunens olika verksamheter.
Samtidigt ökar kraven på kommunerna att kunna redogöra för hur
pengarna används. Gör vi rätt åtgärder och gör vi dem på rätt ställe?
Vi har krav på att öka framkomligheten och tillgängligheten för våra cyklister samtidigt som klagomål på brister i
bilvägnätet tilltar. Det är inte alltid så lätt att möta alla de
krav som ställs, men visst går det. I kommande version av
Tekis-Gata 2.6 är det möjligt att på ett tydligare sätt se hur
beläggningsbehoven ser ut för de kommande åren. Vi har
möjlighet att se på behoven ur olika tidsperspektiv. Med
en enkel knapptryckning kan du snabbt växla mellan olika
scenarier.
Den nya planeringsmodulen i Tekis-Gata ger användaren
följande möjligheter:
• Enkelt redogöra för kommande behov och/eller genomförda åtgärder
• Detaljplanera beläggningsarbetet för säsongen
• För de som jobbar med cykelfrågor är det möjligt att se
hur behovet av cykelnätet ser ut för kommande år
• Skola och omsorg kan se hur det ser ut för ”Säkra skolvägar”
• Planerade vägarbeten under året blir tillgängliga både
internt och externt via webbkarta
• Vid budgetarbetet har ni hela tiden tillgång till aktuella
siffror för det faktiska behovet
• Att arbeta med olika scenarion (ex. prioritera lokalgata vs
huvudled, hur slår det långsiktigt på den totala underhållskostnaden?)
Planeringen visas tydligt i ett stapeldiagram. När du gör
ändringar i planeringen ser du resultatet direkt i staplarna.
När du sedan är nöjd med din planering så sparar du ned
dina ändringar i databasen för att verkställa.
6 TEKIS NYTT NR 2 HÖSTEN 2015
OLIKA BEHOV FÖR BIL-, CYKEL-, RESPEKTIVE
GÅNGVÄGNÄT
Med den nya planeringsdelen kan du enkelt visualisera det
aktuella behovet av ny asfaltsbeläggning. Du kan filtrera
urvalet på det som är intressant, t.ex. ta fram beläggningsbehovet för cykelvägarna i kommunen, eller behovet för
huvudgatorna i kommunen. I bilderna nedan ser vi beläggningsbehovet stadsdelen Torvalla i Östersund under 2015,
2016 respektive 2017.
Grafen visar uppskattad kostnad i tusentals kronor
BEDÖMNING AV VÄGENS SKICK
Planeringsmodulen arbetar efter en nedbrytningsmodell som beräknar när nästa toppbeläggning bör göras.
Nedbrytningsmodellen utgår från vilket år beläggningen
gjordes, vilken beläggningssort, trafikmängd, stenstorlek,
tjocklek etc. som finns på körytan. Enbart åtgärdsåret då
beläggningsåtgärden utfördes ger ett bra underlag för att
hålla koll på beläggningar och förväntade kostnader.
Genom att lägga till vägens skick får man en ännu högre
precision på kommande åtgärdsår inför nästa åtgärd.
Skicket på vägbanan påverkar direkt vilket år som beläggningen bör åtgärdas och ni får en bra precision på de
närmaste åren i planeringsarbetet. Bedömningsklassningen
utgår från SKL:s ”Bära eller brista”, där betyg 1 är dåligt och
5 är nyskick. Skicket på beläggningen kan enkelt anges direkt i Tekis-Gata. Många kommuner väljer att beställa en inventering av konsulter som WSP, Ramböll och NCC för hela,
eller delar av kommunen. Skickbedömningen importeras in
i Tekis-Gata och ger ett väldigt användbart grunddata att
jobba vidare med inför prioriteringar och planeringar.
TEKIS-LV M.M.
Tekis erbjuder en paketering kring statusinventeringen av
vägnätet.
I erbjudandet ingår:
• Export av underlag till konsult
• Import av inventering till Tekis-Gata
• Framtagande av beläggningsbehovsrapporter med kostnader per år fördelat på kundens önskemål (t.ex. beläggningsbehovet på cykelvägar resp. bilvägar)
• Uppdatering av årets beläggningsarbeten
Erbjudandet ger kommunen ett uppdaterat gatusystem
med körytor, status på dessa samt beläggningsåtgärder
som kan analyseras, prioriteras och presenteras på ett enkelt och tydligt sätt.
ARBETA AKTIVT MED
BELÄGGNINGSPLANERINGEN
I planeringsmodulen kan ni nu arbeta i ett simuleringsläge
där ni kan testa ett scenario, ta ut rapporter baserat på simuleringen samt arbeta vidare med presentationen i Excel.
När ni är nöjd med planeringen så sparar ni ner denna i
databasen och får då ett uppdaterat kartskikt som ni kan
kommunicera till andra intressenter som VA-avdelningen
etc. När arbetet är utfört och den nya beläggningen är på
plats så uppdaterar ni objektet i databasen med en enkel
knapptryckning. Planeringen uppdateras nu automatiskt
och föreslår nästa åtgärdsår för sträckan.
LÅNGSIKTIGHET
Fördelen med att importera en skickbedömning av vägen
till Tekis-Gata är att ni har möjlighet att arbeta vidare med
det inventerade materialet.
Har ni långsiktiga mål? T.ex. att satsa på cykel- och gångtrafik, eller att tillgängliggöra bra färdväg till och från skola,
eller att säkra upp vägskicket över en viss hastighetsbegränsning etc. Oavsett målen så är det enkelt att ta fram
hur statusen över tid ser ut för det urvalet gator som stämmer överens med målkriterierna.
Ofta arbetar kommunerna med en 1 – 3 års budget för beläggningsarbeten, i Tekis-Gata så kan ni välja i vilket intervall som passar just er kommun. Det finns möjlighet att arbeta med prioritering och planering på ett kort perspektiv
samt titta på hur planeringen påverkar kostnaderna längre
fram. Tidsspannet är 1-30 år beroende på vilka behov ni har.
Bilden till vänster nedan visar alla huvudgator i Östersunds
kommun och grafen nedan visar beläggningskostnaden på
10 års sikt på dessa huvudgator.
RX-KONCEPT
Med den nya Tekis-LV 2.6 så finns möjligheten att kommunicera med databasen med ett så kallat webb API.
Det betyder att en webbapplikation kan kommunicera
med databasen på samma sätt som Tekis-Gata gör idag.
Webbapplikationen kan läsa upp, redigera samt spara ner
företeelser i databasen. Det går då att arbeta mot Tekis-LV
mobilt ifrån sin surfplatta, telefon eller dator. I dagsläget
har vi en färdig webbapplikation för inventering och ajourhållning av vägmärken som heter RX+ Vägmärke. Kundbehovet styr framtagande av mobila lösningar.
