Kompis med kunden!

NUMMER 2
JUNI 2015
Läs i
mob
insight.a ilen
hlsell.co
m
Kompis
med kunden!
AHLSELL PARTNER – KONCEPTET
SOM FÖRENKLAR VARDAGEN OCH
FÖRBÄTTRAR RELATIONERNA
Vivaldi 11.0
Premiär för det
nya affärssystemet
Följ med till
Gelia i Grästorp
Ahlsell är
med på spåret
Ledare
Tack för mig!
E
fter noggrant övervägande meddelade jag under
senhösten Ahlsells styrelse att jag hade för avsikt
att lämna posten som koncernchef under 2015.
Jag baserade mitt beslut på att jag tror att företaget vinner på att någon annan tar vid i god
tid före nästa ”exit” från nuvarande ägare. Ett
scenario som vi vet kommer för eller senare.
Efter snart 28 år i bolaget och inne på det 17:e
som koncernchef, är det dessutom bra med nya
impulser och initiativ, vilket en ny ledare kommer att kunna bidra med. Dessutom har jag hunnit fylla 60 år.
Jag har blivit tillfrågad av våra ägare, CVC Capital Partners, om jag vill kvarstå i styrelsen vilket jag med glädje tackat ja till.
Min efterträdare är i skrivande stund inte utsedd så den informationen får jag
återkomma med. Av samma skäl är det ännu inte klart när jag gör min sista dag
i bolaget. Det jag med säkerhet vet, är att min efterträdare kommer att få branschens i särklass bästa och mest intressanta jobb.
Jag har haft förmånen att delta i en otroligt spännande resa. Från rollen som
vd i det av Ahlsell ägda Jirva AB i slutet av 80-talet, som utgjort basen för dagens verktygsverksamhet, till att få representera Nordens största tekniska handelskoncern. Händelserika år som sticker ut lite extra var i början av 90-talet när
vi byggde vår centrala logistikstruktur i Sverige, samt givetvis alla följdinvesteringar och utbyggnader av logistikapparaten. Sammantaget är det en förmån att
ha fått följa Ahlsell från rollen som VVS-distributör i Sverige till en nordisk aktör verksam inom fler produktområden.
Ahlsell är ett fantastiskt företag på många sätt, men det jag tar med mig är först
och främst alla kontakter jag knutit med så många kunniga och motiverade kollegor i bolaget. Även när det blåst motvind i tuffa tider har entusiasmen och glädjen hos er varit en inspirationskälla som gjort vardagen betydligt mycket enklare.
Utmaningar finns fortfarande, men
möjligheterna att fortsätta bygget av
ett handelsbolag i absolut världsklass
är betydligt mycket större.
Utöver att tacka för mig i denna,
min sista ledare, vill jag förstås
också passa på att önska er alla
GÖRAN NÄSHOLM,
en skön sommar.
KONCERNCHEF
2 AHLSELL INSIGHT
Innehåll
NUMMER 2
JUNI
2015
REPORTAGE
Ahlsell Partner – ett av Norges
äldsta partnerkoncept ���������������4
I KONCERNEN
Träffa Johan Stille.
Ny divisionschef VS ����������������� 10
Packat och klart från
Gelia i Grästorp ����������������������� 12
Vd och videobloggare ������������� 17
Nästa steg i jakten på
den moderna byggaren����������� 18
NYA PROJEKT
Ikea väljer rörsystem
från a-collection�����������������������22
Ahlsell är med på spåret när
nya Citybanan byggs���������������26
22
AKTUELLT
Lyckad lansering av Vivaldi 11��� 30
ANSVARIG UTGIVARE
Göran Näsholm
N-Å Widells Rör & Konsult
i Lidköping valde bort
kopparrören till förmån
för Ahlsells rörsystem
a-collection komposit.
REDAKTIONSRÅD
12
Eva-Marie Bjurström
Katarina Brandt
Susanne Gripstad (föräldraledig)
Morten Harsem
Johan Nilsson
Göran Näsholm
Mika Salokangas
Jens Wallenström
PRODUKTION
Blackboard Publishing,
www.blackboard.se
OMSLAG På bild: Eirik Petersen och
Ole-Magnus Småriseth som arbetar
med det norska partnerkonceptet
Ahlsell Partner. Foto: Carl Hjelte
Har du önskemål om vad just
du vill läsa om i Ahlsell Insight,
eller synpunkter på innehållet?
Kontakta oss gärna på mejl till:
[email protected]
AHLSELL INSIGHT 3
Reportage
Tack vare Ahlsell Partner
har Eirik Petersen och
Ole-Magnus Småriseth
på Ahlsell kunnat knyta
värdefulla kontakter med
norska VVS-montörer.
4 AHLSELL INSIGHT
Reportage
Fördelar
utan
förpliktelser
Ahlsell Partner är ett av
Norges äldsta partnerkoncept för hantverkare
och sedan länge etablerat
bland landets elektriker.
Sedan 2014 omfattar det
även VVS-branschen där
över 150 företag redan
har anslutit sig för att
få ta del av konceptets
många fördelar. 
TEXT: KATARINA BRANDT FOTO: CARL HJELTE
AHLSELL INSIGHT 5
Reportage
E
n skinande blank
Mercedes-Benz
Vito står parkerad
alldeles utanför ingången till Ahlsell
på Brobekkveien i
Oslo. Många förbipasserande uppmärksammar bilen
och flera stannar till
för att titta närmare på den. Det är speciellt lastutrymmet med sin ultralätta inredning i aluminium från tyska Aluca,
som drar blickarna till sig. Skåpbilen är
specialdesignad för en VVS-montörs alla
behov och är stripad med reklam för Ahlsells Partnerkoncept. Redan i eftermiddag bär det av norrut för presentation på
en av Ahlsells partnerträffar. Att leasa en
Vito med rejäl rabatt är nämligen en av
de förmåner som ingår i Ahlsells norska
partnerkoncept Ahlsell Partner.
– Bakgrunden till vårt partnerkoncept
var en önskan att etablera ett alternativ
6 AHLSELL INSIGHT
för VVS-montörer som inte ville vara
med i en kedja. Vi ville knyta dem till oss
genom att ge dem en rad mervärden och
en tillhörighet i form av ett stort nätverk
med andra partners i samma situation,
berättar Eirik Petersen som är Key Account Manager VVS och ytterst ansvarig
för Ahlsells partnerkoncept.
