Schema & litteraturlista delkurs 1

SCHEMA LV1150 VT 2015
Föreläsning: Lilla hörsalen, 18.15
Seminarium: D311 19.15 ―21.00
Förkortningar:
TK: Textkompendium
LG: Bergsten & Elleström, Litteraturhistoriens grundbegrepp (Lund 2004)
LO: Literature Online (en databas som med lånekort vid Göteborgs universitetsbibliotek
nås via http://www.ub.gu.se/sok/db/show.xml?id=12542625)
27/1. Magi, familjegräl och ond bråd död: Euripides Medea
Föreläsare: Dag Hedman
Introduktion: Eva Borgströ m
Skönlitteratur: Euripides, Medea
Facklitteratur: Aristoteles, Om diktkonsten
LG: s. 49-55, 107-113, 124-129
Bakgrundsmaterial:
LO: ”Euripides” (Klicka på ”Reference” i menybaren, dä refter på ”Biographies”, vä lj
sedan ”Euripides” ur den alfabetiska listan.)
R. P. Winnington-Ingram et al. (1985). ”Tragedy”, i P. E. Easterling and Bernard M. W.
Knox (eds.) The Cambridge History of Classical Literature, vol. I, s. 258-281, 316-339.
(http://lunda.ub.gu.se:8080/lib/item?id=chamo:1956963&theme=gunda
3/2 En till synes oändlig grön tapet. Det vilda Amerika i William
Bartrams Travels
Kl. 18.15. Föredrag och seminarium: Rikard Wingård
Kl. 19.15 – 20.00 Introduktion till UB och informationssökning.
Kl. 20-21 Seminarium
Skönlitteratur: William Bartram, Travels through North and South Carolina, Georgia,
East and West Florida, the Cherokee Country, the Extensive Territories of the Muscogulges
or Creek Confederacy, and the Country of the Chactaws, Del 1 + Del 2, kap. 1-6 + 60 valfria
sidor ur del 3 och 4.
Facklitteratur: B. Landgren, ”Vad ä r en litterä r text?”, i Litteraturvetenskap. En
inledning, red. Staffan Bergsten. (TK)
Jean Jacques Rousseau, ”Om ojä mlikheten mellan mä nniskorna” [1754] i Kulturen och
människan. Två avhandlingar, (1992; 2.a utg. 2012).
Georges-Louis Leclerc de Buffon, ”Natural History of Animals Common to both
Continents” ur Natural History, General and Particular, vol. V (1749-1788) (som PDF på
GUL)
LG: s. 63-66
Bakgrundsmaterial:
Robert McCracken Peck, ”Bartram, John (1699–1777) and William”, i Encyclopedia of the
Enlightenment (Oxford, 2002). (Tillgä nglig online:
