Infoblad för Ryggsäcken 2015

RYGGSÄCKEN 2015
Hjälp en kompis, skänk en ryggsäck!
Fattiga familjer i östra Lettland och Litauen kämpar för att få vardagen att fungera. Då pengarna knappt ens
räcker till mat, har familjerna sällan råd med skolmaterial. I special- och internatskolorna går barn som
kommer från svåra familjeförhållanden. De kan inte räkna med stöd eller hjälp hemifrån – skolan är deras
hem. Kom med och sprid glädje och omtanke till skolbarnen!
Genom att donera en ryggsäck till ett skolbarn är du med och ger
konkret hjälp till skolgång. Du stöder och uppmuntrar barnen och visar
dem att det är viktigt att gå i skola. Samtidigt berättar ryggsäcken om
att det finns människor som vill dem väl, som tänker på dem och vill
hjälpa. Det är också viktigt för våra egna barn att få dela med sig och
hjälpa kompisar. Man blir glad av att hjälpa ☺
I praktiken deltar du i insamlingen genom att köpa skolmaterial och
packa en ryggsäck med pennor, suddgummin, häften, målarfärger –
allt en skolelev kan tänkas behöva! Ryggsäcken kan du sedan lämna
till någon av våra insamlingsplatser före 3.8.2015. För noggrannare
instruktioner, vänd på bladet!
Om du inte har möjlighet att donera en ryggsäck, kan du också ge en
penninggåva. Märk betalningen med ”Ryggsäcken”. Penninggåvorna
används för att köpa skolmaterial.
Hoppet stjärnas insamlingskonto: FI57 4963 1040 0374 39.
Sprid omtanke i
en ryggsäck!
Gör så här:
1. Du behöver en begagnad eller ny ryggsäck. Ryggsäcken ska vara ren och hel.
2. Fyll ryggsäcken med skolsaker såsom t.ex. blyertspennor, suddgummi, pennskrin, linjal,
färgpennor, limstift, sax, häften, målarböcker, vattenfärger. Ryggsäckens innehåll ska passa
ett barn i lågstadieålder.
Obs! Skolsakerna ska vara oanvända! Kom ihåg: Ge inte bort något som du inte själv skulle
vilja använda!
3. För ryggsäcken till en av våra insamlingsplatser. Hoppets stjärna hämtar ryggsäckarna
därifrån. Du kan också skicka ryggsäcken till oss per post/via Matkahuolto.
För mer information om insamlingsplatserna kontakta oss per telefon 06 2253 698, e-post
[email protected] eller besök vår webbsida www.starofhope.fi
Följ oss gärna på Facebook – där får du färsk information om våra insamlingar!
Vad händer sedan med ryggsäcken?
Ryggsäckarna transporterar till skolor i Lettland i augusti innan skolstarten och delas ut vid
skolstarten av Hoppets stjärnas representanter.
Åtminstone följande skolor i Lettland tar emot ryggsäckar: Mednevas pamatskola i Vilaka,
Upite pamatskola i Upite, Eglaines pamatskola i Rugaji, Berzpils vidusskolas i Balvi och
specialskolor i Riga (för barn med specialbehov).
Insamlingstillstånd för hela Finland, utom Åland: 2020/2013/5240 beviljat av Polisstyrelsen 7.5.2014 för tiden 7.5.2014 -31.12.2015.
Penninginsamlingstillstånd för landskapet Åland: ÅLR 2014/9458 givet av Ålands Landskapsregering 11.12.2014 för tiden
1.1-31.12.2015.