Prog15 H b - Bjäre - Naturskyddsföreningen

Höstprogrammet
2015
Oktober
K
RT
08 Torsdag
Klimatkväll
September
Söndag 20
Vandring i
Torekovs
Strandskog
En variationsrik miljö med
skog, bäck och strand.
Vi hör lite om tillkomst, växt
och djurliv.
Tag med kaffetermos i ryggsäcken!
Samling: kl 10
Parkeringen vid Sandlyckeskolan bredvid kyrkan.
Ansvarig: Kerstin Junker
Lönnerholm, 0708 80 38 06
26 Lördag
Cykeldag
Kom och prova på en elcykel
och se vad nytt som sker på
cykelfronten eller gör en god
dryck på Smoothiecyckeln.
Olika cykelmodeller för vardagscyklisten, för skjutsning
av barn och för äldre.
Prova olika cykelhjälmar; läs
det senaste om kommunens
cykelplaner och ta en kopp
ekologiskt kaffe i Biblos.
Tid och plats: kl 10-14
utanför biblioteket i Båstad
Ansvarig: Lennart Johnsson
0431 73244
Vecka 40
Miljövänliga veckan
Temat för årets Miljövänliga Vecka är ekologiskt
kaffe, som blir en av symbolprodukterna som kommer
lyftas fram, tillsammans med spannmål (bröd).
Ekologisk fika - i skolan, arbetsplatser, butiker och
ekologisk mellis i skolan blir de stora aktiviteterna.
Temperaturen stiger på vår
jord, vad gör vi och vår kommun åt det? Medverkande:
David Kihlberg, från Naturskyddsföreningen Riks, redogör för aktuella kunskaper.
Katarina Pelin, vår kommunchef, redogör för Båstads
miljö- och klimatprogram
Representanter från de politiska partierna och skolelever
är inbjudna.
Tid o plats: kl 19.00
Aulan i Kunskapscenter (Båstads bibliotek)
Ansvarig:
Pål Abrahamsson
0703 48 52 65
10 Lördag
Klädbytardag
I samarbete mellan ABF,
Naturskyddsföreningen Bjäre
och Båstads kulturavdelning
har vi vår klädbytardag för
alla åldrar i Båstads kommun. Lämna in de kläder du
vill byta, max 15 plagg, hela
och rena.
Du får en biljett som ger dig
rätt att ”handla” lika många
plagg som du lämnat in.
Tid o plats:
Klädinlämning 13 – 13.30.
Byte 14 – 14.30
Biblioteket i Båstad
Ansvarig: Kerstin Junker
Lönnerholm, 0708 80 38 06
AT
LIM
VÅ
18 Söndag
Utedag i naturen
med familjen
Kom hela familjen så leker vi
tillsammans och hjälps åt att
titta lite närmre på naturen.
Vi bjuder på grillad korv och
pinnbröd.
Samling: kl 10
Tid och plats: kl 10 – 13
Lekplatsen nere vid havet,
Mellanvägen Hemmeslöv
(Båstad)
Anmälan till ansvarig:
Eva Werner, 0702 82 98 04
25 Söndag
Utedag i naturen
med familjen
Kom hela familjen så leker vi
tillsammans och hjälps åt att
titta lite närmre på naturen.
Vi bjuder på grillad korv och
pinnbröd.
Samling: kl 10
Tid och plats: kl 10 – 13
Torekov runt vindskyddsplatsen vid Strandskogen.
Samling: parkeringen vid
Nya hamnen
Anmälan till ansvarig:
Bodil Hallberg,
0702 24 30 86
November
07 Lördag
Workshop för
klimatengagerade/
intresserade i
Blekinge, Halland
och Skåne. *Ä, *S
Klimatfrågan – vad kan vi göra
och hur kan vi engagera?
Föreläsning, presentation av
KlimatSverige, erfarenhetsutbyte, aktuellt material från
Naturskyddsföreningen.
