Varmt välkomna till ”Nya” Långsjön! Morgonen till den 18/10 brann

Långsjön den 19 augusti 2015
Varmt välkomna till ”Nya” Långsjön!
Morgonen till den 18/10 brann Långsjöns förskola och vi blev evakuerade till en förskola i
Orminge, Sandholmen. Ingen vet varför förskolan brann ner, det få vi aldrig veta. Efter flera
månader i Orminge är vi nu tillbaka. Det känns lika men ändå väldigt olika.
De första dagarna, sedan i måndags, har vi välkomnat våra ”gamla” barn och föräldrar och
idag hälsar vi ”nya” barn och föräldrar extra varmt välkomna till oss.
Vi har haft en del spring av ”gubbar” som gör det sista i huset. Det som återstår är framför
allt gården. Eftersom vi har viktiga grodor som leker i våtmarken intill förskolan kommer
entrén till Vit- och Blåsippan i oktober. Det kommer att anläggas en gång längs gaveln på
huset. Det kommer två ”bilar” tillverkade av den gamla eken som stod längs Bävervägen
senare i höst. Vidare kommer det att bli odlingar på slänterna på baksidan. Gräsmattorna får
vi inte gå på innan de sitter fast i jorden. Det kommer att byggas ett barnvagnshus, likt en
carport längs med parkeringen. Bussen ska målas och vi behöver också flytta på våra bänkar i
skogen. Ja, det återstår lite som vi ber er ha överseende med. Det är ju inte varje dag som vi
flyttar in i en splitterny förskola.
Jag har skickat ut telefonnummer och viktiga telefonnummer till er ”gamla ” föräldrar samt
viktiga datum. Här kommer de åter till er som är nya hos oss:
Näckrosen Gul: 08-718 95 10
Näckrosen Röd: 08-718 95 14
Vitsippan:
08-718 95 17
Blåsippan: 08-718 95 20
Kaveldunet:
08-718 95 19
Kontoret: 08-718 79 47
Vidare några viktiga datum att notera.
Den 28/8, fotografering, gruppfotografering.
Den 1/9 föräldramöte.
APT, personalmöten under följande datum; den 24/8, den 7/9, den 5/11 samt den 2/12. Då
stänger vi redan kl.16.00.
Jag som skriver detta heter Lisa Dessle och ansvarig för förskolan. Ni är välkomna att ringa
mig när ni önskar.
Med vänliga hälsningar
Lisa Dessle
Bitr rektor och bitr förskolechef
Saltsjö-Duvnäs Skola med Förskolor
______________________________
070-431 96 34
e-post: [email protected]