Fröviskolan 7-9 Arbetslaget Bryggan

Fröviskolan 7-9
Arbetslaget Bryggan
Adress
Fröviskolan
Centralvägen 67
718 31 Frövi
Rektor
Lars Botvidsson
0581-833 25
Arbetslaget
0581-833 11
Veckoinformation gällande vecka 46
Hej!
Denna vecka arbetar våra elever med en fördjupningsuppgift om hållbar utveckling. Där ska
eleverna i grupper presentera ett miljöproblem och förklara följder och ge lösningar av
problemet.
På måndag vecka 47 är det pedagogisk eftermiddag och eleverna slutar kl. 11:30.
Hälsningar
Lärarna i arbetslaget Bryggan
9 ABC Veckoplanering v. 46
Ämne
Arbetsuppgifter
Läxa/prov/inlämning
Ma
Sv
Muntliga övningar och förberedelser inför de
nationella proven
SO
9A/B: Gruppdiskussioner + Läs- och
hörförståelsetester inom temat Crime and
Punishment.
9C: Grammatik (se häfte om adjektiv) och
förberedelser inför att skriva brev.
Vi jobbar med fördjupningsuppgiften om hållbar
utveckling
Bi
Vi jobbar med fördjupningsuppgiften om hållbar
utveckling
En
9A/B: Läxa 1, adjektiv, fredag
9C: Glosor, tis 10/11.
Fy
Ke
Vi jobbar med fördjupningsuppgiften om hållbar
utveckling
Tk
Lära in glosor om ”framtiden”
Ty
Läxa till måndag: Glosorna på
s. 28-29
Fr
Test igen på dåtid.
Sp
Bd
”Återbruk” v.47-48
Tag med och lämna in
material denna vecka!!
9A-stora tisdagar, lilla torsdagar-styrka, kondition
och ”coacha din kompis”, till v. 48
Jobba med din träning
(”coacha en kompis”) till v. 48
Hkk/Sl
Id
Mu
Frövi 2015-11-04
Informationsmöte på
Fröviskolan
Välkommen till Fröviskolans matsal
tisdag den 17 november kl. 18.30.
Kommunens ungdomspolis Henrik Andersson och
socialtjänstens fältgrupp Tina Knutsson-Fromell
och Claes Lamourin kommer till Fröviskolan
för att informera och berätta om:
 Hur narkotikasituationen ser ut i södra kommundelen?
 Vilka tecken och riskfaktorer kan jag som förälder vara
uppmärksam på?
 Vilken hjälp kan man få som förälder?
Välkomna!
Lars Botvidsson
Rektors Fröviskolan 7-9