Renare rumsluft, ökad livskvalitet

ELFI 200
Luftrenare med elektrostatiskt filter för större rum
Renare rumsluft,
ökad livskvalitet
ELFI 200 är en elektrostatisk luftrenare som renar luften i
större rum (upp till ca 30 m2). Placera luftrenaren i rummet,
sätt i kontakten, starta den och känn skillnaden.
Effektivt När rumsluften sugs in i luftrenaren förladdas
först partiklarna i filtrets främre del och passerar sedan
mellan ett antal liggande elektrostatiska lameller där partiklarna fastnar. Luften renas till 95-100 procent.
Hälsosamt ELFI 200 ger mycket stor lindring för astmatiker och allergiker. Det bästa sättet att undvika besvär är att
eliminera orsakerna!
Ekonomisk ELFI 200 är billig i drift, och filterkassetten
av aluminium kan diskas och återanvändas i många år. Det
marginella luftmotståndet mellan plattorna ger inget tryckfall
genom filtret och därmed lägre energiförbrukning.
Tyst Marginellt luftmotstånd gör att det räcker med en
strömsnål och tyst fläkt för att driva luftrenaren. Ren luft och
ostörd nattsömn!
Varje dag drar vi ca 17.000 andetag. Med tanke på att denna luft innehåller massor av föroreningar från trafiken, växtligheten, damm, kvalster,
smittbärande bakterier etc, så är det uppenbart att rumsluft som renas
förebygger ohälsa av olika slag. ELFI 200 renar effektivt, tyst och ekonomiskt.
ELFI 200
Luftrenare med elektrostatiskt filter för större rum
Tekniska data
Läge 1
Läge 2
Läge 3
Luftflöde
100 m3/h
150 m3/h
200 m3/h
Ljudnivå
<18 dBA
<25 dBA
<30 dBA
Effekt
25 W
25 W
25 W
Spänning
DC 15 V
Mått i mm
L 290, B 230, H 430
Vikt
6 kg
Läge 1 används i normal drift. Läge 2 och 3 används främst
när man vill rena inomhusluften snabbt, t ex efter
vädring.
Underhåll
Filtret rengörs var tredje månad i diskmaskin eller i varmt
vatten. OBS ! Det är viktigt att filtret är absolut torrt innan
det används igen. Torktid minst 24 timmar.
Här är våra sex huvudprodukter:
ELFI 400-K Elektrostatiskt kanalfilter som renar effektivt, ekonomiskt och tyst.
ELFI 90 Elektrostatisk luftrenare för inomhusbruk. Passar rum upp till ca 16 kvm.
ELFI 200 Elektrostatisk luftrenare för inomhusbruk. Passar rum upp till ca 30 kvm.
ELFI EV 60 Rumsaggregat med värmeåtervinning och elektrostatiskt filter för väggmontage.
ELFI K200-K Kanalkolfilter som tar bort besvärande lukter, gaser m m från utomhusluften.
ELFI FJ200-K Kanalfilter med mekaniskt filter och patenterad joniseringsteknik som ger synnerligen hög rening, t ex av pollen.
Kontakta oss för produktblad och för information om produktvarianter!
ELFI Elektrofilter AB Verkstadsgatan 3, Box 356 441 27 ALINGSÅS
Telefon 0322-63 30 60 www.elfi.se