http://lunda.ub.gu.se:8080/lib/item?id=chamo:1957075&theme=gunda
W. Stark, ”Literature and Thought. The Romantic Tendency, Rousseau, Kant” i Elliot H.
Goodwin, The New Cambridge Modern History (Cambridge, 1965), s. 55- 69. (Tillgä nglig
online: http://lunda.ub.gu.se:8080/lib/item?id=chamo:1957016&theme=gunda
Charlotte Klonk, ”Science, art, and the Representation of the Natural World”, i Roy Porter
(red.), The Cambridge History of Science (Cambridge, 2003), s. 584- 617. (Online:
http://lunda.ub.gu.se:8080/lib/item?id=chamo:1957075&theme=gunda
Tisd. 10/2 Myten om juden Shylock går igen: Shakespeares
Köpmannen i Venedig i samtiden
Föreläsare och seminarium: Yael Feiler
Skönlitteratur: William Shakespeare, Köpmannen i Venedig
Facklitteratur: Yael Feiler & Willmar Sauter, ”Shylock i rörelse: Gestaltning, mottagande –
nu och då”, (PDF på GUL)
Yael Feiler,”What happens when the Merchant of Venice is being staged” (PDF på GUL)
Ania Loombas, ”Introduction: Race and Colonialism in the Study of Shakespeare” och
”Religion, Money and Race in The Merchant of Venice” (PDF på GUL)
Bakgrundsmaterial
“Shakespeare, William”, i The Oxford Companion to Shakespeare (Oxford, 2001). (Online:
http://lunda.ub.gu.se:8080/lib/item?id=chamo:1583744&theme=gunda
Michael Hattaway, ”Playhouses and the Role of Drama”, i idem (red.), A Companion to
English Renaissance Literature and Culture (Oxford, 2003), s. 133- 147. (Tillgä nglig
online: http://lunda.ub.gu.se:8080/lib/item?id=chamo:1435265&theme=gunda
Tisd. 17/2. Isländska sagor: Om Hallfred Ottarsson, den besvärlige
skalden
Föreläsare: Gunnar D Hansson
Seminarium: Eva Borgström
Skönlitteratur: Hallfreds saga (TK)
Facklitteratur: Italo Calvino, ”Varfö r lä sa klassikerna?” (TK)
C. A. Sainte-Beuve, ”What is a Classic?” (TK)
”Tema och motiv” (TK)
LG: s. 31-47, 135-139
Gunnar D. Hansson, ˮSkaldediktning” (TK)
Bakgrundsmaterial: Lars Lö nnroth m.fl., ”Literature”, i Knut Helle (red.), The
Cambridge History of Scandinavia, Vol. I: Prehistory to 1520 (Cambridge, 2003), s. 487494, 504-509
24/2 E.T.A Hoffmans Fröken Scuderi
Föredrag och seminarium: Dag Hedman
Skönlitteratur: E.T.A Hoffman: Fröken Scuderi (TK)
Facklitteratur: LG: 147-171.
Om Hoffman – se:
http://literature.proquest.com/searchFulltext.do?id=BIO008466&divLevel=0&trailId=1
4A343259E8&area=ref&forward=critref_ft
Dag Hedman, ”Den tidiga svenska kriminallitteraturen”, finns på:
http://litteraturbanken.se/#!/presentationer/specialomraden/DenTidigaSvenskaKriminalber
attelsen.htmlhttp://litteraturbanken.se/#!/presentationer/specialomraden/DenTidigaSvensk
aKriminalberattelsen.html
3/3 Bram Stokers Dracula och samtidens rädslor
Föredrag och seminarium: Yvonne Leffler
Skönlitteratur: Bram Stoker, Dracula
Joseph Sheridan Le Fanu, Carmilla (Engelsk version tillgä nglig via GUL, finns dock
ö versatt till svenska (1992) av Sam J. Lundwall)
Facklitteratur: Yvonne Leffler, Skräck som fiktion och underhållning (2001), s. 29-75.
Bakgrundslitteratur:
LO: ”Stoker, Bram”. (Klicka på ”Reference” i menybaren, dä refter på ”Biographies”, vä lj
sedan Stoker ur den alfabetiska listan.)
LO: Kelly, Hurley, ”British Gothic fiction, 1885-1930”, i Jerrold E Hogle (red.), The
Cambridge Companion to Gothic Fiction. (Cambridge 2002), s. 189-208. (Klicka på
”Criticism” i menybaren, dä refter på ”Cambridge Companions to Literature”, vä lj sedan
The The Cambridge Companion to Gothic Fiction ur den alfabetiska listan och sedan den
aktuella artikeln.)
David Amigoni, ”The Expansion of Britain”, i Kate Flint The Cambridge History of
Victorian Literature (Cambridge, 2012), s. 77-101. (Tillgä nglig online:
http://lunda.ub.gu.se:8080/lib/item?id=chamo:1957121&theme=gunda
Tisd 10/3 Individen och de(n) andra: Modernitet och modernism i
Frans Kafkas Processen
Föredrag och seminarium: Christer Ekholm
Skönlitteratur: Franz Kafka: Processen
Facklitteratur: Michel Foucault, Övervakning och straff: Fängelsets födelse, kapitel I:1,
III:2, III:3, IV:3
LG: s. 74-79
Bakgrundslitteratur:
LO: ”Kafka, Franz” (Klicka på ”Reference” i menybaren, dä refter på ”Biographies”, vä lj
sedan Kafka ur den alfabetiska listan.)