Partnerkonceptet riktar sig främst mot
små och mellanstora företag eftersom de
stora företagen ofta har behov som ligger
Reportage
Att leasa en
Mercedes- ­Benz Vito
med rejäl rabatt är en
av de förmåner som
ingår i Ahlsell Partner.
lite vid sidan av konceptet. Målsättningen är att hitta fristående företag och då
gärna nyetablerade sådana.
det inte kostar någonting att bli Ahlsell
Partner gör naturligtvis sitt till, men det
man uppskattar mest är att fortfarande 
är säljare i Oslo
och den som lyckats värva flest partners.
Han menar att konceptets många fördelar gjort att det har varit lätt att sälja in.
– Det är befriande att kunna diskutera
någonting annat än pris med våra kunder,
konstaterar Ole-Magnus. Det faktum att
Bakgrunden till konceptet
”var
en önskan att etablera
OLE-MAGNUS SMÅRISETH
ett alternativ för VVSmontörer som inte ville
vara med i en kedja.
AHLSELL INSIGHT 7
Reportage
Vi är långt ifrån färdiga
”och
partnerskapet kommer
alltid att kunna utvecklas
till det bättre.
kunna behålla sin identitet och frihet. Att
bli medlem innebär ju inga förpliktelser
även om vi är huvudleverantör till de flesta av våra partnerföretag.
bland annat
erbjudande om att teckna branschens
bästa försäkringsavtal som garanterat ger både bättre
AHLSELL PARTNER
Enklare vardag med Ahlsell
villkor och en lägre
Partner
kostnad. Andra
Hjälp med marknadsföring
fördelar är hjälp
och profilering
med marknadsföMöjlighet att låna Ahlsells
ring i allt från att
möteslokaler
sätta ihop en platsExtra partnerbonus som
samlas på ett partnerkonto
annons, ett reBranschens bästa försäkringsklamutskick eller
avtal
att ta fram och unTillgång till kvalitets- och dokumentationssystem samt program derhålla en egen
hemsida.
för orderregistrering, beställning,
prisuppdateringar och fakturering
– Marknadschef
Ett brett kursutbud samt
Frode Restad och
branschrelaterade möten och
hans team i Trondseminarier
heim brinner verkJuridisk hjälp
ligen för konceptet,
Hjälp med miljöcertifiering
säger Eirik. De
enligt Norges mest använda
certifieringssystem Miljøfyrtårn
brukar vara med
Rabatt på leasingavtal med Meroch berätta om
cedes-Benz, Kia och Peugeot
vikten av markNätverk med kolleger i
nadsföring när vi
branschen samt en resurspool
har lokala partnerdär man kan låna in eller låna ut
personal vid tillfälliga toppar
träffar ute i landet.
Dessutom ordSOM AHLSELL PARTNER FÅR MAN
8 AHLSELL INSIGHT
nas specialkurser för VVS-montörer med
upp till 50 procents rabatt. Som Ahlsell
Partner får man också tillgång till en rad
nätbaserade system, bland annat ett som
hjälper till att leverera all FDU-dokumentation (förvaltning, drift och underhåll) till byggherren med bara en tangenttryckning. Ytterligare mervärden är
förmånliga leasingavtal med Mercedes-­
Benz, Kia och Peugeot, juridisk hjälp och
ett partnerkonto där en procent av de
samlade inköpen sätts in och sedan kan
användas som betalning av till exempel
en kurs.
– Till hösten kommer vi att genomföra
en specialkurs kring TEK 15 som berör
de nya energireglerna i de norska byggtekniska föreskrifterna, berättar Eirik.
Det är verkligen en relevant kurs för
hantverkaren och kommer att beskriva
allt sådant man måste förhålla sig till. Extra roligt är det förstås att vi har lyckats
värva Norges mest välrenommerade kursledare inom området.
NÄSTA STEG ÄR ATT utse
dedikerade
partner­ambassadörer som ska arbeta med
konceptet lokalt. Detta för att råda bot på
de lokala variationerna när det gäller att
värva nya medlemmar och få de svagaste
regionerna att närma sig de bästa.
– Vi har varit duktiga på att skapa entusiasm kring Ahlsell Partner lokalt och
idag har alla insett hur lönsamt konceptet
faktiskt är. Men vi är långt ifrån färdiga
och partnerskapet kommer alltid att kunna utvecklas till det bättre. Därför arbetar vi kontinuerligt med att hitta ännu
fler mervärden i syfte att underlätta för
våra VVS-företagare, säger Eirik Petersen
och Ole-Magnus Småriseth. ■
Reportage
– Med Ahlsells partner­
koncept i ryggen får vi en
enklare vardag, säger VVS-­
montörerna Erik Ellingsen
och Günter Hundevadt.
”Att vara Ahlsell
Partner ger oss
en enklare vardag”
Ett av de första strategiska
beslut som nystartade Unicit
VVS och Kyl tog var att bli Ahlsell Partner.
– Det är ett oslagbart koncept som ger oss en rad fördelar utan några som helst förpliktelser, menar de båda
VVS-montörerna Erik Ellingsen och Günter Hundevadt.
Erik Ellingsen och Günter Hundevadt är två etablerade VVS-montörer som nu kastat loss och
startat eget i den norska huvudstaden. Trots att det bara har gått
någon vecka sedan verksamheten formellt drogs igång, rullar
det på för fullt i Unicit VVS och
Kyl som det nya företaget heter.
Genom sin tidigare arbetsgivare
var både Erik och Günter väl förtrogna med vad det innebär att
vara Ahlsell Partner. Därför rådde
det inga som helst tvivel om att
Unicit VVS och Kyl också skulle
bli medlem.
– Vi ser väldigt många mervärden med att vara Ahlsell Partner, säger Günter som speciellt
uppskattar tillgången till olika system och
program som
på många sätt
förenklar vardagen. Det
handlar till exempel om nätbaserade funktioner för orderregistrering, beställning, fakturering
och prisuppdateringar.
hjälp med sådant som inte tillhör
de ordinarie arbetsuppgifterna,
men ändå ska göras. Det kan till
exempel handla om att profilera
sitt företag och att ta fram och
underhålla en egen hemsida.
– Vi ser också fram emot att få
vara en del av ett socialt nätverk,
säger Erik. Partnerkonceptet ger
oss möjlighet att delta i utbildningar och branschträffar. Det
gör att vi kan hålla oss uppdaterade med vad som händer och
dessutom få möjlighet att träffa
kolleger för erfarenhets­utbyte.
PÅ ERIKS OCH GÜNTERS ”att-göra-­
lista” står bland annat ett kontor
och en ny firmabil. Erik och Günter har tittat på en Mercedes-­
Benz Vito som är specialdesignad för VVS-företagarens behov.
