ISS Facility Services, HP

K U N D R E F E R E N S I S S FAC I L I T Y S E RV I C E S, H P, S T O C K H O L M
ISS Facility Services, HP
ISS och HP installerar LED-produkter och sensorer för att energioptimera belysningen
Lösning för HP
• Uppgradering till LED med Aura
Lunaria Pro, Aura Lunaria
Pendulum, Aura Conspecto Soft
och Aura CompoLED
• Ljusstyrning med PIR-universell
sensor
• Cirka 50 % energibesparing
• Cirka 30 % högre ljusnivå och en
förbättrad upplevelse
• Enkel användning och installation
• Minskade underhållskostnader
• Minskad miljöpåverkan
ISS Facility Services, ett av Nordens största tjänsteföretag
cirka 30 %. ”Jag har till och med fått höra att flera personer
inom facility management och HP som bland annat
på HP inte behöver glasögon eller bordsbelysning längre.
tillverkar datorer, skrivare och servrar genomförde ett
De tycker att det har blivit mycket ljusare i lokalen och en
energibesparingsprojekt. De installerade LED-produkter
förbättrad arbetsmiljö.” säger Jan Åberg.
och sensorer från Aura Light för att energioptimera
belysningen i HP:s kontor.
Sänkta kostnader och kort återbetalningstid
Även underhållskostnaderna har sänkts för HP och han
Utvärderingsprocess av LED-produkter och sensorer
förklarar ”Nu slipper vi byta ljuskällor hela tiden och vi har
Jan Åberg som är säkerhets- och arbetsmiljökoordinator på
endast tre till fyra års återbetalningstid med vår nya LED-
ISS, utvärderade olika leverantörer av LED-produkter och
lösning. De som jobbar på HP är jättenöjda.” ISS har installerat
sensorer tillsammans med HP. I utvärderingsprocessen var
LED-panelerna Aura Lunaria Pro och Aura Lunaria Pendulum.
det Aura Lights produkter som visade sig att vara bäst. Han
”LED-panelen är underhållsfri men även enklast och snabbast
uttrycker ”Produkterna uppfyller alla de önskemål vi har haft.”
att montera jämfört med andra likvärdiga modeller.” förklarar
I utvärderingsprocessen bedömdes produkterna bland annat
Jan Åberg om valet. Andra produkter som har installerats är
efter kriterierna: energibesparing, ljus, pris och komfort. Jan
LED-downlighten Aura Conspecto Soft och den utbytbara LED-
Åberg anser att det är väldigt smidigt att ha en kompetent
ljuskällan Aura CompoLED. Dessutom har ISS implementerat
helhetsleverantör som man kan kontakta när man har frågor
ljusstyrning i form av PIR-universell sensor för att sänka
eller behöver vägledning. ”Redan från första början var jag
energiförbrukningen ytterligare.
övertygad om att belysningen skulle bli mycket bättre och nu
kan jag konstatera att vi verkligen fick valuta för pengarna.”
En satsning på miljö och hållbarhet
”Vårt byte av belysning är absolut en satsning på miljön och
50 % energibesparing och 30 % förbättrad ljusnivå
ett sätt att energioptimera. Det är jätteroligt att resultatet blev
Nu sparas cirka 50 % energi i HP:s lokaler jämfört med den
så bra och att belysningen fick större effekt på trivseln än man
gamla belysningslösningen och ljusnivån ökade med
hade kunnat tro.” avslutar Jan Åberg, ISS Facility Services.
Om Aura Light
Aura Light är ett belysningsföretag som erbjuder hållbara belysningslösningar
till professionella kunder så att de kan minska sina kostnader, sin energiförbrukning och miljöpåverkan.
Aura Light är kända för lång livslängd, hög kvalitet och energibesparing, där Aura Lights belysningslösningar kan minska energiförbrukningen med upp till 80 procent. Läs mer på www.auralight.se.