Människor - En Strategisk Investering

Ensize AB
[email protected]
Tel:08-7919800
Organisationer åstadkommer inte någonting. Planer åstadkommer
ingenting heller. Teorier om ledarskap spelar ingen roll. Strävan att lyckas
eller att misslyckas ligger i händerna på de inblandade - Människorna
Företag med ”människor i fokus” är mycket mer proaktiva , mer strategiska
och säkerställer att de har den talang de behöver – idag och i framtiden."
"Det räcker inte att ha personalutveckling som ett förvaltningsåtagande
frikopplat från strategier, planer och mål. Det finns en integrerad logik i hur ett
företag bygger upp och underhåller, till exempel dess talanger, ledarskapsutveckling och tillväxt insatser. "
Källa: General Colin Powell och Boston Consulting Group – How to Address HR Challenges Worldwide Through 2015 – Creating People Advantage Report 2010
Utvecklar
Relationer
Finna nya
kunder och
skapa fler affärer
Bygga tillförlit
och lojalitet
Skapar
Interaktion
Optimerar
Processer
Driver
Innovation
Skapa nya innovativa
produkter och lösningar
Säkerställa
nöjda kunder
Inspirera kollegor
och medarbetare
Tillväxt och
lönsamhet
Ledarskapsutveckling
Talent
Management
Verksamhetsstyrning
VD
Personaldirektör
“Vi inser värdet av rättvis och transparent
uppföljning med belöningssystem som
främjar en kultur av meritokrati. Vi
engagerar och motivera våra
medarbetare med tydliga normer, mål,
förväntningar och globala standarder.”
”Jag vet att talang är en nyckelfråga för oss och måste
sträcka sig längre än till ersättare för högsta
ledningen. Därför är våra utvecklingsprogram för ett
bredare spektrum av talang. Vår månadsabonnemangs
modell med obegränsad tillgång till verktyg och
analyser ger oss möjlighet att involvera samtliga
anställda. Så ofta som vi önskar och behöver.”
Säljare
“Jag vet vad som förväntas av
mig varje dag. Min chef och
jag har satt upp tydliga mål
som är helt i linje med de
övergripande resultatmål för
bolaget.”
Verksamhetschef
Ekonomichef
”Högpresterande företag
genererar upp till 3,3
gånger omsättningen och
så mycket som 1,9 gånger
högre marginaler än andra
företag.”
Säljchef
”Vi gör personlig- och
ledarskapsutveckling till en central del
av varje medarbetares dagliga arbete.
Vi belönar resultat genom incitament
såsom karriärmöjligheter, utbildning
och bonus.”
“Jag är beroende av ingenjörer,
tekniker och experter och
allteftersom bristen på nya
duktiga medarbetare förvärras
måste vi fortsätta att attrahera,
utveckla och behålla våra
talanger.”
Chef för kundservice
“Att ha ”människor i fokus” innebär att göra
mer över hela linjen när det gäller personal
och utveckling. Vi måste lära oss att förstå
kundens önskemål och behov för att
säkerställa kundnöjdhet och potentiella nya
inköp.”
Ensize är ett internationellt ledande mjukvarubolag med världen som arbetsplats. Vi
erbjuder våra kunder en abonnemangsmodell med obegränsad tillgång till molnbaserade
analysverktyg i världsklass för utveckling av individer, grupper/team
och organisationer
Våra kunder arbetar med utveckling inom ledarskap och kompetens,
med försäljning, rekrytering och talent management
Ensize Vision
Vi gör det möjligt för små och stora företag att öka sin lönsamhet
genom att utveckla både sin organisation och människorna i den.
Affärsidé
Att erbjuda ett brett utbud av tillförlitliga och flexibla webbaserade
verktyg till marknadens bästa pris.
VD
Verksamhetschef
Chef för kundservice
Alla chefer och ledare
Säljchef
Personaldirektör
www.ensize.se