Lysviks församling Våren 2015

Lysviks församling
Gamla vägen 29, 686 97 Lysvik
Pastors.exp: ons-tors kl. 10-12, tel 0565-80018, fax 80560
e-mail:
[email protected]
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/lysvik
Kyrkoherde:
Ingemar Hansson 070-584 47 26
[email protected]
Assistent:
Anna-Karin Lisell 80018
Kyrkomusiker:
Urban Karlsson 80545, 070-670 18 22
Vaktmästare:
Leif-Arne Eriksson 80009, 070-670 18 23
Vaktmästare:
Jörgen Nilsson, 80009, 070-670 18 23
Församlingsvärdinna:
Monicka Lindberg 80024
Barntimmeledare:
Monicka Lindberg 80024
Kyrkorådets ordf:
Bengt Hedelin 80012, 070-320 40 22
Kyrkofullmäktige ordf: Kerstin Pedersen 0565-84080
Vi tar tacksamt emot gåvor till Blomsterfonden. Inkomna medel
går till gratulationer, julblommor och utsmyckning i kyrkan.
Gunnel Eriksson 83002
Greta Svensson 81094
Iris Thyberg 070 - 5685043
June & Eilert Lindqvist 91051
Elly Sjögren 80101
Pastorexpedition 80018
Lysviks församling
Våren 2015
En nyanländ liten flykting som just kommit fram till världens
största flyktingläger i Dadaab Kenya, från Somalia.
Foto: Paul Jeffrey/ACT-alliansen
Svenska kyrkan gör insatser på flera platser i världen, vi stöder
självklart människor oavsett vilken tro de har. Vi ger mat, vatten
och tält, men arbetar också med långsiktig återuppbyggnad.
Från hem och kyrka 1 dec 2015—28 feb 2015
Döpta
Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACTalliansen som består av 140 kyrkor och organisationer över hela
världen. Den lokalkännedomen som finns i nätverket är ovärderlig och gör att kyrkorna både kan
agera snabbt och senare kan finnas kvar och delta i återuppbyggnad långt efter den akuta
katastroffasen.
Elias Johnny Emanuel Asplund, Johanneshov
Emil Per Simon Lindahl, Lysvik
Anna Hilma Serafia Nilsson, Lysvik
I en katastrof ger Svenska kyrkan först stöd till insatser som mat, vatten och tält. Men redan från
början har vi också det långsiktiga perspektivet med oss, så att människor vi arbetar med inte fastnar i ett beroende.
Vi arbetar för att de drabbade människorna ska vara med och delta i planering, genomförande och
utvärdering av en katastrofinsats. Bland flyktingar utser vi till exempel lokala kommittéer och ledare
bland flyktingarna som är med och organiserar verksamheten.
Att människor själva kan påverka sin situation är viktigt för deras möjlighet att återhämta sig. Det
handlar också om att ta tillvara de resurser som redan finns hos de drabbade eller i närområdet.
Bland flyktingar finns det människor med olika kunskaper och utbildning. I närområdet finns det
kanske lokala producenter som kan leverera förnödenheter.
Målet med alla Svenska kyrkans katastrofinsatser är att människorna som drabbats ska återfå
hopp, värdighet, psykiskt och socialt välbefinnande.
Julinsamlingen som avslutades på Trettondagen gav sammanlagt 18 318 kronor
Till Svenskakyrkan internationelle arbete.
Nu är vi inne i fastan och den lilla fastesparbössan får finnas som en påminnelse om
vår möjlighet att hjälpa. Bössan kan lämnas på palmsöndagen eller till församlingsexpeditionen. 27-28 mars säljer vi prästost där 10:- kilot går till insamlingen.
Ur församlingsbladet för 25 år sedan ….
En historisk händelse blir det i församlingen när det
nya församlingshemmet invigs den 10 juni
Vi hoppas att det skall fyllas av lika ljus och varm
atmosfär som färgsättningen är ljus och varm
Vi ber att det skall fungera som församlingens hem
för alla åldrar och bli till välsignelse lång tid framåt.
Minneslunden- på nya kyrkogården – kullen i nordväst- blir i sommar färdig att tas i bruk
Nya släkten du välsignar: Över späda huvun spänns
Nådens himmel utan gräns.
