Du kan även läsa senaste numret här

advent 2015
Oscars församlingsblad
1
innehålL
12-13
6-7
16
Ledare 3
Notiser 4
Rapport från flyktingarbetet på centralen hösten 2015 6
Samtalsstöd för ungdomar och unga vuxna 8
Nya pusselbitar får plats
10
12
14
16
17
18
20
Program advent och jul Kalendarium
Körer Året som gått
Låt fler få fylla fem
Kontakta oss
2
Oscars församlingsblad
OSCARS FÖRSAMLINGSBLAD
Informationstidning från Svenska kyrkan,
Oscars församling, som delas ut fyra gånger
per år. Vid utebliven tidning, kontakta
redaktören, 08-442 51 03
Ansvarig utgivare: Hans Rhodin
Redaktörer: Jacob Engvall, Anna Selander
Tryck: Dixa AB, www.dixa.se
Tryckt på FSC-papper
kära församlingsbor!
kära
församlingsbor!
Foto: Alexandre Rotenberg/Shutterstock.com
Nu närmar sig den tid då många samlas i våra kyrkor och
deltar i advents- och julgudstjänster och får ta del av det
stora julbudskapet att Gud kommer till oss som ett litet
barn. Inte minst musiken är med och skapar den rätta
känslan denna tid.
Vi har under hösten upplevt hur stora strömmar av
flyktingar sökt sig till vårt land. En av orsakerna till att man
vill just till Sverige är vår kristna tradition att ta hand om
dem som är i nöd.
I berättelserna om Jesu födelse i Betlehem finns också
berättelsen om Kung Herodes order om barnamorden, och
om hur Josef, Jungfru Maria och Jesusbarnet begav sig på
flykt till Egypten.
Vad vi ser just nu är föräldrar som försöker rädda sina barn.
Antingen genom att fly tillsammans, eller genom att skicka
barnen ensamma på flykten. Vi ser också unga människor
som söker sig till oss för att slippa krig, men också med
hopp om ett bättre liv. En del som flyr gör det därför att det
är svårt att vara kristen i det land de kommer från.
Flyktingströmmarna har idag tydliga paralleller till
de svenskar som sökte sig till USA för drygt 100 år
sedan. Likheter finns även till de föräldrar som från det
krigsdrabbade Finland skickade sina barn till oss på
1940-talet.
Många vill hjälpa till och är beredda att göra egna
uppoffringar för att hjälpa och stödja dem som söker sig
hit i hoppet om ett bättre liv. Jag som kyrkoherde hör också
dem som är oroliga över hur vi skall klara detta. Klarar våra
skolor och sjukvård av detta?
I oroliga tider står kyrkan för
trygghet och tradition. Jesus
tydliga budskap är: ”Ni ska
älska varandra så att alla förstår
att ni är mina lärjungar”.
Hans Rhodin, kyrkoherde
Oscars församling
Oscars församlingsblad
3
notiser
följ med till litauen
14-17 april 2016
Torsdag 14/4 reser vi till Vilnius där vi
besöker den svenska ambassaden och
äter middag på en trevlig restaurang
(ingår i priset). Vi bor på Hotel Radisson.
kurs i judendomen
Oscars Internationella forum bjuder in till
en kurs för att fördjupa våra kunskaper om
judendomen. Kursen kommer att handla
om lite allt möjligt inom judendomen,
men med grunden i ett särskilt judiskt
sätt att studera texter på – chavruta. Vi
lär oss metoden, och använder den på
allt vi lär oss, vare sig det gäller högtider,
kvinnors roller eller talmud.
Kursen löper över sex torsdagar på kvällstid med start i början av februari i Djurgårdskyrkan. Kursen är kostnadsfri och inga förkunskaper krävs, endast en nyfikenhet kring ämnet. Kursen leds av Yael Fried som arbetar på Judiska Museet.
För mer information och anmälan, kontakta Elisabeth Öberg Hansén,
[email protected], 08-442 51 39.
Morgonen därpå åker vi till Korskullen där man rest kors alltsedan 1800talet. För många litauer är detta en
helig plats laddad med religiös, politisk
och historisk symbolik. Gång på gång
har makthavare rivit ner korsen och
försökt förhindra att nya rests, men
förgäves. Här reser vi ett kors från
Oscars församling och prästen Daniel
Götschenhjelm leder en andakt innan
vi fortsätter mot Kaunas där vi tar in
på hotell för natten.
På lördagen blir det egen tid i Kaunas
innan vi besöker det barnhem i Sakiai
som Oscars församling hjälper genom
olika insamlingar. Vi träffar barnen och
personalen och har en andakt i en intilliggande kyrka. Därefter åker vi åter
till Vilnius där vi bor på samma hotell
som tidigare.
Söndagen ägnas åt egen tid i Vilnius
innan vi flyger hem igen på kvällen. Vi
landar på Arlanda kl 21.40.
Kostnad: ca 8 000 kr, resans
genomförande förutsätter minst
tio deltagare.
Anmälan: senast 29/1 genom att
betala in 3 000 kr på bg 477-6779.
Skriv: ”Resa Litauen april 2016” i
meddelandefältet. Meddela också ditt
intresse till Göta Glemme, se nedan.
Ansvariga för resan: Annette
Lundquist Larsson & Göta Glemme
Frågor: Göta Glemme
[email protected], 070-717 69 97
4
Oscars församlingsblad
Ny flygel
Foto: Richard Frantzén
om nordkorea på
oscarsmässan
Michelle Mope Andersson levde under
några år i Nordkorea, där hennes make
tjänstgjorde som Sveriges ambassadör.
Under sin tid där arbetade Michelle
som terapeut för FN-organisationer
i landet. Till kyrkkaffet efter Oscarsmässan söndag 28 februari kommer
Michelle berätta och visa bilder från
världens mest slutna land. Missa inte
detta!
vänförsamling
på besök
Under några dagar i oktober besökte en ungdomsgrupp från vår
tyska vänförsamling i Zeuthen oss.
De har bl a medverkat i gudstjänster
och ungdomskväll, besökt riksdagshuset och tyska församlingen, samt
sett Stockholm från båt.
I början av 2016 flyttar en ny flygel in i
Oscarskyrkan. Den är en Steinway konsertflygel modell-D som tidigare stått i
konsertsalen på Köpenhamns stadsbibliotek. För att uppmärksamma att kyrkan nu
fått ett nytt instrument i världsklass, kommer det ges konserter kring instrumentet
under vårterminen. Bland annat kommer
David Huang, vinnare av Solistpriset 2014,
att spela en konsert i april.
hans-cristian slutar
Efter åtta år slutar Hans-Cristian Nyström som präst i Oscars församling. Han
tillträder som kyrkoherde i KungsängenVästra Ryds församling i
december. Stort tack för
denna tid och lycka till i
den nya tjänsten! HansCristian avskedspredikar
i Mässa med små och
stora, sön 22 nov kl 11:00 i Oscarskyrkan.
Kom gärna och säg hejdå!
notiser
Nytt för både barn
och vuxna på biblioteket
vi söker volontärer
CARIN BERGSTRÖM
Mitt i byn: med kyrkan som följeslagare genom Sveriges historia.
Det finns över 3 500 kyrkor i Sverige.