Vi har fått förfrågningar om en RX-applikation som har
hand om just beläggningsplaneringen. Man vill kunna ta
med sig sin surfplatta ut i fält eller på möten och prioritera
sina beläggningsåtgärder direkt mot databasen. Man vill
även kunna ta ut rapporter på hur beläggningsbehovet ser
ut baserat på olika urval av gatunätet för att snabbt och
enkelt kunna se hur behovet ser ut i just din kommun.
Alla bilder i artikeln visar på fabricerade data och återspeglar alltså inte verkligheten i Östersund.
Kontakta [email protected] för en kostnadsfri demo
av den nya planeringsmodulen.
När ni belägger en väg och registrerar
det i systemet så försvinner den vägen
från underhållsberget. På detta sätt
lever en investering för att inventera
vägskicket längre än om ni ”bara” får en
rapport som tenderar att bli inaktuell
ganska snabbt.
Ansvarig säljare
Produktansvarig
Henrik
Östman
Daniel
Mattsson
021-10 54 53
0250-308 89
henrik.ostman
@tekis.se
daniel.mattsson
@tekis.se
TEKIS NYTT NR 2 HÖSTEN 2015 7
TEKIS PRODUKTER
RING I TEKIS-GATA
TEKIS PRODUKTER
TEKIS-FB
NYA VERSIONER AV TEKIS-FB
OCH TEKIS-GI
Det är som vanligt fullt fart på produktutvecklingssidan inom fastighet och
befolkning samt karta. Vi hade under sommaren release av två nya versioner,
Tekis-FB 7.1 och Tekis-GI 3.5. Två versioner som kompletterar varandra och är
laddade med nyheter som knyter samman systemen på ett bra sätt.
TEKIS-FB 7.1
Inom fastighet och befolkning har
vi sen ett år tillbaka fått en utökad
bemanning på utvecklarsidan, något
som märks tydligt när man tittar på
innehållet i Tekis-FB 7.1. Det är en
version med många nya och förbättrade funktioner. Det finns närmare
40 helt nya eller förbättrade funktioner enbart i webbklienten FB-Webb.
Därtill tillkommer en grundläggande
omskrivning av aviseringsprogrammet rörande hantering av historiken i
Tekis-KID. En komplett lista över alla
förbättringar finns i versionsmeddelandet som publicerats på Tekis
hemsida i samband med releasen.
Namnbyte
I och med version 7.1 byter vi namn på
användargränssnittet till FB-Webb,
för att tydliggöra att i detta gränssnitt så handlar det om Fastighet och
Befolkning. ’Kärt barn’ har många
namn, glöm nu Tefat, TefatWebb,
Tekis, Tekis-Webb osv och kalla det
FB-Webb!!
Sök fastighetsinfo över hela riket
En stor nyhet i Tekis-FB 7.1 är att
vi lanserar den första versionen av
Tekis-FIR RiksSök. En onlinefunktion
där man kan söka fastigheter såväl i
den egna kommunen, som över hela
landet, direkt via Lantmäteriets direktåtkomsttjänster. Det ger dig möjlighet
att hitta t ex fastighetsägare utanför
den egna kommunen. För er som
är med i geodatasamverkan kostar
slagningarna gentemot Lantmäteriet
inte något extra utan ingår redan i ert
geodatasamverkansavtal. Tekis-FIR
Penninginteckningar ingår numera i
Tekis-FIR RiksSök.
SPATIALT FB
En av de andra stora nyheterna i
Tekis-FB 7.1 är att vi jobbat vidare med
våra spatiala lösningar inom fastighet
och befolkning. Att lagra geometrier
och attributdata i samma databas ger
oslagbara vinster i samband med analys och presentation av informationen.
Tänk dig att kunna ha ett lager i kartan som visar kommunägd mark och
8 TEKIS NYTT NR 2 HÖSTEN 2015
som alltid visar aktuella uppgifter utan
att informationen behöver bearbetas
av er. Eller att inom ett planområde
kunna se alltid uppdaterad nulägesstatistik rörande antalet fastigheter,
byggnader, lägenheter och folkbokförda samt areal och befolkningstäthet inom området. Hemtjänstområdet
i sin tur visar statistik över boende
från 61 och uppåt, t ex hur många de
är i olika åldersgrupper samt boendeform. Spatialt FB fungerar nu även i
SQL server.
Förbättrade rapporter
Förutom allt det har vi också kompletterat rapporten Fastighetsinformation med helt ny information rörande
inteckningar och samfällighetsföreningar. Andra rapportförbättringar är
kartbild, tydligare information rörande
ägaruppgifter samt ihopfällbara
sektioner. Många andra användarönskemål, t ex en egen behörighet för
personnummer, ingår också i denna
version.
TEKIS-GI 3.5
I samband med releasen av Tekis-FB
släppte vi även en ny version av TekisGI, kartan i och utanför våra verksamhetssystem. En stor nyhet i den är att
vi har infört ett helt nytt sätt att läsa
WMS-tjänster som ger avsevärt bättre
prestanda än tidigare. Den stora fördelen att använda en WMS-tjänst, från
t ex Lantmäteriet, som bakgrundskarta är att man inte behöver ajourhålla
den. Även ortofoto går att läsa in som
WMS.
Vi har också lyft in en helt ny FB-meny
i kartan. En meny som i sin första utgåva bl a innehåller etikettutskrift för
fastighetsägare, rapporten fastighetsförteckningen samt en funktion för att
markera grannar som vald fastighet
har gemensam gräns med.
Andra nyheter är förbättrade mätfunktioner med en helt ny summeringsfunktion samt stöd för olika
koordinatsystem i våra funktioner som
hanterar koordinater, t ex för att visa
eller zooma till en punkt.
Ansvarig säljare
Produktansvarig
Joakim
Hedlöf
Helen
Ekelöf
08-404 31 86
08-560 388 51
joakim.hedlof
@tekis.se
helen.ekelof
@tekis.se
DIGITAL FÖRVALTNING
Äkta e-tjänster med dubbelriktad dialog direkt mot kommunens
verksamhetssystem möjliggör för medborgaren att själv komplettera och
följa sina pågående ärenden. En lösning som skapar transparens, minskar
pappersflödet och inte minst medför att kommunen får ett stort tillskott med
resurser i och med att medborgaren både kan och vill göra jobbet själv.
I VÅRAS FICK JAG ETT PAPPERSBREV FRÅN KOMMUNEN
Jag meddelades, enligt lag, att
- bygglovet som min granne hade fått
hade kungjorts i Post och Inrikes
Tidning.
- överklaganden ska vara kommunen
tillhanda senast fyra veckor efter
publiceringsdatum.
Beslutet fanns hos kommunens kundtjänst och telefontider till handläggaren angavs i brevet.
Då gällde det att passa telefontider för
att först få tag på någon som kunde
hjälpa till och sen få beslutet och dess
handlingar hemskickade.
Inte så enkelt som det verkar när man
arbetar, reser mycket eller ofta sitter
upptagen i möten.
Det är ganska irriterande när jag vet
att beslutet och dess handlingar finns
digitalt i ett verksamhetssystem…
Jag hade så gärna velat ha dessa
handlingar samma dag som jag fick
pappersbrevet. Med en enkel inloggning och några klick skulle jag kunnat
ladda hem dem. Snabbt, enkelt, effektivt och bra för miljön.
