Viktiga papper 2015

Klimat-DÅM 2015
Viktiga papper
Innehållsförteckning
Välkommen på DÅM 2015! .........................................................................................................3
Förklaring av viktiga ord ...............................................................................................................7
Förslag till mötesordning ..............................................................................................................9
Verksamhetsberättelse 2014/2015 ............................................................................................12
Resultatrapport .............................................................................................................................20
Balansrapport ...............................................................................................................................22
Revisionsberättelse.......................................................................................................................23
PM från revisorerna ....................................................................................................................24
Motioner........................................................................................................................................26
Verksamhetsplan för Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotland....................................27
Budget............................................................................................................................................29
Stadgar för Fältbiologerna Stockholm – Uppland - Gotland ...............................................30
2
Välkommen på DÅM 2015!
Vi är jätteglada att du vill komma på Fältbiologerna Stockholm - Uppland - Gotlands
DistriktsÅrsMöte i Södertälje. Där kommer det bli exkursioner, god mat, föreläsningar, lite
formalia och en DÅM-show att minnas! Men innan vi ses i Södertälje kommer här lite praktisk
info och mötesdokument som det kan vara bra att ha koll på.
Var händer det?
Årets DÅM äger rum i IOGT-NTO:s vackra lokal i Södertälje, på Övre Torekällgatan 29.
Så här fint är det i årets DÅM-lokal
3
När händer det?
• Fredag 16/10
DÅM-helgen börjar på fredagkvällen med vegansk middag och skönt häng med fältbiologer
från hela distriktet. Vi lär känna varandra, dricker te och går igenom helgen.
• Lördag 17/10 På lördagen kommer själva mötet igång på allvar! Vi kommer gå igenom verksamhetsåret
som har varit och det som har hänt då. Sen blickar vi framåt, väljer ny styrelse och beslutar
om vad vi ska göra under verksamhetsåret 2015-2016. Dessutom får vi höra om
Sjundavargarna och en föreläsning om klimattoppmöten. Kvällen avslutas sedan med den
beryktade DÅM-showen…
• Söndag 18/10 På söndagen har vi exkursion för att sedan ha städfest! Sen beger vi oss hemåt och börjar
ladda inför DÅM 2016.
Hur kommer en dit?
För att komma till vår lokal från T-centralen tar du pendeltåg 36 mot Södertälje C och kliver av
vid Södertälje Centrum. Därifrån är det ungefär 10 minuters promenad till själva lokalen, som
ligger på Övre Torekällgatan 29. Om du vill möta upp med oss andra och gå till lokalen
tillsammans kan du ta tåget som går kl 16:31 från Stockholms Central och kommer fram till
Södertälje C kl 17:18, så samlas vi vid pendeltågsstationen kl 17:30.
Preliminärt schema
Fredag:
17.30 Samling på Södertäljes pendeltågsstation
19.00 Middag
20.00 Kvällsmys, tedrickande och lära känna varandra
4
Lördag:
08.30 Frukost
09.30 Mötet öppnas
12.00 Lunch
13.00 Sjundavargarna
13.30 Möte
18.00 Middag
19.00 Klimatföreläsning
21.00 DÅM show
Söndag:
9.00 Frukost
10.00 Exkursion
12.00 Städa och packa
DÅM-showen
Varje distriktsårsmöte innehåller också en spektakulär DÅM-show. Den äger rum lördag kväll
och då är alla välkomna att bidra med precis vad som helst som är roligt, spännande, läskigt,
intressant eller bara konstigt. Ju fler bidrag desto roligare - tveka inte att visa upp något!
Antingen så börjar du planera redan nu eller gör något spontant där och då.
Packlista
Bra att ha med sig (om du saknar exempelvis sovsäck eller liggunderlag, kontakta någon av oss i
styrelsen så försöker vi ordna det):
• Sovsäck eller reselakan
• Liggunderlag (det finns inga sängar i lokalen)
• Anteckningsblock och penna
• Biljetter eller kvitton till reseersättning
Kul att ha med sig:
• Kamera
• DÅM-showrekvisita
5
Kontakt
Har du fler frågor är det bara att höra av dig men det kan också vara bra att ha med sig nummer
till oss om du skulle komma bort någonstans på vägen.
Klara Mårtens Rodriguez: 070-145 36 82
Sture Mittermaier: 073 - 754 12 31
Haris Hussain: 076 236 68 61
Olivia Teghararian: 070-778 53 10
Måns Zamore: 076-811 48 94
Alva Markelius: 073-663 68 82
Om du har frågor innan DÅM kan du även mejla någon i styrelsen, exempelvis Måns eller Alva
som är extra ansvariga för DÅM: [email protected] eller
[email protected]
6
Förklaring av viktiga ord
Verksamhetsberättelse
En berättelse om vad distriktet gjort under förra
verksamhetsåret.
Bokslut
En ekonomisk berättelse om vad distriktet lagt pengar på och
fått pengar från förra verksamhetsåret.
Verksamhetsplan
Styrelsens förslag på vad distriktet ska göra nästa verksamhetsår.
Budget
Styrelsens förslag på vad distriktet ska lägga pengar på nästa
verksamhetsår.
Revisionsberättelse
Distriktet har tre revisorer som granskar styrelsen under året
och ser till att de följer stadgar och beslut som tagits på
DistriktsÅrsMötet. De avlämnar vid varje årsmöte en
revisionsberättelse där de kommenterar styrelsens arbete. De
rekommenderar också årsmötet att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet eller inte. Detta kommer att förklaras mer under
årsmötet.
Stadgar
De regler som styr hur distriktet ska fungera på olika sätt.
