Profilinfo M3 Konstruktionsteknik och produktutveckling

KTPU-profilen
För generalister som både kan skapa
och analysera.
Produktlivscykeln
Mål och
strategier
FoUTeknikutv.
Innovationsledning
Produktplan.
Konstruk
tion
Produktutveckling
Processplan.
Tillverkn.
Montering
Produktion
Distribution
försäljning
Användning
Resthantering
Försäljning och eftermarknad
Produktframtagning
Produktlivscykel
• Konstruktören är generalisten, allkonstnären som har en förståelse för
hela produktlivscykeln. Kan se hela problemet i dess sammanhang.
• Konstruktören är kreatören som kan förstå och analysera problem,
översätta dessa till krav, och sen hitta på lösningar och analysera dessa.
Dvs både skapa och analysera men även ta hjälp av och kunna kommunicera
med experter inom specialområden.
• Konstruktören måste således besitta både ”mjuka” kunskaper såväl som
hårda tekniska kunskaper som t ex analysförmåga.
Analysförmåga
-
Kreativitet
Kunskap om området (domänen) i fråga Kända analys- och beräkningsmetoder
Kända verktyg för analys FEM, Ansys,
Matlab mm
Erfarenhet
-
Erfarenhet från
området
(domänen) i fråga
Naturlig förmåga
Tränad i
problemlösning.
Konstruktionsmetodik
-
Till stor del generell
Till viss del specifik för området (domänen)
Från problem, via krav, funktioner, principer och
medel, till konceptuella utvärderade lösningar.
Från koncept till detaljkonstruktion.
Produktmodellering i CAD,
Beräkningsingenjören (analytikern):
- ”Verkar vara tillräckligt med information
för att beräkna krafter. Jag sätter igång.”
- ”Vill man även ha spänningar och
utböjningar behöver jag få mer
information.”
Konstruktören:
- ”Vad tusan är detta?
- ”En backventil?”
- ”Varför vill man ha denna funktion?”
- ”Vad sjutton är problemet?”
- ”Vilka alternativa lösningar har man
titta på?”
- ”Kan vi verkligen lita på de givna
förutsättningarna?”
- ”Måste vi ha en så vansklig
konstruktion där?”
- ”Det fattas många kritiska detaljer”
- ”Ge mig lite tid att utreda problemet
och förutsättningarna så ska jag nog
komma på nåt bättre. T ex en
draglucka som inte behöver övervinna
vattentrycket för att öppnas.”
Beräkningsingenjören (analytikern):
- ”Verkar vara tillräckligt med information
för att beräkna krafterna. Jag sätter
igång.”
- ”Vill man även ha spänningar och
utböjningar eller nåt annat behöver jag få
mer information.”
Konstruktören:
- ”OK Jag fattar vad ni vill göra.”
- ”Kan man inte borra fast stödbenen i
isen för att slippa barlasten?”
- ”Vilka alternativa lösningar har man
titta på?”
- Hur ska den tillverkas?
- Ser lite farligt ut. Risker och säkerhet?
Produktutvecklaren:
- ”OK Jag fattar vad ni vill göra.”
- ”Har ni övervägt att använda kameror
istället?”
- ”Då kan man ha fler, det blir billigare
och man kan sitta hemma och titta, ha
den på olika djup och spela in dygnet
runt.”
- ”Finns det stor efterfrågan kanske vi t o
m kan starta ett företag som
specialerar sig på detta.” osv osv
Beräkningsingenjören (analytikern):
- ”Vilket intressant problem!”
”Verkar vara tillräckligt med information
för att beräkna vinkelhastigheten. Jag
sätter igång!”
Konstruktören:
Analysproblem
• Behovet tydligt avgränsat med randvillkor och
lätt att förstå.
• Kända metoder/algoritmer från läroboken för
att lösa det.
• Teknisk lösning mer eller mindre given.
Konstruktionsproblem
• Behovet inte väl specificerat eller fullt förstått.
Kräver mer utredning för att få fram en bra
kravspec.
• Finns sällan givna algoritmer/metoder för just
det aktuella problemet.
• Teknisk lösning är okänd och det finns i regel
flera möjliga men ofta är ingen av dessa tydligt
den bästa.