Slår de till väntar en riktig bra
rabatt som Ahlsell förhandlat
fram speciellt för sina partnerföretag. Kontoret
finns redan,
men innan det
är inflyttningsklart får Unicet
VVS och Kyl,
precis som alla
andra partnerföretag, använda
Ahlsells möteslokaler när de ska
träffa nya kunder.
– Med Ahlsells partnerkoncept
i ryggen får vi en enklare vardag.
Dessutom bidrar det till att ge
vårt företag en professionell
profil på alla nivåer, avslutar Erik
Ellingsen och Günter Hundevadt.
Vi ser också
”fram
emot att få
vara en del av ett
socialt nätverk
på
marknaden är det mycket att
tänka på. Genom att vara en del
av partnerkonceptet kan man få
SOM NYSTARTAT FÖRETAG
AHLSELL INSIGHT 9
Hej
Johan
Stille!
VÄLKOMMEN
SOM NY
DIVISIONSCHEF VS
10 AHLSELL INSIGHT
Att lyfta blicken
och tänka nytt är
ett måste för att
skapa ett försprång,
tror Johan Stille.
I koncernen
Johan Stille är smålänningen från Värnamo med en både spännande och något brokig bakgrund. Efter ekonomistudier i Lund
halkade han in i reklambranschen där han arbetat både som
projektledare och vd på ett flertal byråer, han har drivit eget
säljbolag och nu senast axlade han rollen som försäljningschef
på Elektroskandia. I juni kliver han ombord på Ahlsell Sverige
för att bli ny divisionschef VS.
TEXT: KATARINA BRANDT FOTO: VINCE REICHARDT
V
ad fick dig att hoppa på jobbet
som divisionschef på Ahlsell?
– Alla jag träffat från Ahlsell
har varit trevliga, duktiga och
gjort ett gott intryck på mig.
Jag har också stor respekt för
Ahlsell som aktör. Det är ett
bolag som har en tydlig satsning på tillväxt. Sedan är jag
imponerad av bredden i portföljen som andra, smalare grossister saknar. Jag har alltid sagt
till mig själv att någon gång i
mitt liv skulle jag vilja jobba för
Ahlsell. Nu är jag där!
Vad skulle du säga kännetecknar ditt ledarskap?
– Jag är en ganska positiv person med mycket energi. Jag
tycker om relationer och att
bygga team och försöker att
vara tillgänglig och närvarande
i mitt ledarskap. Dessutom
uppfattas jag nog som ganska
kreativ och påhittig vilket säkert kommer från mina år i reklambranschen. Det kan vara
en styrka men också en svaghet.
Jag har fått jobba en hel del med
att lugna ner min impulsiva sida
och agera mer långsiktigt.
Vilka av dina styrkor kommer
du att få användning av på
Ahlsell?
– Jag har en viss insyn i grossistvärdekedjan och är väl förtrogen med dess möjligheter
och utmaningar. Jag har intres­
serat mig en hel del för prissättningsmetodik, segmenteringsfrågor och stödsystem för sälj.
Just prissättning och tillgänglighet på produkter är två av de
intressantaste frågeställningarna för grossistföretag. Sedan
har jag stor förståelse för hur
arbetet fungerar och att vi alla
måste samarbeta för att lyckas.
I grund och botten är jag en
kommersiellt orienterad person
vilket jag hoppas ska bidra till
divisionens utveckling.
Och hur vill du utveckla
VS-divisionen?
– Jag kommer att behöva
lite tid för att förstå vilka
områden som behöver prioriteras, men tror att vi måste
lyfta blicken, tänka nytt och
hitta nya vägar. Kanske kan
man göra vissa saker lite annorlunda och på så sätt skapa
ett försprång. Konkurrensen
är hård, men mycket på Ahlsell fungerar och fungerar
dessutom väldigt bra. Det
gäller inte bara för VS-divisionen utan hela bolaget.
Min erfarenhet är att man
ska jobba evolutionärt och
förbättra och förändra successivt. Snabba kast får ofta
dålig effekt.
Vad gör du när du inte jobbar?
– Jag spelar ishockey i veteranligan, försöker hacka lite
golf och ibland händer det att
jag drar på mig en gitarr och
spelar för en tolerant publik.
Sedan har jag två barn med
allt vad det innebär av fotbollsträningar och andra aktiviteter. ■
AHLSELL INSIGHT 11
I koncernen
Om tomten finns och om han
har en egen verkstad, ja då måste
den ligga i Grästorp och se ut
som hos Gelia. Insight har besökt
Ahlsells GDS-division på Väst­
götaslätten och förundrats över
hur mycket kompetens som finns
samlad under ett och samma tak.
TEXT: KATARINA BRANDT FOTO: EMIL NORDIN
Gör
det själv
à la Gelia
K
lockan är strax efter
nio när propellerplanet signerat
SAAB landar på
Trollhättans flygplats. Vi hoppar in i
hyrbilen och styr
kosan mot Grästorp. Den lilla kommunen på den stora
slätten har i idrottssammanhang kallats
för ”Undret på slätten” tack vare sina
framgångar inom både fotboll och ishockey. Men Grästorp kännetecknas
också av en stark entreprenörsanda och
12 AHLSELL INSIGHT
framgångsrikt företagande. Det återspeglar sig inte minst i Svenskt Näringslivs årliga ranking om företagsklimatet där
Grästorp har en hög placering på listan
över Sveriges kommuner.
40 år sedan Grästorps
El-industri Aktiebolag, Gelia, startade
sin verksamhet i den lilla lokalen vid
macken. Företaget började som en regional distributör av byggel och bland de
första kunderna på Västgötaslätten fanns
många lantbrukare som behövde värmelampor för sina nyfödda griskultningar.
Gelia utvecklades och blev efter en tid
I ÅR HAR DET GÅTT
Tack vare Gelia har
Ahlsell kunnat flytta
fram sina positioner
inom GDS-sektorn.
den första leverantören som presenterade
ett självbetjäningssystem med elprodukter
för bygghandeln. Tack vare så kallade
SB-påsar blev det nu lätt för butikerna att
exponera artiklarna för sina kunder.
SB-förpackningar och konsumentinformation i butik blev, och är fortfarande,
nyckeln till Gelias framgångsrika koncept.
Några år senare, 1985, slöts ett samarbetsavtal med dåvarande Järnia AB. Det
gjorde att omsättningen snabbt fördubblades. En bit in på 1990-talet förvärvades
Critex/Elektropop vilket gav Gelia tillträde till elbranschen.
Mikael Olsson möter upp i den ljusa
och fräscha receptionen. Han har arbetat
25 år i företaget. Först på kundsupport,
därefter som säljledare och sedan 2013
kan han titulera sig försäljningschef.