Under nästan ett millennium har de
spridit inte bara den kristna läran utan
också nyheter, propaganda, konst,
musik och kunskap. En skildring av
sockenkyrkans roll i våra förfäders liv.
marie fredriksson
Kärleken till livet
Stort genombrott som artist i Sverige,
därefter en världskarriär med Roxette.
Sedan katastrofen – hjärntumören.
Märkt av sin sjukdom står hon idag åter
på scenen. Skriven tillsammans med
Helena von Zweigbergk.
Foto: Thomas Koch/Shutterstock.com
Behovet av stöd till flyktingar som kommer till Stockholm är fortfarande
mycket stort och vi ser nu över möjligheterna att utveckla vårt hjälparbete. Till detta behövs volontärer och nu undrar vi – kan du tänka dig att
hjälpa till? Det är ännu inte klart exakt hur hjälpinsatsen kommer se ut,
men troligen kommer det finnas behov av personer som kan laga mat,
städa, översätta mellan arabiska och svenska/engelska samt kurdiska och
svenska/engelska.
Kan du tänka dig att ställa upp?--------------------------------Maila i så fall till: [email protected] Beskriv i mailet vad du kan
bistå med och under vilka tider du kan tänka dig att bidra.
merete mazzarella
Solkattens år
Om den ålder då tiden plötsligt ändrar
skepnad, då nuet är det man har.
Hon resonerar kring förtrolighet och
”det framgångsrika åldrandet”, yngre
och äldre generationer och följer
världshändelserna med stigande oro.
jonna björnstjerna
Samlade sagor om Den underbara
familjen Kanin (3-6 år)
meditation och fasta startar i vår
Meditation i Oscarskyrkan
Fasta 2016
Öppna meditationer för både
nybörjare och erfarna. Meditationsledare är Malin Björnell, utbildad
yoga- och Mindfullnesslärare.
En nytänkande fasta med fokus
på existentiell hälsa och att ta
bort det vi inte behöver i våra
liv, för att i stället lägga till nya
tankar, vanor eller aktiviteter.
Idéer och metodik lånar vi från
Hildegard von Bingen som levde
på 1100-talet, men vars tankar
passar i vår tid. Avgift: 450 kr,
material och fika ingår.
Plats & tid: Oscarskyrkan, tisdagar
kl 10:30. Var gärna på plats i god tid.
Drop in. Ingen kostnad för deltagande.
Info: Bo Lindberg, 070-368 46 90
[email protected]
Karin Bergholm, 08-442 51 59,
[email protected]
Informationsträff: Måndag 1
feb kl 18:00 i öppna förskolans
lokaler på Fredrikshovsgatan 3C.
Programmet presenteras och vi
fikar tillsammans.
frida nilsson
Ishavspirater (6-9 år)
ingela angerborn
Önskestjärnan (9-12 år)
Biblioteket är öppet:
måndagar kl 14–19 & torsdagar kl 14–18.
Anmälan: Annika Norin, ört- och
Hildegardpedagog, 070-325 16 24,
[email protected], eller till präst
Bo Lindberg, 070-368 46 90,
[email protected]
Oscars församlingsblad
5
flyktingarbete
RAPPORT FRÅN
FLYKTINGARBETET
PÅ CENTRALEN
HÖSTEN 2015
Under hösten har präster och diakoner
från Svenska kyrkan dagligen närvarat
vid flyktingmottagandet på Centralen.
Stephan Gullberg, diakon i Oscars församling,
berättar om hur arbetet kan se ut.
Vi som har några år på nacken kommer
ihåg hur det var för lite över 20 år sen
när krig och folkmord i det före detta
Jugoslavien drev hundratusentals på
flykt. Många fann en fristad i Sverige.
Landet bjöd till, och det fungerade
fastän många undrade, när till och med
tältläger fick resas för att alla skulle ha
tak över huvudet i vinterkylan.
Jag var själv med en kväll på Såtenäs
flygplats mellan Trollhättan och
Lidköping när ett plan landade och
föräldrar återförenades med en son,
som de trodde de hade förlorat för
alltid. Men miraklet hade skett, han
var skadad men levde och han fick
hjälp att ta sig till Sverige. Det minnet
bär jag med mig.
De flesta som flydde krigets Bosnien
och hamnade i Sverige har bra liv idag.
Barnen har växt upp, gått i skolan och
jobbar. Utan att reflektera över det
6
Oscars församlingsblad
möter vi de före detta
flyktingarna
varje
dag på tunnelbanan,
bussen eller pendeln
på väg till våra egna
dagliga sysslor. Också
de har fått en vanlig
vardag igen.
” Vi har klarat det
förut. Och vi klarar
det nu också. ”
Nu är det tyvärr dags
igen, och när jag och en
kollega går runt i våra diakonskjortor
på Stockholms Central hoppas jag att
det ska gå lika bra den här gången.
Det är en märklig känsla på Centralen
i höst. Märklig därför att det vanliga
och det ovanliga strålar samman på
samma plats.
Utanför delar frivilliga ut mat och
kläder, och de som ska till tillfälliga
boenden innan de ska åka vidare
kan få skjuts dit. På insidan finns det
tjogvis av personer med färgglada
västar – från Migrationsverket,
Svenska kyrkan, Röda korset, Polisens
volontärer, Refugees welcome m fl.
Under eftermiddagen och kvällen
kommer det regelbundet flyktingar
med tåget från Malmö. De vuxna
letar sig upp i ankomsthallen och
fram till Migrationsverkets bord
där de får information om hur de
söker asyl. Barn och unga tas emot
av socialjouren på perrongen och
slussas upp till Klarabergsviadukten
för att få skjuts direkt till ett tillfälligt
ungdomsboende.
flyktingarbete
Foto: Stefan Holm/Shutterstock.com
Vi från kyrkan hjälper till med det
vi kan. Vi finns med när ett nytt tåg
kommer till perrong 19 och är på
plats synliga vid avspärrningarna. Vi
svarar på frågor från de som undrar
vart de ska gå, vi pratar med poliser
och frivilligarbetare för att se var det
behövs en hjälpande hand. Vi märker
att många frivilligarbetare som varit
med sen början börjar bli lite slitna
nu. Men vi pratar också med flera som
berättar att det här är deras första dag
på Centralen.
En familj med en liten bebis och
nästan inget bagage letar efter tåget
till Malmö. De förstår ingen svenska,
men med teckenspråk och lite engelska
får vi dem att följa med oss bort till
informationstavlorna, där det står en
tjej från SJs kundtjänst. Vi får hjälp
med vilken perrong tåget ska gå
ifrån och lotsar den lilla familjen dit.
Flyktingar eller EU-migranter? Vi vet
inte. Men vi vet att nu väntar familjen
på tåget på rätt ställe.
som kan bära på hoppet om att få leva
i fred och frihet igen.
Under timmarna vi är på Centralen
skapar vi oss en egen bild av det som
sker. Det här kommer att hålla på länge
till. Flyktingströmmen kan visserligen
välja en annan väg eller annat färdsätt,
men det troliga är att vi från kyrkor
och frivilligorganisationer kommer att
finns på Centralen hela vintern.
Och visst ska också de här
människorna om en tid kunna få leva
i en vanlig vardag igen. Vi har klarat
det förut. Och vi klarar det nu också.