7
Dagordning
1. Mötets öppnade
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare, mötesjusterare och rösträknare
3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
4. Fastställande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Godkännande av mötesordning
7. Redogörelse för verksamhetsberättelse och bokslut
8. Revisorsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
10. Behandling av propositioner
11. Behandling av motioner
12. Val av ordförande
13. Val av styrelsens övriga poster
14. Val av revisorer
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande
8
Förslag till mötesordning
Det är viktigt att alla som kommer på årsmötet är överens om hur diskussionerna ska föras och
hur besluten ska fattas. Detta är ett förslag till mötesordning, alltså ett förslag på hur mötet går
till och vilka regler som ska gälla. Vi kommer att gå igenom allt som kan verka krångligt på
mötet och det är enklare än det kan verka. Dock är det bra att ha läst igenom detta innan för att
ha ett hum om vad det handlar om.
Beslut
Beslut fattas genom acklamation så länge ingen begär votering. Alla som är med på mötet får
delta i beslutet. Acklamationsbeslut fattas genom att mötesordföranden lägger fram förslagen
till beslut. Man ropar då ”ja” till det beslut man är för. Man ropar aldrig nej. Om man är mot
förslaget säger man ”ja” då mötesordföranden uttalar orden ”någon däremot?”.
Mötesordföranden talar sedan om ifall hen tolkar årsmötet så att förslaget bifalls (majoriteten
för) eller avslås (majoriteten mot).
Tycker man att ordföranden tolkar årsmötets vilja fel kan man begära votering. Då räcker man
upp handen för det beslut man stödjer.
Talarordning
Talarordningen är en lista över alla som vill säga något om den fråga man pratar om på
årsmötet. När man vill säga något räcker man upp handen och håller den uppe tills man är viss
om att mötesordföranden eller sekreteraren sett en. Då skriver hen upp en på en talarlista så att
folk får tala i tur och ordning.
Övriga frågor
Årsmötet kan inte fatta bindande beslut i ärenden som tas upp under punkten övriga frågor.
Detta är ett kuppskydd, då ingen skall utan förvarning kunna driva igenom ett beslut i en viktig
fråga. Övriga frågor ska lämnas in till mötesordföranden eller mötessekreteraren före en viss tid
som bestäms när årsmötet startar.
Handtecken
Nedan förklaras de olika tecken som gäller på mötet för att visa vad man vill.
9
”Hattifnattande”
Ett mycket användbart tecken som är en tyst applåd. Man viftar med båda händerna för att visa
uppskattning över något som sägs eller sker. Bra för den som pratar som slipper känna sig
ensam om sin åsikt och bra för mötesordföranden som lättare kan märka vad mötet vill och när
det är dags att gå till beslut i en fråga.
Ordningsfråga
En ordningsfråga är en fråga som berör mötesordningen. Ex ”kan vi öppna fönstret” eller ”jag
förstår inte vad vi beslutar om”. Ordningsfrågor bryter talarordningen, man kan alltså ställa den
när som helst men givetvis helst utan att avbryta någon. För att ställa en ordningsfråga formar
man armarna i ett O över huvudet.
Sakupplysning
Om en talare använder direkta sakfel i sin argumentation eller om det har ställts en fråga som
ingen vet svaret på och du kan tillföra debatten en upplysning om detta kan du begära
sakupplysning. Och om någon använder ett konstigt ord eller om du tycker att viktig
information saknas för att man ska förstå debatten kan du begära sakfråga. Sakupplysning och
sakfråga har samma tecken: sträck upp en knuten hand med lill- och långfinger uträtade,
ungefär som på metal- konsert.
Halshuggning
Om man satt upp sig på talarlistan men inser att någon annan har hunnit säga det man själv
skulle säga innan det blir ens egen tur kan man stryka sig från listan genom att ”hugga halsen av
sig” dvs. dra handen över halsen. Bra för att inte göra debatter onödigt långa.
Replik
Om man är direkt angripen i debatten har man rätt att ta replik. Repliker bryter talarordningen
och måste vara mycket korta. Man begär replik genom att forma ett R på teckenspråk (vi visar
på årsmötet).
Streck i debatten
Om någon på mötet tycker att en debatt börjar gå på tomgång kan han eller hon begära streck i
debatten. Det gör man genom att dra ett streck snett över bröstkorgen. Mötesordföranden
10
frågar sedan mötet om mötet vill sätta streck i debatten. Vill man det får alla som vill chans att
skriva upp sig på talarlistan med en gång, men då den talarlistan tar slut får ingen yttra sig mer
utan då går man till beslut. Man får begära replik även om det är streck i debatten.
Ute
Om mötesordföranen tycker att debatten går för långsamt eller har blivit för utdragen kan hen
säga ”ute” vilket innebär att årsmötet fortsätter debattera frågan utomhus.
11
Verksamhetsberättelse för
Fältbiologerna Stockholm – Uppland - Gotland
2014-09-01 - 2015-08-31
På verksamhetsårets sista dag kom beslutet att regeringen skyddar Ojnareskogen som Natura 2000område! Distriktets medlemmar har under flera år arbetat för att området ska skyddas.
INLEDNING
Det här är verksamhetsberättelsen för distriktet Fältbiologerna Stockholm – Uppland –
Gotland. Här kan du läsa om vad som har hänt i distriktet under verksamhetsåret.
Distriktet har under verksamhetsåret bland annat anordnat två fjällvandringar, en resa till
Fältstation Öland och påbörjat uppstarten av två nya klubbar i distriktet.
MEDLEMMAR & KLUBBAR
Distriktet hade vid verksamhetsåret slut 605 medlemmar, varav 405 mellan 7-26 år. I
distriktet ingår följande klubbar: Gotland, Lidingö, Kungsholmen, Stockholm City,
Stockholm minifältisar, Södertälje och Uppsala.
