Se korrespondens - Brf Utsikten i Rydebäck

Tage Eriksson
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Nelson Sandra - SBF <[email protected]>
den 21 januari 2015 10:17
[email protected]
Lövholmen 1
Hej Ordföreande
I Helsingborgs stad arbetar vi nu med en ny detalj plan i området Rydebäck, samtidigt ska vi se över
gatorna och parkeringarna i området.
Jag skickar till dig eftersom vi hade velat ha in lite information kring Lövholmen 1:
Hur många av era parkeringsplatser är uthyrda och vad kostar dessa att hyra?
Med vänlig hälsning
Sandra
Sandra Nelson · Trafikplanerare
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Stadsmiljöavdelningen · Trafikenheten
Järnvägsgatan 22 · Postadress 251 89 Helsingborg
Växel 042-10 50 00 · Direkt 042-10 31 85
helsingborg.se
1
Brf Utsikten i Rydebäck
2015-01-22
Hej Sandra!
Tack för ditt mail. Som svar på din fråga har vi följande kommentarer.
Fastigheten Lövholmen 1 tillhör en bostadsrättsförening 55+ med 33 lägenheter. Vi har ett
gemensamt garage i källaren med en bilplats för varje lägenhet. Vi har ingen boendeparkering
utomhus som tillhör fastigheten. Däremot finns ett uttalat önskemål om fria gästparkeringar i nära
anslutning till fastigheten.
Gatunät och trafiksituation:
Sedan år 2005 har 452 lägenheter uppförts inom ett begränsat område kring Rydebäcks station.
Ytterligare bostäder är planerade inom samma område. Under tio år har trafiken tätnat avsevärt.
Antalet bilar kan antas vara fler än en per lägenhet. Bilar står tätt parkerade efter gatorna trots att
det finns många outnyttjade parkeringsplatser i anslutning till flerfamiljshusen.
500 bostäder har också behov av en del leverans- och servicetrafik. Inom området finns två
fotbollsplaner, en pizzeria, ett konditori, ett gym och en butik för hästartiklar. Detta ger en intensiv
trafikbelastning och ett ökat behov av parkeringsplatser under vissa tider.
En skola kommer att uppföras under den närmaste tiden. En skola betyder ytterligare
trafikbelastning.
Pendlarparkeringen vid stationen utnyttjas till fullo hela veckan och bidrar inte oväsentligt till hela
trafikflödet. Ändhållplatsen för busslinje 219 vid stationen innebär ett mycket störande inslag i
trafikmiljön, eftersom bussarna ofta tar en ”extra tur” runt kvarteret. Ärendet har tagits upp
tidigare, se diarienummer 01633/2013: ”Önskemål om ändrad körväg för linje 219 vid
ändhållplatsen Rydebäcks station”.
Eftersom utbyggnaden inom stationsområdet kommer att fortsätta måste vi som bor på
Färingsögatan räkna med att flaskhalsen kommer att bestå. Totalt har en redan besvärlig
trafiksituation efter hand försämrats. All trafik genom Färingsögatan slussas till cirkulationsplatsen
vid Yttervägen där den möter övrig trafik. Enda in- och utfarten för all trafik till Rydebäck från
motorvägen och Landskronavägen går via Ytterövägen vilket vissa tider leder till trafikstockning.
Med vänlig hälsning
Brf Utsikten i Rydebäck
gm Tage Eriksson
Ordförande
TrafikRydebäck 2015-01-22.docx
Sida 1 (2)
Adress
Ant. lgh
Byggföretag
Anm.
Färingsögatan 5 - 7
33
JM
Färingsögatan 8
19
Peab
Rydebäcks stationsgata 3 - 5
14
Peab
Rydebäcks stationsgata 7
16
Peab
Rydebäcks stationsgata 13 - 15
29
Skanska
Ingarögatan - Svartögatan
40
Skanska
Rydebäcks stationsgata - Visingsögatan
32
Midroc
Rydebäcks stationsgata 32 - 34
27
JM
Hemsögatan
10
Götenehus
Visingsögatan - Rydebäcks stationsgata
40
Derome
Dalarögatan-Fårögatan
24
Veidekke
Fårögatan-Holmögatan
22
Derome
Rydebäcks stationsgata 41-45
32
Derome
Rydebäcks stationsgata 49
24
Veidekke
Rydebäcks stationsgata 51 - 53 - 55
32
Veidekke
Svartögatan - Djurögatan
27
JM
Rydebäcks stationsgata 36 - 38 - 40
55
Peab
Trygghetsboende
Rydebäcks stationsgata
16
Skanska
Planerat radhus Rya 14:21
Gym
Planerat
Pizzeria
Café + Hästshop
Summa 492 lgh (varav 40 ej påbörjade) inom markerat område.
TrafikRydebäck 2015-01-22.docx
Sida 2 (2)