Ayurveda och Bowens teori

Ayurveda och Bowens teori
11-13 september
BOKA REDAN IDAG
Ayurveda och Bowens teori
- en hälsosam weekend
Få nya insikter genom två olika teorier
med målet att få människan att må bra
och att få livet att bli enklare.
HANDLEDARE
Lola Svedenbäck, HUMAN HEALTH
Operationssjuksköterska, Ayurvedisk hälsovägledare och
terapeut. Lärare i Ayurvedaskolan Human Health och
ansvarig för Ayurvedautbildningen till hälsovägledare och
terapeut i Sverige.
Ann Sundberg, HUMAN HEALTH
Biomedicinsk analytiker och Folkhälsovetare, Ayurvedisk
hälsovägledare och terapeut. Lärare i Ayurvedaskolan
Human Health samt lärare inom andlig och personlig
utveckling, medicinsk Qigong och meditation.
En unik kurshelg där du ges möjlighet att pröva på teorierna
med hjälp av fyra erfarna handledare, alla med många års praktik
inom sina respektive områden. Två olika teorier som landar i samma
mål; Att få människan att må bra och att få livet att bli enklare. 5000-årig
österländsk kunskap om människan och en 70 år ung teori med evolutionen som utgångspunkt.
AYURVEDA är sanskrit som betyder kunskapen om livet. Ayurveda är
ett heltäckande system för mänsklig utveckling där varje individ får en
förståelse över sina unika nycklar till välmående och balans.
BOWENS TEORI om familjen som system. Det är framförallt utifrån vår
familj vi kan förstå hur våra mänskliga relationer utvecklas och hur de
visar sig i återkommande, precisa och förutsägbara mönster.
Kerstin Sofia Andersson, KERSTIN SOFIA ANDERSSON AB
Ekonom, beteendevetare och handledare, utbildad vid
The Bowen Center, Georgetown, Washington DC.
Ann-Helen Johansson, CONSCIUS AB
Socionom och handledare, utbildade vid The Bowen
Center, Georgetown, Washington DC.
NÄR: 11 - 13 september, fredag - söndag
PLATS: Sörbyn turism & konferens i Sörbyn, Norrbotten
ANMÄLAN SENAST: 3 september 2015 till [email protected],
eller ring 0924-220 36
PRIS PER PERSON: 3 900 SEK per person
I priset ingår samtliga måltider, seminarier och logi i
dubbelrum, två nätter.
Varmt välkommen!
Sörbyn Turism & Konferens
Sörbyn Turism & Konferens | Sörbyn 220 | 96197 Gunnarsbyn
+46 924-220 36 | [email protected] | www.sorbyn.se
Teorierna
BOWENS TEORI OM FAMILJEN SOM SYSTEM
Det är framförallt utifrån vår familj vi kan förstå hur våra mänskliga
relationer utvecklas och hur de visar sig i återkommande, precisa och
förutsägbara mönster.
Genogram är en slags familjekarta i grafisk form som kan hjälpa en
individ att förstå sitt liv, varifrån man kommer och vart man är på väg.
Genogrammet innehåller fakta om minst tre generationer av en familj.
Alla individer i ett familjesystem hänger samman och påverkar varandra.
Tillsammans bildas ett nätverk av relationer där faktauppgifter om viktiga
händelser i familjen synliggör relationsmönstret på ett tydligt sätt. Hur
det ser ut och hur det förändras har att göra med stressnivån i relationen
och i hela familjen. Vid en akut stressituation kan relationen mellan två
personer förändras helt. Hur många har inte upplevt, när svåra saker
inträffar, att den person som man trodde att man kände utan och innan
plötsligt förvandlas till en helt främmande varelse, från dr Jekyll till
Mr. Hyde. Hur vi fungerar i nära relationer styrs av vår reptilhjärna och
handlar om emotioner, reaktioner nära det instinktiva beteendet.
Dagarna kommer att ge dig verktyg som kan underlätta för dig att förstå
och hantera dina relationer. Och hur du ska kunna ha en beredskap när
stressen stiger där du finns; i familjen, bland dina vänner och i yrkesrollen.
Frågor om innehållet rörande Bowens teori – kontakta Kerstin Sofia
Andersson, 070-662 72 73, [email protected]
AYURVEDA ÄR SANSKRIT OCH BETYDER
KUNSKAPEN OM LIVET, HELA LIVET
Ayurveda hjälper dig att hitta tillbaka till och behålla din ursprungliga
balans. Nytta av Ayurveda har alla; både du som känner dig frisk och vill
fortsätta vara det och för dig som vill hitta din balans eller vill ha hjälp att
återfå ditt välbefinnande. Ayurveda är ett sätt att utveckla dina inneboende möjligheter.
Ayurveda menar att hälsa är ett naturligt tillstånd och ger dig kunskap om
hur du kan stärka, påverka och kontrollera din hälsa och ditt välmående.
Det är ett 5000-årigt hälsosystem spritt över hela världen och kommer
ursprungligen från Indien och Sri Lanka. Ayurveda är enkelt, naturligt och
beprövat. Synsättet bygger på att varje människa är unik och har en egen
individuell konstitution som benämns Vata, Pitta och Kapha. Synsättet
innebär att vår mentala och kroppsliga balans hänger intimt samman och
att vi människor anknyter till naturens flöden t.ex. i form av våra årstider.
Under helgen kommer du att lära känna Ayurveda och din kroppstyp. Du
får nycklar till vilken kost och livsföring som är bra respektive mindre bra
för dig. Du kommer också att få syn på hur du påverkas av årstiders växlingar och vad som du behöver göra i anslutning till dessa för att må bra.
Frågor kring innehållet rörande Ayurveda – kontakta Ann eller Lola på
Human Health tel 0920- 22 18 10 eller [email protected]
PROGRAM
Fredag 11 september fr 14.30 Incheckning
15.30 Seminarium - Grunden i Ayurveda
- Ayurveda i vårt liv och Vem är du
18.15 Middag, Ayurvedisk buffé
Lördag 12 september 06.30
Varmt vatten och morgonstretching (frivilligt)
07.30Frukost
09.00 Forts seminarium Grunden i Ayurveda
- Ayurveda i vårt liv och Vem är du
11.00 Grön marknad i Gunnarsbyn
13.00 Lunch
14.00 Seminarium
- Att se och förstå sitt familjesystem
19.00 Trerätters Ayurvedisk inspirerad middag
Söndag 13 september 06.30
Varmt vatten och morgonstretching (frivilligt)
07.30Frukost
09.00 Fördjupning Murray Bowen
- Gör ditt eget genogram
10.30
Fördjupning Seminarium Ayurveda - Livssmart - Mera mat och råd för vitalitet, skönhet
och glädje
12.00
Avrundning och knyta ihop helgen
12.30 Lunch och sedan hemfärd