Protokoll

Open Styrelsemöte #3
Den 27 Januari 2015
kl. 15:00, Hardox, Osquars backe 12
1. §Formalia
1.1.1 Mötet öppnas
Gustav Adolf öppnar förklarar mötet öppnat 15:30
1.2.1 Närvarande
Gustav Adolf Adler
Rasmus Antonsson
Johan Dahl
Eric Tell
Sophie Hantman Kollén
Fredrik Sjöström
Magdalena Kaplan
Sven Grenholm
Magnus Hammarling
Gustav Hultgren
1.3
Val av Justeringsnämnd
1.3.1 Styrelsen väljer Fredrick och Sven
1.4
Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
1.4.1 Styrelsen Godkänner utlysandet
1.5 Godkännande av dagordning
1.5.1 Styrelsen Godkänner Dagsordningen
2. §Dagsordningen
2.1 uppföljning på förra mötet
2.1.1 Sven ska köpa korktavla
Rasmus och Magda har undersökt stadgar ska ge sig på
reglementet också
Sophie och Fredrick jobbar på Alkoholpolicy
Styrelsen väljer att ta punkt 2.4 tidigare
2.4 Motagning
2.4.1 Uppstartsmöte 28/1
2.2
Konstituerande
2.2.1 Styrelsen observerar att samma konstituion som för förra året
fortfarande gäller.
Ordförande: Gustav Adolf Adler
Vice Ordförande: Rasmus Antonsson
Kassör: Johan Dahl
Klubbmästare: Sophie Hantman Kollén
Näringslivsansvarig: Albin Endrit Muji
Informations- och kommunikationsansvarig: Sven Grenholm
Programansvarig student: Sara
Idrottsansvarig: Oskar Andersson
Skyddsombud tillika lokalansvarig: Eric Tell
1
Webbmaster: Carl Säflund
Mottagningsansvariga: Fredrik Sjögren och Magdalena Kaplan
Revisorer: Gustav Hultgren och Magnus Hammarling
2.3
Firmatecknare
2.3.1 firmateckning hänvisas till punkt 1.13 av opens stadgar
Ordförande och kassör
2.4 Ansökan om Organisationsnummer
2.4.1 Anser styrelsen att föreningen bildats och antagit namnet
”Sektionen för Öppen ingång (OPEN)”?
2.4.1.1 Styrelsen svarar enhälligt Ja.
2.4.2 Antar styrelsen att följa sektionen för Öppen ingångs Stadgar som
senast ändrads 12/12/2011?
2.4.2.1 Styrelsen svarar enhälligt ja.
2.5 Gatsby Tasque
2.5.1 Gasquens gick ekonomiskt sätt +-0 trots oväntade extra kostnader
2.6 Squvalpen
2.6.1 Johan kollar om intresse och driver frågan.
§3.0 Övriga frågor
3.1 städschema
3.1.1 Sven skriver ett
Open har ojämna veckor
3.2 Upplåtelseavtal
3.2.1 Diskussion kring ouppdaterat organisationsnummer.
3.3 Ovvar
3.3.1 Har anlänt, upptäcks vara felfärgade.
3.4 THS cocktailparty
3.4.1 Observeras
§4.0 Fastställande kring nästa styrelsemöte
4.1 styrelsen beslutar att ha nästa möte 240215 15:00
§5.0 mötet avslutas
5.1 Gustav Adolf förklarar mötet avslutat 16.01
2