• Exakt rätt svar/lösning finns inte.
Konstruktionsproblem
• Konstruktionsproblem har många möjliga
lösningar men sällan en tydlig bästa lösning.
• Hur kan man lyfta en bil för t ex hjulbyte?
Välj KTPU-profilen
•
Om du vill både jobba med att skapa lösningar men också att analysera dessa.
•
Om du vill ha möjlighet att även få jobb på mindre företag som inte har resurser till egna
beräkningsavdelningar utan behöver en generalist. T ex innovationsbaserade startupföretag.
•
Om du vill ha bra jobbmöjligheter: Stor efterfrågan i näringslivet.
•
Om du vill kunna nischa dig mot en del i PU-processen genom att välja kurser från det
valfria utbudet inom profilen. T ex. mot produktion, hållf, material, design, etc.
•
Om du vill gå kurser med närvaro av fysiska produkter (demonstratorer), med nära till
tillämpning, med grupparbeten eller projekt, och där beräkningsutmaningar finns i de
flesta kurser för den analytiskt lagda.
•
•
Om du vill medverka i projekt där lite olika roller från produktutvecklingsprocessen finns
med och du t o m kan få samverka med studenter från andra program t ex Y-programmet.
Om du vill fördjupa dig inom träteknik- och design.
•
Till sist ett gott råd: Välj det du tycker är kul!
Kurser inom KTPU-profilen
4 obligatoriska inkl. projektkursen
5 av de valbara ska väljas
M – profil: KONSTRUKTIONTEKNIK & PRODUKTUTVECKLING
7
TMKT77 Systemsäkerhet
6 hp A Block 4
Valfri
6 hp
TAOP88, Opt. För ingenjörer
6 hp, G2 Block 1
Valfri
6 hp
8
TMPM01 Projektkurs avancerad - Maskinteknik
obl. 12 hp A Block -
Valfri
6 hp
Valfri 6 hp
Valfri
6 hp
Valfri
6 hp
TMKT69 Konceptuell konstruktion –
projektkurs
6 hp A Block 2
TEIO32, Projektledning och organisation 6 hp G2 block 3
Valfri 6 hp
9
TMKT48 Konstruktionsoptimering
6 hp A Block 3
Valfri
6 hp
10
Examensarbete
30 hp
M – profil: KONSTRUKTIONTEKNIK & PRODUKTUTVECKLING Termin 7 & 8
7
TMKT77 Systemsäkerhet
6 hp A Block 4
Valfri
6 hp
TAOP88, Opt. För ingenjörer
6 hp, G2 Block 1
Valfri
6 hp
8
TMKT48 Konstruktionsoptimering
6 hp A Block 3
TMKT69 Konceptuell konstruktion –
projektkurs
6 hp A Block 2
Valfri
6 hp
Valfri
6 hp
Valfri 6 hp
TEIO32, Projektledning och organisation 6 hp G2 block 3
TMKT96 Produktvisualisering 6 hp A Block 3 + Block 3
TMKT59 Datorn som designverktyg 6 hp G2 Block 3 + Block 3
TMMI68 CAD och ritteknik fk 6 hp G2 Block 2 + Block 4
TMKT74 Avancerad CAD
val. 6 hp A Block 3 (”Blockkrocksvänlig”)
TMKM09 Lätta konstruktionsmaterial
6 hp A Block 3
TMKM40 KM - Nya material
6 hp A Block 2
TMMV13 Småskalig energiproduktion
6 hp G2 Block 4
TGTU01 Teknik och etik
6hp G1 Block 1
TMHL62 FEM fk
6 hp A Block 1
TMKT87 Träteknik – Produktutveckling
6hp A Block 1
TMKT57 Produktmodellering
6 hp A Block 3
TMPS31 Hållbar produktion
6 hp A Block 1
TMKM98 Konstruktionsmaterial fk