Det känslan bär jag med mig efter
ett arbetspass på Stockholms Central
hösten 2015.
Samtidigt som trötta flyktingar med
knappa bagage får hjälp, så är också
Centralen precis som vanligt. Folk
skyndar mellan tåg, tunnelbana och
bussar som de gör varje dag. Till och
med flyktingarna och hjälparbetarna
har hunnit bli en del av det vardagliga,
som kanske knappt noteras.
För den som den här dagen kommer
till Stockholm på flykt undan kriget är
det här ingen vanlig dag. Det är en dag
Stephan Gullberg,
diakon Oscars församling
Oscars församlingsblad
7
samtalsstöd
samtalsstöd
för ungdomar
och unga vuxna
Oscars församling erbjuder samtalsstöd
för personer i åldrarna 12–25 år.
Isabella Engström, kurator och
församlingspedagog, leder verksamheten.
Märker du ett tydligt behov av
stödsamtal för ungdomar och unga
vuxna?
– Ja, absolut! Alla människor behöver
prata och med all press på ungdomar
i dagens läge så behöver de kanske det
mest av alla. Detta syntes också tydligt
i den diakonala utredningen som gjordes på Östermalm förra hösten.
Varför är det viktigt att kyrkan
bedriver kuratorsverksamhet?
– Ungdomsmottagningen har kötid
på över två månader och då är det
klart att fler som kan erbjuda samtal
behövs. Det ska finnas en kurator på
varje skola, men alla kanske inte vill
att personal på skolan eller de andra
eleverna ska veta att man behöver och
vill prata med någon. Då är kyrkan en
perfekt plats att komma till eftersom
man får vara anonym och inte så
många känner igen en. Det är viktigt
att vi som kyrka finns tillgängliga för
dem som behöver hjälp.
8
Oscars församlingsblad
Vilken sorts frågor kan det handla
om?
– Man kan prata om allt mellan
himmel och jord! Allt från kärlek
och relationer till pressen i skolan
eller utseende. Det är många som vill
prata om familjerelaterade frågor, det
kan handla om bråk mellan föräldrar,
skilsmässa eller att föräldrarna
sätter mycket press på sina barn. Vi
pratar också om alkohol, kompisar,
sex och allt annat som har med
ungdomskultur att göra. Om det är
något jag inte kan hjälpa till med
slussar jag personen vidare till andra
instanser. Men allt sker i samarbete
och efter diskussion med klienten.
Varför blev du kurator?
– Jag har arbetat i Oscars församling
som församlingsassistent och församlingspedagog sedan 2008 och
under tiden utbildat mig till socionom.
Mot slutet av utbildningen insåg jag
att jag vill jobba mer behandlande
och valde därför att lägga till en
grundläggande terapiutbildning inom
KBT och kan nu därför erbjuda dessa
terapeutiska samtal.
Jag gick själv i över 50 timmars terapi
för att få mitt diplom så jag vet hur det
känns att sitta och prata med någon
om livet och sina funderingar. Något
jag varmt rekommenderar alla att
göra!
Vad betyder KBT?
– KBT betyder Kognitiv Beteende
Terapi, vilket innebär att man
jobbar med våra känslor, tankar och
handlingar, då denna teori säger att allt
hänger ihop. Eftersom alla människor
är unika ser man även på situationer på
olika sätt och det behöver man tänka
kring. Tänk dig en elefant, du och jag
kommer antagligen inte beskriva den
på samma sätt utan vi fokuserar på
olika saker i olika ordning. Genom att
förstå oss själva blir det lättare i våra
relationer till andra.
samtalsstöd
Handlar det om enstaka samtal eller
träffas man återkommande?
– Jag vill gärna att man träffas
under minst tre samtal. Det är svårt att
berätta om sin livssituation under bara
ett samtal och man kan även känna sig
obekväm att prata med en främmande
person vilket gör att man första
gången kanske inte öppnar upp sig
helt. När man sen kommer tillbaka till
nästa samtal kan man få omformulera
sig eller lägga till. Däremot finns det
inget tvång att komma tillbaka efter
ett första samtal! Det ska vara givande
och kännas bra, annars förlorar samtalen en stor del av poängen.
i samtal hos mig. Men jag bokar aldrig
in ett samtal utan att ungdomen själv
vill.
Mitt tips är att våga prata om att
man går i samtal med sina närstående
för när man pratar om något jobbigt
kan det uppkomma frågor mellan
gångerna, och då kan det vara bra att
kunna prata om dem hemma eller med
en kompis. Men vill man inte prata
med någon annan för att man tycker
det är jobbigt behövs det självklart
inte.
Behöver man vara kristen?
– Nej, det behöver man inte vara.
Vem anmäler intresse? Den
blivande klienten, föräldrar eller
annan närstående?
– De som kommer till mig för samtal
har oftast hört av sig själva, men
det har även hänt att föräldrar har
kontaktat mig för att höra om jag har
lediga tider och vad det innebär att gå
är jag tvungen att anmäla detta till
Socialtjänsten. Men jag kommer aldrig
göra något som min klient inte vet
om. Öppen kommunikation är A och
O, utan det kan man inte ha ett bra
samarbete!
Har du tystnadsplikt?
– Ja, jag har tystnadsplikt. Jag för
inte journaler eller berättar vilka
som går i samtal hos mig. Däremot
har jag anmälningsskyldighet vilket
betyder att om jag får veta något som
får mig att bli orolig för klienten,
Vill du prata med Isabella?
maila:
[email protected]
svenskakyrkan.se eller ring
08-442 51 30
Läs mer på ungioscars.se
Oscars församlingsblad
9
adventskrönika
Foto: Thomas Koch/Shutterstock.com
nya pusselbitar får plats
Hur ser ditt livspussel ut? Har du
svårt att få det att gå ihop? Är bilden
fragmenterad? Eller har bilden blivit
en annan än du hade tänkt dig en
gång i tiden? Finns det en andlig bit i
ditt liv? Eller har den kanske kommit
bort i någon allmän utsortering? Vad
behövs för att hitta något man tror
sig sakna, när man inte riktigt vet hur
det ser ut?
För ungefär tvåtusen år sedan fick
några stjärntydare i det som då
kallades Österlandet, en indikation
på att en ny tid var på väg att bryta
in. Ett ljusfenomen som visade sig
på himlen sades betyda att en kung
skulle födas, och det berättas att
dessa stjärntydare gav sig iväg för
att ta reda på om detta var sant, och
för att i så fall visa sitt stöd för detta
barn.
När ett barn föds är det ofta så att folk
hör av sig. Kanske även de som inte
var helt väntade. Någonting väcks
när vi kommer i födelsens närhet.
Och någonting rubbas för alltid. Att
10
Oscars församlingsblad
bli förälder betyder att livet aldrig blir
detsamma mer. Många vittnar om att
de inte kunnat föreställa sig hur den
här lilla varelsen kan ta så mycket tid
i anspråk. Och att så mycket kärlek
kan finnas inombords. Och så mycket
resurser av tid, rum, mat, skydd,
hjälp, tolkande och uppmärksamhet
som krävs. Ytterligare en pusselbit har
tillkommit i livspusslet. Som faktiskt
får plats. Och därmed har livsbildens
motiv blivit förändrat. Många talar
om att himlen kommer närmare när
ett barn föds. Stjärnan över Betlehem
blir en bild för hur nära det himmelska
faktiskt kryper inpå tillvaron.
