anslagstavlan - Pingstförsamlingen Norrahammar – Taberg

anslagstavlan
barn- & ungdomsverksamheten
Födelsedagar – Grattis!
• JoyKids: 6-12 år, fredag ojämna veckor klockan 16.30
• Alabanza: från 12 år, fredag ojämna veckor
Ingegerd Erixon,
Erixon som fyller 83 år den 9 november
Gunnar Gustavsson,
Gustavsson som fyller 60 år den 22 januari
klockan 18.30
• typ fredá: 9-12 år, fredag jämna veckor klockan 17.30
• Café After Eight: 12 år och uppåt, fredag jämna veckor
klockan 20.00-23.00
Nya medlemmar
• Kompisklubben: 3-12 år, söndag klockan 10.00
Vi hälsar Kerstin, Joakim och Rebecca Lann varmt
välkomna till församlingen!
Om du vill ha kyrkskjuts – ring
Alla barn- och ungdomsledare!
Josef Hillerström 600 68 – Lars Lilja 616 28
Sigvard Sandahl 611 70 – Kjell Eriksson 659 19
Välkomna onsdag 9 januari klockan 19. Då träffas vi för
att inspirera varandra och dra upp riktlinjer för våren.
Det blir även gott kvällsfika! Välkommen också du som är
nyfiken på att bli ledare. Hör av dig till Sandra Josefsson.
Församlingsblad november – januari 2007/2008
Påsken 08
Välkommen till påskkonferens i Missionshuset i Månsarp
och Pingstkyrkan i Taberg. Som gäst har vi Stefan Claar
som är pastor i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Dessutom
kommer församlingarnas sångare, musiker och pastorer
medverka.
Babysång
Onsdagar klockan 9.30 träffas bebisar och föräldrar för
babysång och fika. Välkommen du med!
Kontaktperson: Kicki Gustafsson, telefon 36 65 33
Söndagsskolan byter namn
Söndag 7 oktober hade vi invigning
av Kompisklubben. Det är det nya
namnet på församlingens söndagsskola. Vi började festligt med att
klippa bandet i kyrksalen och fortsatte sedan festen nere i klubbens
lokaler med mingel och snacks.
Kom
p
iskl
ub b
en
Varför Kompisklubben?
–Jo, vi vill vara kompisar med varandra
och kompisar med Gud. När vi träffas
på söndagarna kan vi bli viktiga kompisar för varandra. Vi tror att alla behöver
bra kompisar runtomkring sig.
Vi får också lära känna Gud när vi
träffas och han vill också vara vår kompis. Av honom kan vi lära oss mycket
om hur man är en bra kompis.
Sandra Josefsson
Matteus 10:8
Jesus sa: ”Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.”
Ledare
Varför gjorde han det?
Sakarja 9:9 ”...din konung kommer till dig…”
Pingstförsamlingen
Norrahammar-Taberg
Smedjegatan 3, 562 42 Taberg
expeditionstid
tisdag och onsdag klockan 10.00–12.00
036-648 31
www.pingstkyrkantaberg.com
[email protected]
pastor
Mattias Gustafsson 036-36 65 33, 0709-32 77 88
[email protected]
barn- & ungdomspastor
Sandra Josefsson 036-18 42 43, 0707-65 84 51
[email protected]
ordförande
Daniel Lilja 036-646 61
församlingens missionär
Elisabeth Johansson, Honduras
[email protected]
församlingskassan
plusgiro 29 48 47-9
byggfond
FSB CL 8150-5 konto: 04630082-8
insamlingsstiftelsen Hopp för Honduras barn
Smedjegatan 3, 562 42 Taberg
ordförande Tage Gamerius, 036-652 30
www.hoppforhondurasbarn.se
[email protected]
plusgiro 57 75 17-6
ledigheter
Mattias 24–25/11, 29/12–1/1, 19–20/1
Sandra 5-12/11, 21-26/12
form
Helena Pellnor
036-657 97
Allt för ofta drar livet fram i en sådan
hastighet att vi inte hinner tänka över
det. Julen är en underbar högtid, värd att
firas på alla sätt. Tyvärr har stressen; att
ställa i ordning julbordet och jakten på
julklappar gjort att vi inte hinner förstå
varför vi har jul överhuvudtaget.