STYRELSEN
Styrelsen är de som har hand om distriktet mellan
årsmötena. Distriktet har ett verksamhetsår som
går mellan första september och sista augusti, och
DÅM (distriktsårsmötet) ligger oftast i oktober.
Eftersom den nya styrelsen väljs på DÅM sitter
alltid den tidigare styrelsen kvar efter
verksamhetsårets slut, tills det har blivit ett nytt
årsmöte. Därför har vi under verksamhetsåret
haft två styrelser, dels den gamla som satt föregående år och den nya, som valdes på
DÅM.
Styrelse
Ordförande
2014-09-01 till
2014-10-19
Tove Lexén
2014-10-19 till
2015-08-31
Anna-Katarina
Jonsson [t.o.m. 201412-20*]
Haris Hussain
[fr.o.m. 2014-12-20]
Vice ordförande
Kassör
Tove Ortman
Lucia Mårtens
Vice kassör
Matilda Bjurner
Olivia Teghararian
Sekreterare
Alva Markelius
Måns Zamore
Ansvarig för
anställda
Anna-Katarina
Jonsson
Alva Markelius
Ansvarig för kansli
Olga Günter
Haris Hussain
Ansvarig för
aktiviteter
[Olga Günter]
Sture Mittermaier
Haris Hussain
Klubbkontakt
*Anna-Katarina Jonsson avgick officiellt från styrelsen 2015-03-31
REVISORER
En revisor har till uppgift att gå igenom protokoll och bokföring och se att allting har gått
rätt till. Eftersom revisorn inte sitter med i styrelsen blir det en mer opartisk bedömning.
Alla medlemmar har nämligen inte tid att titta igenom allt, och då gör revisorerna det
jobbet åt dem. En lekmannarevisor är en person som inte har en utbildning som revisor,
men som har bra koll på föreningen och på hur ekonomi fungerar. En godkänd revisor
har en utbildning och arbetar på ett företag. Alla dessa kan också hjälpa styrelsen och ha
löpande insikt i arbetet.
Revisorer
2014-09-01 till
2014-10-19
2014-10-19 till
2015-08-31
Lekmannarevisor
verksamhet:
Olof Olterman
Olof Olterman
Lekmannarevisor
ekonomi:
Linn Andersson
Linn Andersson
Godkänd revisor:
Håkan Ohlson, PWC Håkan Ohlson, PWC
STYRELSEMÖTEN
2014-11-16 Konstituerande styrelsemöte i Rocksta. Styrelsemedlemmarnas positioner
bestämdes.
2014-12-20 Kansliet. Styrelsen beslutade bland annat om att riva upp tidigare beslut och
välja Haris Hussain till ordförande. Intervjuer för DISI-tjänsten diskuterades och styrelsen
beslutade att leta efter fler personer till GråSUGgan redaktionen.
2015-01-04 Jönköping. Beslut om att anställa Viggo Stahle och Rebecka Andersson som
DISI.
2015-02-07 Uppsala. På mötet diskuterades distriktets ekonomi, kommande aktiviteter
och vad de anställda skulle arbeta med.
2015-02-15 Kansliet. En ny budget antogs av styrelsen.
2015-03-19 Kansliet. Styrelsen beslutade att göra en ny budget, för ytterligare
nedskärningar. Två fjällvandringar planeras.
2015-03-31 Kansliet. Styrelsen gick igenom en ny budget, läget för klubbårsmöten och
beslutar att Anna-Katarina Jonsson officiellt avgått från styrelsen.
2015-05-02 Rocksta. Styrelsen diskuterade möjligheten att starta upp en ny klubb i
Stockholms län. Det beslutades också om att anta den nya budgeten. Styrelsen planerade
också resan till Fältstation Öland och de två fjällvandringarna.
2015-06-02 Kansliet. Styrelsen diskuterade möjligheten att ha faddrar till de olika
klubbarna i distriktet. De beslutar att de anställda tar ett sommaruppehåll och anställs igen
till hösten.
2015-08-19 Kansliet. Styrelsen beslutade om att ansöka om om medlemsskap i
Arbetsgivaralliansen.
2015-08-23 Kansliet. På mötet planerades distriktsårsmötet och arbetsuppgifter
fördelades.
DISTRIKTSÅRSMÖTE
Under verksamhetsåret hölls årsmötet den 18-19 oktober 2014 på Barnens Ö.
ANSTÄLLDA
DISI står för distriktsinspiratör och
skolinformatör, och är den titel som distriktets
anställda har. Under verksamhetsåret har
distriktet haft tre DISIs: Johan Berg, Rebecka
Andersson och Viggo Stahle. Johan jobbade
under hösten och från januari tog Rebecka och
Viggo över. De har varit på fritidsgårdar och
skolor i Stockholm (City, Söderort och Lidingö), Norrtälje, och Visby för att värva
medlemmar och informera om Fältbiologerna. De anställda har också kunnat avlasta
styrelsen och hjälpt till med utskick och bokföring. De har också haft infobord på mässor
och hjälpt klubbar att fixa aktiviteter, bland annat en introkurs speciellt riktad till 1318åringar. De anställda har under året jobbat mycket med klubbuppstart i
Stockholmsområdet.
EKONOMI
Den ekonomiska situationen i distriktet har varit svår under verksamhetsåret. Den budget
som antogs på DÅM 2014 har inte kunnat följas, eftersom intäkterna blev mycket lägre än
planerat. Detta beror framför allt på att någon ansökan för landstingsbidrag för 2015
aldrig skickades in av förra styrelsen. Landstingsbidraget är distriktets största intäktskälla
och brukar vara runt 350 000 kronor. Som en följd av det uteblivna landstingsbidraget har
stora nedskärningar behövts göras i budgeten.
Vad var det som hände?
