Flexit fläktar med tillbehör

Flexit fläktar med tillbehör
- tar effektivt bort fukt och lukt
Badrumsfläktar
Kanalfläktar
Värmeflyttare
FOR EN SUND INNEMILJÖ
Moderna och effektiva badrumsfläktar
Flexit badrumsfläktar
– avlägsnar fukt och dålig luft
Badrumsfläktar från Flexit har hög kvalitet och avlägsnar effektivt
både lukt och fukt. I kombination med flexibla tillbehör blir det enkelt
att skräddarsy en komplett lösning för montering.
Flexit badrumsfläktar kan monteras i så väl vägg som tak. Vid installation
av fläkt som kräver längre kanal än ”normal” väggtjocklek rekommenderar
vi en fläkt med 125 mm diameter alt. centrifugalfläkt modell 100 TT.
En längre kanal, eller en kanal med böjar , ökar motståndet för luften
som ska ut. Därför behövs en kraftigare fläkt för att ventilera effektivt.
Detta gäller speciellt för takmontering dät luften ska pressas uppåt i
långa kanaler.
2
Flexit Vario
• Tystgående
• Energisnål
• Lätt att rengöra
Low noise
Badrumsfläkt Vario, 100/125 mm
Effektiv, tystgående och flexibel våtrumsfläkt
Flexibel montering
Art.nr. 113383
GTIN nr. 7023671133832
Enkel att rengöra
För utsug i badrum och våtrum. Många möjligheter att justera
in för optimal drift och komfort. Anpassad både för 100mm
och 125 mm kanaler. Uttagbar fläkt gör rengöringen enkel av
såväl propeller som kanal. Automatisk vädringsfunktion gör
det enkelt för kontinuerlig ventilering.
Stos för både 100 mm och 125 mm medföljer som enkelt monteras på
fläktens baksida. Fläkten kan placeras vertikalt eller horisontellt. Kan
även monteras utan stos där hålet inte är ”standarddimension eller
runt”.
Kanalerna som går ut från fläkten blir smutsiga av damm och fukt.
Regelbunden rengöring gör ventilationen effektivare och bidrar till
bättre miljö i rummet. Fläkthjulet kan enkelt tas ur och det blir lättare
att rengöra såväl kanal som fläktens propeller utan att använda
verktyg. Fläkten har en on/off knapp på insidan för att bryta strömmen
i fläkten vid rengöring.
Tekniska data
Kapacitet friblåsande, m3/h:
33-115
Max tryckfall, Pa:
32
Max varvtal, rpm:
2200
Ljud, dB(A) 3m:
21-32
Effekt, W:
3,8
Spänning/frekvens, V/50-60Hz:
100-240
Diameter, mm:
Ø 100 / 125
Täthetsklass:
IP 44
Fjärrkontroll
Inställning av fläktens olika funktioner kan göras med den medföljande
fjärrkontrollen eller direkt på fläktens kontrollpanel.
Anpassa fläkten till dina behov
Fläkten har en mängd funktioner som du kan ställa in efter dina egna
behov:
• Minimum inställning av ventilation (tystare drift)
• Maximum inställning av ventilationSmart fuktstyrning med alternativ
effekt
• Timerfunktion för både eftergångstid och senare start
• Tio stegs hastighets kontroll för både Min- och Max- effekt
• Inställning för kontinuerlig eller periodisk ventilation under dygnet
• Automatisk ventilation för kontinuerlig ventilation
50
IP 44
Pa
40
Ø125
Ø100
Kullager
30
20
10
0
0
20
40
60
80
100
120
m³/h
3
Flexit Silent Eco
•Låg ljudnivå
•Bra kapacitet
•Låg energiförbrukning
•Med kullager
Low noise
Badrumsfläktar Silent Eco-serien, 100 mm
Ljudsvag frånluftsfläkt med låg energiförbrukning och bra kapacitet.
• Model med rörelsessensor
• Fläkten är utrustad med en effektiv motor som
endast förbrukar 7,5 W.
• Underhållsfria kullager med en livslängd på upp till
40 000 timmar vid kontinuerlig drift.
