ÅID-Friidrottens Info-blad

ÅID/ IF Åland Friidrott
ÅID:s kansli, Östra Esplanadgatan 7
22100 Mariehamn
Öppet månd.-fred. Kl. 8 -16
Tel. 19170, 23190
Ombudsman: Ia Colérus
E-post: [email protected]
www.idrott.ax / www.ifaland.net
Friidrottsutskottets medlemmar:
Ordförande
Sune Manselin
E-post: [email protected]
Tel. 34347 / 040 7089328
Viceordförande/kassör
Jocke Roiha
E-post: [email protected]
Tel. 32404 / 040 5310325
Sekreterare/ Funktionärsansvarig
Sussie Mattsson
E-post: [email protected]
Tel. 23361/ 0457 3314649
Tävlingsansvarig/Funktionärsansvarig
Bo Thölix
E-post: [email protected]
Tel. 040 3601742
Kirsi Jansson
E-post: [email protected]
Tel. 12170 / 040 5874014
Helena Söderlund
E-post: [email protected]
Tel. 35760 / 040 5340730
Tatjana Berglund
E-post: [email protected]
Tel. 41797 / 0457 3798897
Terese Yttring
E-post: [email protected]
Tel. 48606 / 040 8283524
Gunilla Stjärnfelt
E-post: [email protected]
Tel. 0407365080
TÄVLINGAR: FM, SFIM, RM
Utskottet skall godkänna deltagande i
mästerskapstävlingar på ett möte med
tränarna.
A-klass gäller alla FM o. RM tävlingar
utom FM-16 år där gäller B-klass för
17-åringar.
För SFIM gäller B-klass resultat i
tävlingsklassen för deltagandet.
Idrottarna som vill delta i FM, SFIM
eller RM bör anmälas till kansliet helst
en (1) vecka före sista anmälningsdagen.
Ansvarig ledare för tävlingsresan sköter
researrangemangen samråd med
utskottetet.
Anmälningar till och deltagande i
andra tävlingar utanför Åland.
De som önskar delta i tävlingar utanför
Åland bör kontakta sin egen moderförening angående tävlingen/ kostnaderna, och anmäla sig. Därefter uppgör
den ansvariga för tävlingsresan en
skriftlig lista om de aktiva och lämnar in
den till ÅID:s kansli som sköter om
anmälningarna. Den ansvariga för
tävlingsresan sköter om logi- och
researrangemangen.
OBS! Den aktiva /eller moderförening
står för alla kostnader (även
ledarkostnader).
Tävlingar på Åland
Tävlingar som arrangeras av ÅID:s
friidrottsutskottet finns upptagna i
tävlingskalendern. Önskas ytterligare
tävlingar på Åland skall utskottet och
kansliet meddelas senast en vecka före
tilltänkt tävling. Kansliet bokar tävlingsarenan för tävlingen och annonserar
tidningarnas Sportkalendrar.
Tävlingskostnader
Utskottet ersätter endast deltagande i
FM, SFIM, RM. Ersättning betalas för:
-anmälningsavgifter, resor inom landet
och logi
-användande av egen bil 0,25€/km.
OBS! matkostnader ersätts inte, detta
gäller även ledare/tränare.
Redovisning av kostnader
Ledarna skall inom 14 dagar efter
tävlingen lämna in kompletta listor om
deltagare, övernattningar och
resekostnader till kansliet. Kansliet
ersätter, eller sänder räkningen vidare till
respektive förening. Av underlaget skall
klart framgå vilken tävling och vilka
aktiva och ledare/tränare det gäller.
Resultat
Resultat från tävlingar som de aktiva
deltagit i meddelas till kansliet genast
efter tävlingarna. Lämpligast sker detta
direkt från tävlingarna i form av e-post.
TRÄNINGAR
ÅID friidrott har ledd träning enligt
nedan.
Tränare: Frank Ottesen, Benita
Gustafsson, Bo Thölix, Christian
Jansson och Claes Hellström.