6hp A Block 2
TMHP03 Tekniska system
6hp A Block 4
TMKM17 Polymera material
6hp A Block 2
TMKT71 Affektiv produktutveckling
6hp A Block 2
TMKT76 Industridesign
6hp G2 Block 1
TMKT81 Träteknik – Produktframtagning
6hp A Block 1
TMMS10 Fluida system och transmissioner
6 hp A Block 2
TKMJ29 Resurseffektiva produkter
6hp A Block 1
M – profil: KONSTRUKTIONTEKNIK & PRODUKTUTVECKLING Termin 9 & 10
9
TMPM01 Projektkurs avancerad - Maskinteknik
obl. 12 hp A Block -
Valfri
6 hp
Valfri
6 hp
Valfri 6 hp
TMKT96 Produktvisualisering 6 hp A Block 3 + Block 3
TMMI68 CAD och ritteknik fk 6 hp G2 Block 2 + Block 4
TMME14 Maskinelement fk
val. 6 hp A Block 3
TMPS31 Hållbar produktion
6 hp A Block 1
TMKT79 Kollaborativ Multidisciplinär
Designoptimering
6 hp A Block 2
TMKM98 Konstruktionsmaterial fk
6hp A Block 2
TMKT80 Träteknik - Material
6hp G2 Block 2
TMKM17 Polymera material
6hp A Block 2
TMKT71 Affektiv produktutveckling
6hp A Block 2
TMKT76 Industridesign
6hp G2 Block 1
TMKT81 Träteknik – Produktframtagning
6hp A Block 1
10
Examensarbete
30 hp
Spår man kan skapa själv
Exempel
SPÅR Träteknik
7
TMKT77 Systemsäkerhet
6 hp A Block 4
TMKTx4 Träteknik produktion
6hp A Block 1
TAOP88, Opt. För ingenjörer
6 hp, G2 Block 1
Valfri
6 hp
8
TMKTx3 Träteknik - Material
6hp G2 Block 2
9
TMKT69 Konceptuell konstruktion –
projektkurs
6 hp A Block 2
TMKT87 Träteknik – Produktutveckling
6hp A Block 1
Valfri
6 hp
TEIO32, Projektledning och organisation 6 hp G2 block 3
TMPM01 Projektkurs avancerad - Maskinteknik
obl. 12 hp A Block Valfri
6 hp
TMKT48 Konstruktionsoptimering
6 hp A Block 3
10
Examensarbete
30 hp
TMKT76 Industridesign
6hp G2 Block 1
TMKT96 Produktvisualisering 6 hp A Block 3 + Block 3
SPÅR CAE
7
TMKT77 Systemsäkerhet
6 hp A Block 4
TMHP03 Tekniska system
val. 6 hp A Block 4
TAOP88, Opt. För ingenjörer
6 hp, G2 Block 1
Valfri
6 hp
8
TMMI68 CAD och ritteknik fk 6 hp G2 Block 2 + Block 4
9
TMPM01 Projektkurs avancerad - Maskinteknik
obl. 12 hp A Block -
TMKT79 Kollaborativ Multidisciplinär
Designoptimering
6 hp A Block 2
Valfri 6 hp
Valfri
6 hp
TMKT48 Konstruktionsoptimering
6 hp A Block 3
TMKT69 Konceptuell konstruktion –
projektkurs
6 hp A Block 2
TMKT74 Avancerad CAD
val. 6 hp A Block 3
TMKT57 Produktmodellering
val. 6 hp A Block 3
TEIO32, Projektledning och organisation 6 hp G2 block 3
10
Examensarbete
30 hp
SPÅR Design
7
TMKT77 Systemsäkerhet
6 hp A Block 4
TMKT76 Industridesign
6hp G2 Block 1
TAOP88, Opt. För ingenjörer
6 hp, G2 Block 1
Valfri
6 hp
8
TMPM01 Projektkurs avancerad - Maskinteknik
obl. 12 hp A Block -
Valfri
6 hp
TMKT69 Konceptuell konstruktion –
projektkurs
6 hp A Block 2
Valfri 6 hp
TMKT59 Datorn som designverktyg 6 hp G2 Block 3 + Block 3
TEIO32, Projektledning och organisation 6 hp G2 block 3
