Matris historieanvändning

Matris historieanvändning
Du förklarar varför
nazisterna använde
historia.
Du förklarar varför
nazisterna använde
historia.
Du förklarar varför
nazisterna använde
historia.
Du använder
kunskaper om några av
bilderna i materialet i
Du använder
kunskaper om några av resonemanget om varför
nazisterna använde
bilderna i materialet i
resonemanget om varför historia om just dessa
bilder.
nazisterna använde
historia om just dessa
Du gör en värdering av
bilder.
nazisterna användning av
historia och motiverar
din värdering.