Avlidna
Iris Carola Bjälvestrand, Bjälverud 90 år
John Rune Åslund, Lysvik 85 år
Agnes Gunborg (Gun) Persson, Lysvik 85 år
I din hand mitt liv är lagt, din min dag och din min natt.
Ont och gott, vad än mig sker. Du o Gud, en mening ger.
Tage Bengtsson
Lars & Kristina Olsson
Johannes Larsson
Maria Persson
Lars & Ingeborg Eriksson
Alma Svensson
Hanna Nilsson
Nils Fällman
Äg. Lysen
Kajsa Jansson
Katarina Nilsson
J.G Setterberg
Kerstin Olsson
Albert Persson
Albin Persson
Anna Setterberg
August & Maria Eriksson
Katrina & Svea Sätherberg
Gustav & Emma Johansson
Alexander & Hulda Hedlund
Alice Bjurström
Emelia Dahl
Hanna Persson
Olof & Ingeborg Hallgren
Maja Eriksson
Anny Silander
Maria Nilsson
Nils Nilsson
John - Per Flodberg
Maria Eriksson
Lars Persson
Maria Persson
Magnus Persson
Olov & Paulina Magnusson
Valfrid Backman
Johan & Maria Olsson
Betty Larsson
1916 - 1971
xx - 1940-talet
1855 - 1919
1893 - 1978
1843 - 1907
1875 - 1957
1892 - 1949
1861 - 1951
1853 - 1935
xxxx - 1935
1896 - 1985
1886 - 1963
1893 - 1975
1869 - 1933
1872 - 1936
1873 - 1945
1901 - 1983
1894 - 1979
1892 - 1968
1876 - 1957
1895 - 1976
1863 - 1944
1874 - 1943
1918 - 1988
1883 - 1966
1918 - 1980
1913 - 1991
1891 - 1969
1876 - 1964
1885 - 1975
1858 - 1948
1873 - 1945
1891 - 1977
1876 - 1956
1842 - 1927
Sunne
xx - 1940-talet Sätergården
Lekvattnet
Åsegård
1846 - 1921 Ransby
Gävle
Åsegård
Ö:Berga
Smedgården
?????????
Sunne
Ransbysätter
Myringby
Backa
Öjenäs
Bråten
1876 - 1948 Strandvik
1914 - 1943 Ö:Berga
1898 - 1971 Kyrkbyn
1877 - 1967 Myringby
Karlstad
Ö:Berga
Bäcken
1869 - 1943 Ransbysätter
Ransbysätter
Råby
Ö:Berga
Gällserud
1920 - 1986 Karlstad
Ransby
Ransby
Kyrkbyn
Ransby
1887 - 1945 Ö:Backa
Myringby
1877 - 1956 Ö:Berga
Väsby
MUSIK I KYRKAN!
30 MARS KL 18
Orgelmusik med Urban Karlsson
31 MARS KL 18
TAIZE-MÄSSA
1 APRIL Kl 18
Violin Liv Tove Bryne och
Urban Karlsson orgel
5 APRIL KL 11
Påskdagen kyrkokören och musiker,
Charlotta Tagesson
6 APRIL KL 15
Bygudstjänst bygdegården Mallbacken
Charlotta Tagesson solosång
24 MAJ KL 11
Pingstdagen Kyrkokören och
Jakob Bryne trumpet
VÄLKOMNA
Musikgudstjänst — En sång till modet
Lördagen den 14 mars 18.00
Göran Nilsson, Frida Strömberg, Lennart Svan
En dag in kärlekens tecken
Lördag 16 maj 14 -17 Lysviks kyrka
Dop och vigseldag
eller varför-inte ”förnyelse av vigsellöften”
Drop in/tidsbeställning
Vi ordnar om Ni önskar: vacker musik, dop-/vigselkaffe
och tårta för de närmaste.
För info. Ring 070-584 47 26
FÖRSAMLINGSRESA - heldagsutflykt
Onsdagen den 20 maj 2015
Avresa från församlingshemmet 08.00
Besök von Echstedtska gården, Kila kyrka Säffle mm.mm
Medtag förmiddagskaffe.