Vilken tur att jag jobbar på Tekis,
och att Abou är vårt systerbolag!
Jag såg med en gång att en lösning på problemet egentligen är
tre klick bort.
Affärsutvecklingschef
Christophe
Poncin
08-404 31 91
christophe.poncin
@tekis.se
TRE KLICK SENARE, VÅRA MINUT-TJÄNSTER BIDRAR
TILL EN EFFEKTIVARE BYGGLOVSPROCESS FÖR ALLA
Med dessa tjänster tar det inte mer än
någon minut för att lämna eller hämta
en digital handling till/från ByggR.
Principen är enkel:
- kommunen kompletterar sitt meddelande/brev till kunden med en
hänvisning till tjänsten
- kunden (sökande, sakägare, företag,
…) loggar in sig och gör arbetet själv
FÖLJANDE MINUT-TJÄNSTER
FINNS FÖR BYGGR (hösten 2015)
• Komplettera ärende
Handläggaren meddelar sökanden att
ansökan ska kompletteras. Sökanden
startar tjänsten och gör ”jobbet själv”
– dvs kompletterar sitt ärende genom
att lägga handlingar direkt in i ByggR.
En ny händelse med tillhörande handlingar skapas automatiskt.
• Lämna remissvar
Även remisshanteringen blir effektivare med Minut. Med tjänsten Lämna
remissvar kan grannen eller övrig
remissinstans säga sin mening för ett
ärende och lägga handlingar direkt i
ByggR.
• Hämta beslut
Sökanden underrättas om att beslutet
är taget, startar tjänsten och hämtar
beslutet med tillhörande handlingar
direkt från ByggR. Även andra intressenter som grannar kan använda
denna tjänst i stället för att kontakta
handläggaren eller kundtjänsten.
• Lämna intyg/protokoll
Sökande/företag lämnar handlingar
för ett ärende direkt in i ByggR.
FÖR INFORMATION OM MINUT:
Christophe Poncin, 08-404 31 91
[email protected]
FÖR INFORMATION OM MINUT
FÖR AUTOMATEN:
Kundansvarig
Abou
Carolina
Röhrl
0703-60 31 02
carolina.rohrl
@abou.se
TEKIS NYTT NR 2 HÖSTEN 2015 9
TEKIS PRODUKTER
EFFEKTIVA TJÄNSTER SKAPAR
FLER RESURSER!
DIGITAL FÖRVALTNING
TEKIS PRODUKTER
DET DIGITALA FLÖDET
Arbetet med att skapa ett sammanhängande digitalt flöde i ByggR har
prioriteras det senaste året. I samband med leveransen av den senaste
versionen av ByggR erbjuds nu flera nya och förbättrade lösningar som
bidrar till en effektivare process och en ökad kundservice.
Automaten
Mittbygge
TESS
ANSÖKAN
Alltfler ansökningar kommer digitalt
för de kommuner som erbjuder en etjänst. Sökanden startar tjänsten och
anger den information som behövs
för att ansöka om bygglov. Ansökan
resulterar till ett ärende i ByggR och
effektiviserar handläggningen, från
registrering till komplettering och
uppföljning.
Äkta bygglovtjänst för ByggR erbjuds
av Mittbygge samt Abou (Automaten).
TESS - DIGITAL STÄMPLING OCH
SIGNERING
Tilläggstjänsten TESS gör att man kan
driva sin bygglovsprocess digitalt,
från ansökan till beslut. Dokumenten
kan stämplas med automatik eller på
begäran. Stämpling sker oavsett hur
dokumentet föds i systemet vilket
medför att även dokument som
skickas via e-post, bygglovstjänster
eller via en Minut-tjänst blir stämplade
och kan signeras.
MINUT-TJÄNSTER
Minut
Läs mera på sida 9.
?
Varför digitalisera handlingar vid ansökan och
inte i slutet?
Det handlar inte bara om att ta
bort dubbelarbetet och öka kvalitén, digitala handlingar är grunden
till en effektiv verksamhetsprocess
för alla berörda intressenter som
medborgare, remissinstanser eller
politiker.
RX+ Nämnd
DIGITAL NÄMNDHANTERING
* DIGKOLLEN
Vad är digkollen? Digkollen visar
den ökade nyttan med att använda en digital tjänst i stället för
att arbeta analogt.
• Effektivitet: tiden som sparas
för en handläggare
• Hållbarhet: bidrag till att spara
och ta vara på våra resurser
• Kundservice: Service som erbjuds för kunden: medborgaren,
företag eller politiker
• Kvalité: värdet av det arbetet
som utförs
Ansökan
Inkommen
Slut med pappershanteringen!
RX+ Nämnd är en digital lösning som
stödjer mötesarbetet, från planering
till mötet. All information läses i realtid
från ByggR, Ecos eller annat ärendesystem för att generera en virtuell kallelse. Med nya beredningsfunktionen
kan applikationen användas för att
stödja vilket sammanträde som helst.
Komplett
Förgranskning
10 TEKIS NYTT NR 2 HÖSTEN 2015
BYGGR KUNGÖRELSE
Information om beslutade bygglov
skickas via en e-tjänst direkt till Post
och Inrikes Tidningars publika websida.
Tekis jobbar nu även aktivt för att en
standard ska utformas som medför att
information om byggandet kan skickas
digitalt direkt till SCB.
Beslut
Granskning
Laga kraft
Teknisk
granskning
DIGITAL FÖRVALTNING
VISITE VILLE DE PARIS
Reflex
RX-Platsbesök
Automaten
Mittbygge
NKI
Live
+
TESS
RX+ Statistik
RX+ Nämnd
ByggR
POIT
Minut
+
FGS
DA
Annat
system
RX-Platsbesök
MOBILT STÖD PÅ PLATS
Förbered inspektionen i ByggR och
slutför sedan all dokumentation papperslöst direkt på plats utan tidskrävande efterarbete. Befintliga användare av RX-Platsbesök uppger att de
sparar minst en timme per platsbesök.
Hur många timmar i månaden blir det
för just din kommun?
Startbesked
Digitaliseringen av bygglovsprocessen
är högst aktuell i Paris. Ett flerårigt
projekt pågår och Paris tog kontakt
med flera europeiska huvudstäder för
benchmarking. Tekis blev kontaktat
för att få mer information om den
digitala lösning som finns i Norrtälje
och detta ledde till en visning av ”det
digitala flödet” på plats.
Deltagarna blev imponerade och
tyckte att den lösning var det absolut
bästa dom sett efter att ha letat runt i
övriga Europa.
AGS
Annat arkiv
Direktarkivering
DIREKTARKIVERING
Direktarkivering sparar tid och är bra
för miljön. När ett ärende är klart för
arkivering kan det och de dokument
som skall arkiveras skickas digitalt
direkt till arkivet. En process som
jämfört med att först skriva ut alla
dokument för att sedan scanna in den
igen sparar många timmars arbete
och är skonsam för miljön!
