Här kan du skriva ut informationsbrevet

Datum: 2015-02-20
Så fortskrider arbetet med Santosskolan
Vi jobbar nu intensivt för att göra övergången till Santosskolan så smidig som möjligt för
både elever och personal. Efter att ha kartlagt personalens behörighet vet vi att vi i dag
har nästan full täckning av behöriga pedagoger. De sitter nu och planerar
undervisningen för kommande läsår, och parallellt kartlägger specialpedagoger elever
med särskilda behov.
Varje arbetslag, som består av 12-13 pedagoger, får ansvar för en årskurs.
Alla elever som börjar på Santosskolan kommer få flera pedagoger och klasskompisar de
känner sedan tidigare och är trygga med.
Det stora arbetet är nu att bilda riktigt bra sammansättning på klasserna inför hösten.
Blivande nior ska i så stor utsträckning som möjligt få behålla befintliga klasser. Vi har
sex blivande niondeklasser som ska bli fem. Däremot blandar vi de blivande sjuorna och
åttorna. Tanken är att förhindra gamla, invanda mönster och roller, och istället vill vi
skapa en ny och stark gemenskap på Santosskolan. I det här arbetet är förstås elevernas
egna synpunkter viktiga. Delaktighet är en nyckelfaktor till framgång.
Det första steget mot en bra klassindelning blir därför att låta alla elever välja tre
kompisar som de önskar att dela klass med. Det här sker under mars månad.
Med den här önskelistan som grund kommer vi i samarbete med både avlämnande
klasslärare och blivande mentorer att bilda klasserna. Klasserna presenteras sedan i
slutet av april för er föräldrar. Det blir max 25 elever i varje klass.
Senare under våren kommer också samtliga elever att få träffa sina blivande
klasskamrater och mentorer så de kan känna sig trygga i vad som väntar.
Både rektorerna och personalen på de fyra avlämnande skolorna känner att arbetet går
framåt enligt plan och vi ser fram emot att träffa er snart igen för mer information!
Vänliga hälsningar,
Anders Wictorin, rektor på Santosskolan
E-post: [email protected]
Telefon: 070-785 66 97