Informationsbroschyr - familjehem

Familjehem
Vill du öppna ditt hem och hjärta för ett barn eller ungdom
som är i behov av en trygg boendemiljö och omsorgsfulla
vuxna? Då skulle du passa bra som familjehem
Vad är ett familjehem?
Ett familjehem är en familj som valt att öppna sitt hem för andra barn och
ungdomar än de som ursprungligen tillhör familjen. Familjen har valt att ge sin
omsorg och kärlek till ett barn/ungdom som är i behov av en trygg boendemiljö
med vuxna omvårdande människor omkring sig.
Vad innebär uppdraget som familjehem?
Uppdraget som familjehem innebär att ni öppnar ert hem för ett barn/ungdom
som är i behov av en trygg boendemiljö. Barnet/ungdomen kommer att bo
hemma hos er och ni förväntas att ta ansvar för barnet.
Det finns inga formella krav på hur ett familjehem ska se ut. Det viktiga är att ni
har utrymme i hemmet och i hjärtat för att ta hand om ett eller flera barn som
inte kan bo med sina föräldrar av olika anledningar.
Vi vill att alla individer i familjen fungerar
väl och att det finns tid, utrymme och
resurser att ta emot ett barn i ert hem.
Under tiden för uppdraget kommer
regelbunden kontakt att hållas med
socialtjänsten.
För uppdraget som familjehem utgår både
arvode och omkostnadsersättning.
Hur blir jag familjehem?
För att bli familjehem krävs en utredning av socialtjänsten för att få ett
medgivande att ta emot barn i sitt hem “för stadigvarande vård och fostran”
(6 kap 6 § Socialtjänstlagen).
Vår familjehemssekreterare ansvarar för utredningen som görs genom samtal
med er i familjen, hembesök och intervjuer. Utdrag ur socialregistret, polisens
misstanke- och belastningsregister samt kronofogde. Referenser kommer också
att tas.
Vem kontaktar jag om jag har några frågor?
Om du har några frågor kring uppdraget som familjehem eller andra funderingar
är du välkommen att kontakta socialkontoret i Hjo kommun. Detta når du
genom att ringa 0503-352 10.
Vill du veta mer?
På kommunens hemsida www.hjo.se kan du finna mer information. Du kan läsa
mer om kommunens integrationsarbete och olika sätt för dig att engagera dig i
arbetet.
Kontakt & frågor
Har du frågor som rör Hjo kommuns socialtjänst är du välkommen att kontakta
kommunens socialkontor på tel. 0503-350 00.
Synpunkter på vår verksamhet
Har du synpunkter på vår verksamhet kan du lämna dem genom kommunens
synpunktshanteringssystem Synpunkten. Du hittar synpunktsformuläret på vår
webbplats www.hjo.se
Hjo kommun, 544 81 Hjo Besöksadress: Torggatan 2, Hjo
Telefon: 0503-350 00 www.hjo.se