Styrelsen fick den 4 februari 2015 ett mejl från en handläggare på Kulturförvaltningen på
Stockholms läns landsting. I mejlet framgick att Kulturförvaltningen inte har fått in någon
ansökan om landstingsbidrag från distriktet för 2015. Ansökan skulle ha skickats in till
landstinget i oktober 2014, senast ett par dagar efter vårt DÅM 2014. Ansvaret för detta
låg på förra styrelsen. Styrelsen kollade med förra styrelsen och det visade sig stämma att
ingen ansökan om bidrag hade skickats in. Missen kan sägas bero bland annat på
missförstånd om vilken styrelse som skulle söka bidraget och väldigt hög arbetsbelastning
hos kassörerna inför DÅM 2014.
Konsekvenser
På grund av det missade landstingsbidraget har nedskärningar gjorts i budgeten och andra
möjligheter till bidrag har undersökts. Till en början verkade det som att rixstyrelsen inte
heller tänker ge distriktet något bidrag, vilket vi har budgeterat för. Som tur är ändrade sig
rixstyrelsen efter att ha fått höra om vår ekonomiska situation och en överenskommelse
nås, där distriktet ska få totalt ca 100 000 kr under verksamhetsåret. Cirka hälften av detta
bidrag är öronmärkt för fjällvandringarna (ca 40 000 kr) samt kostnaderna för när
kontrabussen används på Fältstation Öland (ca 13 000 kr). De nedskärningar som
beslutades om finns beskrivna i budgeten och innebär bland annat att distriktet inte kunde
ordna så många aktiviteter och ej heller erbjuda klubbstöd eller reseersättning till
aktiviteter. Den nya budgeten för verksamhetsåret utformades i samråd med bland andra
våra lekmannarevisorer och rixstyrelsen och klubbades igenom på ett styrelsemöte i
Rockstastugan den 2 maj.
Varför skära ner?
Inför verksamhetsåret 2014/2015 var det budgeterat för totalt 533 700 kr i utgifter, och
det var räknat med intäkter på 454 600 kr. Vi skulle alltså gå 79 100 kr minus, men hade
tillgångar på över 500 000 kr, och då det inte är meningen att vi ska gå med vinst var det
sagt att det är bra att så mycket som möjligt av pengarna går till aktivitet.
När vi upptäcker situationen med de förlorade intäkterna inser vi att även om vårt sparade
kapital möjliggör för oss att följa den ursprungliga budgeten är det viktigt att ha en del
tillgångar just för situationer som denna. Vi kommer alltså fram till att det inte är klokt att
följa den ursprungliga budgeten, och gör stora nedskärningar.
LOKALER
Distriktet hyr sedan flera år en lokal i Solidaritetshuset på Tegelviksgatan 40 på östra delen
av Södermalm i Stockholm. Lokalen fungerar som mötesplats för aktiviteter, plats där
utrustning förvaras och även arbetsplats för anställda
och styrelse. Distriktet hyr också sedan många år
övervåningen på Rockstastugan ute på Järvafältet i
Järfälla kommun. Där anordnas helgmöten och kurser
och andra fältbiologaktiviteter. Stugan håller på att
renoveras och under verksamhetsåret har
vardagsrummets renovering fortsatt. Lister och eluttag
har satts upp och gamla golvet i vardagsrummet och
hallen har slipats.
VERKSAMHET
Mestadelen av verksamheten i distriktet finns i
klubbarna, medan distriktet är ansvarig för större
läger och aktiviteter. Under verksamhetsåret har
distriktet varit ansvarig för följande aktiviteter.
DÅM – oktober
Distriktsårsmötet på Barnens ö, i Stockholms
skärgård. Det valdes en ny styrelse och gav
ansvarsfrihet åt den gamla.
SKOL- OCH FRITIDSGÅRDSBESÖK –
våren
De anställda åkte runt till skolor och
fritidsgårdar och höll klimatworkshops och
värvade medlemmar.
ORGANISERINGSMÄSSAN – februari
Vi informerade om Fältbiologerna och värvade
nya medlemmar.
INTROKURS PÅ VÅFFELDAGEN – mars
En introkväll speciellt riktad till 13-18åringar
arrangerades. Skogskamp, klimat och olika sätt
att engagera sig diskuterades.
UTFLYKT TILL SÖDRA HÄLLARNA –
mars
För att få igång aktiviteten på Gotland
arrangerades en utflykt till Södra Hällarna
utanför Visby.
VEGOFORUM – mars
Vi informerade om Fältbiologerna och värvade
nya medlemmar.
GRILLKVÄLL I ROCKSTA – maj
Distriktsstyrelsen bjöd in till grillkväll vid
Rockstastugan
FÄLTSTATION ÖLAND – maj
Distriktet ordnade en bussresa för medlemmar
till Öland från Stockholm. På lägret träffades
över 100 fältbiologer från hela Sverige.
FJÄLLVANDRINGAR – augusti
Två grupper fjällvandrade även i år.
Sarekgruppen på åtta personer vandrade mellan
8-18 augusti och Abiskogruppen, sex personer,
vandrade 2-10 augusti.
