Kolik - vad händer inne på UDS? - Sara

Kolik – Vad händer inne på UDS?
Sara Larsdotter Davey
Leg. Veterinär, Dipl. ECEIM
European College of Equine Internal Medicine
Universitetsdjursjukhuset, Hästkliniken
Sveriges Lantbruksuniversitet
Kolikhästen tas emot
–
Förutbestämd mall
Hur allvarlig är
koliken? Vidare
hantering?
Kolikhästen tas emot



Vägs
Sjukdomshistoria
Undersökningar




Vägning
Kanyl
Sjukdomshistoria, klinisk
undersökning påbörjas
Stabilisering
–
–
Smärtlindring
Förbättra blodtryck och
blodcirkulation (dropp)
Hur allvarlig är koliken?
–
Vidare
behandling?



Häst med avsnörd
tarm överlever inte
utan op
Fördröjning av op
försämrar prognos
MEN: Op är onödig
belastning för
medicinskt
behandlingsbar kolik
Hur allvarlig är koliken?
–
Vidare
behandling?
Δ
Sjukdomshistoria




Δ
Kraftiga symptom (rullar, kastar sig, vill hela tiden lägga sig)
Utveckling - Hastigt uppkomna eller tilltagande
symptom
Smärtlindring fungerat dåligt
Specialfall, ex sto som nyligen fölat
Sjukdomshistoria




Bajsat? Velat äta?
Kolik tidigare?
Förändringar i hästens
rutiner?
Avmaskning?
Undersökningar
Vilka?
Varför?
Allmänklinisk undersökning

Δ
Kraftig smärta
Påverkad blodcirkulation

(hög puls (60-80, normalt
<40/min), fula slemhinnor, kalla ben och öron)

Kraftigt påverkad tarmfunktion (mkt uppblåst, tyst)
Rektalundersökning

Lugnande, brems
Rektalundersökning



Gasutspänd tarm?
Förstoppningar?
Tarmens läge?
Rektalundersökning


Kraftigt utspänd
tarm
Tarm i fel position
Δ
Sondning
Sondning

Överfyllnad i
magsäcken
–
Δ
Allvarligt passagehinder
(ex tarmvred) gör att
vätska från tunntarmen
backar upp i magsäcken
Sondning

Överfyllnad i
magsäcken
–
–
Δ
Allvarligt passagehinder
(ex tarmvred) gör att
vätska backar upp i
magsäcken
Måste tömmas eftersom
hästar inte kan kräkas

Till slut spricker
magsäcken och hästens liv
går då inte att rädda
Sondning

Behandling
–
–
Laxering
Vätska
Bukpunktat
Prov från vätskan
som ligger i bukhålan
och smörjer
tarmarnas utsida
Ger information om
hur påverkade
tarmarna är
Bukpunktat

Normalt
–
Halmgult, genomskinligt
Bukpunktat

Blodtillblandat
–

Tarmvred
Foderpartiklar
–
Tarm gått sönder
Δ
Ytterligare
undersökningar

Akutblodprover
–
–
–

Laktat (mjölksyra)
Hematokrit (uttorkning)
Syra-basbalans,
elektrolyter
Bukultraljud
–
–
Utspänd tunntarm?
Rörlighet?
Utvärdering av kolikhäst Sammanfattning
Hörnstenar: Klinisk us, rektalus, sondning,
bukpunktat
Efter undersökningarna läggs pusslet samman
Är varningssignalerna tillräckligt många – allvarliga:
Buköppning direkt
eller
- Kan hästen ha god chans att reda ut koliken med enbart
medicinsk behandling?
-
Medicinsk behandling

Dropp
Medicinsk behandling

Laxering – eller tömning av överfyllnad
Medicinsk behandling

Smärtlindring
–
–
Alltid individanpassat
Balansgång: Får inte dölja
varningssymptom för buköppning
Är det klart sedan?
Nä.
Är det klart sedan?
–
Efter första utvärdering hamnar
många i en (väl tilltagen) gråzon

–
Utveckling avgör
Kolikhäst kan snabbt bli sämre


Tarm blir avsnörd
Tarm skiftar position
Är det klart sedan?

Övervakning, övervakning,
övervakning…
–
–
Vi gör förnyade/fördjupade
undersökningar efter behov 24/7
Vi ändrar behandlingsplanen
efter behov 24/7
Var anträffbar!
Frågor?