Tillsammans med Stefan Loman som är
inköpschef och Per Persson, produktionschef, slår vi oss ner i en uppbyggd
butiksmiljö som tydligt visar hur både
el- och VVS-produkterna kan exponeras.
Just Space management är en av Gelias 
Den stora fördelen med
”att
vara en del av Ahlsell är
förstås logistiken.
AHLSELL INSIGHT 13
Vinjett
Gelias medarbetare
gör högspännings- och
jordfelstester på de
förädlade elprodukterna.
styrkor där man med hjälp av ett space-program hjälper sina återförsäljare att
skapa skräddarsydda butiksmiljöer som
driver försäljningen.
– Vi har varit en del av Ahsellfamiljen
sedan 1996, berättar Mikael. I samband
med förvärvet kompletterades Gelias
20-åriga arbete med el med ett motsvarande sortiment inom VVS. I september 1997
stod allt klart, och marknaden fick då en
första presentation av Gelias utökade produktsortiment med både el och VVS.
Tack vare Gelia har Ahlsell kunnat
flytta fram sina positioner inom
GDS-sektorn. I dag förser man svensk
fackhandel inom järn-, bygg-, elfackoch dagligvaruhandeln, med el- och
VVS-artiklar för både proffs och konsument. El- och VVS-verksamheten finns
i Sverige, Norge och Finland under
namnet Gelia. I Danmark finns VVS
under namnet VVS Trading.
– Den stora fördelen med att vara en del
av Ahlsell är förstås logistiken, säger Ste-
MILSTOLPAR UNDER GELIAS 40 ÅR
1975
Grästorps
elindustri AB
grundas
1995
Första
centrala
avtalet med
Järnia
14 AHLSELL INSIGHT
1992
Företaget
Critex/
elektropop
förvärvas
1994
ISO
9001certifiering
1996
Gelia
förvärvas
av Ahlsell
1997
Gelia lanserar
VVS. GDS
etableras i
Danmark,
Norge och
Finland
2008
Vvsinteriör
införlivas
med Gelia
Vinjett
fan. Här är det ingen annan som kan slå
oss. Sortimentsurvalet och bredden gör
oss också unika på marknaden.
dens önskemål, märka elmaterial med
kundens varumärke till ett speciellt bygge
eller för uthyrning, säger Per.
NÄR VI GÖR EN rundvandför lagret och planering- GELIA
ring i lokalerna går mina
Verksamhet i Sverige, Norge,
en av allt förädlat matetankar till den tecknade
Danmark och Finland.
rial. Han berättar om
Produktion och inköp i Grästorp. filmen från tomtens
teamOEM som är en
verkstad som visas när
60 000 lagerförda produkter
inom el och VVS.
tillverkningsavdelning
Kalle Anka och hans
med uppdrag att leverera 6 miljoner SB-påsar packas
vänner önskar god jul på
årligen i Grästorp.
tillverknings- och förjulafton. De 5 000 kvaMarknadsledande inom sitt
packningstjänster till
dratmeter stora lokalerna
kundsegment.
självkostnadspris inom
har vuxit i takt med att
Omsätter cirka 750 MSEK i
Norden.
Ahlsell. Huvuduppgifföretaget expanderat och
ten är att fungera som en 65 personer anställda i Sverige, det råder full aktivitet
9 i Norge, 3 i Finland och 45 i
intern resurs för Ahlsell
precis överallt. Påsar
Danmark.
som kan specialanpassa
packas, sladdar monteras
elkablar och don och
och när Walt Disneys
förpacka varor för butik.
tomte testar en docka genom att be henne
– Vi kan till exempel ta fram egna färsäga ”mama” gör medarbetarna på Gelia
ger och längder på elkablar utifrån kunistället högspännings- och jordfelstester 
PER PERSSON ANSVARAR
AHLSELL INSIGHT 15
Per Persson, Mikael Olsson
och Stefan Loman i Gelias
uppbyggda butiksmiljö där
produkterna exponeras.
En SB-påse består
av ett dubbelvikt pappark
som kallas ryttare. I denna fästs
en plastpåse med produkten och
eventuella tillbehör. Packnings­
processen är snabb, flexibel och till
stor del automatiserad. Ryttaren
fungerar även som hängare
vilket gör påsarna enkla att
exponera i butik.
Under ett år lämnar cirka 7
”miljoner
SB-påsar Grästorp.
på de förädlade elprodukterna. Vid montering av 3-fasdon signerar varje medarbetare dessutom sitt montagearbete direkt på donet efter godkänt säkerhetstest.
– I produktionen och monteringen jobbar cirka 22 personer och under ett år
lämnar cirka 6 miljoner SB-påsar Grästorp, berättar Per. Till centrallagret i
Hallsberg går två fasta leveranser i veckan.
VI PASSERAR ATELJÉN med
tillhörande fotostudio där arbetet med Gelias nya, uppfräschade designprogram är i full gång.
Här formges allting från förpackningar
till broschyrer och informationsmaterial.
Ett eget tryckeri finns också, liksom rymliga utbildningslokaler där Geliaskolan
har sin verksamhet. Hit kommer årligen
16 AHLSELL INSIGHT
butikspersonal från återförsäljare för att
delta i Gelias VVS- och el-skola och lära
sig mer om hur produkterna fungerar i
verkligheten. Jag konstaterar att det måste vara en kombination av Gelias historia,
nuvarande koncerntillhörighet och engagerade medarbetare som har tagit företaget till en marknadsledande position
inom svensk fackhandel.
att ta farväl av en stolt
40-åring i Grästorp vars motto är att hellre se framåt än bakåt. Min sista fråga till
trion är vad de tycker är mest inspirerande med att jobba på Gelia.
– Det är att vi har alla funktioner i huset. Att man kan få svar direkt och att vår
chef Peter Johansson alltid är närvarande
och kan ta snabba beslut, säger Mikael.
– Dynamiken och att det händer så
mycket hela tiden som vi får vara delaktiga i, avslutar Stefan och Per. ■
DET HAR BLIVIT DAGS
I koncernen
Med sin nya videoblogg har Mika Salokangas både
hittat ett personligt tilltal och ett effektivt verktyg för att nå
ut till sina 550 medarbetare. Hans inlägg har blivit uppskattade
inslag på intranätet och bara en timme efter det att Mika
publicerat någonting nytt, har över hälften av medarbetarna
varit inne för att se och höra vad han har att säga.
– Jag vet inte något annat media som är så snabbt och
effektivt, konstaterar Ahlsell Finlands vd.
