Henning Åberg och hans familj

Henning Åberg och hans familj
Elias Åberg och Anna Catharina
Jonasdotter var Hennings föräldrar.
Elias föddes 1812 i Eks socken i
Skara stift, dit föräldrarna flyttat när
hans far fick arbete på ett bruk. Familjen återkom till Södra Ljunga och
här utbildade Elias sig till skomakare. Från 1837 betecknas han som
Härads-skomakare under socknens
Gerningsmän.
I november 1851 gifter Elias sig med Anna
Catharina Jonasdotter, född i Pjätteryd. Hon
flyttade i 20-årssåldern till S. Ljunga, Ivla
Ödegård till lägenheten Haganäs. Det låg
inte långt från Pjätterydsgränsen. Där var
Anna Catharina piga åt Enkefru majorskan
Eleonora Maria Tornérhjelm och hennes
fyra barn. Ett år senare, 1848 blev hon piga åt
Häradsglasmästare Carl Magnus Jonsson och
hans hustru Catharina, de bodde i Holmaboda
under Ivla Junkaregård. När den familjen
flyttar till Hovagård följer pigan med och
arbetar där till hon gifter sig med Elias Åberg.
Elias och hans fru flyttar som nygifta in på
Holmaboda som nu står tomt. Efter en tid
flyttar de till Lönnebacken, till Elias föräldrahem, för att hjälpa fadern. De har nu blivit
föräldrar till fem barn, men två av dem dog
som små.
Till Ängaholm i Getaboda
På hösten 1861 lämnar familjen Södra
Ljunga för att bosätta sig i Agunnaryd, först
på Pilabacken snare på torpet Ängaholm,
som är Getaboda Soldattorp, efter att det
flyttats från Pilabacken.
Elias fortsätter som skomakare och torpare
och här får paret ytterligare fyra barn, Henning föds 1862, två av de efterföljande
syskonen dog i barndomsåren.
År 1876 flyttade familjen Åberg till torpet
Skogen under Prästnäs. Då hade de bott på
Ängaholm i femton år.
Elias äldste son, Carl Fritjof, reste till Göteborg 1874 och lärde där sig till organist.
Han gifte sig och stannade kvar i storstaden.
Henning Åberg och hustrun Hilda på Petersberg under Elmtaryd
De två yngre bröderna David och Henning
lärde sig faderns yrke, till skomakare, men
Henning ville mer.
Den 28 januari 1886 reste även han till
Göteborg med tanken att få utbilda sig inom
musiken, liksom brodern. För försörjning
arbetade han på fritiden som skomakare.
När Henning varit där blott ett par månader
blev fadern Elias sjuk och dog 1886, varvid
Henning kallades hem av sin mor för att sköta
torpet. Därmed fick han avbryta utbildningen
och flytta hem till Skogen. Han sörjde över att
han inte fick fortsätta med musiken, men han
spelade ofta och gärna på sina instrument och
genom sin talang anlitades Henning också
som s.k. ”Vedkastarpräst” och sjöng ut de
avlidna från hemmen.
Hildas 26-årsdag och paret bodde kvar på
Skogen några år, men 1890 efter att Hennings
mor dog, flyttade paret med de två barnen till
Pjätteryd, där de stannade några år.
Petersberg, Elmtaryd
1892 återkom de till Agunnaryd och bosatte
sig på Petersberg under Elmtaryd. Familjen
bestod nu av sju barn men ytterligare en son,
Carl Ossian, föddes här.
Hennings intresse utöver arbetet som skomakare var biskötsel, han hade en hel rad
gamla halmkupor på husets baksida. Man
kunde även se honom komma cyklande på
en gammaldags cykel utan frihjul och broms,
vilket var ett konststycke att manövrera.
Henning träffade en flicka, Hilda Johannesdotter, från Tannåker, där fadern var
kyrkvaktmästare. Hilda var då piga i Hångers
Storegård, Ljungby. De gifte sig 1887 på
Den gamla ladugården som fanns på
Skogen när Elias Åberg och hans familj
kom hit 1876, fotograferades 1965, då den
ännu fanns kvar. Huset byggdes dock nytt i
början av 1900-talet.
13
Flickorna Åberg. Ester på Flinteberg, Helga
på Skogen, Signe i Växjö, samt Nanny i
Valsnäs
Döttrarna
Henning och Hildas döttrar stannade i hemtrakten utom den yngsta dottern Agnes f.
1901. Hon kom till Gävle där hon arbetade
inom restaurangbranschen. Hon gifte sig och
stannade kvar där hela livet.
Av de övriga flickorna var Ester Åberg f.
1889, äldst. När Hennings familj bodde i
Pjätteryd arbetade Ester som tjänarinna i
Byvärma. Här träffade hon Anders Peter
Salmonsson f.1889 på Enebärsledet, men
då boende på Flinteberg, även det ett torp
under Byvärma.
Henning Åberg kommer trampandes på sin cyckel på väg hem till
Petersberg, det gällde att parera mellan stenarna
I början av 1800-talet bodde här Sven Pålsson Flinta, vilken sannolikt namngett torpet.
Denne var soldat i Såganäs Diö, men bodde
som avskedad soldat på Flinteberg.
Sönerna
Hennings barn kom ut i arbetslivet efter hand.
Äldste sonen William Åberg f. 1888 sökte sig
till Stockholm, han var stamanställd inom
militären, för att senare övergå till arbete vid
Gustafsberg porslinsfabrik. William var den
av bröderna som var kortast men starkast.
Han var tyngdlyftare.
