Marieborgsbladet 2015: 7

Marieborgsbladet 2015: 7
Varmt välkomna till ett nytt läsår på Marieborgsskolan!
Jag hoppas alla har haft en bra sommar där ni fått tillfälle att njuta av ledighet och umgås
tillsammans! Som förälder är det alltid väl investerad tid att vara tillsammans med sina barn!
Vi startade upp terminen tillsammans på sedvanligt vis, med en samling
på skolgårdens Amfiteater. I år – när Pippi Långstrump också fyller 70 år
– fick eleverna se hur det kunde gå till när Pippi började skolan. Personal
spelade upp en pjäs som handlade om detta och hur bra det skulle vara
om Pippi kände till lite om TORA, det som alla barnen på
Marieborgsskolan är så duktiga på. För att fira att skolan började igen
bjöds också alla elever på glass.
MARIEBORGSBLADET
I er hand håller ni nu Marieborgsbladet, ett informationsblad som kommer ut ca en gång per månad.
Vi har tidigare skickat ut detta både i pappersform och via mail. Det har också funnits på vår hemsida.
För att tänka lite extra på miljön, kommer vi från och med det här läsåret i första hand ha
Marieborgsbladet på vår hemsida. Om ni fortfarande önskar att få Marieborgbladet även i
pappersform, kan vi naturligtvis ordna det. Meddela ert barns klasslärare, eller meddela vår
skolassistent.
TORA
TORA är vårt värdegrundsarbete som bygger på att om alla visar Omtanke, Respekt och tar Ansvar, så
får vi en skola där alla känner sig Trygga. För att hantera konflikter så lär vi barnen att samtala med
hjälp av den isländska samtalsmodellen.
T som i Trygghet
För att eleverna ska känna sig trygga på skolgården, har vi alltid personal ute under rasterna.
Rastvaktande personal har reflexvästar på sig för att alla elever lätt ska hitta någon vuxen att vända
sig till om man behöver. Ute på gården finns också TORA-Lotta som hjälper till om någon har lite
svårt att hitta på något att göra på rasten eller inte hittar någon kompis att leka med.
Det finns också kamratstödjare i funktionen ”kompis på gården” som är elever i årskurs 6 som hjälper
till och leker tillsammans med de yngre eleverna. Det här är en modell som vi har haft under flera år,
där eleverna verkligen tar ett stort ansvar för varandra. I våras uppmärksammades detta extra i
kommunen och eleverna fick ett stipendium som vi kunde använda för en trevlig utflykt som tack för
deras insats.
Morgontid
Från klockan 8 finns personal ute på gården som rastvakt. Innan dess har eleverna inte tillsyn på
gården och vi önskar därför att ni inte lämnar eleverna tidigare än så om man inte har fritidsplats. För
elever med fritidsplats har vi fritidspersonal som tar emot och ger frukost samt morgonomsorg.
Läsårstider
Höstterminen 18 augusti – 18 december 2015
Lovdagar:
Höstlov v 44: 26 oktober – 30 oktober
Studiedagar/stängningsdagar 21 september och 24 november
Vårterminen 13 januari – 17 juni 2016
Lovdagar:
Sportlov v 8: 22 februari – 26 februari
Påsklov v 13: 29 mars – 1 april
Kristi Himmelfärdshelg: 5 maj och 6 maj
Sveriges nationaldag: 6 juni
Studiedagar 13 januari, 16 mars, 23 maj
Stängningsdagar 16 mars och 23 maj
Stängningsdagar innebär att all personal har fortbildning och även fritidshem och klubben är
stängda. Jourverksamhet med vikarier kan erbjudas vid behov.
För omsorgsbehov på fritids under stängningsdagar – meddela skolassistent Kathrin Artursson
senast 2 veckor innan. Tel 0490-254427
Föräldramöten
Planera gärna in tider för höstens första föräldramöten. 8 september kl.18.30 för förskoleklasser och
lågstadiet, den 10 september för mellanstadiet.
Den 20 oktober bjuder vi in till föräldramöte om betyg.
Ny personal
Vi hälsar några nya medarbetare välkomna:
Annelie Forslind, socialpedagog, som kommer att jobba som resurs i årskurs 1.
Martina Ådahl, lärare, som kommer att jobba som resurs i årskurs 2.
Eva Holm, specialpedagog. Eva är ännu kvar i sin tjänst i Oskarshamn, men tillträder sin tjänst hos oss
i början av september.
Therése Essén är tillbaka som assistent efter föräldraledighet och Matilda Markskog, lärare i årskurs
5, kommer också att börja jobba igen i höst efter föräldraledighet.