TEXT: KATARINA BRANDT
VD OCH VIDEOBLOGGARE
E
gentligen är det Mika Salokangas barn vi har att tacka för
videobloggen. De tyckte nämligen att deras pappa var hopplöst efter när det gällde närvaro
i sociala medier i allmänhet
och bloggande i synnerhet.
Mika bestämde sig för bot och
bättring, men istället för en
traditionell blogg valde han att
istället satsa på en videoblogg.
– Jag såg många fördelar
med en videoblogg. Inläggen
är relativt enkla att producera
och ger mig möjlighet att komma närmare mina medarbetare
och vara lite mer personlig.
Mikas assistent Elina Kontola hjälper till med inspel-
ningarna och sedan årsskiftet
publiceras nya inlägg ungefär
en gång i månaden. Men, som
Mika säger, beror det förstås
på om han känner att han har
någonting att förmedla.
– Jag vill gärna ha ett tema
för varje inlägg. Oftast försöker jag hitta någon koppling
till affärsvärlden och vad som
händer i företaget, men ibland
kan det handla om någonting
så enkelt och trevligt som att
våren är i antågande. Även det
gick att koppla ihop med ljusare tider inom vår verksamhet.
BLOGGEN HAR SNABBT BLIVIT ett
uppskattat inslag på intranätet
och Mika har fått många positiva kommentarer av sina
medarbetare. De tycker att
det är roligt att lära känna sin
vd lite bättre och att dessutom
få information om vad som
händer i företaget.
– Jag försöker att vara spontan och inte alltför långrandig.
Några stödord hjälper mig att
hålla tråden och jag gör mitt
bästa för att begränsa mig till
ungefär tre minuter. Att jag är
en glad amatör inom videobloggande gör ingenting. Det
bidrar snarare till att min blogg
känns äkta och personlig, avslutar Mika Salokangas. ■
MIKAS FEM TIPS TILL DIG
SOM VILL BÖRJA
VIDEOBLOGGA
1. Tänk efter vad du vill förmedla
och hitta ett tema för varje blogginlägg.
2. Läs inte innantill från ett färdigt
manus, men ha gärna några stödord att luta dig mot.
3. Håll inläggen korta.
4. Variera bakgrundsmiljön till din
videoblogg.
5. Var inte rädd för att vara personlig, le och var glad!
AHLSELL INSIGHT 17
JAKTEN PÅ
DEN MODERNA
BYGGAREN
FORTSÄTTER
Ahlsells stora satsning på byggsegmentet rullar på för fullt med
marknadsförings­insatser på olika
nivåer. Hur har satsningen tagits
emot och vad händer härnäst?
Thomas Winqvist, segmentschef
Bygg och Christer Mårs, divisionschef VA/Bygg tittar i backspegeln
och berättar om framtidsplanerna.
TEXT: KATARINA BRANDT FOTO: PETER LARSSON
D
18 AHLSELL INSIGHT
et var i januari 2013 som ledningen tog beslut om en rejäl
organisk byggsatsning baserad
på en stor marknadspotential.
Det resulterade i att Ahlsell
våren 2013 gick ut med profilerande rekryteringsannonser
som förstärkte företagets image mot lokala och regionala
byggkunder. Målsättningen
var att hitta en handfull riktigt duktiga försäljningschefer
och landets 25 vassaste säljare.
Med ett 30-tal nya medarbetare på plats förankrades sedan satsningen internt under
hösten 2014 i syfte att få hela
organisationen med på tåget.
– Jag tror inte att Ahlsell har
genomfört en så pass stor och
I koncernen

Se filmerna där fyra
framgångsrika byggföretag berättar om
sin syn på fram­tiden
och Ahlsell som
leverantör.
kunderna lite efter tycke och
smak. Nu har man istället valt
att utgå från omsättning och
region. Syftet är att bli mer exakt i kommunikationen för att
lättare kunna anpassa budskapen efter hur kunden ser ut.
Större företag efterfrågar till
exempel inte kampanjer i samma utsträckning som mindre,
utan vill hellre ha mervärden i
form av tjänster och koncept.
En lyckträff i byggsatsningen har förstås varit Ahlsells
förvärv av företagen SKB Väst
och HauCon Sverige som
båda är distributörer av produkter för armering, ingjutning, vattentätning och formsättning. Affären blev klar under försommaren 2014 och
har öppnat upp för nya möjligheter att leverera produkter
till bygg- och prefabindustrin
i ett tidigt skede av byggprocessen.
– Förvärvet av SKB Väst och
HauCon Sverige innebar att
två mycket viktiga pusselbitar 
TIDIGARE KATEGORISERADES
Jag tror inte
”att
Ahlsell har
genomfört en
så pass stor och
bred intern
förankrings­
process tidigare.
bred intern förankringsprocess
tidigare, konstaterar Christer
Mårs i efterhand. Utmaningen
har främst handlat om att
ändra tankesätt hos säljarna i
syfte att bära ut Ahlsells hela
erbjudande hos säljkåren och
samtidigt förse dem med verktyg för att presentera konceptet
Den moderna byggaren.
AHLSELL INSIGHT 19
I koncernen
föll på plats, säger Thomas
Winqvist. Att vi har fått in
specialkompetens inom betongkomplement stöttar hela
vår affär och innebär att vi är
med från början i projekten.
och HauCon
Sverige har precis som Ahlsells
byggsegment haft en mycket
bra utveckling och det pekar
uppåt i alla tre bolag. Siffrorna
talar sitt tydliga språk och tillströmningen av företag som
börjat bredda sina inköp från
Ahlsell ökar hela tiden.
Under hösten 2014 har Ahlsell varit synliga med annonser i ett antal facktidningar.
En trycksak i tabloidformat
har tagits fram där fyra framBÅDE SKB VÄST
Förvärvet av
”SKB
Väst och
HauCon Sverige
innebar att två
mycket viktiga
pusselbitar föll
på plats.
gångsrika byggföretag berättar
hur de drar nytta av samarbetet med Ahlsell som leverantör. De fyra företagen spelar
också huvudrollen i de filmer
som ligger uppe på Ahlsells
hemsida och på YouTube. Butiksmaterial i form av vepor
liksom digitala nyhetsbrev är
ytterligare exempel på hur
byggsatsningen marknadsförts externt.
Gensvaret från Ahlsells övriga divisioner har varit positivt och inneburit att varumärket stärkts. Satsningen har
även uppmärksammats av
branschen som helhet. Att
Ahlsell blivit invalda i Stockholms trävaruhandelsförening
är ett tydligt exempel på
accep­tans och nyfikenhet.
