Råd för att undvika prokrastinering (PDF 592 kB)

Råd för att undvika
prokrastinering
STUDENTHÄLSAN, LUNDS UNIVERSITET
Varför prokrastinerar vi?
• Prokrastinering är när du skjuter upp saker fastän du vet att det
kommer att få negativa konsekvenser på lång sikt.
• Alla prokrastinerar mer eller mindre, men för vissa blir det ett hinder i studierna.
•
Prokrastinering är ingen medfödd egenskap utan ett inlärt
beteende som innebär att vi reagerar på obehagliga känslor (stress, leda, ångest m m) genom att undvika dem. Detta sker
oftast automatiskt i den stund vi sätter oss med böckerna.
Vissa har en personlighet som gör att de lättare fastnar i
prokrastinering.
• Vi börjar prokrastinera därför att det en gång i tiden fungerade
- det kanske gick att läsa kvällen innan ett prov på gymnasiet.
• Prokrastinering innebär att du prioriterar kortsiktiga fördelar framför långsiktiga.
•
Risken att falla in i ett uppskjutande är större som nybliven
student innan du hunnit skaffa rutiner. Det finns inte längre någon som kontrollerar att du gjort det du ska utan du måste
bli din egen chef.
Tips för att sluta prokrastinera
• Lär dig känna igen de ursäkter du använder för dig själv i den stund du prokrastinerar: ”Jag är för trött”, ”Jag kan inte läsa
när jag inte är på rätt humör”, ”Jag jobbar bättre under press”
och så vidare.
• Lär dig stå ut med obehaget – man kan studera även om man inte är motiverad.
• Skapa struktur i vardagen. Planera när du ska studera och när
du ska vara ledig. Använd eventuellt ett veckoschema.
• Planera in korta studiepass och tydliga pauser.
• Gör en rimlig planering. Om du planerar för mycket blir obehaget
större och risken att falla tillbaka i prokrastinering ökar.
• Sätt tydliga delmål och rimliga deadlines.
• Studera med en kompis. Om du har avtalat att träffa en kompis
på biblioteket är sannolikheten mycket större att du går dit.
• Belöna dig själv.
•
Om du behöver hjälp med att planera dina studier eller hitta bättre lässtrategier kan du få vägledning hos Studieverkstaden vid universitetet. Studieverkstaden kan förse dig med metoder för effektivare inlärning och goda skrivvanor. Läs mer på
www.lu.se/studieverkstad. Om prokrastinering är ett återkom-
mande bekymmer för dig är du välkommen att kontakta Studenthälsan för rådgivning.
100
en
äg
ev
ng
vli
Kä
72C
66
67A
Kontakta oss!
67B
68
72B
Kung Oskars väg
Postadress:
65
Lunds universitet
Studenthälsan
61
Box 117
221 00 Lund
Karl Xll gatan
58
59
52
Karl Xl gatan
Helg
Helg
55
onav
ägen
Telefon: 046-222 43 77
70
71
73
el
llh
A
n
go
atan
7
56
57
60
onav
.
62
Allhelgonakyrkan
81
72A
Besöksadress:
Paradisgatan 5B, Lund
egatan
Lunds Universitet | Student och utbildning 2015. Foto: Louise Larsson
72D
Ky
en
ur
rk
www.lu.se/studenthalsan
Fin
og
La
at
a
kt
n
Sa
na
ta
a
tiig
ng
at
an
S tu
de
tan
dga
Petri
Kyrko
gat
Ge
43
Bytare ga
Studenthälsan
San
Sankt
an
at
sg
op
sk
Sölv
Bi
ega
rda
tan
torget
ga
tan
n
Win
stru
ps
tan
gata
n
Bredgatan
Paradisgatan
en
äg
jöv
ls
På
Tunavä
AF
lga
rtg
a
tan
me gatan
raA
Hjo
S to
tan
n
t se
pla
Gråbrödersg
(Cathedral)
Stora
tor
g
et
Lilla To
me g
Domkyrkan
Lilla
ata
n
Kraftsng
Ku
a
or
St
Fiskaregat an
Magle
Fiska
rega
t an
n
an
aregat
Skomak
u nd
Ka t t e s
Stadsbussar
(City buses)
Mårtenstorget
Magle
Lilla
Kyrkogata
Box 117
221 00 Lund
Tel 046-222 00 00
www.lu.se
Kyrkogata
toriega
Labora
lbro
gata
S tora
S tortorget
s gatan
Kilian
S tå
Algat
an
Agardhs gatan
LUNDS UNIVERSITET
sg
Lilla
Östra Vallgatan
Kloster gatan
Adelgatan
g
at an
-
atan
nérs
ders
S tora To
brö
Teg
Grå
Kyrkogatan
Lilla
en stores torg
r
te
Ös