MicroAIR® MA50CE

Invacare
®
MicroAIR MA50CE
®
T
NYHE
Den bästa kombinationen av komfort och
teknologi
MicroAir MA50CE är en tekniskt innovativ och kliniskt effektiv
madrass med många funktioner, vilket innebär optimal komfort och
enkel användning. MicroAir MA50CE ger en god tryckavlastning.
MicroAir MA50CE är en tryckavlastande toppmadrass med 4
alternerande cykler som är designade för brukare i medel och hög
risk att utveckla trycksår.
Invacare
®
MicroAIR MA50CE
®
Dynamiskt/ alternerande tryck
MicroAir MA50CE består av 16
alternerande luftfyllda celler som
tillsammans bildar en komfortabel liggyta
för brukaren.
Cellerna är tillverkade av PU-behandlad
nylon av hög kvalitet. Cyklerna kan ställas
in med alternering mellan 5 ,10, 16
eller 20 minuters intervall. Avlastningen
utgår från principen en upp, en ner.
Överdraget är tillverkat utan bromerande
eller halogena ämnen och är vätsketätt
med ångandning. Överdraget är desutom
utrustat med blixtlås på alla fyra sidor för
optimal hygien och för att enkelt kunna
tas av i samband med rengöring.
MicroAir MA50CE pumpen
MicroAir MA50CE pumpen är utrustad
med enkla tryckknappar som används
för att ställa in trycket samt vid maximal
fyllnad i samband med omvårdnad
och transport. Pumpen har flera
säkerhetsfunktioner: ljud och synligt larm
vid för lågt tryck och vid strömavbrott
samt en panellåsfunktion som förebygger
oavsiktlig ändring av inställningar.
Trycksensorn avläser trycket automatiskt
och ställer in detta i förhållande till
brukarens vikt. Vid statisk funktion förblir
MicroAir MA50CE luftfylld och vid
dynamisk inställning växlar det mellan
varannan cell.
Egenskaper och fördelar
Sitta i säng
När den manuella „sitt upp“funktionen
aktiveras
tillförs
automatiskt 25% mer luft
för att förhindra att brukaren
„sitter igenom“ madrassen då
huvudändan höjs.
Kabelhållare
Kabelhållarens system leder
kablar
längs
madrassens
långsida för att öka säkerheten
för brukaren och personalen.
Välj mellan fyra tidscykler
Pumpen kan valfritt ställas in i fyra
tidscykler (5, 10, 15, 20 min) för
att öka brukarens komfort och för
att säkerställa individuell optimal
tryckavlastning. Det är möjligt att
välja mellan statisk och dynamisk
funktion, den sistnämnda endast
för en begränsad tid.
HLR (CPR)
HLR-funktionen
är
placerad
i fotänden av madrassen. I
nödsituationer kan luften tömmas
på 15 sekunder i madrassens
bröst- och bålsektion.
Invacare
®
MicroAIR MA50CE
®
Egenskaper och fördelar
Transportfunktion
MicroAir MA50CE kompressorn har en solonoid ventil (magnetventil)
teknologi som förseglar luften inuti toppmadrassen i händelse av med
strömavbrott; detta säkerställer att brukaren inte „sitter igenom“ så
länge luftslangen är kopplad till pumpen. Pumpens batteribackup
lagrar pumpens inställningar tills strömmen återkommer. Detta
medverkar till att optimera säkerheten för både brukaren och
vårdpersonalen.
Byta ut celler
Tryckavlastningen sker när madrassens celler alternerar utifrån
mönstret en upp, en ner som medför att kroppens celler upprätthåller
syresättning. Cellerna i madrassen kan snabbt och enkelt bytas ut.
Cellerna är tillverkade i ett material av mycket hög kvalitet för att bland
annat förhindra att de torkar ut.
Fri från Bromin och Halogen
Dartex-överdraget som är tillverkat av ett tvåvägs stretchigt
polyuretan material (motverkar skjuv och friktion) innehåller ingen
Bromin eller Halogena material. Den nya teknologin medför att
materialet har en längre hållbarhet med hänsyn till rengöring.
Överdraget, som är avtagbart, är vätsketätt samt ångandas och kan
tvättas i 95 grader.
Fästanordning
Elastiska fastsättningsband i madrassens fyra hörn säkerställer att
madrassen hålls på plats ovanpå skummadrassen. För ytterligare
säkerhet kan två säkerhetsband användas, som dessutom kan
användas runt madrassen vid transport.
Invacare
®
MicroAIR MA50CE
®
Tekniska data
kg
g
MicroAIR
MA50CE
Bredd:
830 mm / 880 mm
Längd:
2000 mm
Höjd:
130 mm
Vikt
Madrass: 9 kg
Pump: 2,2 kg
Max brukarvikt
180 kg
Rengöring
95°
Tunga brukare
Färg
Blå
Invacare AB
Box 66
163 91 Spånga
Sverige
Tel: +46 8 761 70 90
Fax: +46 8 761 81 08
[email protected]
www.invacare.se
© 2015 Invacare International Sàrl
Alla rättigheter är reserverade för
Invacare.
All information i denna broschyr
stämmer vid tryckningstillfället.
Invacare förbehåller sig rätten att
ändra produktinformation utan
föregående meddelande.
Med hänsyn till fortsatt vidareutveckling av våra produkter, förbehåller vi oss rätten
att ändra produktens design utan föregående meddelande. Alla rättigheter förbehålls.
Innehållet i denna publikation får inte i någon form kopieras utan Invacares samtycke.
Invacares registrerade varumärke: MicroAir
MA50CE - SE - 05/2015