Här

Örnberget
(Svaväggen)
15
16
17
18
19
20
13
2
9
7
1
3
4
5
6
8
10
11
12
14
Väggen ligger precis vid vägen. Tänk på att inte störa biltrafiken. Håll åt sidan och undvik att stå och säkra på vägen. Var försiktig
när du klättrar så du inte tappar utrustning eller river ned sten/grus på gående eller bilar. Lederna 7, 8, 9 och 12 kräver 60 m-rep.
Om du råkar använda 50 m-rep av misstag går det att avsluta lederna vid ankaret på Grodan Boll och fira ned.
1. Tornado Alley, 5b
8. Karate Kid, 6c+
Lite slingrande klättring. 20 m.
Instegsvariant till Irrbloss. 27 m.
(Andreas Harne 2015)
(Familjen Yakubenko 2015)
2. Gränslös färdsel, 4c
Samma förstabult som Tornado Alley. 23 m.
(Andreas Harne 2015)
3. Hutlös trängsel, 6b
Direktinsteg till Tornado Alley eller Gränslös
färdsel.
9. Power Rangers, 6c+
Börja i Karate Kid, men vik av åt höger och
upp i den tydliga sprickan. 27 m.
(Familjen Yakubenko 2015)
10. Grodan Boll, 7a
Instegsvariant till Gränslös färdsel.
Efter tredje bulten, gå rakt upp och in i ett
tunt krux. 18 m. Går in i Power Rangers,
men viker därefter åt höger till ett eget
ankare. Man kan också gå höger in i Svarta
änkan efter fjärde bulten, då blir den 7a+.
(Andreas Harne 2015)
(Per Willén/Johnny Carlén 1993)
(Rasmus Johansson 2015)
4. Sanslös yrsel, 5a
5. Inget kalas utan kras, 5b
11. Svarta änkan, 7c+
Kruxbetonad led. 22 m.
Tunn och hård. 20 m.
(Andreas Harne 2015)
(Henrik Bolander 1990)
6. Kråkan Krax, 5a
Samma insteg som Irrbloss, men gå rakt
upp. Från ankaret kan man traversera
höger in i Irrbloss. 17 m.
(Andreas Harne 2015)
7. Irrbloss, 5c
Börjar med en travers åt höger, sedan rakt
upp. 29 m.
(Andreas Harne 2015)
12. Kobran, 6b+
Korsar Svarta änkan, Grodan Boll och går
in i Power Rangers. Här gick tidigare leden
”Vart tog friktionen vägen”, men den är
numera skrotad. 30 m.
(Familjen Yakubenko 2015)
13. Sjukskriven, 6b+
Utstegsvariant till Kobran. 20 m.
14. Sista färden, 5c
Den tydliga sprickan. Från ankaret kan man
fortsätta 5 m till ankaret på Svarta änkan.
(Familjen Yakubenko 2015)
15. Utbörding, 4a
Varning för ett löst block till vänster om
leden. 10 m.
(Andreas Harne 2015)
16. Irrbloss (replängd 2), 3b
Sneddar åt vänster. 12 m.
(Andreas Harne 2015)
17. Krackelerad värld, 4c
TRAD
Säkras med små kilar/kamkilar. 11 m.
(Andreas Harne 2015)
18. Aquila, 5c
Börja i sprickan, ta ett steg till vänster och
fortsätt rakt upp. 10 m.
(Andreas Harne 2015)
19. User deactivated, 4b
Kul krux. 15 m.
(Andreas Harne 2015)
20. Trampet av små fötter, 4a
Följ den vänsterlutande rampen. 15 m.
(Andreas Harne 2015)
(Familjen Yakubenko 2015)
© Danger Zone, 2015
[email protected]