• Motorn är utrustad med överhettningsskydd.
• En speciell vibrationsdämpning av motorn ger en
mycket låg ljudnivå.
• Utrustad med backspjäll som hindrar kall luft från
att tränga in när fläkten inte är i drift.
• Spjället kan enkelt tas bort om det är önskvärt.
Flexit Silent Eco TH
Flexit Silent Eco
Flexit Silent Eco TM
Fläkten styrs av både fuktsensor och timer.
Fuktsensorn startar fläkten vid inställd
fuktnivå. Timern styr eftergångstider efter
att fukt ventilerats ut. Timern startar även
fläkten när spänningen slås på och styr hur
länge fläkten går efter att spänningen har
stängts av, oberoende av fuktnivå.
Eftergångstiden kan justeras mellan 2 och
30 minuter. Fuktsensorn kan justeras
mellan 60 och 90 % RH.
Art.nr. 400066
GTIN nr. 702367400667
Standardfläkt som startas/stoppas med
separat brytare.
Art.nr. 400065
GTIN nr. 702367400650
Flexit Silent Eco P
Fläkten slås på och av via en inbyggd
brytare med snöre.
Art.nr. 400068
GTIN nr. 7023674000681
Tekniska data
Med rörelsesensor och timer. Fläkten startar
vid rörelser på ett avstånd av 1 till 4 meter
inom sensorns övervakningsvinkel på 100°.
Timern styr eftergångstiden när rörelser
upphör och kan justeras mellan 2 och 30
minuter.
Art.nr. 400067
GTIN nr. 702367400674
70
Kapacitet friblåsande, m3/h:
80
Max tryckfall, Pa:
41
Ljud, dB (A) 3m:
25
Effekt, W:
7,5
Spänning/frekvens, V/50Hz:
220-240
Stussmått, mm:
Ø 100
Utsparingsmått, mm:
Ø 110
Täthetsklass:
IP 45
60
[Pa]
50
40
30
20
10
A
A
B
C
D
d2
E
Ø 100 mm
158
81
26
99
2
136
Ø 125 mm
182
91
27
124
2
158
B
C
0
0
50
100
[m³/h]
E
d2
D
IP 45
4
150
Badrumsfläktar B-serien, 100 mm
(med kullager)
Tekniska data
Installationsvänliga fläktar för ventilation av
våtrum eller andra utrymme som behöver
ventileras mekaniskt. Fläktarna är utrustade
med kullager för säker och hållbar drift.
B-serien får monteras i zon 1 i våtrum.
Finns i ett flertal varianter och dimensioner.
Kapacitet friblåsande, m3/h:
84
Max tryckfall, Pa:
30
Max varvtal, rpm:
2300
Ljud, dB (A):
38
Effekt, W:
14
Spänning/frekvens, V/50Hz:
220-240
Stussmått, mm:
Ø 100
Utsparningsmått, mm:
Ø 110
Täthetsklass:
IP 34
50
abc
d e
100
mm
125 mm
Ø 100 mm 122 144 92,5 Ø100 29,5
a
122
144
Fläkten tilkopplas separat brytare
för start/stopp.
Art.nr. 400050
GTIN nr. 7023674000506
100B P
Fläkten slås av och på via en
inbyggd dragströmbrytare med
snöre.
Art.nr. 400051
GTIN nr. 7023674000513
b
144
40
168
100B
c TH
92,5
97
Fläkten styrs av både fuktsensor och
d
Ø100
Ø125
timer. Fuktsensorn startar fläkten vid
e
29,5
30styr
den inställda
fuktnivån.
En timer
eftergångstiden när fukten har ventilerats ut. Eftergångstiden kan justeras
mellan 2 och 30 min. Fuktsensorn
kan ställas in mellan 60 och 90 RH.
Art.nr. 400052
GTIN nr. 7023674000520
30
Pa
100B Standard
20
10
0
0
20
40
60
80
100
m³/h
Badrumsfläktar F-serien, 100 mm
Fläktar för ventilation av våtrum eller andra
utrymme som behöver ventileras mekaniskt.