Träningstider vinter;
Måndag kl. 18.00-20.00 Eckerö Hallen
Onsdag kl. 16.30-18.00 Vikingahallen
Fredag kl.16.00-17.30 Idrottsgården
Söndag kl.12.00-13.00 Vikingahallen
Träningstider sommar; (preliminärt)
Måndag kl.18.00-20.00 WHA
Onsdag kl.18.30-20.30 WHA
Fredag kl. 18.00-20.00 WHA
Info till distriktsgruppstränarna
Vid varje ledd träning skall de aktivas
närvaro registreras på avsedd blankett.
Blanketten inlämnas till ÅID:s kansli
varje månad för sammanställning.
Kilometer-redovisning över ledda
träningar skall likaså lämnas till
ÅID:s kansli varje månad.
Utgifter samband med träningar
(utöver ordinarie träningstider)
Tränarna skall diskutera med utskottet
om träningar/resor som önskas att
utskottet skall bekosta.
Ersättningar vid träningsläger
Utskottet skall informeras om planering
av läger, deltagarna och kostnaderna
redovisas till kansliet.
7-tusan (OBS! gäller inte utlandsläger)
SFI betalar lägerkostnaderna för elitgruppens tränare, utskottet resorna
Aktiva SFI läger:
Den som tillhör elitgruppen betalar SFI
lägerkostnaderna. Utskottet 50 € av
resorna, den aktiva eller den aktivas
moderförening resten.
För aktiva utanför elitgruppen betalar
utskottet 50€ av kostnaderna, och den
aktiva eller den aktivas moderförening
resten.
Tränarna SFI/Bosön: utskottet betalar,
lägerkostnaderna (egna bilar används så
långt som möjligt, ersättning 0,25 € km)
Aktiva Bosön: Utskottet betalar 50€ av
lägerkostnaden, max tre (3)
läger/kalenderår 7-tusan/Bosön.
INFORMATION TILL AKTIVA
De aktiva som ÅID friidrott satsar på
förväntas att delta FM, SFIM, ÅM,
RM och SFI-Seriefinalen.
Licenser/Försäkringar
Alla som tävlar utanför Åland skall ha
Finlands Friidrottsförbunds (SUL)
tävlingslicens. Licens innehåller idrottens
olycksfallsförsäkring för 1996 och senare
födda.1995 och tidigare födda försäkras
inte via licens.
Även funktionärerna är försäkrade vid
funktionärsuppdrag.
OBS! Du som är 20 år och äldre, se till att
du har en idrottsförsäkring.
ANSVARIGA FÖR TÄVLINGAR
FM, SFIM o. RM
Deltagare: tränarna, utskottet
Researangemang: ansvarig ledare
Kanonloppet
Tapani Sivén, Jocke Roiha
Ungdomsserien
Bo Thölix, Tatjana Berglund,
Sussie Mattsson
Terrängcupen
Bo Thölix, Tapani Sivén,
Sussie Mattson
Skolmästerskap
Bo Thölix, Sune Manselin
Kirsi Jansson
ÅM
Bo Thölix, Sussie Mattsson
Jocke Roiha
SFI-Seriefinalen
Deltagare: tränarna,
Övrigt: utskottet
Kastorama
Bo Thölix, Sune Manselin
ÖVRIG INFORMATION
Ärevarvsansvarig
Jocke Roiha
Barn- och Ungdomsansvarig
Sune Manselin
Domar- och Starterutbildning
Jocke Roiha
Sponsorgrupp
Sune Manselin, Kirsi Jansson,
Jocke Roiha
Tidtagaransvarig
Claes Hellström
Statistik
Christian Jansson
Dopinginformatör
Christian Jansson
Membra Träning
Jocke Roiha
Stöd Friidrotten på Åland utan
att det kostar Dig någonting!
Om Du har ett ÅLCOMabonnemang: Messa FRIIDROTT
TILL 0457–0077667 SÅ GÅR 10 %
AV Dina inrikessamtalskostnader
till ÅID Friidrotten.
Om Du inte är ÅLCOM-kund men
vill bli det så messar Du FRIIDROTT
till 0457–0077667 eller Du går till
ÅLCOM:s butik på Storagatan 6
och säger att du vill byta abonnemang och ansluta till hemmalaget
FRIIDROTT och då betalar Ålcom
ytterligare 40 € extra bonus till
Friidrotten.
Mera info: www.hemmalaget.ax