Fältbiologerna SUG
Sida:
Resultatrapport
Räkenskapsår: 14-09-01 - 15-08-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 14-09-01 - 15-08-31
Utskrivet:
Senaste vernr:
1(2)
15-09-29
12:13
154
Perioden
Ackumulerat
121 917,67
121 917,67
121 917,67
121 917,67
13 170,63
13 170,63
13 170,63
13 170,63
135 088,30
135 088,30
-1 348,00
-22 000,00
-35 791,00
-30 128,31
-835,00
-518,00
-2 848,00
-300,00
-6 647,00
-33 756,50
-134 171,81
-1 348,00
-22 000,00
-35 791,00
-30 128,31
-835,00
-518,00
-2 848,00
-300,00
-6 647,00
-33 756,50
-134 171,81
916,49
916,49
Övriga externa kostnader
5010
Lokalhyra kansli
5011
Kostnader Rocksta
5090
Kansliets övriga kostnader
5120
Förtroendevaldas porto, telefon, internet
5130
Förtroendevaldas resor
5170
Bokföringskostnader
5175
Plusgirokostnader
5180
Revision
5190
Förtroendevaldas övriga kostnader
S:a Övriga externa kostnader
-31 223,00
-29 968,00
-955,00
-557,00
-4 536,00
-3 075,00
-1 805,64
-37 323,00
-226,00
-109 668,64
-31 223,00
-29 968,00
-955,00
-557,00
-4 536,00
-3 075,00
-1 805,64
-37 323,00
-226,00
-109 668,64
Personalkostnader
7010
Anställdas löner + skatt
7030
Anställdas resor
7080
Anställdas försäkringar
7090
Övriga anställdakostnader
7510
Arbetsgivaravgifter
S:a Personalkostnader
-80 964,00
-300,00
-3 334,00
-6 649,00
-17 657,00
-108 904,00
-80 964,00
-300,00
-3 334,00
-6 649,00
-17 657,00
-108 904,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm
-352 744,45
-352 744,45
-217 656,15
-217 656,15
-1 260,78
-1 260,78
-1 260,78
-1 260,78
-218 916,93
-218 916,93
-500,00
-5,88
-505,88
-500,00
-5,88
-505,88
-219 422,81
-219 422,81
Rörelsens intäkter mm
Aktiverat arbete för egen räkning
3810
Landstingsbidrag
S:a Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
3990
Övriga intäkter
S:a Övriga rörelseintäkter
S:a Rörelseintäkter mm
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm
4220
Reseers. för aktiviteter (ej förtr.valda)
4225
Fältstation Öland
4227
Fjällvandring
4230
DistriktÅrsMöte
4235
Övriga aktiviteter
4236
Aktivism
4240
Styrelsemöten (ej erseersättningar)
4700
PR
4750
Medlemskap i andra föreningar
4850
Interntidningar och utskick
S:a Råvaror och förnödenheter mm
Bruttovinst
Rörelseresultat före avskrivningar
Avskrivningar
7800
S:a Avskrivningar
Avskrivning inventarier 30%
Rörelseresultat efter avskrivningar
Övriga rörelsekostnader mm
7950
Övriga administrationskostnader
7990
Övriga kostnader
S:a Övriga rörelsekostnader mm
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader
Fältbiologerna SUG
Sida:
Resultatrapport
Räkenskapsår: 14-09-01 - 15-08-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 14-09-01 - 15-08-31
Utskrivet:
Senaste vernr:
2(2)
15-09-29
12:13
154
Perioden
Ackumulerat
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
8300
Ränteintäkter
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
869,13
869,13
869,13
869,13
S:a Resultat från finansiella investeringar
869,13
869,13
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
-218 553,68
-218 553,68
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
-218 553,68
-218 553,68
Resultat före skatt
-218 553,68
-218 553,68
Beräknat resultat
-218 553,68
-218 553,68
218 553,68
218 553,68
Resultat från finansiella investeringar
8999
Årets resultat
Fältbiologerna SUG
Sida:
Balansrapport
Utskrivet:
Räkenskapsår: 14-09-01 - 15-08-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 14-09-01 - 15-08-31
Senaste vernr:
1(1)
15-09-29
12:13
154
Ing balans
Period
Utg balans
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
1220
Inventarier
S:a Materiella anläggningstillgångar
3 715,59
3 715,59
-773,78
-773,78
2 941,81
2 941,81
Finansiella anläggningstillgångar
1300
Förutbetalda kostnader
1310
Upplupna intäkter
S:a Finansiella anläggningstillgångar
5 081,00
60 960,33
66 041,33
-5 081,00
-60 960,33
-66 041,33
0,00
0,00
0,00
S:a Anläggningstillgångar
69 756,92
-66 815,11
2 941,81
Omsättningstillgångar
Fordringar
1619
Fordringar
1650
Skattekonto
S:a Fordringar
5 929,00
8 155,00
14 084,00
-5 929,00
-8 155,00
-14 084,00
0,00
0,00
0,00
Kassa och bank
1920
Plusgiro, 650387-4
1922
Norrortsklubben pg 124 65 54-2
1930
Nordea Sparkonto Företag, 3255 20 72550
S:a Kassa och bank
203 013,88
1 655,00
266 064,83
470 733,71
-150 942,81
6 055,11
869,13
-144 018,57
52 071,07
7 710,11
266 933,96
326 715,14
S:a Omsättningstillgångar
484 817,71
-158 102,57
326 715,14
554 574,63
-224 917,68
329 656,95
Eget kapital
2010
Eget kapital
2019
Redovisat resultat
S:a Eget kapital
-508 766,54
-24 003,24
-532 769,78
-24 003,24
242 556,92
218 553,68
-532 769,78
218 553,68
-314 216,10
Avsättningar
2232
Klubbhjälpsfond
S:a Avsättningar
-14 540,85
-14 540,85
0,00
0,00
-14 540,85
-14 540,85
-2 739,00
-1 435,00
760,00
-3 036,00
50,00
-814,00
-50,00
-7 264,00
2 739,00
1 435,00
-760,00
3 036,00
-50,00
-86,00
50,00
6 364,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-900,00
0,00
-900,00
-554 574,63
224 917,68
-329 656,95
0,00
0,00
0,00
TILLGÅNGAR
S:A TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Kortfristiga skulder
2510
Personalens källskatt
2520
ArbetsGivarAvgifter
2890
Övr kortfri skulder
2900
Upplupna kostnader
2930
Inbetalt till Skattekonto
2980
Övriga skulder
2990
Interim
S:a Kortfristiga skulder
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
BERÄKNAT RESULTAT***
Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotland
Tegelviksvägen 40
Box 8
116 41 STOCKHOLM
15 oktober 2015
Revisions pm för räkenskapsåret 2014/2015
Vi har avgett en revisionsberättelse utan anmärkning men med en upplysning angående bidraget från
SLL och vill med detta pm fästa er uppmärksamhet på nedanstående:
Skatter och sociala avgifter
I likhet med fg år så har ni inte redovisat och betalt i rätt tid , vilket lett till en förseningsavgift på 500:men vi noterar att detta skedde i början av året och att det numera finns rutiner för att undvika felet –
kom ihåg överföra denna rutin vid byte av ansvarig person så att avgifter kan undvikas.
