Viktiga datum för Tulltaxan (Taric)

TULLNytt
FÖRETAGSINFORMATION
Nr 10:4 juni 2015
Viktiga datum för Tulltaxan
(Taric)
Införandet av ett nytt standardsystem för Tulltaxan (Taric) har börjat. Systemet kommer att införas
stegvis och vi vill här informera om viktiga datum under 2015 och 2016. Det nya systemet kommer att
påverka uppgiftslämnandet – nya uppgifter kommer att behöva lämnas till Tullverket, även om sättet
att deklarera inte kommer att förändras.
Nytt söksystem för Tulltaxan driftsätts 28 september
Den 28 september kommer dagens Taric söksystem att ersättas med ett nytt standardsystem, Tulltaxan
(Taric). Systemet kommer precis som idag att nås från tullverket.se. Den 1 januari 2016 slutar Tullverket
med att ge ut den tryckta tulltaxan. Behöver ni delar av tulltaxan i tryckt format finns en tjänst i det nya
systemet som gör det möjligt att skriva ut aktuell del av tulltaxan.
Vad händer den 28 september?
•
Nya systemet lanseras vilket innehåller nytt grafiskt utseende och användargränssnitt. Det innebär
bland annat att funktioner och tjänster hittas på andra ställen.
•
En avgiftskalkylator kommer att finnas i systemet.
•
Information om kvoter kommer finns tillgänglig.
•
Möjlighet att skriva ut aktuell del av tulltaxan.
tullverket.se
Nr 10 | 2015
Vad händer 1 februari 2016?
•
Nationella beräkningsenheter och beskattningsgrund följer Tulltaxan (Taric) vilket innebär att den
omvandling som uppgiftslämnaren själv har behövt göra, från vad som presenteras i Tulltaxan (Taric)
till vad de deklarerar, upphör. Exempelvis kommer kilo att deklareras som 100 kg.
•
Nationella åtgärder såsom restriktioner och förbud integreras i tulltaxan.
•
Nationella skatter och avgifter kommer att integreras på samma vis som de EU-gemensamma i
dagens Taric söksystem. Även mervärdesskatt kommer att integreras och presenteras i Tulltaxan
(Taric).
•
Utökade och nya valideringar införs vilket kan leda till avvisade deklarationer med eventuellt nya
svarskoder.
Företagstest 1 december
Från och med den 1 februari kommer förändringarna i uppgiftlämnandet för import och export att börja
gälla. Under perioden den 1 december till den 31 januari har du som företagare möjlighet att testa
Tulltaxan (Taric). De tre delar som finns klara för test är; övergång till EUs beräkningsenheter, förändrade
eller nya valideringar samt svarskoder.
Nya Taric fildistribution 1 september
Dagens Taric Internet Fildistribution kommer att ersättas av den nya liknande tjänsten Taric fildistribution.
Redan i april gjordes nya Taric fildistribution tillgänglig för test. Under september månad kommer den nya
tjänsten att driftsättas. Därefter följer en övergångsperiod på sex månader där den befintliga och den nya
tjänsten finns tillgängliga parallellt. I februari 2016 avvecklas gamla Taric Internet Fildistribution.
2
Mer information
Projekt Nytt Taric
Utbilda dig på distans i sommar
För första gången kommer Tullverket genomföra en översiktskurs på distans under sommaren. Under tre
veckor i juni har du eller kanske en sommarvikarie möjlighet att fördjupa tullkunskaperna. Du bestämmer
om utbildningen genomförs på kontoret eller på sommarstället.
Översiktskursen på distans motsvarar två närvarodagar, men du väljer själv hur du vill fördela tiden.
Att gå kurs på distans passar dig som själv vill påverka i vilket tempo du vill gå kursen. Du har friare
möjligheter att bestämma när och var du studerar. Detta kan passa dig som har långt att åka till någon
av våra kursorter, eller inte kan vara ifrån din arbetsplats under hela dagar.
Under översiktskursen på distans kan du kontakta lärarna via e-post och genom att ställa frågor direkt i
lärplattformen. Under vissa avsnitt har du även tillgång till chatt. Efter avslutad godkänd kurs får du ett
kursintyg.
Sommarkursen är öppen 15 juni–3 juli med sista anmälningsdatum den 11 juni.