– Under året fortsätter vi att
marknadsföra budskapet om
den moderna byggaren. Nu
närmast skickar vi ut riktad direktreklam till cirka 5 000
byggföretag som inte är kunder
i dag där vi berättar om vårt
erbjudande, avslutar Christer
Mårs och Thomas Winqvist. ■
En satsning som märks
hela vägen ut till butik
■
Mycket i byggsatsningen
handlar om att förändra
bilden av Ahlsell och lyfta fram
ett komplett sortiment mot lokala och regionala byggkunder.
Att satsningen har uppmärksammats märks tydligt även
ute i butikerna där både kundtillströmning och efterfrågan
på byggprodukter har ökat.
– Visst har vi fått fler byggkunder, konstaterar Arne
Malmberg som är butikschef i
Ahlsells butik i Bromma strax
utanför Stockholm. Vi märker
20 AHLSELL INSIGHT
också att gränssnitten mellan
hantverkarna förskjuts. Många av
de uppgifter som
tidigare låg på rörArne
mokaren görs
Malmberg
idag av en byggare. Därför är det viktigt att visa
hela sortimentet.
ÄVEN OM MYCKET kring bygg-
satsningen kretsar kring centralt framtagna aktiviteter, drar
butikerna sitt strå till stacken
för att bearbeta den lokala
marknaden. I Bromma har man
till exempel arrangerat en
byggmässa för att locka nya
kunder till butiken.
– Byggsegmentet är väldigt
aktivt och man sitter inte och
väntar på att få saker att hända. Det märks tydligt hos oss
som jobbar ute i butikerna. Att
våra kunder har fått upp ögonen för det här sortimentet är
en bidragande orsak till att det
går ganska bra för oss just nu,
avslutar Arne Malmgren.
AHLSELL INSIGHT 21
Full rulle
och raka rör
när Ikea bygger
nytt i Norge
TEXT: KATARINA BRANDT FOTO: SOFIA SABEL
Den 19 mars slog Norges sjunde Ikeavaruhus upp dörrarna i
Ringsaker mellan Lillehammer och Hamar, tio mil norr om Oslo.
För Magnus Widell och sex av hans kolleger på N-Å Widells
Rör & Konsult AB, innebar det att man nu har kunnat lägga flera
månaders intensivt arbete bakom sig. Det Lidköpingsbaserade
familjeföretaget har ansvarat för alla rörinstallationer i varuhuset,
där valet av tappvattensystem föll på Ahlsells rörsystem
a-collection komposit för tappvatten och värme.
22 AHLSELL INSIGHT
Nya projekt
Vi vill kunna
”erbjuda
våra
kunder det bästa
som finns på
marknaden.
Då får man inte
vara rädd för att
prova nya grejer.
Familjeföretaget N-Å
Widells Rör & Konsult
i Lidköping har gjort
rör­installationerna i det
nybyggda Ikeavaruhuset
i norska Ringsaker.
N
är byggföretaget Peab för
några år sedan fick i uppdrag
att bygga nya varuhus åt Ikea,
anmälde Magnus Widell sitt
intresse. Tillsammans med
sin bror Patrick driver han familjeföretaget N-Å Widells
Rör & Konsult i Lidköping
med 30 anställda. Peab ansåg
dock att företaget var i mins-
ta laget för att klara av ett så
pass omfattande uppdrag
som ett Ikeavaruhus. Tiden
gick och en dag ringde telefonen. Det var Peab som undrade om man fortfarande var
intresserad av ett samarbete. I
dag, tre år senare, kan man se
tillbaka på två framgångsrika
rörinstallationer modell större. Dels i Ikeavaruhuset i
Borlänge som invigdes i oktober 2013 och dels i varuhuset
i norska Ringsaker som öppnade i mars.
– Visst har Ikeavaruhusen
varit stora projekt för oss. Bara
Norgeprojektet utgör halva
vår årsomsättning, berättar
Magnus som sedan augusti i
fjol arbetat i Ringsaker tillsammans med sju av företagets medarbetare.
44 mil från
Lidköping till Ringsaker valde man att hyra en stor herrgård där man huserat under
de sju månader byggnationen
pågått. Widells har ansvarat
för alla rörinstallationer i varuhuset, utom sprinklersystemet. Magnus ställde sig dock 
EFTERSOM DET ÄR
AHLSELL INSIGHT 23
Nya projekt
tveksam till att de norska projektörerna föreskrivit kopparrör till installationen.
– I Sverige försöker man sedan länge komma ifrån kopparrören eftersom de är dyrare
och väldigt stöldbegärliga.
Dessutom har kopparrören
negativ påverkan både på
människa och miljö.
Istället föreslog Magnus
Ahlsells rörsystem a-collection
komposit. Eftersom han använt systemet vid installationen i Borlänge var det ett referensobjekt gott nog för att
norrmännen skulle välja bort
kopparrören för ett modernare
alternativ.
– Ahlsells system har många
fördelar. Det är otroligt lättarbetat och vi har monterat tusentals skarvar utan tillstymmelse till läckage. Vi vill kunna erbjuda våra kunder det
bästa som finns på marknaden. Då får man inte vara
rädd för att prova nya grejer,
menar Magnus.
JOHAN GUSTAFSSON ÄR säljare
på
Ahlsell och stationerad i Skövde. Han har samarbetet med
N-Å Widells Rör & Konsult
sedan 2011 och menar att det
är ett nytänkande företag som
vill ligga i framkant och därför
är pigga på att testa nyheter.
– Jag lät Magnus prova vårt
tappvattensystem och göra en
utvärdering tillsammans med
sina montörer. Vi vet sedan tidigare att alla montörer känner sig trygga med kopparrör.
24 AHLSELL INSIGHT
Magnus Widell representerar
ett nytänkande företag som
vill ligga i framkant. Därför är
han pigg på att testa nyheter
som Ahlsells säljare Johan
Gustafsson presenterar.
I den här
”branschen
är
det snabba
leveranser och
snabba besked
som gäller.
Därför är det viktigt för oss
att kunna visa att vi kan erbjuda ett alternativ som både är
lättjobbat och håller en hög
kvalitet.
Magnus menar att samarbetet med Ahlsell fungerat alldeles utmärkt även om installationen skett i Norge. Enligt
honom är det inte bara pro-
dukterna som hållit vad de lovar. Det som beställts har
kommit fram i rätt tid och till
rätt plats, vilket varit en förutsättning för att ro iland ett
projekt av den här digniteten.
