Släktföreningen Abraham Johnsson inbjuder hela familjen till

Släktföreningen Abraham Johnsson inbjuder hela familjen till
SLÄKTMÖTE
LÖRDAGEN DEN 25 JULI 2015 PÅ SÖDRA HOKA – norr om Karlshamn
Här har vi firat både barndop och bröllop och hade släktmöten 1995 och 1997.
SAMLING
11.30 – 12.30
MAT
12.30
FÖREDRAG
DISKUSSION
ÅRSMÖTE
14.00 – 16.00
Martin Dackling talar över ämnet ”Släktgårdar i
Blekinge”. Martin är uppvuxen i Kopprarp. Verksam
vid Linköpings universitet och är Fil dr i historia.
OLIKA
AKTIVITETER
14.00 – 16.00
Tipsrunda, Bad, Kanoter, Bollar, Spel.
Vid dåligt väder kan vi vara inomhus.
KAFFE
16.00
ANMÄLAN
KOSTNAD
Pris 200:- per person. Barn under 15 år gratis.
Betalning sker kontant på släktträffen till Ulla
Ödman.
Anmälan till Ulla helst senast den 25 juni per
mail till [email protected] eller per telefon
0454-15141/15149.
Vi behöver namn på alla deltagare. Gärna nya
mailadresser eller ev. adressändringar.
Säg till om ni behöver specialkost.
Styrelsen planerar ett kort årsmöte där alla val är noga förberedda.
Om det är någon fråga du vill ta upp på årsmötet så maila gärna eller ring
Kristina. Då kan styrelsen förbereda.
[email protected] 070-60 62 192.
Om intresse finns ordnar vi även utflykt med bil i bygden.
Möjlighet finns till övernattning på Södra Hoka som ligger 13 km norr om
Karlshamn. Vägvisning och information: www.sodrahoka.com.
Vi påminner om medlemsavgiften på 100:- per familj. Den gäller nu för
hela perioden 2015-2018.
Insättes på Sparbanken Karlshamn 8153-94 268 9737.
Ange avsändare -VIKTIGT.
Den som hellre vill betala medlemsavgiften kontant kan göra det på
släktmötet till Ulla.
VI HOPPAS PÅ EN BRA UPPSLUTNING OCH ETT TREVLIGT
SLÄKTMÖTE
http://www.abrahamj.se/index.html = vår utmärkta hemsida.
Blekinge och Stockholm i april 2015.
Styrelsen