TMMI68 CAD och ritteknik fk 6 hp G2 Block 2 + Block 4
9
TMKT48 Konstruktionsoptimering
6 hp A Block 3
10
Examensarbete
30 hp
TMKT71 Affektiv produktutveckling
6hp A Block 2
TMKT96 Produktvisualisering 6 hp A Block 3 + Block 3
SPÅR Kontruktionsmetodik
7
TMKT77 Systemsäkerhet
6 hp A Block 4
TMHP03 Tekniska system
val. 6 hp A Block 4
TAOP88, Opt. För ingenjörer
6 hp, G2 Block 1
Valfri
6 hp
8
TMPM01 Projektkurs avancerad - Maskinteknik
obl. 12 hp A Block -
Valfri
6 hp
TMKT69 Konceptuell konstruktion –
projektkurs
6 hp A Block 2
TMKT74 Avancerad CAD
val. 6 hp A Block 3 (”Blockkrocksvänlig”)
TMKT57 Produktmodellering
val. 6 hp A Block 3
TEIO32, Projektledning och organisation 6 hp G2 block 3
Valfri 6 hp
9
TMKT48 Konstruktionsoptimering
6 hp A Block 3
TMPS31 Hållbar produktion
6 hp A Block 1
TMMI68 CAD och ritteknik fk 6 hp G2 Block 2 + Block 4
10
Examensarbete
30 hp
SPÅR Miljö
7
TMKT77 Systemsäkerhet
6 hp A Block 4
TMPS31 Hållbar produktion
6 hp A Block 1
TAOP88, Opt. För ingenjörer
6 hp, G2 Block 1
TMHP03 Tekniska system
6hp A Block 4
8
TMKT69 Konceptuell konstruktion –
projektkurs
6 hp A Block 2
TGTU01 Teknik och etik
6hp G1 Block 1
TKMJ29 Resurseffektiva produkter
6hp A Block 1
TEIO32, Projektledning och organisation 6 hp G2 block 3
Valfri 6 hp
9
TMKT48 Konstruktionsoptimering
6 hp A Block 3
TMPM01 Projektkurs avancerad - Maskinteknik
obl. 12 hp A Block -
Valfri
6 hp
10
Examensarbete
30 hp
Valfri
6 hp
TMMI68 CAD och ritteknik fk 6 hp G2 Block 2 + Block 4
SPÅR Produktion
7
TMKT77 Systemsäkerhet
6 hp A Block 4
TMHP03 Tekniska system
val. 6 hp A Block 4
TAOP88, Opt. För ingenjörer
6 hp, G2 Block 1
TMPS31 Hållbar produktion
6 hp A Block 1
8
TMPM01 Projektkurs avancerad - Maskinteknik
obl. 12 hp A Block -
Valfri
6 hp
TMKT69 Konceptuell konstruktion –
projektkurs
6 hp A Block 2
TMKT74 Avancerad CAD
val. 6 hp A Block 3 (”Blockkrocksvänlig”)
Valfri
6 hp
TEIO32, Projektledning och organisation 6 hp G2 block 3
Valfri 6 hp
9
TMKT48 Konstruktionsoptimering
6 hp A Block 3
TMKT81 Träteknik – Produktframtagning
6hp A Block 1
TMMI68 CAD och ritteknik fk 6 hp G2 Block 2 + Block 4
10
Examensarbete
30 hp
SPÅR Material
7
TMKT77 Systemsäkerhet
6 hp A Block 4
TMKM98 Konstruktionsmaterial fk
6hp A Block 2
TAOP88, Opt. För ingenjörer
6 hp, G2 Block 1
Valfri
6 hp
8
TMPM01 Projektkurs avancerad - Maskinteknik
obl. 12 hp A Block -
TMKT80 Träteknik - Material
6hp G2 Block 2
TMKT69 Konceptuell konstruktion –
projektkurs
6 hp A Block 2
TMKM40 KM - Nya material
6 hp A Block 2
TMKM09 Lätta konstruktionsmaterial
6 hp A Block 3
TEIO32, Projektledning och organisation 6 hp G2 block 3
Valfri 6 hp
9
TMKT48 Konstruktionsoptimering
6 hp A Block 3
TMKM17 Polymera material
6hp A Block 2
2015-03-24
TMMI68 CAD och ritteknik fk 6 hp G2 Block 2 + Block 4
10
Examensarbete
30 hp