Det här året har jag ibland tänkt på
julnatten. Och på stjärntydarnas
långa vandring för att få reda på hur
det faktiskt var med det där barnet.
Att barnet kan vara en metafor för
framtid och hopp. Befrielse. Mat för
dagen. Trygghet och räddning från
förtryck. Så stod förhoppningarna
då, för tvåtusen år sedan, till en
ny ledare som skulle befria folket.
Men det nyfödda barnet återfanns
inte i ett palats, eller i en säng med
sidentäcke. Det lindades och lades i
en enkel krubba i en byggnad utanför
härbärget. För där hade man sagt
dem att det var fullt. Den nya kungen
föddes i enkelhet. Stjärntydarna kom
med gåvor man ger till en kung. Man
kan fundera på hur relevant guld,
rökelse och myrra är för ett litet
barn. Historiskt betyder gåvorna en
hyllning till den blivande kungen.
Idag får prinsessor och prinsar mer
åldersadekvata presenter.
Mina tankar går till dagens flyktingström, som kommer från samma
område som stjärntydarna en gång
gjorde. Tänk om de som flyr och
kommer hit har med sig gåvor vi
ännu inte förstår nyttan av. Att dessa
människor faktiskt kan vara en gåva
i sig själva, som hjälper oss förstå att
den nya tiden är här.
Tänk om de sett en stjärna som de nu
följer. Den bibliska berättelsens Kung
Herodes, vilken svartsjukt bevakade
sin maktposition, tycker jag mig se
adventskrönika
motsvarighet till också idag. Oron
över att behöva dela med sig av sitt
överflöd. Tänk om resurserna tar
slut. De är ju så krävande, alla dessa
oväntade människor. Tänk om de tar
över helt och hållet. Så att det inte blir
något kvar till oss själva. Det finns
en oro över det nya. Hur kommer
framtiden att se ut? Förändring
innebär att mitt liv inte kommer att
följa det mönster jag en gång trodde
det skulle ha.
Stjärntydarna reste genom öknar och
öde trakter. Jag drar parallellen till
vårt Sverige där landsbygden håller på
att tömmas på folk. Är det fullt här?
En tågresa vart som helst i Sverige ger
oss bilden av ett tomt Sverige, där de
flesta tränger ihop sig i storstäderna.
Förändringar medför oro. Hur kan
min oro stillas? När jag känner
mig som ett litet värnlöst barn som
behöver skydd och näring. Omsorg
och möjlighet att växa. Både
kroppsligt och själsligt. Det kanske
krävs irrelevanta gåvor likt de som
Jesusbarnet fick, för att vi ska vakna
till och förändra vårt sätt att tänka.
tilliten inte längre fungerar, då blir
vi isolerade öar där fördomar och
självcentrering får grogrund.
Ibland tycker jag att Gud kommer
till mig med sådant jag inte tycker
jag behöver. Långvarig sjukdom.
Krävande anhöriga. Pinsamma misstag. Till synes omöjliga situationer.
Vad ska jag med det till?
Åter till livspusslet. Hur får jag livet
att hålla ihop? Eller håller jag så hårt
i mitt liv att det inte går att flytta på
något så att nya oväntade företeelser
kan få plats och kanske till och med
berika tillvaron? Tänk om det är den
där andliga biten, tänk om det är den
som kan göra pusslet lite mer rörligt.
Låta andens vind svepa in i mitt
liv. Jag kanske inte behöver få ihop
tillvaron, utan snarare hjälpa den på
traven genom att bejaka snarare än
bevaka.
När oron kryper inpå och jag undrar
om jag kan lita på Gud och
människorna. I sådana lägen viskar
Gud i mitt öra: Även jag har varit ett
värnlöst barn. Även jag var tvungen att
fly med mina föräldrar för att komma
undan våld och terror. Och då, när
den där rösten inte riktigt vill tystna,
så påminns jag om att det finns något
i mitt liv som behöver få finnas, för
att jag ska orka med det här livet. Det
är det andliga djupet. Reflektionen
över vad det är att vara människa.
Utan andlighet så tror jag att vi
blir mindre mänskliga. I värsta fall
torkar tilliten mellan oss ut. Och när
Karin Bergholm,
präst i Oscars
församling
Oscars församlingsblad
11
program advent & jul
Gudstjänster
i advent och jul
oscarskyrkan
Söndag 29 november – första advent
11:00 Adventsgudstjänst Präster: Hans Rhodin, Gabriella
Johansson. Oscars Motettkör, Oscars Oratoriekör, Oscars
Ungdomskör. Musiker: David Löfgren, Pär Olofsson.
Tisdag 1 december
11:45 Musik & mässa
Präst: Bo Lindberg. Musiker: Fredrik Malmberg.
Söndag 6 december – andra advent
11:00 Oscarsmässa Präst: Bo Lindberg. Oscars Stämmor.
Musiker: Fredrik Malmberg.
Tisdag 8 december
11:45 Musik & mässa Präst: Daniel Götschenhjelm.
Musiker: Fredrik Malmberg.
Söndag 13 december – tredje advent
11:00 Oscarsmässa Präster: Cecilia Linden, Bo Lindberg.
Ensemble ur Oscars Motett- & Oratoriekör.
Musiker: Hanna Sandman, Pär Olofsson.
Tisdag 15 december – i Oscars Lillkyrka
11:45 Musik & mässa
Präst: Cecilia Linden. Musiker: Fredrik Malmberg.
Söndag 20 december – fjärde advent
11:00 Oscarsmässa Präst: Bo Lindberg.
Ensemble ur Oscars Motett- och Oratoriekör.
Musiker: David Löfgren, Hanna Sandman.
Tisdag 22 december
11:45 Musik & mässa
Präst: Elisabeth Öberg Hansén. Musiker: Fredrik Malmberg.
Torsdag 24 december – julafton
11:00 Samling vid krubban Präst: Hans Rhodin. Julkören.
Musiker: Fredrik Malmberg, Pär Olofsson.
17:00 Julbön Hans Rhodin. Julkören. Musiker: Marie Olhans.
Fredag 25 december – juldagen
07:00 Julotta Präst: Bo Lindberg, Sång: Michael Axelsson.
Musiker: Fredrik Malmberg. Scouter medverkar och tänder
fredsljuset från Betlehem.
Tisdag 29 december
11:45 Musik & mässa Präst: Karin Bergholm. Musiker: Per Harding.
Torsdag 31 december – nyårsafton
17:00 Nyårsbön Präst: Patrik Pettersson.
Sång: Cecilia von Heijne. Musiker: Marie Olhans.
23:30–01:30 Nyårsöppet med ljuständning
Präst och diakon finns tillgängliga för samtal.
12
Oscars församlingsblad
Fredag 1 januari – nyårsdagen
11:00 Nyårsmässa med nyårsbuffé i vapenhuset.
SVTs nyårs-konsert visas. Präst: Bo Lindberg. Sång: Hanna Wåhlin.
Musiker: Hanna Sandman.