Han gifte sig 1914 med Tina (döpt Mina Martina) Gustafsdotter f. 1892, dotter till snickaren Gustaf Jonasson och hans fru Ingrid Lisa
Jacobsdotter, på Stensberg under Vedåsa
Liden, numera Korsbacken. De var sexton
syskon i hennes familj. En bror till henne
var soldat August Wilhelm Lönn, boende i
Norra Elmtåsa på äldre dar, samt Jenny, gift
med Gustaf Lundgren på Killeberg.
Nästa son till Henning var Johan Åberg
f.1894. Denne var fastanställd vid Göta
Lifgarde i Stockholm, men även han skulle
senare arbeta på Gustafsberg. Han var gift
och hade barn, bl.a. sonen Greger Åberg.
Yngste sonen Carl Åberg f.1906 arbetade
på Atlas Copco med maskintillverkning, de
gjorde bl. a. kompressorer. Carl var svarvare,
gift och bosatt i Nacka.
14
Tyngdlyftaren William Åberg, hissar lätt upp sin fru Tina i skyn, på en ställning. Ser hon inte
en aning rädd ut? Man kan undra om vikterna på ”skivstängerna” var tillverkade av fyllda
lerkärl vid Gustafsbergs porslinsfabrik. De är snyggt uppstaplade på en träställning och
överst tronar en gosse, dock inte deras egen.
Nanny i Valsnäs med sina hönor som
flaxade upp i famnen på henne när det var
matdags
Familjen Åberg samlad på Petersberg. Stående från vä: Sonen William, mågen Johan
Enoch Karlsson på Skogen, Karl-Erik, Anders Peter Salomonsson, samt Signe på
Flinteberg. Sittande: Helga, Henning, Hilda, Nanny och hennes man Erik Johansson i
Valsnäs. Pojken till vänster ej identifierad, nr två är Helgas son Arvid. Fotograf är möjligen
Ester på Flinteberg, eftersom hennes övriga familj är med på bilden. Årtal cirka 1935.
Ester och Anders Peter gifte sig 1921 och
Flinteberg var deras hem hela livet. Anders
Peter var torpare men även väderobservatör
och kontrollant av vattenståndet, vilket han
rapporterade in till berörda myndigheter.
Ester hade tidigare en dotter som hette Margit. Hon flyttade som vuxen till Danmark,
där hon gifte sig med med en man vid namn
Asmund. Dessa makar, Margit och Asmund,
ligger nu båda begravda på Agunnaryds
kyrkogård.
Av Ester och Anders Peters gemensamma
barn var deras dotter Signe bosatt i Växjö,
där hon arbetade på järnvägsstationen som
kanslist. Hon hade familj i Växjö.
Sonen Karl-Erik värvade sig till flygvapnet,
han var bosatt i Kalmar och arbetade som
mekaniker och pilot. Han utbildade även
andra flygare bl.a. i Addis Abbeba, dit han
själv flög militärflygplan inför utbildningen.
Nanny i Valsnäs
Dottern Nanny f.1896, gifte sig med Erik Johansson från Viggsjö. Efter vigseln 1922 blev
de arrendatorer i Valsnäs. Nanny var mycket
intresserad av fjäderfäskötsel och medlem i
Agunnaryds äggproducent-förening. Hon var
stadig leverantör av ägg till Richard Magnussons affär i Bråna.
Äggen levererades i lådor som hon och
maken Erik, transporterade dit på cykel
varje vecka.
En gång på 1940-talet, när de kom cyklande
förbi Agunnaryds skola, höll pojkarna som
bäst på att sparka fotboll. De var tillsagda att
hålla fotbollen stilla när någon person eller
något fordon passerade.
Därför satte en av grabbarna sig på bollen,
när de andra ropade – ”håll bollen”. En annan
pojk som ej var med i leken kunde inte hålla
sig utan kom bak ryggen på den som satt på
bollen och skickade iväg fotbollen med en
kraftig spark. Bollen landade med kraft rakt
på Nannys framhjul, vilket resulterade i att
hon välte med cykeln och ägglådan.
Hon blev naturligtvis rasande och gick in till
lärare Malmquist och berättade för honom.
Han sa åt Nanny att gå ner till Richard och
se hur många ägg som var användbara, hon
skulle sedan tala om hur mycket de förlorade
äggen var värda. Det skulle den skyldige
pojken stå för. Efter rasten höll läraren förhör
men ingen sa ett knyst, varpå alla pojkarna
blev tillsagda att kollektivt betala kalaset och
ta pengar med sig dagen därpå.
De vägrade allesamman för det var ju inte de
som spelade som orsakat det. Men det fanns
ju dock en skyldig, fast ingen sa något. Dagen därpå fanns inte någon som hade pengar
med sig, men systern till pojken som orsakat
”äggröran” sa till läraren att ”det betalar far”,
så allt redde upp sig till slut.
Ett skolminne berättat av
Gunnar Karlsson
En av Henning och Hildas döttrar var Signe
f.1898, hon var ogift och arbetade som hembiträde hela sin arbetstid hos konst- och
radiohandlare Cronström. Hon blev kvar i
Växjö till sin död.
Dottern Helga f. 1891, flyttade till Växjö och
blev hembiträde. Här föddes hennes son Edvin. Efter hemkomsten blev hon hushållerska
hos skräddare Johan Karlsson på Skogen,
vilken just hade mist sin hustru Karin.
Johan och Helga gifte sig och fick flera gemensamma barn, varav Albert Karlsson var
äldst av dessa. På så sätt kom Helga åter till
torpet där Elias Åberg - släkten tidigare bott.
Ännu en av Henning och Hildas flickor var
Nanny f.1896 om vilken det finns en särskilt
historia.
Gunvor Karlsson
15