www.serendipitychallenge.se

CHALLENGE
SWEDEN
2015
ENTREPRENÖRSVECKAN
Agrilogik, Lund
Agrilogik har utvecklat en metod som gör mjölkgårdar självförsörjande på eget strömedel. Produkten,
en mobil gödselseparator, producerar bioströ direkt ur gårdens befintliga gödsel, som gör produktionen
billigare, mer skonsam för djuren och mer miljövänlig.
Arkimera, Kalmar
Arkimera har utvecklat en applikation som hjälper till med bokföring i form av smarta robotar. Robotarna
lär sig användarens beteende genom imitation och kan genom en helautomatiserad inlärningsprocess
halvera tidsåtgången för bokföringsrelaterade uppgifter.
Bioterapeutics, Uppsala
Bioterapeutics har designat och producerat ett probiotika som accelererar läkning av skadad vävnad.
Teknikmetoden, som är unik och baseras på decennier av akademisk forskning, är godkänd av experter
inom sårvård och är patentansökt.
CoffeeBricks, Uppsala
CoffeeBricks har utvecklat en metod som återvinner och omvandlar kaffesump och sågspånspill till ett
ekologiskt grillbränsle. Bränslet innehåller fyra gånger så mycket energi som traditionellt grillkol och avger
mindre cancerframkallande gas och aska.
Erghis Technologies, Malmö
Erghis har utvecklat ett universellt gränssnitt för beröringsfri interaktion. Mjukvaran möjliggör komplex
interaktion med ett gränssnitt som kan konfigureras för olika plattformar och användas inom t.ex. Virtual
Reality, Robotik, Smart Homes, och inom sjukvård.
Furhat Robotics, Stockholm
Furhat Robotics har utvecklat en social robot som via en interaktionsplattform interagerar med människor.
Tekniken är prisbelönt och bolaget har visat upp produkten på bl.a. London Science Museum och Tekniska museet samt fått uppmärksamhet på CNN, BBC och SVT.
Future Memories, Göteborg
Tennis Watch är en av få applikationer som har lanserats till Apple Watch. Appen ger tennisentusiaster ett
smidigt sätt att registrera sina poäng under spelets gång, få överblick över sina matcher och statistiska
nyckeltal.
Genit Innovations, Stockholm
Genit Innovations har utvecklat ett intelligent medicinteknisk instrument som minskar risken för skador på
nyfödda barn vid förlossningar. Verktyget byggs med sensorteknik som möjliggör objektiv datainsamling
och presenteras i realtid till vårdgivaren.
Tävlingen anordnas av:
www.serendipitychallenge.se
CHALLENGE
SWEDEN
2015
ENTREPRENÖRSVECKAN
Gleechi, Stockholm
Gleechi har utvecklat den första mjukvarulösningen för att göra det enkelt att animera händer. Mjukvaran
är baserad på 8 års forskning inom robotik och löser ett problem som är välkänt bland animatörer och
spelutvecklare och som förväntas addressera stora pplikationsområden inom Virtual Reality.
Global Eco Energy, Smögen
Global Eco Energy har utvecklat en ny banbrytande teknologi som möjliggör blandning av 90% diesel
och 10% vatten i en omedelbar process som inte är en emulsion. Resultatet är ett billigare bränsle med
intakt energivärde, extremt hög verkningsgrad, lång hållbarhet, lägre utsläpp och som håller sig inom de
internationella regulatoriska gränserna för bränsle.
Greinon Engineering, Lund
Greinon har utvecklat ett smart trådlöst styrsystem som gör att offentliga gatljus känner av omgivningens
ljusbehov och anpassar sig till det. Lösningen sparar 85% energi och 80% i underhållskostnader.
ifoodbag, Stockholm
ifoodbag har utvecklat en miljövänlig förpackningslösning med kyl- och frysfunktion i upp till 24 timmar.
Detta möjliggör exempelvis att hemleverans sker i vanliga fordon istället för kylfordon för de varor som
kräver obruten kylkedja, så som mat. Lösningen baseras på en världsunik patenterad svensk teknik som
har erhållit ett flertal utmärkelser.