Anmälan till p.exp 80018 senast 15 maj
Anmäl ev. allergier
Pris 300:- ( inkl. lunch och inträden)
Olof & Sigrid Carlsson
Adolf & Elisabeth Åslund
Gertrud Holmberg
Alma Nilsson
Erik & Maria Sjökvist
Bror - Gustav Eriksson
Johan Persson
Marta Norbäck
Albin & Anna Larsson
J.F Thybergs Familjegrav
Erik & Anna Eriksson
Stina Jansson - Maria Persson
Robert Nylen
Otto & Anna Blomberg
Axel Nilsson
1923 - 2003
1891 - 1931
1865 - 1931
1880 - 1965
1854 - 1933
1888 - 1924
1894 - 1950
1864 - 1957
1889 - 1968
------------1911 - 1979
1816 - 1859
1877 - 1939
1847 - 1916
1880 - 1956
1922 - 1993
1889 - 1978
------------------------1856 - 1943
1886 - 1962
------------------------1894 - 1977
------------1907 - 1995
1840 - 1928
------------1850 - 1923
-------------
Johan & Augusta Ljungren
Olov & Elna Jönsson
Kristina & Per Larsson
Olov & Maria Andersson
Selma Nilsson
Nils & Maria Nilsson
Nils Boström
Gunnar Johansson
Karl Rune Olsson
Mathilda Persson
Olof Persson
Lars Persson
Ellen Lervaag
August & Ragnhild Karlsson
Per Olsson
Johannes & Maria Nilsson
Hilma N & Lars Larsson
Sofia Mandal
Kristina Eriksson
Carl & Una Nordström
Kajsa Larsson & Sven Svensson
1865 - 1948
1873 - 1947
1876 - 1955
1895 - 1946
1869 - 1965 1873 - 1940
1883 - 1952 1887 - 1964
1893 - 1971
xxxx-xxxx
xxxx-xxxx
1872 - 1950
1894 - 1981
xxxx - xxxx
1889 - 1974
1864 - 1939
xxxx - 1940-talet
1894 - 1957
1878 - 1961 1886 - 1968
1859 - 1940
1847 - 1926 1851 - 1912
1881 - 1976 1910 - 1988
1869 - 1950
1873 - 1951
1891 - 1963 1898 - 1993
1859 - 1937 1865 - 1940
Lysvik
Gullsby
Stockholm
Bjälverud
Lövstaholm
Ransby
Backa
-------Bjälverud
------Strandvik
--------Gällserud
Stävarby
Råby
Ransbylunne
Bjälverud
Gullsby
Ransby
Gällserud
Mallbacken
Nedre Ullerud
Myringby
Jordberg
Myringby
Skäggegård
Ransbysätter
Fryksände
Kyrkbyn
Stävarby
Ö:Berga
Kårrud
Stävarby
Kårud
Sunne
Backa
Elvakaffe onsdagar Kl.11.00
Information från Kyrkogårdsförvaltningen
För den som önskar hjälp med gravskötsel finns två alternativ:
Ettårigt kontrakt med löpande fakturering
Sommarplantering
Vår & Sommarplantering
Vår & Sommarplantering & Vinterkrans
690:750:860:-
Avräkningskonto
Sommarplantering
Vår & Sommarplantering
Vår & Sommarplantering & Vinterkrans
4800:5200:6080:-
11/3 — Margareta Brandby Cöster Selma Lagerlöf
”Krig och Kärlek 1914”
25/3 — Besök i skolan (Vi börjar 11.30 den dagen !!!!)
8/4 — John Elis o Sven i Starra med glädjesånger
22/4 — Ej fastställt
6/5 — Hemligt program
20/ 5 — Församlingsresa
Vi håller på med gravrättsinventering och saknar gravrättsinnehavare till följande gravar.
Om Ni känner till någon anhörig till följande gravplatser. Var vänlig kontakta kyrkogårdsförvaltningen.
Tele: 0565-80009 eller 070 670 18 23.