Tisdag 5 januari
11:45 Musik & Mässa Präst: Patrik Pettersson.
Musiker: Fredrik Malmberg.
Onsdag 6 januari – trettondedag jul
11:00 Musikgudstjänst Präster: Gabriella Johansson, Hans Rhodin.
Oscars Kyrkokör. Musiker: Fredrik Malmberg, David Löfgren.
gustaf adolfskyrkan
Söndag 29 november – första advent
11:00 Adventshögmässa Präster: Bo Lindberg, Daniel
Götschenhjelm. Oscars Stämmor. Musiker: Hanna Sandman,
Fredrik Malmberg.
Söndag 6 december – andra advent
15:00 Högmässa Präst: Karin Bergholm. Musiker: Marie Olhans.
Söndag 13 december – tredje advent
15:00 Högmässa Präst: Arne Wikström, Stiftelsen Brödet.
Musiker: Fredrik Malmberg
Söndag 20 december – fjärde advent
15:00 Högmässa
Präst: Elisabeth Öberg Hansén. Musiker: Marie Olhans.
Torsdag 24 december – julafton
16:00 Julbön Präst: Hans Rhodin. Sång: Ingrid Rådholm.
Musiker: Fredrik Malmberg.
23:30 Julnattsmässa Präster: Daniel Götschenhjelm, Elisabeth
Öberg Hansén. Sång: Kjell Rådholm. Musiker: Hanna Sandman.
Fredag 25 december – juldagen
11:00 Högmässa Präster: Patrik Pettersson, Cecilia Linden.
Sång: Marie Olhans. Musiker: Fredrik Malmberg.
Lördag 26 december – annandag jul
11:00 Högmässa
Präst: Gabriella Johansson. Musiker: David Löfgren.
Söndag 27 december
11:00 Högmässa Präst: Patrik Pettersson. Musiker: Pär Olofsson.
Torsdag 31 december – nyårsafton
16:00 Nyårsbön Präst: Karin Bergholm.
Sång: Viveca Axell Hedén. David Löfgren: orgel.
Söndag 3 januari
15:00 Högmässa Präst: Karin Bergholm. Musiker: John Långberg.
program advent & jul
Konserter
djurgårdskyrkan
Söndag 29 november – första advent
11:00 Adventsgudstjänst Präst: Cecilia Linden.
Djurgårdsoktetten. Musiker: Marie Olhans.
Söndag 6 december – andra advent
11:00 Gudstjänst Präst: Elisabeth Öberg Hansén.
Musiker: Marie Olhans. Kyrkbasar.
Söndag 13 december – tredje advent
11:00 Gudstjänst Präster: Gabriella Johansson, Patrik Pettersson.
Musiker: Marie Olhans.
Söndag 20 december – fjärde advent
11:00 Julsångsgudstjänst ”Vi sjunger in julen”
Präst: Karin Bergholm. Djurgårdsoktetten. Musiker: Marie Olhans.
oscarskyrkan
Torsdag 24 december – julafton
15:00 Julbön Präst: Gabriella Johansson. Sång: Ove Pettersson.
Musiker: Marie Olhans.
Söndag 29 november – första advent
16:00 & 18:00 Adventskonserter Församlingens körer och
musiker samt brasskvintett och slagverk ur Blåsarsymfonikerna.
100/80 kr, biljetter via ticnet.se, 0771-70 70 70.
Torsdag 31 december – nyårsafton
15:00 Nyårsbön Präst: Cecilia Linden. Sång: Cecilia von Heijne.
Musiker: Marie Olhans.
Onsdag 6 januari – trettondedag jul
11:00 Gudstjänst Präst: Patrik Pettersson. Sång: Viveca Axell
Hedén. Musiker: Marie Olhans.
olaus petrikyrkan
Torsdag 3 december
18:00 Mässa med ungdomskväll
Präst: Patrik Pettersson. Musiker: David Löfgren.
Torsdag 10 december
18:00 Mässa med ungdomskväll
Präst: Gabriella Johansson. Musiker: David Löfgren.
Torsdag 17 december
18:00 Mässa med ungdomskväll
Präst: Gabriella Johansson. Musiker: David Löfgren.
Lördag 12 december
16:00 Luciahögtid Församlingens barnkörer, Pär Olofsson: piano,
Marcus Linfeldt: kontrabas. Hanna Sandman: dirigent. Entré:
120/100 kr, biljetter via ticnet.se, 0771-70 70 70.
Söndag 13 december – tredje advent
16:00 & 18:00 Luciakonserter Oscars Oratoriekör, Oscars
Ungdomskör. Marie Olhans: piano. Pär Olofsson: dirigent. Entré
150/100 kr, biljetter via ticnet.se, 0771-70 70 70. Denna konsert är
från 6 år. Alla yngre barn hälsas välkomna till luciahögtid 12/12.
Söndag 20 december
16:00 Juljazz Lovisa Lindqvist: sång. Mikael Skoglund: piano,
Marcus Linfeldt, bas, Jesper Kviberg, trummor, Oscars Oratoriekör, Hanna Sandman: dirigent. Fri entré.
Lördag 26 december – annandag jul
16.00 Orgelkonsert Musik av Bach och Buxtehude.
David Löfgren: orgel. Fri entré.
Onsdag 6 januari – trettondedag jul
18:00 Orgelkonsert Olivier Messiaen: La Nativité du Seigneur.
David Löfgren: orgel. Recitation på franska. Fri entré.
gustaf adolfskyrkan
Måndag 21 december
19:00 Kom, signade jul – en innerlig julkonsert till förmån
för de som flyr Karl-Magnus Fredriksson: baryton. Sophie Weinert: sopran. David Löfgren: piano och orgel. Fri entré. Kollekt går
till Svenska kyrkans internationella arbete för människor på flykt.
Oscars församlingsblad
13
kalendarium
KALENDARIUM
Gudstjänster
och andakter
Oscarskyrkan
Tisdagar kl 11:45
Musik & mässa.
Söndagar kl 11:00
Oscarsmässa.
Mässa med små och stora
och TUM, se barn & ungdom.
Gustaf Adolfskyrkan
Söndagar kl 15:00 Högmässa.
Älskade psalmer: Nästa datum:
22/11. Första datum 2016: 28/2.
Djurgårdskyrkan
Söndagar kl 11:00 Gudstjänst.
Olaus Petrikyrkan
Torsdagar Mässa med ungdomskväll, se barn & ungdom.
Stillhetens rum, andakt med
middagsbuffé. Terminsavslutning 24/11. Åter 26/1.
Gudstjänst med små och
stora, se barn & ungdom.
Träffpunkter
BESÖKSTJÄNSTEN
Vill du ha besök eller besöka
någon? Söker du någon att
prata med? Någon som kan
vara ett stöd och sällskap
på en promenad eller vid ett
besök hos läkaren? Eller har
du kanske lite tid över för
att hjälpa en medmänniska?
Kontakta Anette Karinen
Acosta, 08-664 43 12,
[email protected]
MARTIN LUTHER OCH
KYRKAN I SVERIGE
Fredrikshovsgatan 3
Kursledare: Bengt Larsson,
070-918 39 65
Möts varannan tisdag kl
17:30–19:00. Start 12/1.
