Norra-Loffstrandssätern.

Norra Loffstrandssätern
Norra Loffstrandsätern är en av de bara två sätrar som brukades med betesdjur fritt på skogen under
2014. Här finns flera stugor, lador, fähus, stall, ladugårdar, nyara mjölkrum mm. Sätern brukades inpå
1970-talet och säterbruket återupptogs 1988. Vallen betas av ett 15-tal fjällkor och fjällkokorsningar
och är öppen bortsett från en fastighet där ägaren inte velat att skogen skulle tas ner.
Restaureringsbehov finns bara på mindre ytor. Skogen omkring sätern är betespåverkad, det finns
kostigar mm. Vatten i överbyggd källa.