Fjällvandringen
Vi noterar att en del av kostnaden avser helikoptertransport för 4.200:-. Orsaken till kostnaden är
enligt det besked vi fått , ett behov som uppstod till följd av att en deltagare blev sjuk.
Vi rekommenderar att ni i styrelsen fattar beslut så att det finns regler att förhålla sig till när det gäller
denna typ av oförutsedda kostnader samt huruvida de skall täckas av personliga försäkringar och var
gränsen går för föreningens åtagande.
Kontrabuss
Vi kan notera att ni betalat till Kontrabuss totalt 27.000:- varav 5.000 utgör en medlemsavgift.
Vi rekommenderar att ni kontrollerar med föreningen om det är en medlemsavgift och ev isåfall skall
bokföras som en tillgång dvs en andel i den ekonomiska föreningen.
Reseräkningar /utlägg
Vi kan inte se att styrelsens reseräkningar är attesterade.
PwC, Box 3145, 903 04 UMEÅ, Besöksadress: V Kyrkogatan 11, UMEÅ
V:090-715300, www.pwc.com/se
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Säte Stockholm, Organisationsnummer 556029-6740
Vi rekommenderar att ni funderar om det kan vara lämpligt att de, på samma sätt som för andra
räkningar/fakturor, attesteras innan utbetalning sker.
Håkan Ohlson
Godkänd revisor
[email protected]
D: 010 - 212 53 02
2 of 2
Motioner
Det har inkommit en motion till styrelsen: Motion om Kanot-/Kajakutflykt!
Motion om Kanot-/Kajakutflykt!
Jag skulle vilja att SUG anordnade en Kajak- eller kanotutflykt någon gång på våren!
Det är roligt och spännande att paddla, men många har inte fått chansen att prova då få har den
utrustning som krävs.
Lätt att lära sig grunderna, speciellt bra att en erfaren kan paddla med en nybörjare - främjar
samarbete!
Att tyst glida fram i vattnet gör att en verkligen känner sig nära naturen på ett sätt som en sällan
kan känna annars, och dessutom brukar en få goda chanser att spana in intressant djur eller
växtliv, om inte annat ser en alltid vacker natur i ett ovanligare perspektiv :-)
Jag föreslår antingen en dag eller en helg med övernattning. Beroende på uthyrare, plats,
tidpunkt, typ av kanot och antal personer samt hur länge vi vill hyra, varierar kostnaderna, men
enligt uppgifter från en båtklubb i stockholmsregionen kostar det 200 kr per dag för en
canadensare med plats för tre personer. Då ingår flytväst. Om 12 personer skulle paddla en dag
skulle kanotkostnaden alltså bli ca 800 kr + reseersättning och mat :-)
Jag föreslår därför Distriktsårsmötet besluta att: Anordna en kanotutflykt på våren i
Stockholmstrakten.
Med vänlig hälsning
Signe Propst
26
Verksamhetsplan för Fältbiologerna Stockholm-UpplandGotland
2015-09-01 - 2016-08-31
Organisation
Klubbarna står i centrum för distriktets aktiviteter. Distriktet ska ha som målsättning att
förlägga så mycket som möjligt av verksamheten till klubbarna. Styrelsen och de anställda ska
stödja och hjälpa klubbarna. De ska också underlätta kontakten mellan klubbarna, bland
annat genom att erbjuda reseersättning till personer som deltar i aktiviteter ordnade av andra
klubbar än deras egen. De ska även hjälpa klubblösa fältbiologer som vill starta upp en
klubb. Distriktet ska även hålla åtminstone en nybörjarkurs under året för att få nya
medlemmar i föreningen aktiva.
Fältbiologer utanför styrelsen är välkomna på alla styrelsemöten.
Målsättningen är att aktivera medlemmar och få dem delaktiga i klubbar och i distriktet, samt
att få de aktiva klubbar som finns att fungera bra.
Kurser, läger och aktioner
Den mesta aktiviteten ska förstås ske på klubbnivå, men ett antal större aktiviteter kan göras
på distriktsnivå under året. Bland dessa ska minst en fjällvandring och resor till fältstation
Öland ingå.
PR
Distriktet bör arbeta för att nå ut till potentiella medlemmar med information om
föreningen och våra aktiviteter. Exempelvis kan de anställda distriktsinformatörerna
informera i skolor, affischer kan tryckas upp och info ges ut om enskilda aktiviteter. Vi
kommer även att fortsätta använda oss av sociala medier.
Interninformation
Distriktet ska, om intresse och möjlighet finns, ge ut distriktstidningen med underhållning,
program för klubbar och distrikt med mera.
Alla klubbar och andra intresserade medlemmar uppmanas att bidra med texter, bilder och
annat såväl till distriktstidningen som till hemsidan.
En förenings-/lokalavdelningsguide ska tas fram för allt som har med klubbverksamheten att
göra.
27
Anställda
Den anställda ska finnas där för att stötta distriktets aktiva medlemmar, försöka få de
inaktiva mer aktiva och underlätta för styrelsen. En del av arbetstiden kan tillbringas på
distriktets kansli.