SAMTAL OM LIVET
Fredrikshovsgatan 3
Samtalsgrupp med fokus på
livet här och nu. Två grupper
startar i vår: 19/1 och 20/1.
Möts varannan tis/ons
kl 17:30–19:00.
Kontakt: Bo Lindberg.
SAMTALSGRUPPER FÖR
SÖRJANDE
Olaus Petrikyrkan
För dig som förlorat en
livskamrat. Start 12/1.
Kontakt: Bo Lindberg.
TEOLOGISK BOKCIRKEL
Vill du läsa böcker om teologi
och livsåskådning? Kontakt:
Elisabeth Öberg Hansén.
TRÄFFPUNKTER PÅ
DIAKONIMOTTAGNINGEN,
ARMFELTSGATAN 2
Öppen diakonimottagning
Tisdagar kl 9:30–15:00
Umgås, fika, låna dator och
telefon, få hjälp med myndighetskontakter m m. Terminsavslutning 15/12. Åter 12/1.
Sopplunch
Tisdagar kl 12:00, 30 kr.
Terminsavslutning 15/12.
Åter 12/1.
14
Oscars församlingsblad
Kropp & Själ
FASTA 2016
Fredrikshovsgatan 3
Fokus på existentiell hälsa.
450 kr. Se sid 5.
MEDITATION
Oscarskyrkan
Tisdagar kl 10:30 Drop in.
Kostnadsfritt. Se sid 5.
SAMTAL OCH LÖPNING
Samtal med präst under en
runda i löpspåret. Inga krav
på prestation, vi springer i
det tempo som passar just
dig. Behöver man stanna och
gå en bit så gör man det.
Kontakt: Bo Lindberg.
TAIJI QIGONG OCH SAMTAL
Oscarskyrkan
Onsdagar kl 12:00–12:45. 50 kr.
Samtal med Bo Lindberg och
Gudrun Khemiri efter TaijiQigong. Terminsavslutning
9/12. Åter 13/1.
Oscars internationella forum
Vårens program är ännu ej
klart. Det kommer finnas att
hämta i kyrkorna och på församlingsexpeditionen någon
gång i januari.
Oscars Seniorer
Anmälan till träffarna sker senast två dagar innan via mail:
[email protected]
eller tfn 08-442 51 00.
EN SÅN TUSAN TILL KARL
Fredkrikshovsgatan 8
Onsdag 13/1 kl 13:30
Elisabeth Goldstein berättar om general von Döbeln.
60 kr.
VIS Q VIS
Fredrikshovsgatan 8
Onsdag 27/1 kl 13:30
Lättsamt musikkryss med
Eva Bäckman, sångerska och
skådespelerska, och sonen
Anton vid pianot. 60 kr.
MY FAIR INGRID
Fredrikshovsgatan 8
Foto: Carolina Romare
Onsdag 10/2 kl 13:30
Jan Ericstam berättar om
Ingrid Bergman och hennes
make teaterproducenten Lars
Schmidt. Sofia Helin medverkar med läsning ur Ingrid
kalendarium
konstutställningar
i djurgårdskyrkan
Zita Martinez Parga
Harmoni pågår t o m 26/11
Elise Holmberg
Sakralt 6/12–3/1
Petra Isaksson 6–31/1 Ikoner
Astrid Liljegren 7-28/2
Målerisk kontemplation
Tis–sön kl 12–15. Fri entré.
Bergmans brevväxling under
denna tid. 60 kr.
ÅRSMÖTE MED MUSIKUNDERHÅLLNING
Fredrikshovsgatan 8
Onsdag 24/2 kl 13:00
Musikalisk underhållning
med Swing Time Trio. 60 kr.
Ocarsbibliotekets
Vänner
HELENA VON ZWEIGBERGK
Fredrikshovsgatan 8
Tisdag 26/1 kl 18:30
LADUGÅRDSLANDSFÖRSAMLINGEN
Fredrikshovsgatan 8
Onsdag 9/3 kl 13:30
Kyrkoherde Hans Rhodin
berättar. 60 kr.
FRÅN BREDGRÄND
TILL BROADWAY
Fredrikshovsgatan 8
Onsdag 23/3 kl 13:30
Helge Skoog, en av Sveriges
mest folkkära skådespelare,
berättar för oss om sitt teaterliv. 60 kr.
OM SLUSSEN
Fredrikshovsgatan 8
Onsdag 6/4 kl 13:30
Stadshistoriker Johan Haage
berättar. 60 kr.
VÅRGILLE MED RAMELBULJONG À LA POVEL
Fredrikshovsgatan 8
Onsdag 20/4 kl 13:00
En hyllning till Povel Ramel
och hans musik med Leif
Gellerfalk Trio. 200 kr,
anmälan senast veckan innan.
Helena von Zweigbergk är
författare, journalist
och programledare. Hon har
skrivit böcker om prostitution, film och flera barnböcker och är senast aktuell med
”Kärleken till livet”, om Marie
Fredriksson.
CARINA BECKERMAN
Fredrikshovsgatan 8
Tisdag 15/3 kl 18:30
”Skepparen först, båten sedan”. Om hur Wallenbergarna
såg på ledarskap, byggde
nätverk och agerade som
entreprenörer i 1800-talets
Sverige.
TEMAGUDSTJÄNST
Djurgårdskyrkan
Söndag 17/4 kl 11:00
Medverkar i gudstjänsten
med textläsningar.
VÅRUTFLYKT
Tisdag 17/5
Vi besöker Moa Martinssons
torp Johannesdal i Ösmo.
BOKCIRKLAR
18/1, 25/2, 31/3, 28/4
Barn
BARNKÖRER
Oscarskyrkan &
Olaus Petrikyrkan
Se sid 16.
SÅNGSTUND I
OSCARSKYRKAN
En samling där barn och vuxna
kommer från öppna förskolan
för att sjunga och tända ljus.
Präst och öppna förskolans
personal deltar. Naturligtvis är
alla välkomna, också du som
inte besöker öppna förskolan!
Söndagar kl 10:45. Vårens
första datum: 21/1.
upp. På vägen ut ur kyrkan
kan den som vill stanna
upp för att äta en kyrkkorv
och dricka kaffe eller saft.
Nästa datum: 22/11 kl 11:00.
ÖPPEN FÖRSKOLA
Fredrikshovsgatan 3
Tis & ons 9:30–15:00.
Tor & fre kl 9:30–13:00.
Terminsavslutning 10/12.
Åter 19/1.
Armfeltsgatan 2
Tis–tor kl 9:00–13:00.
Terminsavslutning 10/12.
Åter 19/1.
Ungdom
MÄSSA MED
UNGDOMSKVÄLL
Olaus Petrikyrkan
Torsdagar kl 18:00. Terminsavslutning 17/12. Åter 14/1.
GUDSTJÄNST MED SMÅ &
STORA
Olaus Petrikyrkan
Barnen från vår förskola
Lilla Prästkragen sjunger i en
kort vardagsgudstjänst och
efteråt fikar vi. Alla är
välkomna! Sista datumet för
hösten: 27/11 kl 15:00. Vårens
första datum: 29/1.