Slutbesked
Reflex
REFLEX FÖR ETT MOBILT STÖD
FÖR ARBETE UTE I FÄLT
Alla resurser som jobbar ute i fält kan
med Reflex få mobil access till den
information som behövs angående
pågående ärenden och aktuella fastighetsuppgifter direkt från ByggR i
kombination med Tekis-FIR/KID.
Affärsutvecklingschef
Christophe
Poncin
Byggande
Arkivering
08-404 31 91
christophe.poncin
@tekis.se
TEKIS NYTT NR 2 HÖSTEN 2015 11
TEKIS PRODUKTER
MED BYGGR SOM STÖD
TEKIS PRODUKTER
PÅGÅENDE UTVECKLINGSPROJEKT
ECOS 2 – MED LEVERANS I FOKUS!
Utvecklingsarbetet fortsätter i samma höga tempo som tidigare,
och nu börjar vi se slutet på etapp 3 av projektet. Etapp 2 avslutades
under våren och Stockholm Vatten kör skarpt med denna version.
Nu fokuserar vi också på förberedelser för datakonvertering och
registervård i samarbete med er kunder.
NÄRA SAMARBETE LYFTER
ECOS 2
Samarbetet med användarföreningen är nu intensivt för att få de
sista bitarna på plats i projektet och
tillsammans jobbar vi för att få till det
bästa tänkbara stödet i användarens
dagliga arbete. Redan vid kravteamets
konceptdiskussioner stäms innehållet
av med användarföreningen för att
få ett omedelbart kvitto på att vi gör
saker på rätt sätt. Som tidigare bjuder
vi också in till sprintdemo både för
Tekis personal och för representanter
ur användarföreningen. Alla är måna
om att få fram en riktigt bra produkt
så snart som möjligt, och tack vare vår
nära dialog med våra användare gör vi
det möjligt.
KONVERTERING OCH
REGISTERVÅRD
Över 30 kommuner har nu genomfört
varsin workshopdag ihop med Tekis
i syfte att hitta de delar av Ecos som
kräver registervård hos den aktuella
kommunen. Här visar det sig att varierande arbetsmetoder gör behoven
olika. Tack vare de lärdomar Tekis
tagit med sig från dessa möten så
kommer vi bättre kunna stödja våra
kunder med konvertering av data.
Många kunder har också hört av sig
med specifika önskemål om rensning
och städning av data och där har Tekis
kunnat ta fram script som på ett kostnadseffektivt sätt rättar många fel.
Tekis samarbete med Västerås vad
gäller konvertering rullar på och har
kommit så långt att vi har gått igenom
de anläggningstyper som hittills har
tagits fram i Ecos 2. En sammanfattning av det arbetet är att konvertering
av de flesta anläggningstyperna, t ex
livsmedelsanläggningar, kommer att
kunna göras relativt smärtfritt. Det
är konverteringen av enskilda avlopp
som blir besvärligast, t ex konvertering av gemensamhetsanläggningar.
Västerås har under samarbetet även
gett värdefulla synpunkter på funktioner i Ecos 2 och utformningen av de
olika anläggningstyperna.
12 TEKIS NYTT NR 2 HÖSTEN 2015
Denna bild visar objektshierarkier.
Med objektshierarki är det möjligt att visa upp
objekt som är förbundna med varandra i en
och samma vy.
VISDOMSORD FRÅN VÄSTERÅS
Här är några visdomsord från Västerås
stads ”Ecosgrupp” inför övergången
till Ecos 2:
• Bättre att tänka efter före!
Fördel med en tydlig plan och genomtänkt arbetssätt!
Städning, gallring och rensning i
systemet behövs
Fundera kring vad ska vi konvertera
och vad ska vi rensa bort
• Gemensamma ”städövningar” ökar
handläggarnas kompetens.
• Våga lämna saker och rensa!
• Avsätt tid för arbetet
• Ledningens stöd
• Bred förankring och uppslutning på
förvaltningen
LEVERANS AV NYA MODERNA
ECOS 2
I och med att etapp 3 av projektet
avslutas under första kvartalet 2016
har vi en ersättare till Ecos som kan
installeras hos våra kunder.
Två kommuner har redan beställt
övergången till Ecos 2 och planeringen för
utrullning
av det nya
systemet är
i full gång!
Ansvarig säljare
TF Produktansvarig
Kennet
Falk
Johan
Foglander
054-21 69 70
08-562 533 88
kennet.falk
@tekis.se
johan.foglander
@tekis.se
VABAS
TEKIS PRODUKTER
VABAS VERSION 2.6.2
I våras blev vi klara med version 2.6.2 av Vabas.
Den innehåller flera intressanta nyheter.
URVALSFÖNSTER
En nyhet är att man kan spara det aktuella
innehållet i urvalsfönstret. Sedan kan man
vid senare tillfälle ladda upp det sparade urvalet för att
fortsätta med jobbet man gjorde där.
En knapp för att ladda det senaste urvalet, en knapp för
att ladda ett sparat urval samt en knapp för att spara det
aktuella urvalet.
NYA SPECIALVYER
Annars är den stora nyheten med version 2.6.2 att vi har
utökat de officiella vyerna. Nu finns det flera specialvyer
för olika punkttyper, till exempel brunnar, ventiler, avskiljare
och brandposter. I de vyerna finns i princip all anläggningsdata med och det blir väldigt enkelt att skapa tematiseringar på olika saker.
Om man ska få full funktion på alla nya vyer, krävs att man
använder Oracle Spatial. Utan det så visas till exempel vilka
ledningar som har haft driftstörningar, men inte var på ledningen störningen är.
• Kontroll av fastighetsbrunnar kopplade till dagvattennätet
För de som jobbar med dagvatten, och framför allt fastigheternas kopplingar till dagvattennätet, finns det en ny vy
med möjlighet till många tematiseringar. Till exempel kan
man visa hur många av fastighetens brunnar som är kopplade till dagvattennätet.
• Kontroll av brandposter
Till exempel kan man visa i kartan vilka brandposter som är
uppvärmda (röda) och ej uppvärmda (blåa).
•Adressetiketter
Sedan kan man med hjälp av nya Tekis GI 3.5 direkt skriva
ut adressetiketter till berörda fastigheter om man behöver
kommunicera med fastighetsägarna.
VABAS VERSION 2.7
• Kontroll av nivåer på olika ledningar
Man kan också använda de nya vyerna för att kontrollera
nivåerna på ledningarna, dvs vattengångarna. Genom att
skapa en tematisering som visar om lutningen är mindre än
noll, kan man direkt i kartan se vilka ledningar som lutar åt
fel håll.
Vi har flera nya vyer för att visa de olika händelsetyperna.
Det finns separata vyer för till exempel driftstörningar,
problem och tillsyn.
