Spårvagnsfest för hela familjen

A N N O N S
Fredag 30 oktober 2015
DIN GUIDE T ILL KOLLEKTIVT RAFIKE N
Trafiknytt
I morgon på alla hel­
gons dag går trafiken
som en söndag men med
nattrafik som en lördag.
Till 2 november
klockan 04.30 är spår­
vagnstrafiken i Chalmers­
tunneln helt inställd i båda
riktningarna på grund av
renoveringsarbeten.
Under avstängningen kör
spårvagnarna så här:
Linje 6 kör ordinarie
väg mellan Kortedala och
Scandinavium samt mellan
Chalmers och Länsmangår­
den. Mellan Scandinavium
och Chalmers kör linjen via
Liseberg, Sankt Sigfrids
plan, Korsvägen, Valand och
Vasaplatsen.
Linje 8 kör ordinarie väg
mellan Angered och Scan­
dinavium samt mellan Chal­
mers och Frölunda. Mellan
Scandinavium och Chalmers
kör linjen via Liseberg, Sankt
Sigfrids plan, Korsvägen,
Valand och Vasaplatsen.
Linje 13 kör endast tidiga
morgonturer från Saltholmen
men dras i övrigt in. Kör ordi­
narie väg mellan Saltholmen
och Chalmers, därefter via
Vasaplatsen, Valand och
Kungsportsplatsen till Cen­
tralstationen.
Linje 14 är en tillfällig linje
som kör Lana–Korsvägen–
Ullevi södra–Centralstatio­
nen, cirka klockan 07.00–
22.00 på vardagar och
cirka klockan 10.00–19.00 på
lördagar och söndagar.
Spårvagnsfest för hela familjen
Öppet hus i vagnhallen Gårda på söndag med mycket att se
På söndag är det traditions­
enligt öppet hus för allmän­
heten i den gamla vagnhallen
i Gårda. Då kan du titta på de
äldre spårvagnarna som rul�­
lar på Lisebergslinjen samt
andra spårvagnsmodeller
från olika tidsperioder. Här
finns också veteranbussar
från gångna tider.
I anslutning till vagnhallen
finns även Göteborgs spårvägs­
museum. Här kan du se utställ­
ningar om spårvägstaxan genom
tiderna och om uniformens ut­
veckling. Dessutom fika och för­
säljning av Göteborgs Trafik­
almanacka 2016 och andra böcker
om spårvägar och järnvägar.
– Våra museivagnar presente­
ras med bilder från forna dagar
och i filmhörnan rullar några fil­
mer som du inte vill missa. Vi vi­
sar bland annat en ny film från
Långedragslinjen i början av
1960-talet, säger Lars Borgemo
på Ringlinien.
I museet finns dessutom en
mycket realistisk spårvägssimu­
lator. Spår och tåg i Väst visar upp
olika aktiviteter för de yngre
spår­intresserade.
01
Veteranvagn går från Gårdahallen i en slinga
runt Vasastan och åter till Gårdahallen.
Första vagn avgår klockan 10.30 från
Centralstationen hållplats D mot Valand,
passerar 10.45 Centralstationen hållplats B
mot Gårdahallen.Därefter avgång var 20:e
minut.
Fri resa och fri entré.
02
Produktion: newsroom.se
1965. Viktiga överläggningar under träden
på Järntorget där även spårvägspersonalen
har kommit med i samtalet. Långedragsvagnen 208 står i värdig avvaktan på att förare
och konduktör ska komma till besinning om
minuternas flykt. Det är oktober 1965, det
mesta på bilden finns inte längre men vagn
208 lever ännu vidare som veteranspårvagn.
03
Kan du lista ut svaret på
veckans bildgåta – skicka
lösningen med namn
och adress i ett mejl till
pling­[email protected]
Det går även bra att skicka
vykort till Plings bildgåta,
Västtrafik, Box 405, 401 26
Göteborg. Senast onsdag
måste vi ha ditt svar. Bland
svaren lottar vi ut tre presentkort värda 100 kronor. Rätt
svar och vinnarna publiceras
nästa fredag.
Nutid. Karl Johansgatan nästan 50 år senare. Bebyggelsen har ändrats, de parkerade
bilarna är borta. Långedragsvagnen kör nu i
högra spåret men rör sig hemtamt längs sin
gamla sträckning ut till Saltholmen.
BILDTEXTER/FOTO: STIG HAMMARSON
Ta pulsen på modelljärnvägen
Samtidigt som det är öppet hus i vagnhallen så har
även Göteborgs Modelljärnvägssällskap öppet med
visning av sin anläggning i Bergslagsparken. Det går
veteranbussar mellan vagnhallen och Bergslagsparken.
Deras lokal ligger i en utbyggnad på sporthallen
på Bergslagsgatan intill Centralstationen.
För mer information se: www.gmjs.se.
Bildgåtan
facebook.com/vasttrafik
instagram.com/vasttrafik
02
ÅK VETERANVAGN HIT:
03
Har du frågor om tider, priser och
biljetter eller vill lämna synpunkter
på kollektivtrafiken
– kontakta kundservice:
0771-41 43 00, vasttrafik.se
1966. Livlig trafik på Karl Johansgatan en
aprildag 1966. Bilar och spårvagnar blandas
i det trånga gaturummet, fotgängare kan
lätt springa ut mellan de parkerade bilarna
och från tvärgatorna kan det komma ut bilar.
Föraren i Långedragsvagnen måste vara
beredd på oförutsedda hinder.
ERICA HOLM
Tid: Söndag 11.00–15.00.
Hållplats: Svingeln. Du kan också åka
veteranspårvagn från Drottningtorget som
går i en slinga runt stan till Gårdahallen.
Var: J Sigfrid Edströms gata 2.
För mer information: www.ringlinien.org
Tipsa Pling: [email protected]
01
Ett hus. Den byggnad i Göteborg som
vi söker i veckans bildgåta är inte vilken
som helst. Den är tillägnad en grupp
människor. Oss alla, skulle man kunna
säga, beroende på vad man lägger för
betydelse i ordet. Sådana här hus finns
förresten på många orter. Man kan
tänka på ett bilmärke som fått oönskad
publicitet på sistone. Märket har fått
namn efter samma grupp av människor.
Det var förresten om en lokal i den här
fastigheten som Nationalteatern sjöng
att de skulle ”ner till” i Livet är en fest.
Grattis!
Rätt svar på förra veckans
tävling är Älvfrida.
Västtrafik säger grattis till
följande vinnare: Håkan
Claesson, Södra Ligården 92,
Hisings Kärra, Lucia Johans­
son, Kyrke­byn 280, Brålanda,
Ella-Britt Ekblad, Hjalmar
Selandersgatan 3 D, Göteborg.
Presentkorten skickas per post.