MÄSSA MED SMÅ & STORA
Oscarskyrkan
Församlingens barnkörer
sjunger och medverkar i
gudstjänsten, prästen
håller en enkel predikan och
nattvard med druvjuice dukas
TEMAUNGDOMSMÄSSA
Oscarskyrkan
TUM. Mässa med församlingens ungdomsgrupp och ungdomskör. Nästa datum: 7/2.
För mer information om
ungdomsverksamheten se
ungioscars.se
KONTAKT
Telefonnummer &
e-postadresser till
kontaktpersoner
finns på sista sidan.
Oscars församlingsblad
15
körer
KÖRER
Vuxenkörer
Barnkörer
OSCARS STÄMMOR
Fredrikshovsgatan 8
Oscars Stämmor står för sångglädje, ambition och en härlig
atmosfär! Repertoaren är mycket blandad. Viss körvana krävs.
Repeterar torsdagar kl 18:45–21:00 på Fredrikshovsgatan 8.
Körledare: David Löfgren.
FÖRSKOLEKLASS OCH ÅRSKURS 1
Olaus Petrikyrkan
En kör för dig som går i förskoleklass och årskurs 1.
Repeterar torsdagar kl 15:30–16:15 i Olaus Petrikyrkan.
OSCARS MOTETTKÖR
Oscarskyrkan
En kör med endast 24 sångare vilket ställer höga krav på dig som
korist. Du förväntas ha stor körerfarenhet samt vara en god
notläsare. Kören har en varierad repertoar med tyngdpunkt på
avancerad a cappellamusik. Just nu söker vi sångare!
Kontakta körledare Pär Olofsson för provsjungning.
Repeterar onsdagar kl 18:30–21:30 i Oscarskyrkan.
OSCARS ORATORIEKÖR
Fredrikshovsgatan 8
Utmaning och gemenskap, dåtid och nutid – allt på högsta
musikaliska nivå. En kör med ca 40 sångare. Repertoaren har
sin tyngdpunkt i de stora klassiska kör- och orkesterverken.
Du som korist förväntas ha stor erfarenhet av körsång samt
vara en god notläsare. Just nu söker vi manliga sångare.
Kontakta körledare Hanna Sandman för provsjungning.
Repeterar onsdagar kl 18:30–21:00 på Fredrikshovsgatan 8.
OSCARS KYRKOKÖR
Fredrikshovsgatan 8
Församlingens seniorkör med över 100 sångare.
Körledare: Fredrik Malmberg.
Repeterar måndagar kl 10:00–12:30 på Fredrikshovsgatan 8.
Ungdomskör
OSCARS UNGDOMSKÖR
Fredrikshovsgatan 8
En kör vars medlemmar är mellan 15 och 25 år.
Repeterar måndagar kl 17:00–20:30 på Fredrikshovsgatan 8.
Varje år deltar vi i körtävling utomlands.
Körledare: Pär Olofsson
16
Oscars församlingsblad
FÖRSKOLEKLASS OCH ÅRSKURS 1
Oscarskyrkan
En kör för dig som går i förskoleklass och årskurs 1.
Repeterar tisdagar kl 15:45–16:30 i Oscarskyrkan.
ÅRSKURS 2–3
Olaus Petrikyrkan
En kör för dig som går i årskurs 2 och 3.
Repeterar torsdagar 16:30–17:15 i Olaus Petrikyrkan.
ÅRSKURS 2–3
Oscarskyrkan
En kör för dig som går i årskurs 2 och 3.
Repeterar tisdagar 16:45–17:30 i Oscarskyrkan.
ÅRSKURS 4–7 OKTAVERNA
Oscarskyrkan
En kör för dig som går i årskurs 4-7. Provsjungning krävs.
Repeterar onsdagar kl 16:15–17:15 i Oscarskyrkan.
2015 i backspegeln
året som gått
Första advent med högtidliga gudstjänster i våra
kyrkor och fantastiska konserter i Oscarskyrkan
närmar sig, och snart lägger vi ännu ett år bakom oss.
Till min stora glädje har en ny
konfirmandgrupp
startats.
Utöver
denna grupp finns också våra traditionella sommarläger på Medevi och
Björkö. Församlingen har en hög andel
konfirmander och det ska vi fortsätta att
skapa förutsättningar för att kunna ha.
Genom mina besök på konfirmandlägret
på Medevi genom åren har jag kunnat se
flera som varit konfirmander och som nu
är ledare inom ungdomsverksamheten,
vilket är mycket positivt.
Domkapitlet har godkänt vår församlingsinstruktion där vi beskriver vad
församlingen gör idag och vad vi vill göra
de kommande åren. Bl a betonas vikten
av att öka antalet dop. Kyrkorådet
har tillsatt en komministertjänst med
inriktning på dop och arbetet bland
barn. Barn- och ungdomsverksamheten
är mycket viktig för församlingens
framtid och har därför hög prioritet.
Genom de två öppna förskolorna,
den montessoriinspirerade förskolan
Lilla Prästkragen och barnkörerna når
församlingen många barnfamiljer och
deras närstående.
Som vanligt i november månad
har kyrkofullmäktige fastställt församlingens budget för 2016. Kyrkoavgiften är oförändrat 66 öre per
intjänad hundralapp. Oscars församling
har en mycket bred verksamhet utifrån
kyrkans uppdrag att fira gudstjänst,
bedriva undervisning, utöva diakonalt
arbete och bedriva mission som jag
känner stolthet över.
Under nästa år kommer den diakonala
verksamheten att utökas med ytterligare
en heltidstjänst för att bl a förstärka
den uppsökande verksamheten. Utöver
de fyra tjänster som då kommer att
finnas inom diakonin finns också en
kuratorstjänst på deltid med inriktning
mot ungdomar.
Kyrkorådet avsätter betydande medel
för underhåll av församlingens kyrkor
och fastigheter. Bl a kommer värmeoch ventilationssystemet i Olaus Petrifastigheten delvis att bytas ut under
2016. När det nya systemet är installerat
kan församlingens värmekostnader
minska avsevärt.
Församlingssalen på Fredrikshovsgatan
8 har fått en ansiktslyftning genom
de tre mycket vackra konstverk av
framlidne församlingsbon Erik Kinell
som församlingen köpt och som nu
hänger på en av väggarna.
År 2017 är det 500 år sedan reformationen då Luther spikade upp
sina 95 teser på Slottskyrkans dörr i
Wittenberg. I församlingen kommer
Lutherjubileet att uppmärksammas
på olika sätt och en församlingsresa i
Luthers fotspår planeras till 2017.
Nyligen hade vi besök av en grupp
på 15 ungdomar och några vuxna
från vår vänförsamling i Zeuthen/
Berlin, Tyskland. De besökte oss
under fem dagar och deltog bl a i
ungdomsverksamhetens torsdagskväll
i Olaus Petri kyrka. Kyrkoherde
Cornelia Mix medverkade också i
Oscarsmässan. Den första kontakten
med den evangelisk-lutherska församlingen i Zeuthen togs år 2002 och
sedan dess har vi mötts ett antal gånger.
Jag hoppas att ungdomsgruppens besök
hos oss återkopplas med ett besök från
vår ungdomsgrupp hos dem.
Helgen tredje advent kommer några
av oss att åka till barnhemmet i
Sakiai i Litauen för att vara med på
deras julkalas. Varmt tack till alla er
som bidragit med kläder, linne och
andra gåvor som vi har förmedlat till
barnhemmet och andra fattiga i Sakiai.