F-serien får monteras i zon 1 i våtrum.
Finns i ett flertal varianter och dimensioner.
Tekniska data
abc d e
Kapacitet friblåsande, m3/h:
85
Max tryckfall, Pa:
40
Motor, rpm:
2300
Bullernivå, dB (A):
38
Effekt, W:
14
Spänning/frekvens, V/50Hz:
220-240
Stussmått, mm:
Ø 100
Utsparningsmått, mm:
Ø 110
Täthetsklass:
IP 34
50
Ø 100 mm 160 135 90 Ø100 25
Fläkten tilkopplas separat
brytare för start/stopp.
Art.nr. 400002
GTIN nr. 7023674000025
100F P
Fläkten slås av och på via
en inbyggd dragströmbrytare med snöre.
Art.nr. 400005
GTIN nr. 7023674000056
40
100F TH
Fläkten styrs av både fuktsensor och timer. Fuktsensorn startar fläkten vid
den inställda fuktnivån. En
timer styr eftergångstiden
när fukten har ventilerats
ut. Eftergångstiden kan justeras mellan 2 och 30 min.
Fuktsensorn kan ställas in
mellan 60 och 90 RH.
Art.nr. 400004
GTIN nr. 7023674000049
100F T Timer
Fläkt med inbyggd timer.
När spänning stängts av
styr timern hur länge
fläkten fortsätter att gå.
Timern kan justeras mellan
2-30 minuter.
Art.nr. 400003
GTIN nr. 7023674000032
5
30
Pa
100F Standard
20
10
0
0
20
40
60
m³/h
80
100
Badrumsfläktar FS-serien, 100 mm
(med automatisk kallrasskydd)
Tekniska data
Konstruerad för ventilation av våtrum, men
kan även användas i andra utrymmen som
behöver ventileras. Elektroniskt kallras spjäll
som öppnas och stängs automatiskt för att
undvika att kall luft går igenom fläkten.
Kan monteras i zon 1 i badrum.
Finns med olika funktioner.
Kapacitet friblåsande, m3/h:
85
Max tryckfall, Pa:
35
Motor, o/min:
2400
Ljud, dB(A) 3m:
38
Effekt, W:
14
Spänning/frekvens, V/50Hz:
220-240
Stussmått, mm:
Ø 100
Utsparningsmått, mm:
Ø 110
Täthetsklass:
IP 24
100FS Standard
50
Fläkten tilkopplas separat brytare för
start/stopp.
Art.nr. 400007
GTIN nr. 7023674000070
40
30
Fläkten styrs av både fuktsensor och
timer. Fuktsensorn startar fläkten vid
den inställda fukt-nivån. En timer
styr eftergångstiden när fukten har
ventilerats ut. Eftergångstiden kan
justeras mellan 2 och 30 min.
Fuktsensorn kan ställas in mellan 60
och 90 RH.
Art.nr. 400009
GTIN nr. 7023674000094
Pa
100FS TH
20
abc d e
10
Ø 100 mm 166 150 90 Ø100 30
0
0
20
40
60
80
100
m³/h
Badrumsfläkt 100 TT
Tekniska data
100 TT
Infälld montage
Utanpåliggande montage
Centrifugalfläkt som tål högt
kanalmotstånd och passar till
ventilation över längre kanaldragningar. För vägg och tak.
Kan monteras både infälld (ram
ingår) och utanpåliggande.
Fläkten har ett inbyggt spjäll
som hindrar kall luft från att
tränga in. Utbytbart filter.Ett
extra filter medföljer denna fläkt.
Extra filter säljs som tillbehör.
Kan installeras i zon 1 i våtrum.
Art.nr. 400059
GTIN nr. 7023674000599
Kapacitet friblåsande, m3/h:
98
Max tryckfall, Pa:
130
Motor, o/min:
2250
Ljud, dB(A) 3m:
40
Effekt, W:
16
Spänning/frekvens, V/50Hz:
220-240
Stussmått, mm:
Ø 100
Utsparningsmått, mm:
Ø 110
Täthetsklass:
IP 24
Utanpåliggande
140
120
Pa
100
80
60
Infälld
40
20
0
6
0
20
40
60
[m³/h]
80
100
120
Tillbehör, 100 mm
VÄGGENOMFÖRING
100 mm
Flexibel aluminiumkanal
(20–50 cm) Ø 100 mm.