Just nu jobbar vi med att ta fram Vabas version 2.7. Versionen kommer bland annat att innehålla en mobil lösning,
RX+ VA Drift, för att kunna avrapportera arbetsordrar.
En annan nyhet är att man nu kan ange nivåer på ledningar
direkt i samband med att man digitaliserar ledningen.
Ännu en efterlängtad
Produktansvarig
nyhet är att man kan
flytta en ledning från
Tomas
en punkt till en annan
på ett väldigt enkelt
Johansson
sätt.
Vi har också fortsatt
0243-159 03
att komplettera och
tomas.johansson
utöka de officiella
@tekis.se
vyerna, så att ni ska
ha möjlighet att se så
Ansvarig säljare
mycket som möjligt i
kartan.
Kontakta oss om ni
är intresserade av en
visning eller håll utkik
efter e-postinbjudan.
Lena
Engberg
0243-696 67
lena.engberg
@tekis.se
TEKIS NYTT NR 2 HÖSTEN 2015 13
TEKIS PRODUKTER
RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ADDNODE STORSATSAR PÅ SV
Addnode Groups koncernchef Staffan
Hanstorp deltog på Tekis Träffen och
deltog bl.a. i Räddningstjänstens spår
för Core/Alarmos.
Dialogen med MSB i samband med
vår stora satsning på insatsmodulen
är odelat positiv och utvecklingen
följs med stort intresse av Addnodes
ledning.
Han konstaterar att vi är den leverantör som nu tagit ledningen i utvecklingen av nästa generations system för
Räddningstjänsten.
CORE STATISTIK GÖR ANVÄNDARE EFFEKTIVARE I VARDAGEN
På Tekis Träffen visade Tobias Erdsjö, Eskilstuna Miljö- och räddning
(bilden) och Anna Andersson-Carlin,
Rsyd hur de arbetar med Core Statistik till vardags. Ett mycket uppskattat
inslag där vi fick se vilken bra nytta
de har av applikationen på lite olika
sätt.
I Eskilstuna använder de t.ex. applikationen för att hitta trafikolyckor runt
E20 och identifiera förbättringar av
vägar och räcken genom att rita ett
geografiskt område runt vägen som
de kan återanvända. De har även delat
ut applikationen till politikerna så att
de själva kan följa upp händelser inom
olika områden genom att använda
sparade sökningar. En annan vanlig
fråga just nu handlar om insatser där
man har använt skum och detta kan
enkelt göras genom några olika slagningar och om man tar ut rapporten
kan man sedan lämna ut en lista med
koordinater och allt till exempelvis miljökontoret.
portsdelen, mest sökningar på brand
i byggnad-bostad, skolhändelser, automatlarmshändelser, både sökningar
för att få fram data och siffror och
för att kvalitetssäkra våra rapporter.
Framkomsttider är en annan sak som
vi tittar på där man illustrativt ser vilka
områden som vi når snabbt och områden som vi inte når lika snabbt.
Anna visade Rsyds uppföljning per
distrikt med förinlagda frågor och perioder där de ansvariga i varje distrikt
kan fokusera på sitt eget område med
samma frågeställning överallt. Dessa
sammanställdes sedan i rapporter
med skärmdumpar av kartan och
kommentarer.
Vad har du nu för möjligheter som du
inte hade tidigare?
– Det är lättare att ta med sig data till
andra organisationer. Jag kan även
lätt plocka fram kartmaterial till presentationer och en karta är så mycket
lättare att prata runt än en tabell med
siffror.
ANNA SÄGER FÖLJANDE I EN
INTERVJU:
Hur har det tagits emot i organisationen?
– Mycket bra men vi är fortfarande i
en uppstartsfas. Vi har visat det för
många medarbetare men det är inte
alla som använder det så ofta som de
skulle kunna.
Vad är de största fördelarna med
Core Statistik?
– För oss är det att den är lättanvänd
och att man inte behöver starta Core
för att göra sina sökningar. En stor fördel är även att man kan sitta överallt
och jobba i Core Statistik, så länge
man är uppkopplad mot nätet.
Vilka sökningar gör du/ni oftast?
– Jag gör oftast sökningar i insatsrap-
14 TEKIS NYTT NR 2 HÖSTEN 2015
Var det lätt att komma igång med
applikationen?
– Ja absolut. Man bör dock lägga lite
tid på att skapa publika sökningar för
att underlätta för de medarbetare som
inte använder systemet så ofta. Det
är också viktigt att tidigt skapa egna
kartområden för att kunna göra mer
koncentrerade sökningar, ex trafikolyckor på en del av vägnätet.
Har ni utnyttjat möjligheten att
använda den mobilt (utanför kontoret) och på vilken typ av enhet (PC/
platta)?
– Ja, jag använder den både när jag
är på externa möten och när jag sitter
hemma och jobbar.
Hur mycket tid sparar ni på att göra
sökningar där istället för i Core?
– Vi sparar tid men det är svårt att
säga hur mycket. Det sparar mycket
tid för mig och min närmaste kollega
då vi inte behöver göra sökningar
och skicka data eller kartbilder mm
till de som behöver internt, de kan
själva med lite stöd lära sig göra dessa
sökningar.
Vilka förbättringar ser du som skulle
göra den ännu bättre?
– Det borde gå att exportera kartorna
lättare och göra bildfiler av dem, vi
vill också på ett enkelt sätt se skalan
på kartan och få samma skala på flera
utdrag för att kunna visa jämförelsebilder i ex en ppt.
RÄDDNINGSTJÄNSTEN
DAGS FÖR CORE 4.0
Med version 4.0 har Core fått ett rejält
ansiktslyft, med nya verktygsfält,
menyer, nyhetsflöde och ikoner. En
ny startsida som gör det lättare att
hitta det man vill arbeta med. Den nya
listvyn ger helt nya möjligheter där du
enkelt drar och släpper kolumner du
vill gruppera på och kan mycket enkelt
filtrera direkt i listan. En ny filterfunktion skapar en helt ny möjlighet att
skapa avancerade urval som du sedan
kan spara ner och återanvända när du
vill.
Vi har infört ännu fler möjligheter med
dra-och-släpp teknik så att du t.ex.
snabbt kan dra in filer direkt till insatsrapporten, objektet eller till ärendet
där händelser nu även hanterar multipla filer. Du kan även högerklicka på
en fil på datorn för att snabbt lägga till
den i Core.
En annan stor
nyhet är att vi
inför många
integrationer
mot Outlook
och Office.
Du kan enkelt
skicka e-post
med länk till
en kollega så
att kollegan
kan öppna
ärendet
direkt från
e-posten. Tillsyner kan bokas i din
egen och andras kalendrar direkt
från objektet. Dagboken som har fått
kategorier har även fått en automatisk
uppdatering av internetkalender som
gör att du kan öppna organisationens
kalender i t.ex. Outlook.
Sedan innehåller versionen en rad
andra nyheter, exempelvis sekretesshantering av ärende och givetvis fullt
stöd för RX-Brandtillsyn. Det gör att
du både kan bygga upp din kontrollista och se noteringar gjorda på
objektet och därmed även kunna få
ut exakt statistik på anmärkningar på
olika objektstyper.