Nils & Klara Eriksson
Kerstin Nilsson
Olof Olsson
Per & Ida Magnusson
Hilma Olsson
Per & Kristina Persson
Viktor -Olof Persson
Gustav Larsson
Karl & Jenny Setterberg
Johan Olsson
Anna Olsson
Mauritz & Bertha Sjöqvist
Johannes Olsson
Albin & Anna Löf
Alfred & Hulda Roos
Gustaf Engström
Andreas & Maria Larsson
Maria Pettersson
Johan Svensson - Kajsa Nilsdotter
Edvard & Kristina Nilsson
1885 - 1985
1851 - 1937
xxxx - xxxx
1880 - 1963
1902 - 1992
1862 - 1953
1912 - 1985
xxxx - 1936
1893 - 1964
1909 - 1981
1888 - 1966
1894 - 1966
1886 - 1966
1884 - 1965
1882 - 1964
1873 - 1963
1890 - 1969
1873 - 1970
1828 - 1906
1890 - 1970
1895 - 1978
------------------------1883 - 1965
------------1863 - 1941
1915 - 1996
------------1897 - 1974
------------------------1899 - 1987
-------------1886 - 1963
1876 - 1963
Sätergården
Bjälverud
Råby
Åsegård
Lysvik
Bråten
Lysvik
Råby
Backa
Ö:Berga
Åsegård
Ransby
Åsegård
Ransby
Bjälverud
1891 - 1962 Bjälverud
------------Bjälverud
1829 - 1916 Kyrkbyn
1886 - 1953 Backa
Välkomna till
Stickcafé
Öppna förskolan !
Föräldrar med barn som är
0-6 år är välkomna till
församlingshemmet.
i församlingshemmet
Fredagar Kl. 9-12
t.o.m 29 Maj
Vi pysslar, sjunger, fikar.
Vi håller på t.o.m. 28 april sen tar
vi uppehåll under sommaren.
Tisdagar Kl. 15.00-17.00
Välkommen hälsar Monicka.
27—28 mars
Till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete.
säljes Prästost på Konsum
Möt Församlingens medarbetare.
PROGRAM
2:a i fastan
1 mars
Kl.11.00
8 april
Kl.11.00
Elvakaffe
9 april
Kl.14.30
Andakt på Sjövik
Söndagsgudstjänst
3:e i fastan
8 mars
Kl.15.00
Stugmöte i Lövstaholms Bygdegård
11 mars
Kl.11.00
Elvakaffe
Midfastosöndagen
14 mars
Kl.18.00
En sång till modet. Se sidan.4
15 mars
Kl.11.00
Söndagsmässa
19 mars
Kl. 14.30
Andakt på Sjövik
Jungfru Mariebebådelsedag
22 mars
Kl. 11.00
Högmässogudstjänst. Kyrkkaffe
25 mars
Kl. 11.00
Elvakaffe
Palmsöndagen
29 mars
Kl. 11.00
Familjegudstjänst, offerinsamling, Kyrkkaffe
30 mars
Kl.18.00
Passionsandakt, Orgel U.Karlsson
31 mars
Kl.18.00
Taizé mässa
1 april
Kl.18.00
Passionsandakt, Violin Liv Tove Bryne,
Orgel U.Karlsson
2:a sönd.ef.Påsk
12 april
Kl.11.00
19 april
3:e sönd.ef.Påsk
Kl. 11.00
Högmässa
22 april
Kl.11.00
26 april
4:e sönd.ef.Påsk
Kl. 11.00
Högmässogudstjänst
30 april
Kl.14.30
3 maj
5:e sönd.ef.Påsk
Kl.18.00
Taizé mässa
6 maj
Kl.11.00
10 maj
14 maj
Skärtorsdagen
Söndagsgudstjänst
Elvakaffe
Andakt på Sjövik
Elvakaffe
Bönsöndagen
Kl.11.00
Högmässogudstjänst
Kristi himmelsfärds dag
Kl. 8.00
”Gökotta” på Uddeberg.(vid regn i kyrkan)
Ta med kaffekorg. I samarbete med MHF
17 maj
Sönd.före.pingst
Kl.11.00
Söndagsgudstjänst
Långfredagen
20 maj
Kl. 08.00
Församlingsresa se sidan 4
3 april
Kl.11.00
Långfredagsgudstjänst, Charlotta Tagesson
21 maj
Kl.14.30
Andakt på Sjövik
5 april
Påskdagen
Kl. 11.00
Högmässa, Kyrkokören och musiker.
Charlotta Tagesson
23 maj
Kl.16.00
Konfirmation
2 april
Kl.14.30
Skärtorsdagsmässa på Sjövik
Kl.19.00
Skärtorsdagsmässa, Kyrkokören
Annandag påsk
6 April
Kl. 15.00
Stugmöte i Mallbackens bygdegård
Charlotta Tagesson, sång
Pingstdagen
24 maj
Kl. 11.00
Högmässa, Kyrkokören
Jakob Bryne, Trumpet
Hel.trefaldighets.dag
31 maj
Kl.11.00
Söndagsgudstjänst