Styrelsen anser att de anställda ger god utdelning i aktivitet och möjliggör för fler att
engagera sig i Fältbiologerna. Distriktet ska därför fortsätta att ha anställda i den
utsträckning ekonomin tillåter.
Rocksta
Under verksamhetsåret är planen att fortsätta rusta upp den lite nedgångna Rockstastugan.
Bokföring
Styrelsen ges möjlighet att under året lägga ut bokföringsarbetet på en anställd för att avlasta
kassören och styrelsen, alternativt att i den mån ekonomin tillåter arvodera en
styrelseledamot för att sköta bokföringen.
Strävansmål
Distriktet är ingenting utan sina medlemmar och vi vill därför bli fler. En målsättning är att
ha minst 600 medlemmar i åldern 6-25 år den 31 december 2016. Fältbiologerna strävar efter
att fler ungdomar ska bli aktiva inom miljö och naturfrågor. Att ta debatten om miljön och
klimatet och möjligheten att få vistas i naturen med andra ungdomar med samma intresse.
Distriktet ska även verka för att ungdomar med olika kulturell, social bakgrund engagerar sig
och att fler deltar trots funktionsnedsättning. Detta kan göras på många olika sätt, bland
annat genom skolbesök, aktiviteter förlagda i andra områden, tillgänglighetsinformation
angiven i program och en anpassning av hemsidan.
28
Budget
Budget 14-15
antagen på
DÅM
Ny budget 14-15
Utfall 14-15
Föreslagen
budget för
15-16
Intäkter
Landstingsbidrag
350 000 kr
0 kr
121 917 kr
233 333* kr
Bidrag från rixföreningen
100 000 kr
100 000 kr
0 kr
100 000 kr
4 600 kr
4 600 kr
869 kr
1 000 kr
0
0 kr
13 170 kr
5 000 kr
454 600
104 600 kr
135 956 kr
339 333 kr
Aktiviteter
70 000 kr
3 000 kr
2 701 kr
40 000 kr
Fjällvandring
40 000 kr
40 000 kr
35 791 kr
30 000 kr
Fältstation Öland
20 000 kr
25 000 kr
22 000 kr
15 000 kr
Klubbstöd
20 000 kr
0 kr
0 kr
0 kr
Interntidningar och
medlemsinformation
50 000 kr
10 000 kr
33 757 kr
35 000 kr
Rocksta
20 000 kr
18 540 kr
29 968 kr
30 000 kr
Kanslihyra
35 000 kr
35 000 kr
32 178 kr
35 000 kr
Anställda
200 000 kr
200 000 kr
108 904 kr
180 000 kr
25 500 kr
15 000 kr
30 128 kr
20 000 kr
5 000 kr
3 000 kr
2 848 kr
5 000 kr
10 000 kr
5 000 kr
5 319 kr
8 000 kr
3 000 kr
3 000 kr
-
3 000 kr
30 000 kr
30 000 kr
37 323 kr
40 000 kr
Kontokostnader
1 700 kr
1 700 kr
1 806 kr
2 000 kr
Anställdas försäkring
1 000 kr
-
3 334 kr
3 000 kr
Övriga kostnader
2 000 kr
2 000 kr
10 022 kr
10 000 kr
Summa kostnader innan
avskrivningar
533 200 kr
391 240 kr
356 079 kr
456 000 kr
Avskrivning av inventarier
2 500 kr
−286 640 kr
−220 123 kr
-116 667 kr
Ränteintäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter
Utgifter
DistriktsÅrsMöte
Styrelsemöten
Förtroendevaldas
kostnader
Administration
Revision
Resultat
−78 600 kr
* Landstingsbidraget räknar vi med att det ligger på ca 350 000 kr, men det betalas ut per
kalenderår, och vårt verksamhetsår löper mellan 1 september - 31 september. Pengar för 4
månader räknas in på nästa verksamhetsår. 29
Stadgar för Fältbiologerna Stockholm – Uppland - Gotland
Med organisationsnummer 802007-5183
§ 1 Organisationen
mom 1
Föreningens juridiska namn är Fältbiologerna Stockholm – Uppland – Gotland
mom 2
Fältbologerna Stockholm – Uppland – Gotland är en sammanslutning av Fältbiologernas
lokalklubbar i Stockholm, Uppland och Gotland.
mom 3
Fältbiologerna Stockholm - Uppland - Gotlands högsta beslutande organ är årsmötet och
därefter styrelsen.
mom 4
Fältbiologerna Stockholm - Uppland - Gotland är partipolitiskt och religiöst obundet.
mom 5
Fältbiologerna Stockholm - Uppland - Gotland är en ideell förening.
Hädanefter kommer Fältbiologerna Stockholm - Uppland - Gotland i dessa stadgar refereras som
Distriktet.
§ 2 Organisationens syfte
mom 1
Distriktets syfte är att fullgöra rixföreningens syfte genom att
- Stödja, stärka och aktivera klubbarna
- Stimulera kontakten mellan klubbarna
- Arbeta för startandet av nya klubbar
§ 3 Organisationens medlemmar
mom 1
Medlem i distrikt är varje klubb inom distriktets verksamhetsområde
mom 2
Distriktet får inte uppta medlemsavgift.
§ 4 Organisationens redovisningsår
mom 1
Distriktets verksamhetsår är mellan 1 september och 31 augusti.
mom 2
Verksamhetsberättelsen omfattar det gångna verksamhetsåret.
mom 3
Distriktets bokföringsår följer verksamhetsåret.
mom 4
Distriktets bokföring skall överlämnas till revisorerna senast 14 dagar före årsmötet.
