Dagmar Gormsen, Skanska

Skanskas arbete för social hållbarhet
23 oktober 2015, Dagmar Gormsen
Upplägg
− Varför arbetar Skanska med social hållbarhet
− Skanskas roll i stadsutvecklingen
− Exempel på projekt och åtgärder
− Vart är vi på väg
3
Samhället driver på
Genomtänkta, integrerade insatser ger bättre liv och sparar pengar
Vi är en stor leverantör
Från samhällsengagemang till samhällsinvesteringar
2015-10-26
Living School
(Norway)
Skanska i samhället
Lending a Hand & Ex-offenders
program(UK)
Sweden
Polishuset
Norway
(Sweden)
United States
Back to School
Supplies Drive
(USA)
United Kingdom
Finland
Denmark
Poland
Safety Road to School
(Poland)
Czech
Republic
Hungary
Slovakia
Romania
Exempel på Projekt Social hållbarhet
Utformning
Människor i samhället
Ex. Arbetsmarknadsinsats i Vivalla
Ex. Internationella Ledarskapsprogram met
för ökad mångfald
Ex. Kv. Skärvet i Växjö
Hur utvecklar vi befintliga områden
och nya områden hållbart för
människor idag och i framtiden
– grönt, socialt, ekonomiskt?
Exempel på ramverk för hållbar
stadsutveckling:
• Living Building Challenge
• One Planet Living
• CityLab
7
Ex. Ungdomssatsning i Göteborg
City Gate
Ex. Regionprogram för ensamkommande
flyktingungdomar – Hus Stockholm Bostäder
Skånska exempel
Kv. Sjösättningen i Västra
hamnen
Skånska dagbladet 21 april 2015
http://www.skd.se/2015/04/22/socialt-byggande-spikat/
Att se människorna kring projektet
Polishuset i Rosengård, Malmö
Nya Vivalla
Social hållbarhet - utformning och social insats riktad till människor lokalt
Ekologisk hållbarhet
Social hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Lägre drift- och underhållskostnader
• Långsiktigt hållbara material
• Bygga smart ur skötselperspektiv
• Mindre skadegörelse genom
ökad trivsel
• Självförsörjning – boendebyggarna
Nytt klimatskal
Ny FTX-ventilation
LED-belysning
Ind. mätning av KV & VV
Sedumtak
Cykeln har prioritet
Solpaneler och solceller
Dialogarbete
Hyresnivåer
Gårdsmiljöns utformning
Ny balkonglösning - privat zon
Trygghet
Konstverk – ökad medvetenhet
Kunskapsspridning
Ny upplåtelseform – äganderätt
• Boendebyggarna
Spelar det vi gör någon roll?
Boendebyggare i Vivalla ”Mitt gröna kvarter”, Örebro
11
Vivalla – en arbetsplats som gör skillnad
44 Boendebyggare
har fått praktik
13 Boendebyggare har
gått vidare i någon form
av anställning
5 Boendebyggare har
under praktiktiden eller i
anknytning genomgått
någon form av utbildning
Samhällseffekter i Vivalla - preliminärt
Tolv arbetslösa som kommer in på arbetsmarknaden
ger långsiktiga vinster – tack vare minskade kostnader
och ökade produktionsvärden
Samhällets vinst
80Mkr
Kommunens vinst
25Mkr
Källa: Ingvar Nilsson & Anders Wadeskog
Vad behöver Skanska för att arbeta
vidare?
− Systematiskt arbetssätt vid markanvisning och
produktion
− Erfarenhetsspridning inom organisationen
− Vi vill leverera kvalitet – fler utvärderingar!
− Entreprenadformer – hur ska vi få betalt för de
åtgärder som kostar?
− Erfarenhetsutbyte med våra kunder
Tack!