Infingent Innovations, Malmö
Infingent Innovations, en ledande tillverkare av nanomaterial och nanokompositer har utvecklat kiselbaserade tillsatser som möjliggör produktion av brandsäkra produkter. Med kiselframställning på nano-nivå
kan ämnet anpassas utan att äventyra slutproduktens mekaniska eller fysiska egenskaper.
Innoscentia, Malmö
Innoscentia AB utvecklar en färg som ska som indikera status på livsmedel som en ersättare till dagens
system med bäst-före datum. Färgen skiftar vid närvaron av vissa bakterier. Bolaget ingått strategiskt samarbete med bl.a. Axfood.
LifeSymb, Kalmar
LifeSymb har utvecklat en intelligent applikation som låter individen screena sin kropp. Genom att utföra
rörelser framför en 3D-kamera får användaren en automatisk diagnos och rekommendationer på olika
övningar eller tips på hur de kan minska smärta, återhämta sig efter skada eller bara förbättra hälsan.
MediTuner_Logo_cmyk.pdf
1
2015-06-15
16:29
Medituner, Stockholm
Medituners har utvecklat en trådlös lungfunktionsmätare för astmapatienter. Mätaren, som är kopplad till
en app, rekommenderar en personligt anpassad behandlingsdos för patienten. Lösningen kan integreras
med pollendata och väderdata för att ge skräddarsydda råd och påminnelser till användaren.
Tävlingen anordnas av:
www.serendipitychallenge.se
CHALLENGE
SWEDEN
2015
ENTREPRENÖRSVECKAN
Mevia, Göteborg
Mevia har utvecklat en metod som assisterar patienter att ta rätt dos medicin vid rätt tillfälle. I Mevias
produktlösning ingår skräddarsydda miljövänliga specialförpackningar, elektroniska moduler och en ITlösning som kontrollerar medicinintaget i realtid.
Mina Tjänster, Skövde
Minatjänster.nu är Sveriges första digitala varuhus för tjänster och medlemskap. Konsumenter kan med
hjälp av ett webbaserat verktyg enkelt teckna, hantera och överblicka alla sina prenumerationstjänster.
Bolaget samarbetarb idag bl.a. Tele2, Tre och Microsoft.
Paxymer, Stockholm
Paxymer har utvecklat ett patenterat halogenfritt flamskydd för plast som är ett funktionellt, grönt alternativ till bromerat och klorerat flamskydd. Lösningen gör säkra produkter med hög prestanda helt fria från
långlivade kemikalier.
Pharem Biotech, Uppsala
Pharem Biotech har utvecklat en filtreringsteknik som renar bort miljögifter i reningsverk. Lösningen grundar sig i användandet av biotekniska tekniker för att rena bort organiska miljögifter från vattenmiljöer.
Energimolnet (Playback Energy AB), Göteborg
Energimolnets affärsidé är att samla all världens energidata på ett ställe genom bolagets molnbaserade
plattform för energianvändare, energibolag och energitjänster. Tjänsten tillåter energianvändare att på ett
par minuter ladda upp, administrera och dela sin energidata internt och externt till diverse olika användningsområden för att spara energi.
Rörliner Sverige, Stockholm
Rörliner är ett entreprenadbolag som forskat och utvecklat fram ett nytt fungerande system för relining av
tappvattenledningar och värmeledningar i både fastigheter och i kulvertsystem. Bolaget har utvecklat en
cementbaserad massa som är hållbar och miljöanpassad till skillnad mot dagens lösningar med hårdplast
som innehåller giftiga kemikalier.
Visiba Group, Göteborg
Visiba Group har utvecklat en tjänst för tillhandahållande av virtuell vård. Plattformen hanterar videosamtal, väntrum och bokning på webben. Bolaget är idag verksamt inom primärvård, företagshälsovård
och sluten vård i Sverige, Finland och Storbritannien.
Tävlingen anordnas av:
www.serendipitychallenge.se