– I den här branschen är det
snabba leveranser och snabba
besked som gäller. Då måste
hela ledet hänga med, konstaterar Magnus.
ge en extra
eloge till Ahlsells exportavdelning i Hallsberg. Med deras
kompetens och Ahlsells effektiva logistiksystem i ryggen kan
man känna sig trygg även med
jobb som inte ligger nästgårds.
JOHAN VILL GÄRNA
Nu väntar installationer i
ytterligare två Ikeavaruhus
i Stavanger och Larvik.
– I och med att Norge inte
är med i EU så blir det lite
krångligare, men både jag och
Magnus har upplevt att både
administrationen och leveranserna gått över förväntan. En
fördel är att även Ahlsell Nor-
Ahlsells tapp­
”vattensystem
fungerar så
bra i stora
installationer
att jag gärna ser
att sortimentet
växer.
ge har a-collection
komposit på lager.
Det gör att vi kan
komplettera i butik
för att ytterligare säkerställa tillgänglighet vid eventuella
framtida projekt.
IKEA
Total försäljning: 28,7 miljarder EUR
Varuhus: 315 stycken i 27 länder
Produkter: Cirka 9 500 i sortimentet
Medarbetare: 147 000 personer
Leverantörer: 1 002 leverantörer av hem­
inredning i 51 länder
Varuhusbesök: 716 miljoner under 2014
Kataloger: 217 miljoner tryckta på 30 språk
uppskattar man Widells insats i
Ringsaker. Ett bevis på det är
att man nu fått förtroende att
ansvara för rörinstallationen i
de två varuhus som ska byggas
i Stavanger och Larvik.
– Ahlsells tappvattensystem
fungerar så bra i stora installationer att jag gärna ser att
FRÅN IKEAS SIDA
sortimentet växer. Det handlar om ren produktutveckling
vilket jag vet att man kommer att ta tag i. Är inte sortimentet komplett till byggnationen i Stavanger så kommer
det att vara det när vi ska börja jobba i Larvik, avslutar
Magnus Widell. ■
AHLSELL INSIGHT 25
Nya projekt
Det har hänt mycket under stockholmarnas fötter de senaste
fem åren. I underjorden har totalt 4,3 miljoner ton berg sprängts
ut för att göra plats åt den sex kilometer långa Citybanan.
Strukton Rail AB ansvarar för att järnvägsspåren med tillhörande kontaktledningar, el-, signal- och telesystem samt
brandlarm kommer på plats. Och det är Ahlsell som
fått i uppdrag att leverera det mesta av elmaterialet. 
TEXT OCH FOTO: KATARINA BRANDT
RAKA
SPÅRET
TILL DEN
UNDRE
VÄRLDEN
26 AHLSELL INSIGHT
Nya projekt
AHLSELL INSIGHT 27
Nya projekt
I
marken under Stockholms
Centralstation märks ingenting av det vackra vårvädret
som råder ovan jord. Här nere i
underjorden är det fuktigt,
mörkt och kyligt. Det mullrar
från grävskopor och diverse andra fordon som transporterar,
lyfter, gräver och på olika sätt
underlättar arbetet i tunneln.
99,9 procent av berget är utsprängt i Citybanan och nu
ser man bokstavligt talat ”ljuset i tunneln”. Trafikstarten är
planerad till slutet av 2017 och
sedan början av juli 2014 är
arbetet med att lägga järnvägsspår i full gång. Strukton
Rails uppdrag i den underjordiska tunneln är mer kompli-
CITYBANAN I SIFFROR
Klart 2017
6 kilometer tunnel
1,4 kilometer järnvägsbro i Årsta
2 nya stationer – Stockholm
City och Stockholm Odenplan
Fördubblar spårkapaciteten genom Stockholm
Ger tätare, punktligare och
snabbare tågförbindelser i Stockholmsregionen och i hela landet
28 AHLSELL INSIGHT
I Citybanan dras 565 000
meter kabel som i
huvudsak kommer
från Ahlsell.
Ahlsell har ett brett sortiment och
”leveranserna
fungerar perfekt.
cerat än ovan jord, inte minst
eftersom själva rälsbitarna av
transportmässiga skäl inte kan
vara längre än 20 meter.
är uppdelat i åtta etapper. När Strukton Rail kommer in för att
göra sitt jobb är den aktuella
tunneldelen redan färdiginARBETET MED CITYBANAN
9 års byggtid
6 arbetstunnlar
4,3 miljoner ton schaktmassor
fraktas bort
Största djup är 40 meter under
jorden.
Som mest är 2500 personer
involverade i arbetet med
Citybanan
redd med betongkanalisation,
slät markyta och sprutbetong
på väggarna. Alla infästningar
för kabel, stolpar och kontaktledningar sitter inborrade i
väggar och tak.
Utöver att lägga järnvägsspår drar Strukton Rail
565 000 meter kabel som i
princip uteslutande kommer
från Ahlsell och tillverkaren
Nexans. Ahlsell är även huvudleverantör av kabelstegar,
allt förbrukningsmaterial, kläder och verktyg.
– För oss är det förstås smidigt med en leverantör som
kan förse oss med allt det vi
behöver, säger Christina Berg
som är platschef på Strukton
Rail och ansvarig för
BEST-tekniken där BEST står
för Bana, El, Signal och Tele.
Nya projekt
Ahlsell har ett brett sortiment
och leveranserna fungerar perfekt. Vi ringer och gör en beställning ena dagen och har
allting på plats dagen därpå.
Strukton Rail får i princip
dagliga leveranser från Ahlsell. Det är samma chaufför
som kör ut beställningarna
och Christina uppskattar att
han alltid slår en signal innan
han kommer och inte bara
ställer av varorna utan att
meddela det.
– Nu är det inte ofta vi behöver åka till Ahlsells butiker
för att handla, men ibland kan
det dyka upp någonting akut.
Då är det toppen att det finns
butiker som ligger hyfsat centralt för oss.
Trots att det mesta av arbetet med
”Citybanan
är väldigt högteknologiskt, skiljer sig inte vårt sätt att
lägga järnvägsspår så mycket mot
hur man gjorde förr.
Här ansvarar Ahlsell för att
hyllorna alltid är välfyllda.
Med hjälp av en streckkodsläsare registreras uttagen och
nybeställningar sker automatiskt så att hyllorna kan fyllas
på innan varorna hinner ta
slut. Ahlsell har även mellanförvarat kabel och lastat om
leveranserna på mindre bilar
eftersom de höga inte kommer
ner i tunneln.
inleddes med 600 meter av tunneln
under Södermalm där Struk-
GRAFIK: TRAFIKVERKET
SPÅRARBETET I CITYBANAN
kundansvarig
för Ahlsells järnvägskunder i
Stockholm och även involverad i Struktons avtal över hela
Sverige. I snart 15 år har han
arbetat med att bygga upp relationen med Strukton Rail
och menar att Ahlsells roll
innefattar så mycket mer än
att bara leverera varor.