Nationella prov
Elever i årskurs 3 och 6 gör nationella prov som Skolverket tagit fram. Nytt för i år är att delar av
proven kommer att genomföras under höstterminen, för att det inte ska bli stressigt mot slutet av
vårterminen.
Samordningen av proven görs nationellt, det vill säga tiderna är fastslagna av Skolverket och
genomförs samtidigt i hela Sverige. Vi beviljar inte planerad ledighet under den tid som nationella
proven genomförs.
Datum för nationella prov:
Åk 3
v.11-20
(14 mars -20 maj 2016)
sv, ma
Åk 6
v.45-50
(2 nov-11 dec 2015)
muntl sv, ma, eng
v.6
(9 feb och 11 feb 2016)
sv
v.14
(6 april och 8 april 2016)
ma
v.16
(19 april och 22 april 2016) eng
TRAFIKSÄKERT
Tänk på att det kan vara bra att följa sitt barn till skolan, särskilt nu i början av läsåret och för dem
som inte är så vana i trafiken. Om du skjutsar ditt barn, kan du till exempel stanna på parkeringen
bakom skolan eller vid St Trädgårdsgatan på den sidan som är längst ifrån skolan, när du ska släppa
av ditt barn. På den sidan som är närmast skolan är det stoppförbud. För kortare avsläpp går det att
köra in vid lastkajen, men där är parkering förbjuden under dagtid.
För de elever som cyklar, påminner vi om att hjälmen måste vara på. Prata gärna med ert barn om
trafiksäkerhet, som att stanna vid stopp och rött ljus, titta sig noga för innan man går över en väg
osv. Vanligen rekommenderas elever att inte cykla själva i trafiken före mellanstadieåldern.
Skolmåltider
Som ni vet har vi inte matsal på Marieborgsskolan, utan eleverna äter i klassrummen. Vi kommer
under hösten prova en ny modell med mer inköpt stöd från kostenheten. Vi kommer att utvärdera
modellen under hösten för att se hur det avlastar verksamheten. Behovet av matsal finns kvar, men
detta är ett sätt för att avlasta hanteringen runt skolluncherna. Roger Sjögren, Katarina Lindberg och
Alexandra Ekström hjälper oss med skolluncherna.
Om ert barn har behov av specialkost, är det viktigt att ni meddelar köket detta. För ex vis laktos,
gluten, minus mjölk, minus ägg, övriga födoämnesallergier behövs intyg från läkare. Om ert barn äter
vegetariskt, vegan, minus fläsk skriver ni själva under intyget. Intyg för laktosintoleranta måste
förnyas inför åk 1 och åk 4. Telefonnummer till köket är 0490-25 71 76 om ni har frågor.
Nya städavtal
Under våren gjordes i kommunen en ny upphandling av städning av skolans lokaler. Från och med
skolstarten är det därför Samhall som servar oss med städning. Som nya lokalvårdare finns Joakim
Persson och Alberto Osmanoski som städar hos oss, ibland med lite mer förstärkning i
personalstyrkan.
KLARA-grupper
Under höstterminen startar vi åter igen KLARA-grupper med Skilda världar som vänder sig till barn
med föräldrar som genomgått eller genomgår en separation. Barn tar ofta lätt på sig skulden för vad
som händer i familjen och för hur de vuxna agerar. Det är då bra och avlastande att få delta i en
gruppverksamhet där man får träffa andra barn i liknande situationer. I gruppen får man träna sig på
att prata om sig själv och sina känslor genom lek och aktivitet. Det stärker självförtroendet.
Tid: Gruppen träffas en gång i veckan, ca 1 ½ timma varje gång ca 10-12 gånger. Mellanmål serveras
till deltagarna. Att delta i KLARA-grupper är helt kostnadsfritt.
Gruppledare: Lotta Högberg och Petra Wiklund (Marieborgsskolan) tillsammans med en person från
familjeenheten.
Anmälan görs till:



skolassistent Kathrin Artursson; e-post: [email protected] tel.0490-254427
eller gruppledare Lotta Högberg; tel 0490-254428
eller samordnare på familjeenheten Therese Johansson tel: 0490-255146.
För mer information: kontakta Lotta eller Therese, se ovan.
VÄLKOMNA!
Skickar med ett citat från Pippi Långstrump som passar bra när ett nytt läsår just har börjat:
Önskar alla fortsatt härliga
dagar tillsammans!
Ann-Catrine Leicht, Rektor