RX-BRANDTILLSYN – MOBIL TILLSYN ÄR NU VERKLIGHET
RX-Brandtillsyn är namnet på vår nya
applikation för mobil tillsyn. I förra
numret beskrev vi tankarna och arbetet bakom som nu har lett fram till en
färdig applikation.
Lanseringen sker under hösten parallellt med Core 4.0 eftersom inställningarna för applikationen sker i Core.
RX-Brandtillsyn är inte bara en enkel
checklista utan ett väldigt komplett
verktyg för tillsynsförrättaren. Några
av de viktigaste funktionerna är:
MOBILT
Med mobilt menar vi webbaserat och
därmed även plattformsoberoende.
Så länge din enhet har en webbläsare
fungerar applikationen och anpassar
sig även efter skärmens storlek.
REALTID
Du kan läsa och ändra uppgifter på
objektet ute i fält i realtid. Alla ändringar syns direkt (om du är online)
och du kan även läsa dokument kopplade till ärenden knutna till objektet.
MODERN OCH ENKEL
RX-Brandtillsyn använder den senaste
tekniken och designen. Den känns modern och enkel i sitt handhavande och
har ett rent intuitivt gränssnitt med
lättillgängliga funktioner.
OFFLINE-LÄGE
Applikationen känner själv av om
kopplingen till databasen tappas och
går då över i ett offline-läge så att du
kan fortsätta ditt arbete som vanligt
tills du är online igen.
FLEXIBELT
Vi skickar med färdiga kontrollpunkter och frågor men du kan själv ta
bort, lägga till eller förändra dessa.
Det går även att styra frågor till viss
typ av tillsyn, specifika objektstyper
eller egenskaper hos objektet som
t.ex. sprinkler, brandfarlig vara eller
automatlarm.
DOKUMENTBANK
I applikationen finns även en dokumentbank som gör att du kan ha all
dokumentation tillgänglig även ute
i fält. Du lägger in dokument, bilder,
filmer och annat i mappar på er server
hemma. Du kommer då att ha dem tillgängliga ute i fält när behov uppstår.
För mer information och/eller en demonstration går det bra att kontakta
Kim Rehnfeldt.
Produktchef/Säljare
Produktansvarig
Kim
Rehnfeldt
Ola
Gustafsson
08-404 31 85
08-404 31 97
kim.rehnfeldt
@tekis.se
ola.gustafsson
@tekis.se
TEKIS NYTT NR 2 HÖSTEN 2015 15
TEKIS PRODUKTER
VERIGES RÄDDNINGSTJÄNSTER
TEKIS PRODUKTER
RÄDDNINGSTJÄNSTEN / AUTODESK
ADDNODE STORSATSAR PÅ SVERIGES RÄDDNINGSTJÄNSTER
FENIX GER NYTT SYSTEM FÖR
HÄNDELSERAPPORTERING
Projektet med att ta fram en helt ny
insatsmodul för Core är mitt inne i
brinnande exekvering. Projektet har
fått namnet Fenix, då det kommer att
leverera en helt ny version av Core
Insats och restvärdesmodulen.
Teamet består i nuläget av tre
utvecklare, två kravställare och en
interaktionsdesigner som har ett nära
samarbete under resans gång. Arbetet
flyter på bra och att vi alla är måna om
att få fram en riktigt bra produkt, så
snart som möjligt.
Vi har nu presenterat de första sidorna
färdig kod och återkopplingen är odelat positiv både från användarna och
från MSB.
NÅGRA LEDORD FÖR OSS I
UTVECKLINGSTEAMET:
Tillgänglig – Webbaserad lösning gör
systemet tillgängligt överallt, alltid,
för alla som behöver och direkt i en
webbläsare.
Modern - Senaste teknik och gränssnitt gör systemet snyggt, snabbt och
effektivt.
Enkel - Lätt att använda även för sällananvändaren. De flesta som skriver
händelserapporter gör det bara några
få gånger per år. Därför vill vi att det
ska vara svårt att göra fel men enkelt
att göra rätt.
Effektivitet och Lärande - Vi siktar på
att händelserapporten i första hand
är till för organisationens eget bruk
och skall främja effektivisering och
lärande. Självklart för det även med
sig att MSB får bättre statistik och
att andra aktörer också kan lära sig.
Enklare uppföljning mot nyckeltal, att
kunna flagga upp rapporter med potential för lärande eller läsvärde m.m.
är viktiga funktioner.
Rolig - Det ska vara roligt att fylla i
rapporten. Låter som en utopi men
vårt mål är ”lyckliga” användare.
TIDPLAN
Vårt mål är att kunna rulla ut en första
begränsad release andra kvartalet
2016 för att sedan gå ut med installation för samtliga under hösten 2016.
MSB´s nuvarande tidplan är att stänga
ner den gamla formen av rapportering
1 januari 2017, och då ska alla kunder
ha vårt nya moderna system på plats!
FOKUSGRUPP
Vi har nu samlat in några namn till en
fokusgrupp som vi kommer att bolla
med kontinuerligt under utvecklingen.
Är du intresserad av att delta kan du
höra av dig till Kim Rehnfeldt.
AUTODESK FÖRÄNDRAR SÄTTET
ATT KÖPA PROGRAMVAROR
Autodesk förändrar gradvis sättet att
göra programvaruinköp, genom att
gå från rena produkter till prenumerationstjänster, Desktop Subscription.
Efter den 31 januari 2016 kommer
nyförsäljning av permanenta licenser att upphöra för många enskilda
produkter, gäller både nätverks- och
singellicenser.
Efter den 31 juli 2016 försvinner även
nyförsäljning av permanenta licenser
för Autodesks Suiter, gäller både nätverks- och singellicenser.
Om du redan har en permanent licens
till en enskild produkt eller till en Suite,
eller köper en permanent licens före
den 31 januari 2016, kan du naturligtvis
fortsätta att använda den som idag.
Kunder som har en permanent licens
med Maintenance Subscription får så
länge de förnyar prenumerationen
16 TEKIS NYTT NR 2 HÖSTEN 2015
löpande uppdateringar och fortsatt
åtkomst till sina förmåner.
Kunder som har aktuella Maintenance
Subscriptionavtal den 31 januari 2016
har naturligtvis fortfarande möjlighet
att förnya Maintenance Subscription
för de berörda produkterna och utnyttja motsvarande fördelar. Möjligheten att utöka aktivt kontrakt med
permanenta licenser försvinner enligt
datumen ovan.
AUTODESK DESKTOP
SUBSCRIPTION
Med Desktop Subscription får du
tillgång till en Autodesk licens med
samma fullständiga version som du
får med en permanent licens – men
till en lägre uppstartskostnad. Du
har tillgång till licensen så länge ditt
Desktop Subscriptionavtal är giltigt
och får t ex uppdateringar under den
tid som Desktop Subscription avtalet
tecknats. Desktop Subscription finns
för vissa enskilda produkter och vissa
Autodesk Suiter och just nu endast
som named user licens men kommer
att för vissa produkter att finnas även
som en ”nätverks prenumeration”.