Anmälan: senast 23 oktober
till Karin Stenholm,
0431-10984, 0731-01 45 24,
[email protected]
11 Onsdag
Vår tid är nu
*Ä, *S
– en lunchföreläsning med
Svante Axelsson, Naturskyddsföreningens generalsekreterare. Varför är det så
svårt för våra politiker att
enas om åtgärder för naturen,
när det finns så många bra
lösningar?
En lunchföreläsning i hoppets
och framtidens tecken.
Var inte rädd att somna i stolen – här levereras budskapen
i rask takt. Det görs mycket
som redan är bra – varför inte
göra ännu mer?
Tid och plats:
kl 12.30 – 13.30, Stadsbibliotekets Torgrum i Ängelholm.
29 Lördag
Röjning av
kärret i Glimminge
Plantering
**
Dags för den årliga röjningen
av kärret! Tag med matsäck.
Tid o plats: kl 9.00,
Glimminge Plantering,
Knaggarpsvägen vid återvinningsbehållarna.
Ansvarig: Hans Lundström,
0431-36 01 96
December
26 Annandag
Julvandring på Ön
*HVN
Den traditionella vandringen
på Hallands Väderö, vår
pärla i Kattegatt.
Medtag matsäck.
Samling: kl 9.45,
vid Väderöbåtarna i Torekov.
Ansvarig: Representant och
ledare från Hallands Väderö
natur.
Info: Gunilla Abrahamsson,
0738 52 09 00
Januari
En Januarikväll
Bildvisning
Vi återkommer på vår hemsida när denna programpunkt
närmar sig.
Höstprogrammet 2015
PORT BETALT
Stockarydsvägen 12, 269 74 Västra Karup
Kom ihåg,
alla är välkomna till
våra program även
icke medlemmar!
Kontakta gärna någon av följande styrelseledamöter
om du vill ha mer information om programmet eller om
föreningen
Styrelsen
Ordföranden:
Pål Abrahamsson, 0431-36 06 85, 0703 95 01 18,
[email protected]
Kassör:
Peter Larsson, 0431-36 65 33, 0706 24 66 20
Ledamöter:
Kerstin Junker Lönnerholm, 0708 80 38 06,
[email protected]
Lennart Johnsson, 0431 732 44
Catharina Engberg 0431-36 64 69, 0767 66 66 01
Bodil Hallberg, 0702 24 30 86
Eva Werner, 0431-45 15 50, 0702 82 98 04
Suppleanter:
Stina Jansson, 0709 42 69 83
Erica Elmberg 0431-45 21 64, 070 777 67 60
Lars Stefansson, 0431-36 43 67, 0703 48 52 65
Postmottagare:
Naturskyddsföreningen Bjäre
Pål Abrahamsson
Mailadress?
Uppdatera gärna dina uppgifter
och även mailadress på https://
naturkontakt.naturskyddsforeningen.se.
Vi vill gärna kunna skicka mail
till dig.
Styrelsen
Medlem
blir du genom att betala
för enskild medlem 295:-,
365:- för hela familjen eller
150:- för ungdom
Betala in på plusgiro 90 19 09-2.
Skriv dit BJÄRE, så du även
kommer att tillhöra vår lokala
förening.
Du kan också anmäla dig genom
vår hemsida,
www.naturskyddsforeningen.se/
bjare
Stockarydsvägen 12, 269 74 Västra Karup
Förkortningar och stjärnor på programpunkterna:
** – Föreningen håller med redskap.
*Ä – i samarbete med Naturskyddsföreningen Ängelholm
*S – Skeldervikens byalag
www.naturskyddsforeningen.se/bjare
Är du
intresserad
av t ex
Gullvivor
Sädesärlor
Samhällsplanering
Knoppar
Fladdermöss
Ekologiskmat
Träd
Flyttfåglar
Biologisk mångfald
Havets fiske
Exkursioner
Kaffe i backen
Trollsländor
Fjärilar
Bjäres framtid
Snäckor
Ekologisk
Bjäreodling
Friskt vatten
Grodor
Vår vackra bygd
bliv gärna
medlem!
B Föreningsbrev