Passar för badrumsfläkt Ø 100
och utvändigt tillbehör Ø 100
mm. Tejp för att fästa kanalen
vid fläkt/jalusi medföljer.
Art.nr. 09120
GTIN nr. 7023670091201
KALLRASSKYDD
100 mm
Hindrar kall luft från att
tränga in när fläkten är
avstängd.
Monteras på fläkten.
Art.nr. 400060
GTIN nr. 7023674000605
GALLER PS100
100 mm
Kvadratiskt gäller med stos för
Ø100 mm tilkopling.
Vit plast.
Art.nr. 400023
GTIN nr. 7023674000230
LAMELLVENTIL PL100
100 mm
Med rund stos. Hindrar kall luft
att tränga inn när fläkten inte
är på. Vit plast.
Passar till kanaler och genomföringar Ø100 mm.
Art.nr. 400024
GTIN nr. 7023674000247
VÄGGENOMFÖRING RG100
Längd 350 mm.
Kan kapas i kortare längder.
Art.nr. 400081
GTIN nr. 7023674000810
FILTER
Syntetiskt filter till badrumsfläkt 100 TT (10 stk.)
Art.nr. 400080
GTIN nr. 7023674000803
TÄCKPLATTA
200x200 mm.
Art.nr. 09215
GTIN nr. 7023670092154
VÄGGENOMFÖRING 100FG
100 mm
Väggenomföring med utvändigt galler och insektsnät.
För tilluft och frånluft.
Kan användas i kombination
med badrumsfläktar Ø100
mm, RK ventilationskanaler,
eller de flesta komponenter
med måttet Ø100 mm.
Längd 350 mm. Kan kapas i
kortare längder.
Art.nr. 400020
GTIN nr. 7023674000209
7
GALLER PR100
100 mm
Rundt gäller med stos för
Ø100 mm tilkopling.
Vit plast.
Art.nr. 400022
GTIN nr. 7023674000223
VÄGGENOMFÖRING 100FL
100 mm
Väggenomföring med utvändig
lamellventil. För frånluft.
Lamellventilen hindrar kall luft
från att tränga in. Kan användas
i kombination med badrumsfläktar Ø100 mm, RK ventilationskanaler, eller de flesta
komponenter med måttet
Ø100 mm. Längd 350 mm.
Kan kapas i kortare längder.
Art.nr. 400021
GTIN nr. 7023674000216
Flexit Silent Eco
•Låg ljudnivå
•Bra kapacitet
•Låg energiförbrukning
•Med kullager
Low noise
Badrumsfläktar Silent Eco-serien, 125 mm
Ljudsvag frånluftsfläkt med låg energiförbrukning och bra kapacitet.
• Model med rörelsessensor
• Fläkten är utrustad med en effektiv motor som
endast förbrukar 7,5 W.
• Underhållsfria kullager med en livslängd på upp till
40 000 timmar vid kontinuerlig drift.
• Motorn är utrustad med överhettningsskydd.
• En speciell vibrationsdämpning av motorn ger en
mycket låg ljudnivå.
• Utrustad med backspjäll som hindrar kall luft från
att tränga in när fläkten inte är i drift.
• Spjället kan enkelt tas bort om det är önskvärt.
Flexit Silent Eco TH
Flexit Silent Eco
Flexit Silent Eco TM
Fläkten styrs av både fuktsensor och timer.
Fuktsensorn startar fläkten vid inställd
fuktnivå. Timern styr eftergångstider efter
att fukt ventilerats ut. Timern startar även
fläkten när spänningen slås på och styr hur
länge fläkten går efter att spänningen har
stängts av, oberoende av fuktnivå.
Eftergångstiden kan justeras mellan 2 och
30 minuter. Fuktsensorn kan justeras
mellan 60 och 90 % RH.