– Vi är en samarbetspartner
som är delaktiga i projektet
hela vägen. Vi hjälper till att
underlätta arbetet, fixa och
lösa problem.
Ett bra exempel på hur Ahlsell arbetar för att underlätta
vardagen för Strukton Rail är
det kundägda lagret för förbrukningsvaror i Slakthusområdet söder om Stockholm.
CHRISTER FALK ÄR
ton Rail lade järnvägsspår och
hängde upp kontaktskena. Nu
pågår arbetet i sänktunneln
under Riddarfjärden och diverse spårkompletteringar.
– Trots att det mesta av arbetet med Citybanan är väldigt högteknologiskt, skiljer
sig inte vårt sätt att lägga järnvägsspår så mycket mot hur
man gjorde förr. Arbetet utförs med millimeterprecision
och gammaldags handkraft.
Man kan säga att vi är den
moderna tidens rallare, avslutar Christina Berg. ■
DET HÄR ÄR CITYBANAN
■
Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel mellan Tomteboda och station Stockholms södra med två nya
stationer vid Odenplan och City samt en 1,4 km lång järnvägsbro i Årsta. Det är Trafikverket som bygger Citybanan i nära
samarbete med Stockholms stad, Stockholms läns landsting
och SL. När Citybanan är klar 2017 fördubblas spårkapaciteten i
Stockholm och alla tåg kan gå tätare och punktligare. Spår läggs
i etapper utifrån var i tunneln det passar bäst. Då anläggningsarbetena fortfarande pågår kommer det att dröja till slutet av 2015
innan det ligger dubbelspår i hela tunneln.
AHLSELL INSIGHT 29
Aktuellt
Lyckad
lansering
av Vivaldi 11
på Vivaldi 11. Lanseringen föregicks av noggranna förberedelser och över 100 personer
hade testat Vivaldi 11 för att
systemet skulle fungera utan
störningar.
– Lanseringen har fungerat
väldigt bra, konstaterar Peter
Joelsson som varit projektledare
för uppgraderingen. Visst dyker
det upp en del barnsjukdomar
när man sätter igång nya system, men i det stora hela har
allting gått enligt våra planer.
NÅGRA VECKOR INNAN lansering-
en hade närmare 4 000 perso-
STÖRSTA EVENEMANGET
GENOM TIDERNA
Hartwall Arena i Helsingfors är platsen för de riktigt stora
evenemangen. Hit valde Ahlsell att förlägga Ahlstars –
Ahlsells största kundevenemang genom tiderna, som gick av
stapeln den 7 maj. Under dagen arrangerades en försäljningsmässa där cirka 100 leverantörer från samtliga segment fanns
representerade. Mässan följdes av en stor galamiddag för inbjudna gäster. Över 2 000 av Ahlsells kunder valde att besöka
mässan och ta del av dagens många specialerbjudanden.
30 AHLSELL INSIGHT
ner runt om i Norden fått utbildning och information om
systemet. Dessutom fick alla
användare möjlighet att logga
in i det nya systemet, vilket 2
700 också gjorde.
– Användarna är nöjda och
många har kommenterat att
lanseringen gått förvånansvärt
bra jämfört med andra systemförändringar. Nu handlar
det om att få det nya systemet
att sätta sig i ryggraden. Det
tar ju en stund innan man lärt
sig navigera och hittat alla bra
funktionaliteter, avslutar Peter
Joelsson. ■
FOTO: TEEMU LINDROOS
Det var
1999
som affärssystemet Vivaldi introducerades i Ahlsell i syfte
att stödja företaget Gelia och
den finska organisationen.
Därefter var det Norge och
Danmark och slutligen även
Sverige som våren 2006 gick
in i Vivaldi. Sedan 1999 har
systemet uppgraderats tre
gånger där lanseringen av Vivaldi 11 är den senaste.
På morgonen den 4 maj
kunde alla användare på Ahlsell äntligen klicka på den nya
Vivaldi-ikonen och logga in
Aktuellt
NY INTERNETBUTIK
MED FOKUS PÅ FÖRENKLING
Ahlsell utvecklar just nu en ny
nordisk plattform för e-handel som
uppdaterats när det gäller innehåll, utseende, upplevelse
och funktion. Ledstjärnan i arbetet har varit att förenkla för
kunden och med hjälp av både sökverktyg och filtrering
göra det enklare att hitta både produkter och funktioner.
Sidan kommer också att vara personaliserad vilket innebär
att man som kund kommer att mötas av relevanta produkter inom ”sitt” segment.
– Vi kommer också att gifta ihop hemsidan med internetbutiken för att dessa ska leva ihop, sida vid sida, berättar
Mårten Forssell som är e-handelsansvarig på Ahlsell. Idag
klickar man sig vidare till internetbutiken från hemsidan
som man då lämnar bakom sig med allt vad det innebär av
företagsrelaterat innehåll om Ahlsell.
Den nya hemsidan och internetbutiken kommer att lanseras under hösten 2015.
65 000
HAMMARE
Ahlsell säljer lika
många hammare per
år som antalet besökare
Friends Arena i Stockholm
kan ta emot.
5 525 000
LJUSKÄLLOR
Ahlsell säljer varje år ungefär
lika många ljuskällor som
antalet invånare i Danmark.
36 000
TOALETTPAPPERSHÅLLARE
Ahlsell säljer lika många
toalettpappershållare per år
som antalet
invånare i den
svenska staden
Kristianstad.
SNABBT GENOM KASSAN
MED FAST-LANE CONCEPT
Ahlsell Finland har introducerat ett så kallat “Fast
Lane concept” i fem av sina butiker där den senaste
i raden är butiken Aviator i Vanda. På tur är butiken i Uleåborg som kommer att få Fast-Lane i slutet av juni. Tanken
bakom konceptet är att både förbättra servicen ute i butiken samtidigt som man gör det snabbare för kunderna att
betala och komma genom kassan. I dessa fem butiker kan
man få sina eventuella frågor besvarade vid speciella informationsdiskar som finns utplacerade i butikerna. På så sätt
frigörs tid i kassan och registreringarna går snabbare.
359 000
T-BULT FÖR
MONTERING AV
TVÄTTSTÄLL PÅ
KONSOL
Ahlsell säljer varje år lika
många T-bult som
antalet tweets
som skickas
varje minut.
AHLSELL INSIGHT 31
NUMMER 2
JUNI 2015