Jovisst, alla vet att det egentligen
handlar om att Jesus föddes. Men sedan
då? Varför angår det mig? Om det bara
var ett särdeles vackert barn som föddes
saknar det betydelse för oss. Om Jesus
betydde mycket för sin samtid genom sin
visdom betyder det ändå inget för oss.
Varför föddes han då och varför betyder denna födelse för 2000 år sedan något idag? Det måste väl vara den viktigaste frågan kring julen och Jesu födelse?
Gud tog plats bland oss människor
Hemligheten och det viktiga svaret är att
den dag Jesus föddes tog Gud själv plats
bland oss människor. Hade han i så fall
inte kvar alla de privilegier det innebär
att vara kung? Hur skulle han kunna förstå mig, när han aldrig varit med om hur
ont livet kan göra?
När Jesus vandrade på jorden gjorde han
det som du och jag, som en människa.
Hans behov av mat, kläder, omtanke var
som din och min. När någon berättade
något roligt skrattade han och när någon
dog sörjde han.
I alla avseenden blev han en människa! Och det i ett enda syfte. Att föra
människan tillbaka till Gud, därför att
det är där hon hör hemma. Där mår hon
bäst.
Gud tänkte på dig!
Hela Jesu liv, från födelsen i Betlehem
via vardagslivet i Nasaret till korsfästelsen på Golgata, handlade om hur Gud
skulle göra en väg tillbaka till sig och ge
förlåtelse till alla människor.
Även dig tänkte han på då! Jesu liv var
inte meningslöst, det betyder allt. Julen
får gärna innehålla fest, glädje och så
vidare, men vi får inte glömma orsaken
till allt.
Nästa gång du funderar på varför Jesus gjorde det, kom ihåg, det var på
grund av dig!
Mattias Gustafsson
Viktig offerinsamling 11 november!
I skrivande stund saknas det inte speciellt mycket för att vi ska kunna göra oss
skuldfria från det lån vi tog när det nya
värmesystemet installerades i kyrkan. Det
är mindre än 20 000 kronor kvar att betala av. Det är fantastiskt att se hur Gud
har omsorg om sitt verk och att det gått
så bra.
Innan vi går in i nästa utmaning, som
är hur vi bland annat ska kunna handikappanpassa kyrkan, ser vi det som en
viktig målsättning att kunna skriva av
resten av skulden. Därför vill vi utmana
varandra att ge ett rejält offer söndagen
11 november!
Hur mycket behöver vi ge? Ja, tänk
istället att det som blir över blir den första grundplåten till ny entré! Låt oss även
söka Gud så han får visa oss sin plan!
Ekumenisk bönevecka med körhelg,
vecka 4, 2008
Tomas Boström har skrivit många, många sånger och nu senast en mässa.
Han är omtyckt av en bred publik. Tomas ska under lördag dag, 26/1, öva
med en stor ekumenisk kör! Med andra ord, alla som vill är välkomna att vara
med.
Under flera år har kyrkorna i Taberg/Månsarp kommit samman för att be. De
senaste åren är det många som fått se bönen i nya perspektiv genom det vi
kallar 24–7 bön. Till böneveckan 2008 utvecklar vi veckan genom att be mer
tillsammans. I Missionshuset i Månsarp kommer ett bönerum att möbleras.
Mellan klockan 8.00 och 23.00 finns tider att boka, måndag–lördag. Varje
dag är kyrkan öppen klockan 16–20, för alla. Mer info finns i kyrkorna.
KALENDER
NOVEMBER–JANUARI
med reservation för ändringar
Vecka 44
Söndag 4 november
Julafton 24 december 10.30 Jul runt krubban
10.00 Gudstjänst
”Vad tror du på? – Döden, himlen och Jesu återkomst”.
Mattias Gustafsson predikar, sång Elinor Ask, barnvälsignelse. Mötesledare: Jan-Åke Karlsson
Vecka 45
Söndag 11 november 10.00 Gudstjänst
”Vad tror du på? – Döden till liv, mörker till ljus, synd och
frälsning”. Mattias Gustafsson predikar, Jacob Sjörén
sjunger, offerinsamling för att betala av värmelån.