§ 5 Distriktets årsmöte
mom 1
Årsmötet skall hållas under oktober månad
mom 2
Kallelse till årsmöte skall kungöras distriktets medlemmar samt rixstyrelsen senast trettio
dagar innan utsatt mötesdatum.
mom 3
Alla Fältbiologernas medlemmar inom distriktet har närvaro-, yttrande- och yrkanderätt
på årsmötet.
mom 4
Alla Fältbiologernas medlemmar inom distriktet har en individuell röst på årsmötet.
mom 5
Propositionerna till årsmötet ska finnas tillgängliga för Fältbiologernas medlemmar inom
distriktet minst två (2) veckor innan årsmötet ska hållas.
mom 6
Motioner till årsmötet ska lämnas till styrelsen minst två (2) veckor före årsmötet.
mom 7
Årsmöteshandlingarna ska finnas tillgängliga för Fältbiologernas medlemmar inom
distriktet minst en (1) vecka före årsmötet
mom 8
På årsmötet måste minst följande punkter behandlas:
– Mötets öppnade
– Val av mötesordförande, mötessekretare, mötesjusterare och rösträknare
– Fastställande av röstlängd
– Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
– Godkännande av dagordningen
– Redogörelse för verksamhetsberättelse och bokslut
– Behandling av propositioner
30
–
–
–
–
–
–
–
–
–
mom 9
mom 10
Behandling av motioner
Revisorsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
Val av ordförande
Val av styrelsens övriga poster
Val av revisorer
Val av valberedning
Övriga frågor
Mötets avslutande
Årsmötet ska protokollföras.
På styrelsens, revisorernas eller en majoritet av Fältbiologernas medlemmar inom
distriktet begäran kan ett extra årsmöte kallas. Det extra årsmötet ska kallas till tio dagar
innan utsatt mötesdatum.
§6 Omröstning
mom 1
Om inte annat skrivits i stadgan gäller enkel majoritet vid omröstning.
mom 2
Sluten omröstning ska användas vid personval om någon begär det.
mom 3
Vid personval gäller att:
- om flera personer fått lika många röster ska man genomföra en skiljeomröstning
mellan dem
- vid lika röstetal i skiljeomröstningen ska man lotta
§7 Styrelse
mom 1
Styrelsen är ansvarig för förvaltandet av Distriktet under ett verksamhetsår
mom 2
Styrelsens syfte är att
- verka efter den verksamhetsplan som årsmötet beslutar om
- tillvarata sina medlemmars intressen
- sköta den löpande verksamheten i Distriktet
mom 3
Styrelsen skall kontinuerligt hålla distriktets klubbar och riksstyrelsen underrättade om sin
verksamhet
mom 4
bokföra distriktets ekonomi
mom 5
Styrelsen väljs av Årsmötet.
mom 6
Styrelsen består av minst 7 och högst 9 personer samt de suppleanter som årsmötet väljer
mom 7
Styrelsen ska till årsmötet lägga fram en verksamhetsberättelse och en ekonomisk
berättelse där de redogör för året som gått.
mom 8
Rätt att ställa upp i val till Styrelsen tillfaller de som är medlemmar i någon av distriktets
klubbar och
mom 9
I Styrelsen skall ingå ordförande, sekreterare samt kassör.
§8 Valberedning
mom 1
Valberedningen väljs av årsmötet.
mom 2
Valberedningen ska bestå av minst en (1) och högst fem (5) personer.
mom 3
Valberedningens ledamöter får ej inneha annat förtroendeuppdrag inom Distriktet.
mom 4
Valberedningen har till uppgift att lägga fram underlag till årsmötet inför val av styrelse,
revisorer och ny valberedning för Distriktet.
§9 Revision
mom 1
mom 2
mom 3
mom 4
mom 5
Revisorer väljs av Årsmötet till en period av ett år.
Revisorerna ska vara minst två (2) och högst fyra (4) till antalet.
Revisorerna har rätt att ta del av all verksamhet som Distriktet utövar.
Revisorernas har till uppgift att:
- ha insyn i Distriktets räkenskaper, verksamhet och bokslut
- avlämna en revisionsberättelse senast fem dagar före Årsmötets öppnande
I sin revisionsberättelse ska revisorerna:
31
beskriva hur revisionen gått till
i de eventuella fall då Styrelsens beslut inte överensstämmer med Årsmötets beslut
eller Distriktets stadgar, påvisa det för Årsmötet
- i de eventuella fall då Distriktet grovt missköts i annat avseende,
påvisa det för Årsmötet
- uttala sig om huruvida styrelsen bör beviljas ansvarsfrihet
Revisorerna skall vara myndiga
-
mom 6
§10 Styrelsemöten
mom 1
Alla styrelsemöten skall protokollföras.
mom 2
Distriktets samtliga protokoll skall arkiveras och ligga till grund för Distriktets
verksamhetsberättelse vid verksamhetsårets slut.
mom 3
Alla beslut tas, med enkel majoritet av de närvarande styrelsemedlemmarna.
mom 4
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande
mom 5
Alla Fältbiologernas medlemmar inom distriktet har närvaro- och yttranderätt på
styrelsemöten
§11 Tecknande av firma
mom 1
Styrelsen äger rätt att utse person att teckna Distriktets firma.
§12 Upplösning
mom 1
Förslag om distriktets upplösning kan endast framläggas vid årsmöte efter samråd med
rixstyrelsen. Om distriktet upplöses, skall alla dess tillgångar tillfalla rixföreningen att
användas till distriktsverksamhet.
mom 2
Upplösning kan endast ske med kvalificerad majoritet vid omröstning
§13 Ändring av stadgarna
mom 1
För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten med
minst tre månaders mellanrum och att ändring godkänts av rixstyrelsen.
mom 2
Ändringar i stadgarna börjar gälla när årsmötesprotokollet är justerat om inte årsmötet
beslutar annat.
32