Släktforskardagarna 2016 i Umeå

Släktforskardagarna 2016 i Umeå
MÖTESPLATSEN FÖR GAMLA, UNGA
OCH NYFIKNA SLÄKTFORSKARE
ÅRETS TEMA: FJÄLLEN, SKOGARNA,
ÄLVARNA OCH MÄNNISKORNA
20-21 augusti 2016 arrangeras Släktforskardagarna i Umeå. Årets tema lyfter fram livet i
norr och människorna som bröt bygd och slet
hårt från kust till fjäll för att överleva. Lyssna
till historiska berättelser och människoöden,
lär mer om att släktforska med DNA och
träffa andra med samma intresse.
Kom hit, sök ditt norrländska ursprung och
finn dina nybyggarrötter!
MER INFORMATION:
www.sfd2016.se / www.facebook.com/sfd2016
Arrangörer: Södra Västerbottens Släktforskare med stöd av Sveriges Släktforskarförbund och i samarbete med Nolia AB samt huvudsponsorn ArkivDigital.