Barnbroschyr hosten 2015 web

Barnfamiljer
.
.
.
.. .
hösten 2015
VASA SVENSKA FÖRSAMLING¤
SUNDOM KAPELLFÖRSAMLING¤
.
.
.
.
DagkluBBen
Söndagsskola
Söndagsskolan som är till för barn i
åldern 4–12 år är barnens egen gudstjänst med bön, sång och bibelberättelser. Ingen anmälan eller avgift.
Kontaktperson söndagsskolans verksamhetssekreterare Paula Holm, tfn
044 480 8357. Inleds 6.9.
Sundom kyrka kl. 10.
Dragnäsbäcks kyrka kl. 10.
Gerby församlingshem kl. 10.30.
..
I dagklubben sjunger, leker, pysslar och stillar vi
oss kring Bibelberättelserna. Vi lär oss också att ta
hand om varandra. För mer info gå in på hemsidan
vasasvenskaförsamling.fi > Barnfamiljer. Om ni har
frågor om dagklubben eller behov av en dagklubsplats ring verksamhetsledare Benita Stenlund, tfn
044 480 8350. Dagklubbarna finns i Centrum, Dragnäsbäck, Gerby och Sundom. Inleds vecka 34.
Små och
STORA
I Små och stora grupperna för föräldrar och barn
leker, sjunger och stillar vi oss en liten stund.
Dessutom blir det saft för de små och kaffe för de
stora. Ingen anmälan. Inleds vecka 36.
En gång per termin hålls minigudstjänsten Små
och stora kyrka på vanlig Små och stora tid.
Närmare info om dessa kommer senare. Välkommen när det passar dig och ditt/dina barn.
Dragnäsbäcks kyrka ons kl. 9.30–11.00.
Sundom dagklubb ons kl. 9.30–11.00.
Vasaesplanaden 3E ons kl. 14.00–15.30.
Gerby församlingshem tors kl. 9.30–11.00.
..
Babycafé
M u s ik -
skoj
Musikskoj är en musikfamilje-klubb
riktad till barn 0–5 år tillsammans
med en vuxen. Vi sjunger och spelar
med rytminstrument, sångdjur och
barnvänliga rytmer och takter. Alla
är välkomna med, ingen förhandsanmälan behövs. Ledare Susanne Holm,
tfn 044 480 8356. Inleds 3.9.
Haga prästgård tors kl. 10–11.
.
Knat
.
tem
usik
Knattemusik riktar sig till barn 0–6 år
tillsammans med en vuxen. I gruppen
Babycafé är en grupp för föräldrar och barn i åldern sjunger och spelar vi tillsammans på
0–12 månader. Vi lär oss babyramsor och sånger
rytminstrument. Gruppen är avgiftssamt utbyter tankar kring barnens vardagsbestyr.
fri. Ledare Camilla Andersson, tfn 044
Kaffe och stilla stund. Ingen anmälan. Kom med
480 8351. Inleds 2.9.
och träffa andra i samma situation. Inleds 3.9.
Gerby församlingshem ons kl.
Sundom dagklubb tors kl. 10–11.30.
18–19.
.
Söndagsskola
för hela familjen
Söndagsskola för hela familjen är en
gudstjänstform som utgår från söndagsskolbarnens material. Söndagsskolbarnen medverkar. Alla barnfamiljer är välkomna, oavsett om
barnen går i vanlig söndagsskola eller
inte. Efteråt lunch.
Gerby församlingshem 25.10 kl.
10.30.
.
Tyst retreat
för mammor
Retreaten Vila er lite hålls lör 19.9
kl. 9–21 i Sundom prästgård. Vila i
stillhet, tystnad och bekymmerslöshet. Pris 10 euro. Anm. senast
11.9 till pastorskansliet, tfn 06
326 1309, uppge också ev. diet.
Frågor besvaras av retreatledare Li
Ollil-Nylund, tfn 040 774 6031.
