FAMILJEDAGAR!

Inbjudan till
FAMILJEDAGAR!
ILCO, Tarm- uro- och stomiförbundet, i samarbete med
Karlskoga folkhögskola bjuder nu in till årets familjedagar på
Karlskoga folkhögskola den 14-17 maj 2015.
Kostnad
Kostnaden för hela familjen inklusive resa och helpension är 1 700
kr. Deltar bara en förälder är kostnaden 1 200 kr. Icke medlemmar
betalar 2 200 kr respektive 1 700 kr. (Medlemskap i ILCO kostar 220
kr/år, familjemedlemskap 320 kr/år). Kontakta gärna er länsförening
med förfrågan om bidrag till er kostnad för familjedagarna.
Antal platser är begränsade. Familjer som inte tidigare varit
med kommer att prioriteras men vår förhoppning är att alla som
anmäler sig kan få plats. Lakan och handdukar ingår inte.
Reskostnaden ersätts med billigaste färdsätt, alternativt egen
bil 18:50 kr/mil. De som kommer med tåg hämtas vid stationen i
Degerfors och de som kommer med buss hämtas vid busstationen
i Karlskoga.
Familjedagarna börjar 14 maj med ankomst under
eftermiddagen och avslutas söndagen 17 maj efter lunch.
Inbjudan vänder sig till hela familjen där det finns ett barn
som är född 1999 eller senare och har en sjukdom och/eller
missbildning i urinvägar och/eller tarmsystem oavsett om
barnet har stomi eller inte.
Vi planerar aktiviteter där hela familjen deltar, som till
exempel utflykt till äventyrshus samt simhall, men även
separata arrangemang enligt nedan:
Programpunkter som planeras för föräldrarna:
• Gruppvisa diskussioner.
• Lättsam samvaro med familjer i samma situation.
Programpunkter som planeras både för de yngre och
äldre barnen:
• Olika aktiviteter kommer att ordnas av elever på skolans
fritidsledarlinje.
• Sporthall med klättervägg, lekrum och stora gräsytor för
utomhusaktiviteter finns inom skolområdet.
• Fritidsaktiviteter inne och ute.
Vi vill ha anmälan senast 17 april. Se anmälningstalong.
Anmälan kan också göras via webbplatsen www.ilco.nu
Frågor kan ni ställa till:
Pelle Hällje 076-391 55 12 [email protected]
Stefan Österberg 073-633 41 07 [email protected]
Deltagarlista, vägbeskrivning med mer kommer att skickas till
deltagarna under vecka 19.
Personer med stor erfarenhet av barn med de aktuella
diagnoserna kommer att vara med under familjedagarna.
Välkommen med er anmälan till ILCO:s familjedagar i Karlskoga!
✄
ANMÄLNINGSTALONG till familjedagar på Karlskoga folkhögskola den 14-17 maj 2015
Föräldrarnas namn: (som kommer att delta)
1.
2.
Adress:
Postnr:
Ort:
E-postadress:
Telefon:
Barnets namn:
Mobil:
Ålder:
Stomityp (om barnet har stomi):
Jag kryssar i rutan och godkänner att mitt barns diagnos visas på deltagarlistan.
Medföljande syskons namn och ålder: ....................................................................................................................................................
Övriga upplysningar: (Specialkost, etc.) .................................................................................................................................................
Vi vill ha din anmälan senast 17 april. Sänd gärna i god tid till:
ILCO-förbundet, Box 1386, 172 27 Sundbyberg
Anmälan går också att göra via vår webbplats: www.ilco.nu VÄLKOMNA!
ILCO-MAGASINET 1-2015
39