Fattigdomen är fortsatt mycket stor
och vi ser att våra gåvor behövs. Flera
har visat intresse för barnhemmet och
dess verksamhet och därför planerar
vi en resa till Litauen och barnhemmet
den 14-17 april 2016. Läs mer på sid 4.
Slutligen vill jag tillönska en fridfull
advent, en fröjdefull jul och ett gott
nytt år 2016.
Foto: Jonna Thomasson
Dagligen berörs vi av människor som
är på flykt i världen undan krig och
förföljelse. Antalet flyktingar som
söker sig till Europa har inte varit
större sedan andra världskriget. Det är
svårt att både se och ta till sig hur dessa
människor tvingas leva under mycket
svåra förhållanden. Sverige tar emot och
välkomnar en stor andel av dessa. Tidigt
i höstas lämnade kyrkorådet ett bidrag
på 50 000 kronor till Svenska kyrkans
internationella arbete för flyktingar
i Europa. Församlingskollekter och
kollekter vid t ex dop har tagits upp
och kommer att tas upp till förmån för
detta arbete. Kyrkorådet ser också över
vilka ytterligare möjligheter till stöd
som finns.
Annette
Lundquist
Larsson,
ordförande i
kyrkorådet
Oscars församlingsblad
17
julkampanj 2015
18
Oscars församlingsblad
julkampanj 2015
Låt fler få
fylla fem
Om Svenska kyrkans
internationella arbete
för att fler barn ska
få fylla fem
Varje dag dör tusentals barn för
att de inte får tillgång till mat, rent
vatten och sjukvård. Men det finns
hopp. Svenska kyrkan stöttar kyrkor
och organisationer över hela världen,
som värnar om barns rättigheter.
mentormammor når de mest
utsatta barnen
situation där fattigdomen är utbredd
räddar det barns liv.
Ett framgångsrikt exempel på Svenska kyrkans internationella arbete är
verksamheten med mentormammor
i Sydafrika, Swaziland och Etiopien.
Mentormammor vandrar i utsatta bostadsområden och gör hembesök hos
de familjer som behöver stöd för att
säkra barnens hälsa. De upptäcker
undernäring och sjukdomar och kan
både förebygga och behandla.
Forskning visar att metoden med
mentormammor är oerhört framgångsrik och de sydafrikanska myndigheterna har nu börjat arbeta utifrån
denna modell.
Med sig har mentormammorna en
enkel ryggsäck med våg, måttband,
hälsojournaler och andra basala
arbetsredskap för att ge mödra- och
barnavård. Men en mentormammas
främsta arbetsredskap är hennes egen
erfarenhet av att leva som mamma
i utsatthet och fattigdom. Hon har
rekryterats till mentormamma för sin
förmåga att se, lyssna och stötta. Som
mentormamma arbetar hon med att
ge andra mammor kunskap om sina
egna och sina barns rättigheter. I en
barnbidrag leder till bättre
barnhälsa
Det effektivaste sättet att förbättra
barns hälsa är när stater kan säkra alla
invånares rätt till social trygghet. Därför driver Svenska kyrkan ett aktivt
påverkansarbete gentemot makthavare i Sverige, EU och FN för att fler
länder ska införa sociala trygghetssystem, som exempelvis barnbidrag. Om
alla barnfamiljer får ett bidrag, ökar
barns – och därmed hela samhällens –
möjlighet att utvecklas. Svenska kyrkan arbetar internationellt för barns
rätt att leva ett tryggt liv.
Stöd Svenska kyrkans
internationella arbete!
Din gåva behövs!
Ge en gåva:
BG: 900-1223
PG: 90 01 22-3
www.svenskakyrkan.se/gedirekt
Sms:a LJUS till 72905
och ge 50 kronor
Swisha valfritt belopp
till 900 1223
Oscars församlingsblad
19
kontakta oss
oscars församling
pastorsadjunkt
Fredrikshovsgatan 3B
Box 24145, 104 51 Stockholm
Expeditionen är öppen för besök
mån–tor kl 9–15, lunchstängt kl 12–13
fredagar kl 9–14, lunchstängt kl 12–13
Växel: 08-442 51 00
[email protected]
www.oscarsforsamling.se
facebook.com/oscarsforsamling
Cecilia Linden: 08-442 51 14
[email protected]
våra kyrkor
Åsa Wadholm, diakoniassistent: 08-442 51 53
Telefontid: Må, to, fr 9:00-9:45, ti 9:30-10:15
[email protected]
Oscarskyrkan, Narvavägen 6
08-442 51 18, öppet alla dagar kl 10–17
Gustaf Adolfskyrkan, Gustaf Adolfsparken
08-442 51 16, öppet tis–fre kl 11–15
Djurgårdskyrkan, Djurgårdsvägen 74
08-442 51 15, öppet tis–sön kl 12–15
Olaus Petrikyrkan, Armfeltsgatan 2
08-442 51 28
bokning
Dop, vigsel, begravning och lokaler
Pia Bogle: 08-442 51 04
[email protected]
kyrkoskrivare
Ellen Cederbaum: 08-442 51 09
[email protected]
diakoner
Stephan Gullberg: 08-442 51 27
[email protected]
Telefontid: Må, to, fr 9:00-9:45, ti 9:30-10:15
Harriet Lockner, diakoniassistent: 08-442 51 22
[email protected]
musiker
David Löfgren: 08-442 51 72
[email protected]
Fredrik Malmberg: 08-442 51 13
[email protected]
Marie Olhans: 08-442 51 21
[email protected]
Pär Olofsson: 08-442 51 17
[email protected]
Hanna Sandman: 08-442 51 02
[email protected]
barn och ungdom
Isabella Engström, ungdomspedagog & kurator:
08-442 51 30, [email protected]
kyrkoherde
Gabriella Johansson, ungdomspräst: se under präster
Hans Rhodin: 08-442 51 01
[email protected]
Hans-Cristian Nyström, barn- och familjepräst,
se under präster
präster
Öppna förskolan, Fredrikshovsg 3C, 08-442 51 24
Karin Bergholm: 08-442 51 59
[email protected]
Öppna förskolan, Armfeltsgatan 2 08-442 51 58
Daniel Götschenhjelm: 08-442 51 42
[email protected]
Gabriella Johansson, ungdomspräst:
08-442 51 56
[email protected]
Bo Lindberg: 08-442 51 46
[email protected]
Hans-Cristian Nyström, barn- och familjepräst:
08-442 51 60
[email protected]
Patrik Pettersson: 08-442 51 47
[email protected]
Elisabeth Öberg Hansén: 08-442 51 39
[email protected]
nyhetsbrev Oscars församling har ett elektroniskt nyhetsbrev.
Anmäl dig som prenumerant på www.oscarsforsamling.se.
Ni hittar oss också på Facebook.
informatörer
Jacob Engvall: 08-442 51 03
[email protected]
Anna Selander: 08-442 51 03
[email protected]
oscarsbiblioteket
Erika Lundmark: 08-442 51 11
[email protected]
husmor
Sophie Wachtmeister: 08-442 51 54
[email protected]
catering
Cia Högberg: 08-442 51 26,
[email protected]ing.se