LO: Stanley Corngold, ”Franz Kafka : the radical modernist” i Graham Bartram,(red.), The
Cambridge Companion to The Modern German Novel (Cambridge 2004), s. 62-76. (Klicka
på ”Criticism” i menybaren, dä refter på ”Cambridge Companions to Literature”, vä lj
sedan The Cambridge Companion to The Modern German Novel ur den alfabetiska listan
och sedan den aktuella artikeln.)
S. Sunesson, ”Inledning”, i Michel Foucault, Övervakning och straff: Fängelsets födelse(
ö vers.: S. Sunesson. Lund 2003).
17/3 Marcel Prousts På spaning efter den tid som flytt
Föredrag: Ingrid Elam.
Seminarium: Eva Borgström
Skönlitteratur: Marcel Proust: Swanns värld
Facklitteratur: Olof Lagercrantz: Att läsa Proust
Litteraturlista
Primärlitteratur i bokform och/eller på Internet:
Bartram, William (1791 och senare utgå vor) Travels through North and South Carolina,
Georgia, East and West Florida, the Cherokee Country, the Extensive Territories of the
Muscogulges or Creek Confederacy, and the Country of the Chactaws [titeln ofta fö rkortad
endast som Travels]. Del 1 + Del 2, kap. 1-6 + 60 valfria sidor ur del 3 och 4.
Euripides, Medea. Valfri utgå va.
Hallfreds saga, ö vers.: Gunnar D. Hansson Tillgä nglig i TK.
Hoffman, ETA, Fröken Scudery xxxxx
Kafka, Franz (1925) Processen. Valfri utgå va.
Proust, Marcel, Swanns värld
Rousseau, Jean Jacques (1992 [1754]; 2.a utg. 2012), ”Om ojä mlikheten mellan
mä nniskorna” i Kulturen och människan. Två avhandlingar. Ö vers.: Gustaf Gimdal och
Inga-Lill Grahn. Gö teborg: Daidalos.
Shakespeare, William, Köpmannen i Venedig i valfri utgå va.
Stoker, Bram (1897), Dracula. Valfri utgå va.
Sekundärlitteratur i bokform:
Aristoteles, Om diktkonsten.
Bergsten, Staffan & Lars Elleströ m (2004), Litteraturhistoriens grundbegrepp. Lund:
Studentlitteratur.
Foucault, Michel (2003), Övervakning och straff: Fängelsets födelse. Ö vers: C. G.
Bjurströ m. Lund: Arkiv.
Lagercrantz, Olof, Att läsa Proust
Leffler, Yvonne (2001), Skräck som fiktion och underhållning. Lund: Studentlitteratur.
Tillyard, E. M. W. (1943 och senare utgå vor), The Elizabethan World Picture.
Sekundärlitteratur på Internet:
Se litteraturförteckningen till varje kurstillfälle.
PDF på GUL:
Yael Feiler & Willmar Sauter, ”Shylock i rörelse: Gestaltning, mottagande – nu och då”, ur
Shakespeares Shylock och antisemitismen (2010)
Feiler,Yael, ”What happens when the Merchant of Venice is being staged”, ur Shakespeares
Shylock och antisemitismen (2010)
Le Fanu, Joseph Sheridan (1871), Carmilla. Engelsk version tillgä nglig via GUL, finns
dock ö versatt till svenska (1992) av Sam J. Lundwall.
Loombas, Ania, ”Introduction: Race and Colonialism in the Study of Shakespeare” och
”Religion, Money and Race in The Merchant of Venice”, Shakespeare, Race and
Colonialism (2002)
Textkompendiet (TK)
Skönlitteratur:
Hallfreds saga
E.T.A Hoffman: Fröken Scuderi
Facklitteratur:
Italo Calvino, ”Varfö r lä sa klassikerna?”
C. A. Sainte-Beuve, ”What is a Classic?”
”Tema och motiv”
Gunnar D. Hansson, ˮSkaldediktning”
Introduktion till UB och informationssökning
Lär dig hur du kan använda UB under din studietid. Vi visar hur du hittar din
kurslitteratur i bibliotekskatalogen GUNDA och söktjänsten Supersök, hur du når
elektroniska böcker och tidskriftsartiklar i fulltext hemifrån, förnyar lån och bokar
grupprum.
Tid: 3/2 19.15 – 20.00
Plats: Universitetsbiblioteket