Församlingsmöte efter gudstjänsten.
Mötesledare: Daniel Lilja
Vecka 46
Onsdag 14 november 16.00 Andakt Fridhäll
Söndag 18 november 10.00
0–100 på 50 minuter
Gudstjänst för stora och små, sång av Joykids Small,
missionsoffer, kiosk och fika.
Veckans bibelord i mobilen
Sms:a ordet bibelord till
nummer 0762839917
för att få veckans bibelord
direkt i din mobiltelefon
varje måndag morgon.
Kostnadsfritt!
När du skickat ditt meddelande får du ett bekräftelsesms som talar om att du är
registrerad.
Vecka 52
Söndag 30 december 10.00 Gudstjänst
Daniel Lilja predikar och Anna och Erling Johnsen sjunger.
Mötesledare: Gunnar Gustavsson
Vecka 1–
1–2008
Söndag 6 januari
och gemenskap
14.00 Årshögtid, vi startar med fika
”Vilka är Pingstförsamlingen Norrahammar-Taberg
2008?” Alabanza, nattvard, förhandlingar, årsberättelse,
program för barnen, servering med mera.
Mötesledare: Daniel Lilja
Vecka 2
Onsdag 9 januari
19.00 Barn- och ungdomsledarträff
Söndag 13 januari
10.00 Gudstjänst
”Vad tror du på?” Rafael Fiallos predikar.
Mötesledare: Gunnar Gustavsson
”Vilka är Pingstförsamlingen Norrahammar-Taberg
2008?” Mattias Gustafsson predikar, Gn´B sjunger,
missionsoffer, Kompisklubben startar.
Mötesledare: Elin Erixon
Söndag 25 november 18.00 Storbönemöte i Pingstkyrkan
Habo ”Låt ditt rike komma”, Pingstförsamlingarna i
Vecka 3
Söndag 20 januari
Vätterbygden bjuder in.
Gudstjänst för stora och små, kiosk och fika.
Vecka 48
Söndag 2 december
Vecka 4
Vecka 47
Söndag 25 november 10.00 Gudstjänst med nattvard
10.00 Adventsgudstjänst
Jan-Åke Karlsson predikar, sång av kören (samling
klockan 9.00). Mötesledare: Mattias Gustafsson
10.00
0–100 på 50 minuter SPECIAL
Ekumenisk bönevecka, se även separat ruta.
Måndag–lördag
Bön mellan 8.00 och 23.00, Missionshuset Månsarp. Skriv upp dig på listan för en tid. Kyrkan
står öppen för alla 16.00–20.00.
Vecka 49
Lördag 8 december
14.00 Andakter Norrahammar
Söndag 9 december
10.00 Adventsgudstjänst
Församlingsledningen genom
Mattias Gustafsson
Julens budskap i sång, musik och drama. Julklapp till
alla barn.
Mattias Gustafsson predikar. Församlingsmöte efter
gudstjänsten.
Mötesansvariga är en av församlingens cellgrupper.
Vecka 50
Onsdag 12 december 11.00 De äldres julfest
Nattvard, sång, lunch med mera.
Onsdag 12 december 16.00 Andakt Fridhäll
Söndag 16 december 10.00 Adventsgudstjänst
Ulrik Josefsson, Jönköping predikar och Matilda Ek
sjunger, missionsoffer. Kompisklubben har julfest.
Mötesledare: Mattias Gustafsson
Vecka 51
Söndag 23 december 18.00 Carols i Månsarps kyrka
Vill du vara med i kören finns information på anslagstavlan i kyrkan.
Lördag 26 januari
i Månsarps kyrka
19.00 Konsert med Tomas Boström
Söndag 27 januari
11.00 Ekumenisk gudstjänst i
Missionskyrkan Taberg
Den ekumeniska kören framför Tomas Boströms mässa
”För dig”. Samtidigt är det barnmöte med Sandra Josefsson med flera.
Vecka 5
Söndag 3 februari
10.00 Gudstjänst med bibelskola
Grow. Församlingsmöte efter gudstjänsten.
Mötesledare: Mattias Gustafsson.
I samband med alla gudstjänster
serveras kyrkkaffe. Välkommen!
Bön varje torsdag klockan10.
Undantag lov och helgdagar.