Art.nr. 400070
GTIN nr. 7023674000704
Standardfläkt som startas/stoppas med
separat brytare.
Art.nr. 400069
GTIN nr. 7023674000698
Tekniska data
Med rörelsesensor och timer. Fläkten startar
vid rörelser på ett avstånd av 1 till 4 meter
inom sensorns övervakningsvinkel på 100°.
Timern styr eftergångstiden när rörelser
upphör och kan justeras mellan 2 och 30
minuter.
Art.nr. 400071
GTIN nr. 7023674000711
70
Kapacitet friblåsande, m3/h:
170
Max tryckfall, Pa:
62
Ljud, dB (A) 3m:
34
Effekt, W:
17
Spänning/frekvens, V/50Hz:
220-240
Stussmått, mm:
Ø 125
Utsparingsmått, mm:
Ø 140
Täthetsklass:
IP 45
60
[Pa]
50
40
30
20
10
A
A
B
C
D
d2
E
Ø 100 mm
158
81
26
99
2
136
Ø 125 mm
182
91
27
124
2
158
B
C
0
0
50
100
[m³/h]
E
d2
D
IP 45
8
150
Badrumsfläktar B-serien, 125 mm
(med kullager)
Installationsvänliga fläktar för ventilation av
våtrum eller andra utrymme som behöver
ventileras mekaniskt. Fläktarna är utrustade
med kullager för säker och hållbar drift.
B-serien får monteras i zon 1 i våtrum.
Finns i ett flertal varianter och dimensioner.
125B Standard
Tekniska data
Kapacitet friblåsande, m3/h:
174
Max tryckfall, Pa:
41
Motor, o/min:
2400
Ljud, dB(A) 3m:
39
Effekt, W:
16
Spänning/frekvens, V/50Hz:
220-240
Stussmått, mm:
Ø125
Utsparningsmått, mm:
Ø 140
Täthetsklass:
IP 34
Fläkten tilkopplas separat
brytare för start/stopp.
Art.nr. 400053
GTIN nr. 7023674000537
60
50
40
Fläkten styrs av både fuktsensor och
timer. Fuktsensorn startar fläkten
vid den inställda fuktnivån. En timer
styr eftergångstiden när fukten har
ventilerats ut. Eftergångstiden kan
justeras mellan 2 och 30 min.
Fuktsensorn kan ställas in mellan
60 och 90 RH.
Art.nr. 400054
GTIN nr. 7023674000544
Pa
125B TH
30
20
10
0
0
40
80
120
160
200
m³/h
abc d e
Ø 125 mm 144 168 97
Ø125 30
Badrumsfläktar F-serien, 125 mm
Fläktar för ventilation av våtrum eller andra
utrymme som behöver ventileras mekaniskt.
F-serien får monteras i zon 1 i våtrum.
Finns i ett flertal varianter och dimensioner.
Tekniska data
Kapacitet friblåsande, m3/h:
185
Max tryckfall, Pa:
55
Motor, o/min:
2400
Ljud, dB(A) 3m:
39
Effekt, W:
16
Spänning/frekvens, V/50Hz:
220-240
Stussmått, mm:
Ø 125
Utsparningsmått, mm:
Ø 140
Täthetsklass:
IP 34
abc d e
Ø 125 mm 180 150 94
Ø125 25
60
Fläkten tilkopplas separat brytare för
start/stopp.
Art.nr. 400006
GTIN nr. 7023674000063
50
125F TH
Fläkten styrs av både fuktsensor och
timer. Fuktsensorn startar fläkten vid
inställd fuktnivå. Timern styr eftergångstider efter att fukt ventilerats
ut. Eftergångstiden kan justeras
mellan 2 och 30 minuter.
Fuktsensorn kan justeras mellan 60
och 90 % RH.
Art.nr. 400063
GTIN nr. 702367400636
9
40
Pa
125F Standard
30
20
10
0
0
40
80
120
m³/h
160
200
Tillbehör, 125 mm
VÄGGENOMFÖRING
125 mm
Flexibel aluminiumkanal
(20–50 cm) Ø 125 mm.