Mer information
Översiktskurs – distans alternativt närvaro
Kursguide
TullSvar 0771-520 520
Nr 10 | 2015
Hitta växelkurserna på tullverket.se
När du tar del av växelkurserna på tullverket.se får du alltid den senaste versionen. Du blir oberoende
av när TullNytt kommer ut och du har tillgång till växelkurserna dygnet runt så länge du har tillgång
till internet. Utifrån ett specifikt datum kan du snabbt och enkelt ta reda på rätt växelkurs. Att söka
växelkurserna på tullverket.se ger dig bättre förutsättningar att uppge korrekt växelkurs. Du kan få
tillgång till växelkurserna på två sätt, i Taric söksystem eller via vår prenumerationstjänst.
Här finns månadens växelkurser i Taric söksystem
För att hitta växelkurs bakåt i tiden välj ”alla” eller välj en växelkurs i ”Valutakod/Land”
-välj datum
-klicka på Sök.
För utskrift klicka på länken ”Utskriftsvänlig version”.
Prenumerera på växelkurser
Via vår prenumerationstjänst kan du få gratis sms eller e-post om nya växelkurser.
Gå till sidan ”Prenumerera på information”.
•
Välj ”Lägg till/ta bort prenumeration på växelkurser”.
•
Markera om du vill ha alla växelkurserna eller välj ut vilka du vill få per sms eller e-post.
3
Ändra i din deklaration via Mina sidor
Från den 1 juni ska du som vill göra vissa ändringar i din deklaration använda det nya webbformuläret
”Ändra deklarationsuppgifter” under Mina sidor på tullverket.se. Där kan du till exempel begära vissa
ändringar i din import- eller exportdeklaration, makulera oklarerade deklarationer och tulldeklarationer
som inte berör uppbörden, samt ogiltigförklara transiteringar.
Under hösten 2015 kommer du som företagare eller ombud kunna göra vissa ändringar i en deklaration
endast via Mina sidor. Innan du som företag eller ombud har tillgång till Mina sidor kommer du kunna
skicka begäran om ändring via e-post eller fax.
Mina sidor ger dig även en överblick över dina tullärenden, bättre egenkontroll och samtidigt som
kontakten med Tullverket blir enklare.
Tänk på att ange en e-postadress som du använder ofta!
Det är till den här e-postadressen som Tullverket skickar bekräftelse och svar på din begäran om
ändringar av deklarationsuppgifter.
Om du som företag eller ombud redan har tillgång till Mina sidor rekommenderar vi dig att se över dina
kontaktuppgifter som du angav när du ansökte.
Mer information
Så får du tillgång till Mina sidor
Frågor och svar om Mina sidor
tullverket.se
Nr 10 | 2015
Nytt om klassificering
Klassificeringsförordning för dödskalle av plast
Om din vara motsvarar beskrivningen i den första kolumnen i bilagan till förordningen ska du använda
det KN-nummer som har angetts i kolumn två.
Förordningen, (EU) nr 2015/803, börjar gälla den 12 juni 2015. Om du har ett bindande
klassificeringsbesked (BKB)1 som inte stämmer med detta beslut, kan du efter anmälan till beslutande
tullmyndighet använda det i ytterligare tre månader från och med den 19 maj 2015 (se artikel 12.6 i
tullkodex 2913/92).
Klassificeringsförordning för lyftanordning i textil
Om din vara motsvarar beskrivningen i den första kolumnen i bilagan till förordningen ska du använda
det KN-nummer som har angetts i kolumn två.
Förordningen, (EU) nr 2015/804, börjar gälla den 12 juni 2015. Om du har ett bindande
klassificeringsbesked (BKB)1 som inte stämmer med detta beslut, kan du efter anmälan till beslutande
tullmyndighet använda det i ytterligare tre månader från och med den 19 maj 2015 (se artikel 12.6 i
tullkodex 2913/92).
Klassificeringsförordning för vinkelhastighetsgyro
Om din vara motsvarar beskrivningen i den första kolumnen i bilagan till förordningen ska du använda
det KN-nummer som har angetts i kolumn två.