Desktop Subscriptionavtal kan för
närvarande tecknas för tre månader
alternativt ett år, två år eller tre år.
Har du frågor eller funderingar kontakta oss gärna!
Ansvarig säljare
Anna
Holmberg
08-560 388 58
anna.holmberg
@tekis.se
BLANDADE NYHETER
TEKIS-AGS
FOCUS DETALJPLAN
Fler och fler får upp ögonen för arkivets betydelse i verksamheternas dagliga arbete. Om verksamheten har arkivet
i åtanke i all informationshantering så får det positiva effekter i processens alla delar. Det är också en förutsättning för
att kunna skapa en verksamhetsprocess med ett obrutet digitalt flöde genom hela kedjan. Vi stödjer numera både import och export via FGS och vår integrationsmodul mellan
våra egna produkter blir alltmer populär. Höstens version
av Tekis-AGS kommer dessutom innehålla förbättringar i
vår fritextsökning, förbättringar i administrativa funktioner
som inläsning och kontohantering. Andra funktioner som
efterfrågats är arkivvårdande möjligheter som att klona
ärenden respektive att kunna slå ihop två ärenden. Båda
har blivit verklighet i den nya versionen.
Kontakta oss för att få veta mer om hur ni kan använda
arkivet för att effektivisera hela er verksamhet.
För ytterligare information, kontakta:
Andreas Björklund, [email protected], 021-382790
Ny version av Focus Detaljplan 16.1 släpptes i början av
september.
Den nya versionen fungerar på AutoCAD/Map/Civil version
2014, 2015 och 2016 och innehåller stöd för Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan. Ritningar
skapade i äldre Focusversioner kan öppnas och bearbetas
vidare i den nya versionen.
TEKIS-LV
Arbetet med nästa version av Tekis-LV är nu påbörjat. Vi
siktar på en release i början av 2016. I den nya versionen
kommer vi bland annat att uppdatera NVDB-datakatalogen
vilket ger er möjlighet till ännu fler NVDB-företeelser i er
LV-databas. På så sätt har ni alltid tillgång till den senast
uppdaterade informationen. Många av våra användare är
ju intresserade av mer aktuell information på framförallt
cykelvägnätet. Vi kommer även med en hel del nytt ”under
huven”, men även vad gäller gränssnittet så har det hänt en
del spännande saker. Ett helt nytt LTF-API öppnar möjligheter att tillgängliggöra informationen från föreskrifterna
på ett enkelt och tydligt sätt.
För ytterligare information, kontakta:
Michael Hallgren, [email protected], 08-404 31 76
TEKIS-GATA
Vi kommer i samband med Tekis-LV även släppa en ny
spännande version av Tekis-Gata där planeringsdelen har
fått ett riktigt lyft. Verktyget ger användaren möjligheter
att revidera planeringsåtgärder, jämföra kostnader mot
budget, simulera och fördela kostnader över tid mm. Ett
lyft som gör det mycket tydligare vilka effekter det ger när
du gör omprioriteringar i Tekis-Gata.
För ytterligare information, kontakta:
Daniel Mattsson, [email protected], 0250-308 89
Nya projekt använder den nya strukturen enligt de nya
allmänna råden.
För ytterligare information, kontakta:
Lena Johnsson, [email protected], 0221-722 54
TEKIS-BILFLYTT
Nu finns version 1.3 av Tekis-Bilflytt framme. Förutom de
nya flyttningsgrunderna för cykelpassager och obetalda
felparkeringsavgifter innehåller den en hel del förbättringar
utifrån de önskemål vi fått in från er användare. Några
exempel är:
- Förtydligande information i ärendehuvudet
- Snabbsökning på Mina ärenden
- Möjlighet att registrera ägare med samordningsnummer
Vi har också delat upp funktionen för Kungörelse så att
den blivit en tvåstegsraket. Endast Handläggaren kan nu
markera ett ärende för kungörelse medan de med lägre behörighet som t.ex. kundtjänst kan skriva ut Kungörelselistan
utan att påverka ärendena.
För ytterligare information och beställning av uppgradering, kontakta:
Lena Engberg, [email protected], 0243-696 67
BYGGR
En efterlängtad ny version av ByggR, ver 1.5, är nu levererad och uppgradering pågår för fullt hos kunder som köat
för denna. Versionen innehåller bl a stöd för TESS, Tekis
lösning för e-signering och e-stämpling, se även artikel på
sida 10. Dessutom innehåller versionen bl a funktionalitet
som stärker skyddet för kopplade digitala handlingar, samt
möjlighet till att exportera ärendedata och handlingar i
enlighet med FGS.
Mer information om innehållet finns att läsa på ByggRs
hemsida.
För ytterligare information, kontakta:
Kerstin Norling [email protected], 021-38 27 40
TEKIS NYTT NR 2 HÖSTEN 2015 17
TEKIS PRODUKTER
PRODUKTNYHETER
TEKIS TJÄNSTER
KURSNYHETER/ KONSULTNYHETER/ SUPPORTNYHETER
NYHETER INOM UTBILDNING,
KONSULT OCH SUPPORT
UTBILDNING
WEBBKURSER FOCUS
DETALJPLAN
I samband med den nya versionen av
Focus Detaljplan erbjuder vi webbkurser. Kurserna är två timmar och
innehåller genomgång av den nya
strukturen enligt de allmänna råden
från Boverket samt tips hur man använder dessa. Dessutom ingår en kort
genomgång av nyheterna i föregående version.
Datum och övrig information för
webbkurserna finns på vår hemsida
och uppdateras kontinuerligt.
NYTT UPPLÄGG FÖR KURSER I
TEKIS-GATA
Kurser i kurslokal:
Kursen består nu av två fristående
kursdagar intill varandra. Dag 1 är en
grundkurs och dag 2 beläggningsplanering.
Webbkurser:
•Snöröjning/driftsuppdrag
• Nyheter grunddata/inventering
• Beläggningsplanering (utan övningar)
Kurs hos kund:
Ovanstående kurser kan även hållas på plats hos er. Innehållet kan då
anpassas enligt era önskemål i samråd
med kursledaren. Delar av kursen och
övningar kan utföras på ert eget data.
Vi kan även erbjuda paketpris vid kurs
hos er.
För mer info gällande våra kurser, besök www.tekis.se eller skicka ett mail
till [email protected]
KONSULT
Vi har nu en intensiv höst och vinter
framför oss då flera av våra produkter
släpps i nya versioner.
Det kan innebära lite längre uppdragsköer för er som kund och vi ber
er därför att ha framförhållning till
uppdrag som ni vill att vi ska utföra
innan årsskiftet.