Passar för badrumsfläkt Ø 125
och utvändigt tillbehör Ø 125
mm. Tejp för att fästa kanalen
medföljer.
Art.nr. 09121
GTIN nr. 7023670091218
KALLRASSKYDD
125 mm
Hindrar kall luft från att tränga
in när fläkten är avstängd.
Monteras på fläkten.
Art.nr. 400061
GTIN nr. 7023674000612
TÄCKPLATTA
200x200 mm.
Art.nr. 09215
GTIN nr. 7023670092154
LAMELLVENTIL PL125
125 mm
Med rund stos. Hindrar kall luft
att tränga inn när fläkten inte
är på. Vit plast.
Passar till kanaler och genomföringar Ø125 mm.
Art.nr. 400025
GTIN nr. 7023674000254
GALLER PS 125
Kvadratiskt galler med stos.
Ø 125mm
Art.nr. 400048
GTIN nr. 7023674000483
VÄGGENOMFÖRING RG125
Längd 350 mm.
Kan kapas i kortare längder.
Art.nr. 400082
GTIN nr. 7023674000827
VENTILATORVENTIL
med stormkåpa och spjäll
Art.nr. 02391
GTIN nr. 7023670023912
10
Badrumsfläktar B-serien, 150 mm
Tekniska data
Installationsvänliga fläktar för ventilation av
våtrum eller andra utrymme som behöver
ventileras mekaniskt. Fläktarna är utrustade
med kullager för säker och hållbar drift.
B-serien får monteras i zon 1 i våtrum.
Finns i ett flertal varianter och dimensioner.
Kapacitet friblåsande, m3/h:
300
Max tryckfall, Pa:
63
Motor, o/min:
2400
Ljud, dB(A) 3m:
40
Effekt, W:
24
Spänning/frekvens, V/50Hz:
220-240
Stussmått, mm:
Ø 150
Utsparningsmått, mm:
Ø 160
Täthetsklass:
IP 34
150B
Med kullager för längre
levnadstid.
För vägg- och takmontering.
Tillverkad av vit, solid plast.
Art.nr. 400057
GTIN nr. 7023674000575
60
Pa
40
abc d e
Ø 150 mm 170 198 133 Ø150 30
20
0
0
100
200
300
m³/h
Tillbehör, 150 mm
LAMELLVENTIL PL150
150 mm
Art.nr. 400049
GTIN nr. 7023674000490
VENTILATORVENTIL
med stormkåpa och spjäll
Ø150 mm
Art.nr. 02392
GTIN nr. 7023670023929
11
ALUKANAL 3 M 150
150 mm
Art.nr. 06057
GTIN nr. 7023670060573
Flexit kanalfläktar, Easy
KANALFLÄKT EASY 100
Kapacitet 190
Art.nr. 100992
GTIN nr. 7023671009922
KANALFLÄKT EASY 125
Kapacitet 250
Art.nr. 100993
GTIN nr. 7023671009939
Passar utmärkt som frånlufts- och tilluftsfläktar i små och
stora rum. De är kompakta, har hög kapacitet och är enkla
att montera. De erbjuder en bra lösning när kapacitet och
installationsvänlighet är viktig. Dessutom utgör de en bullerfri lösning eftersom de kan monteras utanför ventilationszonerna.
Tekniska data
Easy 100
Easy 125
Kapacitet friblåsande, m3/h:
246
345
Max tryckfall, Pa:
367
360
Typ:
Motor, o/min:
A
B
C
D
E
Easy 100
100
270
27
30
230
Easy 125
125
270
27
30
218
2470
2470
Ljud, dB(A) 3m:
47
47
Effekt, W:
73
73
Spänning/frekvens, V/50Hz:
230
230
Max omgivn.temperatur, °C:
40
40
Stussmått, mm:
Ø100
Ø125
Täthetsklass:
IP-X4
IP-X5
Easy 125
Easy 100
l/s
l/s
0
20
40
60
80
400
100
0
20
40
60
80
100
100
350
350
80
300
80
300
Pa
60
200
40
150
100
20
50
0
Pa
250
Effekt, W
250
50
100
150
200
250
300
350
400
450
0
40
150
100
20
50
0
0
60
200
0
50
100
150
200
250
m³/h
m³/h
12
300
350
400
450
0
Effekt, W
400
Kanalfläkt 100 DFM
Tekniska data
KANALFLÄKT 100 DFM
Kompakt fläkt som är enkel
att montera.