4
Förordningen, (EU) nr 2015/805, börjar gälla den 12 juni 2015. Om du har ett bindande
klassificeringsbesked (BKB)1 som inte stämmer med detta beslut, kan du efter anmälan till beslutande
tullmyndighet använda det i ytterligare tre månader från och med den 19 maj 2015 (se artikel 12.6 i
tullkodex 2913/92)
1
Förordningen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning, EUT.
1
Ett BKB är ett skriftligt, bindande, besked om varukoden för en viss vara. Du kan använda det vid import och export
till och från alla EU:s medlemsstater. Ett BKB är normalt giltigt i sex år och bara för det företag det är utfärdat på.
Save the date
Tulldagarna arrangeras i år den 8 oktober i Malmö, 7 oktober i Göteborg och den 13 oktober i Stockholm.
Boka in datumen för höstens tulldagar redan nu!
Mer information
tulldagen.se
TullSvar 0771-520 520
Nr 10 | 2015
Betala dina tullräkningar med autogiro eller à conto - slipp
dröjsmålsränta
Med kredittillstånd hos Tullverket kan du betala tull och andra skatter via tullräkning i stället för i
direkt anslutning till importtillfället. För att slippa dröjsmålsränta är det viktigt att beloppet är bokfört
på vårt konto senast på förfallodagen.
Med autogiro görs en automatisk överföring av pengar från ditt bankkonto till oss samma dag som
tullräkningen förfaller till betalning.
Betalning à conto innebär att du sätter in pengarna på vårt konto för betalning av kommande
tullräkningar. Kom ihåg att ange organisationsnummer och notera à conto.
Du måste själv stämma av dina à conto-inbetalningar mot tullräkningarna. Efter semestern betalar
du eventuella krav. Vi debiterar dröjsmålsränta på resterande belopp. Om à conto-inbetalningarna
överstiger summan av det du skulle betalat drar vi automatiskt av beloppet på första tullräkningen efter
semesterperiodens slut.
Du får ingen ränta för de à conto-inbetalningar som du gör. Avdrag för ingående skatt får du göra tidigast
för den redovisningsperiod som du tog emot en tullräkning från oss.
Mer information
Kontakta någon av våra handläggare på betalningsfunktionen, telefon 0771-520 520, om du vill få mer
information om hur en à conto-betalning går till.
Tullräkning
Blankett för ansökan om autogiro
5
TullSvars öppettider i sommar
Öppettider i TullSvar under veckorna 25-32:
Vecka 25
Måndag 9.00-15.00
Tisdag-onsdag9.00-17.00
Torsdag
9.00-16.00
Fredag
stängt
Lunchstängt alla dagar 12.00-13.00
Vecka 26-27
Måndag
9.00-15.00
Tisdag – torsdag
9.00-16.30
Fredag
9.00-15.00
Lunchstängt alla dagar 12.00-13.00
Vecka 28-32
Måndag-fredag9.00-15.00
Lunchstängt alla dagar tullverket.se
12.00-13.00
Nr 10 | 2015
Nytt om antidumpning
Giltigheten löper snart ut
Om ingen översyn inleds, upphör antidumpningsåtgärderna på import av okouméplywood med ursprung i
Kina den 3 februari 2016.
EUT C 161, 2015
Kallvalsade platta stålprodukter med ursprung i Kina och Ryssland
Den 14 maj 2015 inleddes en antidumpningsundersökning av importen av vissa kallvalsade platta
produkter av stål med ursprung i Kina och Ryssland. Icke närstående importörer som vill ingå i urvalet
kan anmäla sig till Kommissionen, se 5.1.3.
EUT C 161, 2015
Cyklar avsända från Kambodja, Pakistan och Filippinerna
Den 20 maj 2015 utvidgades antidumpningsåtgärden mot importen av cyklar med ursprung i Kina, till att
gälla samma varor avsända från Kambodja, Pakistan och Filippinerna, oavsett ursprungsland. Samtidigt
upphör registreringen av dessa varor. Antidumpningstull kommer att tas ut retroaktivt för den import
som registrerats enligt förordning (EU) nr 938/2014. Företag nämnda i artikel 1.1 är befriade från det
retroaktiva debitering.
EUT L 122, 2015
Biodiesel avsända från Kanada
6
Kommissionen har inlett partiella interimsundersökningar av antidumpnings- och utjämningsåtgärderna
mot importen av biodiesel avsänd från Kanada. Undersökningen ska klarlägga om tillverkare DSM
Nutritional Products kan beviljas undantag från nämnda åtgärder.