Vi har för närvarande cirka 200 pågående leveranser i olika stadier och vi
jobbar med ett strukturerat arbetssätt
för att hantera dessa uppdrag så fort
som möjligt. Vår ambition är att ha
regelbunden kontakt med er kunder
under pågående uppdrag.
Tyvärr vet vi att detta misslyckas
ibland men vi jobbar konstant på att
bli bättre. Tveka inte att ta kontakt
med mig, Stefan Idstam, om ni har
synpunkter på hur vi hanterar ert
uppdrag.
Vi har märkt att fler och fler av er
börjar prioritera att kartan ska vara
ett bra stöd till era verksamheter. Vi
har gjort många uppdrag inom det
området under det senaste halvåret,
allt från uppgraderingar till att göra
kartan bättre, snabbare och mer stabil. Kanske karta är ert nästa område
att fokusera på?
Ta kontakt med oss på konsult så kan
vi hjälpa er, [email protected] eller
[email protected]
SUPPORT
Vi står inför ständiga förändringar
med uppgraderingar, nya versioner
etc.
Vi står hela tiden inför nya utmaningar
när våra produkter kommer i nya versioner. Av oss krävs det att vi måste
lära oss nya funktioner och inte minst
ha lösningar till hands när ni kontaktar supporten. Under hösten har vi i
supportgruppen fått förstärkning av
Kennet Falk som har hjälpt oss med
Ecos supporten.
Det är bra om ni vet vilken version
av programmet ni använder när ni
kontaktar supporten. Det snabbar upp
hanteringen och detta är viktigt för
oss att veta för att kunna ge rätt svar.
18 TEKIS NYTT NR 2 HÖSTEN 2015
Varje månad tar vi hand om i snitt
350 stycken ärenden. En del ärenden
är självklart lättare att lösa än andra,
besvaras inte din fråga så snabbt som
du skulle önska kan det bero på en
mängd olika faktorer. Om svaret drar
ut på tiden ska detta meddelas er.
Användningen av Tekis FAQ har ökat
markant. Användningen har ökat med
mer än 25% och vi kan se att många
användare återvänder till FAQ.
Vi arbetar ständigt med att öka antalet FAQer och för närvarande har vi
drygt 1400 och vi är på god väg att få
en ordentlig bas med frågor och svar
som ni kan ha nytta av dygnet runt.
Ni får gärna meddela oss om ni saknar
några frågor och svar.
Vi uppdaterar alltid vartefter vi har
nya frågor från er.
Många hör av sig till supporten och
ställer frågor om installationer. Vi hjälper er gärna med installationsfrågorna
men det räknas då som konsultuppdrag, eftersom installationer inte ingår
i supportavtalet.
För att snabbt kunna felsöka och
hjälpa er vidare med installationer ber
vi er meddela oss via e-post att ni accepterar konsulting. Många frågor och
svar om installation finns även att se
på hemsidan under FAQ.
Om du har några önskemål eller
förbättringar till supporten, tveka inte
skicka dem till [email protected]
PERSONALNYHETER OCH MARKNADSKALENDER
Vi har ett konstant behov av nya duktiga medarbetare.
Här är två nya och ett nygammalt ansikte i Tekisgänget.
SARA BUXBAUM
Reception/utbildning
Jag är i grund och
botten utbildad till
personlig tränare
och hälsocoach.
Jag bor och tränar
på Ekerö och har
precis kommit hem
ifrån Thailand där
jag jobbat som
fitnessinstruktör på resort, men känner nu att jag är redo för nya äventyr i
Sverige. Jag älskar att vara ”spindeln i
nätet” och att ha kontakt med människor, därför ser jag verkligen fram
emot mitt jobb på Tekis som receptionist, telefonist och utbildningsadministratör. Förutom att träna så älskar
jag utmaningar. Min högsta dröm är
att dyka med en valhaj i Maldiverna.
EFWA NYGREN
Redovisningsansvarig
Jag har inte arbetat
inom datavärlden
tidigare så det ska
bli roligt och spännande att arbeta på
Köpingskontoret.
Efter 4 år på Universitetet i Örebro med
inriktning redovisning
har jag jobbat fem år
på Humana som redovisningsansvarig
och innan det ett par år på Volvo.
Jag är gift, har barn, villa, hund samt
husvagn men ingen Volvo än. Jag är
en cocktaildykare, dvs dyker bara när
det är fint väder, och har ett cmas
certifikat så jag får dyka i alla vatten.
Jag har precis börjat spela golf och på
vintern är det skidor som gäller.
SHANE MURNION
Utveckling
Efter två år som
utvecklare i försäkringsbranschen
är jag tillbaka igen
med mina gamla
kollegor på Tekis,
fast nu kommer jag
att jobba på miljösidan till skillnad från
mina tidigare uppdrag inom FB.
Jag kommer ursprungligen från Irland
och flyttade till Stockholm för 15 år
sedan.
Jag bor nu i Liljeholmen med sambo,
barn och en kattunge.
DAGS FÖR PENSION
Det är inte bara nyanställningar som
gör att personalstyrkan förändras
hos oss på Tekis. Vid nyår har Henrik
Östman och Kennet Falk valt att gå i
pension. Både Henrik och Kennet har
haft sin anställning på Tekis sedan
slutet av 1990-talet och båda har
varit knutna till sina produkter långt,
långt innan dess.
Henriks hjärta har brunnit för IT-lösningar för kommunal gatuverksamhet
och han är en av eldsjälarna bakom
Tekis-LV och Tekis-Gata.
På senare tid har Henrik även satt sig
in i arkivets förtrollade värld och
med framgång
axlat rollen som
ansvarig säljare för
Tekis-AGS.
Kennet kom till
Tekis i och med
förvärvet av Ecos
och har under årens lopp även varit
ansvarig för försäljningen av ByggR.
Vi på Tekis kommer att sakna både
Henrik och Kennet på alla plan då
de förutom att ha bidragit med sin
stora yrkeskompetens även har
förgyllt vår vardag
med glada tillrop,
fantastisk energi,
stor empati och
ungdomliga upptåg. ”Gubbarna”
kommer säkert
att saknas även av
många kunder.
Tack Henrik och Kennet för allt ni gjort
och bidragit med genom åren. Vi kan
konstatera att uttrycket ”Hela vägen
in i kaklet” nu har fått två ansikten!
MARKNADSKALENDER 2015/2016
Datum
Månad
Aktivitet
Ort
Info
11-12
November
Arkivforum
Stockholm
www.arkivforum.se
19-20
Januari
PBL Effektivare bygglovsprocess
Stockholm
www.conductive.se
9-10
Februari
Strategitorget Bygg & Fastighet
Stockholm
www.managementevents.se
26-28
April
Kartdagarna 2016
Gävle
www.kartdagar2016.se
Håll även utkik efter inbjudan till Tekis på Plats!
www.tekis.se
TEKIS NYTT NR 2 HÖSTEN 2015 19
MARKNADSAKTIVITETER
NYA ANSIKTEN PÅ TEKIS
Avs:
Tekis AB
Box 315
731 27 Köping
B
Porto
Betalt