Barnkonser t
Barnkonsert lördag 10.10 kl. 16 i Sundom
kyrka. Servering. Fritt inträde. Välkommen!
Knattekyrka
Knattekyrkan är en kortare gudstjänst som
är anpassad för barn under skolåldern och
deras familjer. Vi sjunger enkla barnsånger
och psalmer samt lyssnar till en barnanpassad predikan med exempelvis dockor
eller bilder. På hösten firas Knattekyrkan
som 4-årskalas där speciellt barn födda år
2011 uppmärksammas.
Sundom kyrka 4.10 kl. 10.
Trefaldighetskyrkan 4.10 kl. 13.
.
FAMILJe-
GUDstjänst
..
Familjegudstjänsten riktar sig till hela
familjen och vill samla barn och vuxna i alla
åldrar. Efteråt lunch.
Dragnäsbäcks kyrka 20.9 kl. 11, skörde gudstjänst.
Dragnäsbäcks kyrka 8.11 kl. 11.
Sundom kyrka 29.11 kl. 10. Efteråt
lunch och pyssel i Sundom prästgård.
www.vasasvenskaförsamling.fi
www.sundomkapellförsamling.fi
JuniOR
..
..
Junior är pyssel, lek, drama, bakning m.m. för
barn i åk 1–6 tillsammans med församlingens
hjälpledare. Ingen avgift.
Tis kl. 17.30–19 i Sundom prästgård.
Tis kl. 18–19 i Dragnäsbäcks kyrka.
Tis kl. 18–19 i Gerby församlingshem.
Pågår 8.9–1.12, höstlov 13.10. Gemensam
julfest på Ungdomsbyrån 8.12. Kontaktperson
Piritta Pitkämäki Ihatsu, tfn 044 480 8342.
Läger
Läger för åk 6–7 på Lepikko lägergård 12–13.9. Pris 12 euro. Anm. senast 21.9.
Höstlovsläger för åk 1–6 på Lepikko
lägergård 15–16.10. Pris 12 euro.
Anm. senast 2.10.
Anmälningar via www.vasasvenskaförsamling.fi/anmalningar. Kontaktperson Piritta
Pitkämäki Ihatsu, tfn 044 480 8342.
Slödagar
Slödagar för åk 1–6 kl. 10–17. Film,
korv och bröd, mellanmål och andakt.
Kom i pyjamas, jumpsuit eller mjukiskläder. Anmälningar via www.vasasvenskaförsamling.fi/anmalningar.
Kontaktperson Piritta Pitkämäki Ihatsu,
tfn 044 480 8342.
Lör 26.9 på Vinden i Sundom präst gård. Anm. senast 21.9.
Lör 3.10 på Ungdomsbyrån,
Vasaespl. 3E vån. 4. Anm.
senast 28.9.
Lör 12.12 på Vinden i Sundom
prästgård. Anm. senast 7.12.
..
.
Kontaktuppgifter
Ledare för barnverksamheten Benita Stenlund
[email protected], tfn 044 480 8350.
Ansvarig för juniorverksamheten Piritta Pitkämäki
Ihatsu [email protected],
tfn 044 480 8342. Församlingens telefonväxel,
tfn 06 326 1211 och pastors
kansliet, tfn 06 326 1309.
.
Behöver
du stöd?
Då ditt liv känns speciellt
jobbigt kan du beställa tid
för ett kravlöst samtal hos en
diakon. Diakonerna hjälper
också vid ekonomiska trångmål. Ledande diakon är Lena
Streng, tfn 044 480 8360.
. .
Vasa svenska församling
Skolhusgatan 26 A–C
PB 78
65101 Vasa
Annons varje torsdag i Vasabladet och Kyrkpressen under Korsholms prosteri.
www.vasasvenskaförsamling.fi/barnfamiljer
www.facebook.com/VasaSvenskaForsamling