EUT C 162, 2015
Keramiska plattor ursprung Kina
Den 21 maj 2015 ändrades rådets förordning (EU) 2015/782 om införande av slutgiltig antidumpningstull
för keramiska plattor med ursprung i Kina. För tillverkaren Everstone Industry (Qingdao) Co., Ltd ska
tullsatser 30,6 % enligt tilläggskod B998 tillämpas.
EUT L 124, 2015
Acesulfamkalium med ursprung i Kina
Den 22 maj 2015 infördes preliminär antidumpningstull på importen av acesulfamkalium med ursprung
i Kina samt acesulfamkalium som ingår i vissa beredningar och/eller blandningar. Den preliminära
antidumpningstullen ska tillämpas i sex månader.
EUT L 125, 2015
Kisel med ursprung i Kina
Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpningsåtgärderna mot
importen av kisel med ursprung i Kina. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla. Icke-närstående
importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till Kommissionen inom
15 dagar (se punkt 5.1.3). Anmälningsblankett finns i bilaga II.
EUT C 174, 2015
Solcellsmoduler av kristallint kisel
Den 30 maj 2015 inledde kommissionen en undersökning för att fastställa om solcellsmoduler
av kristallint kisel och väsentliga komponenter skickas från Malaysia och Taiwan för att kringgå
antidumpnings- och utjämningsåtgärder på solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga
komponenter med ursprung i Kina. Samtidigt registreras importen under nio månader för eventuellt
retroaktivt uttag av antidumpningstull. Berörda parter bör begära ett frågeformulär från kommissionen
inom 15 dagar (se artikel 3.1).
EUT L 132, 2015
TullSvar 0771-520 520
Nr 10 | 2015
Förordningarna har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning, EUT.
En antidumpningsåtgärd tar oftast formen av en tillfällig tull. Det är en särskild tull som du i vissa fall måste
betala vid import av varor som är prisdumpade, det vill säga säljs för ett lägre pris än på hemmamarknaden. Det
finns fullständig information om antidumpning på Kommerskollegiums webbplats.
Antidumpningstull som införs när varor ligger på tullager
När antidumpningstull införs för varor som ligger på tullager måste antidumpningstull betalas vid uttaget
från tullagret.
Om varorna tillverkats av ett företag med individuell tullsats krävs att det uppvisas en faktura med en
försäkran (D008) för att få tillämpa individuell tullsats.
Fakturor som har utfärdats innan antidumpningstullen träder i kraft saknar försäkran och år 2011
tillfrågades Kommissionen om tullmyndigheterna skulle kräva en ny faktura med försäkran.
Kommissionen svarade då att en ny faktura inte krävs utan vi kan acceptera att tillverkaren utfärdar en
deklaration på ett separat dokument med referens till den ursprungliga fakturan. Detta gäller endast för
varor som redan ligger på tullager när antidumpningstullen införs.
7
Dags att ansöka om nya tullbefrielser och tullkvoter
Du som importerar insatsvaror till EU kan ansöka om att varorna helt eller delvis ska undantas från tull.
Undantaget kan gälla obegränsade eller begränsade kvantiteter, så kallade tullbefrielser och tullkvoter.
Sista ansökningsdag för tullbefrielser och tullkvoter som ska börja gälla den 1 juli 2016 är den 19 augusti
2015.
Mer information
Kommerskollegium
Ändring av växelkurs
Ändring av växelkurs
för beräkning av tullvärde 10–30 juni 2015
Land
Valutakod
Per enhet
SEK
Japan
JPY
100 japanska yen
6,8400
Ryssland
RUB
1 rysk rubel
0,1602
tullverket.se
TullNytt
TullNytt ger snabb och lättillgänglig hjälp till företag och ombud i deras tullhantering. Vi behandlar aktuella ämnen inom
tullområdet; förändringar, nyheter och evenemang. Nyhetsbrevet kommer ut med cirka 20 nummer per år. För att komma
till arkivet, klicka här. Om du vill ändra din profil eller prenumerera på någon av våra andra tjänster, klicka här.
Redaktion
Adress
Telefon
Webb
[email protected]
Tullverket
Box 12854
112 98 Stockholm
Växel 0771-520 520 tullverket.se