Ø100
Art.nr. 400012
GTIN nr. 7023674000124
Kanalfläkt som lämpar sig som frånlufts- och tilluftsfläkt i
små och stora rum. Fläkten är kompakt, har god kapacitet
och är enkel att montera. En bra lösning när kapacitet och
enkel installation är viktigt. Dessutom utgör den en ljudsvag lösning eftersom den kan monteras på avstånd från
ventilationszonen.
Kapacitet friblåsande, m3/h:
107
Max tryckfall, Pa:
41
Motor, o/min:
2300
Ljud, dB(A) 3m:
36
Effekt, W:
14
Spänning/frekvens, V/50Hz:
220-240
Stussmått, mm:
Ø 100
Högsta omgivn.temperatur, °C:
40
Täthetsklass:
IP x4
Kanalfläkt 100 DF
KANALFLÄKT 100 DF
Kanalfläkt för andvändning av frånluft
och tilluft i små och stora utrymmen.
För kanalanslutning Ø100 mm.
Art.nr. 400013
GTIN nr. 7023674000131
Tekniska data
13
Kapacitet friblåsande, m3/h:
145
Max tryckfall, Pa:
121
Ljud, dB(A) 3m:
27
Effekt, W:
24
Spänning/frekvens, V/50Hz:
220-240
Stussmått, mm:
Ø 100
Högsta omgivn.temperatur, °C:
40
Täthetsklass:
IP x4
Värmeflyttare
Flexit värmeflyttare är en en komplett produkt för transportering av
luft mellan olika rum. Speciellt ägnad för att flytta överskottsvärme
från ett varmt rum till ett kallare rum. Monteras gärna i närheten av
en värmekälla för effektiv fördelning till kallare rum. Produkten
levereras med en termostat med regleringsområde 10-30 ºC.
Fläkten startar när termostaten registrerar inställd temperatur.
Flexit värmeflyttare 100X, 100 mm
VÄRMEFLYTTARE 100X
Värmeflyttare med låg ljudnivå och låg energiforbrukning för installation i vägg
eller tak.
Art.nr. 400001
GTIN nr. 7023674000018
Tekniska data
Kapacitet friblåsande, m3/h:
65
Ljud, dB(A) 3m:
25
Effekt, W:
5,5
Spänning/frekvens, V/50Hz:
220-240
Stussmått, mm:
Ø 100
Utsparingsmått, mm:
Ø 110
Högsta omgivn.temperatur, °C:
40
Täthetsklass:
IP 34
Flexit värmeflyttare 100V, 100 mm
VÄRMEFLYTTARE 100V
Värmeflyttare med hög kapacitet för installation i vägg
eller tak.
Art.nr. 400000
GTIN nr. 7023674000001
14
Tekniska data
Kapacitet friblåsande, m3/h:
85
Ljud, dB(A) 3m:
38
Effekt, W:
14
Spänning/frekvens, V/50Hz:
220-240
Stussmått, mm:
Ø 100
Utsparingsmått, mm:
Ø 110
Högsta omgivn.temperatur, °C:
40
Täthetsklass:
IP 34
Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss därför rätten till ändringar.
Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck.
15
Specialister på ren och frisk luft
Flexit är leverantör av lösningar för ren och frisk luft i en sund inomhusmiljö.
Flexit är marknadsledande på centraldammsugare och bostadsventilation i
Norge och har levererat ren och frisk luft till bostäder sedan 1974.
Flexit är ett norskt företag. Alla produkter är konstruerade och testade
speciellt för nordiskt klimat.
Art.nr. 95160 S
3 000 03/2015
Det ger trygghet för dig!
www.flexit.com