Ladda hem

IVT ger dig
extra förmånliga villkor
ÅRSREDOVISNING TILL DIG SOM VÄRMER UPP
HUSET MED DIREKTVERKANDE EL
IVT ENERGILÅN
Nu kan IVT erbjuda ett fördelaktigt
Energilån till din investering.
Din IVT-återförsäljare berättar gärna mer.
S TRYGG
BRANSCHENS BÄSTA FÖRSÄKRING
6
IVT
När du väljer en IVT Nordic Inverter
Fö
värmepump får du även en trygghet
IVT
R
VÄ R M E P U MPA
utöver det vanliga. Vår 6-åriga försäkring
innebär att vårt ansvar fortsätter även efter
installationen. Försäkringen förstärker också de 2-åriga
garantier som konsumentköplagen föreskriver. Vår 6-åriga
Trygghetsförsäkring är ett komplement till din villa-, hem- eller
fritidshusförsäkring som täcker såväl självrisk som avskrivningskostnader. Det betyder att du är försäkrad i sex trygga år med
din nya värmepump.
FÖRLÄNG TRYGGHETEN
Vid inköpstillfället, kan du för en låg kostnad, dessutom
förlänga försäkringen ytterligare. Till hela tio år.
Kontakta din IVT-återförsäljare för mer information om ovanstående möjligheter. Eller besök vår hemsida www.ivt.se/luft
Får vi lära ut konsten
hur du tjänar tre hundra kronor
på varje hundralapp
Tel: 0140-38 41 00 Fax: 0140-178 90
www.ivt.se/luft
[email protected]
Stendahls
IVT Industrier AB, Box 1012, 573 28 Tranås
IVT Nordic Inverter
Med den här broschyren vill vi visa dig hur en
IVT Nordic Inverter luftvärmepump kan spara stora
kostnader för uppvärmningen, samtidigt som du får
ett bättre klimat inomhus.
När du läst igenom broschyren, är du redan på god
väg att minska dina uppvärmningskostnader.
Välkommen.
3
Tar du värmen
direkt ur kontakten,
betalar du upp till 50%
för mycket
Uppvärmningskostnaden är en allt tyngre börda för
alla villa- och fritidshusägare. Allra värst drabbade
är de som värmer huset med direktverkande el, eftersom det enda egentliga värmesystem som finns är
el-elementen. Men det finns en lösning som sänker
kostnaderna radikalt. Uppvärmning med luftvärmepump.
Enkelt uttryckt är principen den omvända jämfört
med ett kylskåp, där du tar värmen inifrån skåpet och
släpper ut den på baksidan. Med en värmepump tar
du värme från luften utanför huset och avger den
inomhus istället. För en värmepump finns värme att
hämta ur luften utomhus, trots att termometern visar
på många minusgrader.
En IVT Nordic Inverter luftvärmepump kan generera
ca fyra gånger så mycket värmeenergi som tillförd
elenergi. Eller, enkelt uttryckt, för varje hundralapp
el du betalar kan du få fyra tillbaka i form av värme.
4
5
Eltjuven i huset
stjäl stora pengar av dig.
Varje dygn
När energipriserna i allmänhet och elpriserna i
synnerhet var låga, ansågs direktverkande el-element
som en närmast genialisk lösning för uppvärmning.
Med låga kostnader för installationen och utan rykande
skorstenar. Dagens facit visar en helt annan bild. Där
elpriserna skjutit i höjden och el-elementen blivit rena
eltjuvar i jämförelse med värmepumpar.
• Med el-element får du 100 kronor värme
för varje 100-lapp.
• Med IVT Nordic Inverter luftvärmepump får du
upp till 400 kronor värme för varje 100-lapp.
Tala om att tjäna värmepengar!
6
7
Ge ditt barn
en bättre inomhusmiljö
Bakterier och virus i inomhusluften tillhör alla familjers
vardag. I synnerhet familjer med småbarn, där den
ena förkylningen brukar avlösa den andra. IVT har en
världsunik patentsökt, aktiv reningsteknik för inomhusluft kallad Plasmacluster Jon-teknik. Principen går ut
på att Clusterjoner dras till bakterier, virus, kvalster,
ämnen i avgaser, tobaksrök m m och oskadliggör dem
aktivt på naturens eget sätt med hjälp av positiva och
negativa joner.
Detta skapar givetvis inte bara en bättre inomhusmiljö för dina barn. Det gynnar hela familjen.
8
9
Minska risken
för oönskat mögel
Med stigande energipriser har äldre hus gjorts tätare
och tilläggsisolerats. Det är givetvis positivt ur uppvärmningssynpunkt, men negativt om luftväxlingen
minskar så att fukt stannar kvar i huset. Fukt och
värme är grogrunden för att mögel skall utvecklas.
Den nya Plasmacluster Jon-tekniken kan även bryta
ner sporer i luften och på så vis minska risken för
mögeltillväxt.
10
11
Underhållsvärme
– den idealiska lösningen
för fritidshus
Ute -17°
12
Inne +10°
Att stiga in i ett rått, fuktigt och kallt fritidshus är
knappast en bra start på ledigheten. Men på grund av
de höga elpriserna är det den bistra verkligheten för
de flesta fritidshusägare.
IVT Nordic Inverter luftvärmepump är en unik
lösning för dig med fritidshus. Den kan nämligen ställas
in för underhållsvärme på plus 10 grader. Det ger flera
uppenbara fördelar. Med underhållsvärme mår huset
avgjort bättre. Tack vare underhållsvärmen och att
luften hålls i cirkulation minskar råkylan, vilket gör att
uppvärmningen går snabbare. Finessen med underhållsvärme kan utnyttjas även för t ex garage eller andra
utrymmen. IVT Nordic Inverter kan alltså hålla värmekostnaderna på en betydligt behagligare nivå.
13
Du får även svalka
i sommarhettan
Luftkonditionering var förr något förbehållet lyxbilar
och hotell. Idag har vi vant oss vid att få svalka i bilen,
men fortfarande är det mer sällsynt med den komfortfaktorn i vanliga hus. Med IVT Nordic Inverter får du
den extrakomforten eftersom värmepumpen är minst
lika effektiv när den tar värme inifrån huset och lämnar
av den på utsidan. Du kan alltså utnyttja en IVT Nordic
Inverter som luftkonditionering under de allra hetaste
sommardagarna. Eller för att ge skön svalka när sommarnätterna blir alltför varma och kvalmiga.
14
15
Den nya tekniken
som ger bättre
inomhusluft
Till skillnad från de traditionella passiva filtren i andra
luftvärmepumpar arbetar Plasmacluster Jon-tekniken
aktivt för att oskadliggöra bakterier, virus, kvalster,
ämnen i avgaser, tobaksrök m m som förorsakar problem. Med hjälp av en jongenerator skapas positiva
och negativa joner som sprids med luftströmmen från
inomhusaggregatet. Med denna teknik flyttar vi in
naturens egen reningsprocess av luften. När uppvärmningen dessutom sker med cirkulerande luft istället för
den torra värmen från el-element blir inomhusluften
bättre för både människor och växter.
16
17
Från kall uteluft
till varm inneluft för det
nordiska klimatet
+20°
-20°
18
I en luftvärmepump är det uteluften som är värmekällan. Därför krävs ett utomhusaggregat som klarar
problemen i vårt hårda klimat med både fukt och kyla,
som kan förorsaka kondens och isbildning på utomhusaggregatet. IVT Nordic Inverter är inte ett omgjort
luftkonditioneringsaggregat, utan är konstruerad och
byggd som en värmepump för det nordiska klimatet.
IVT har utvecklat och konstruerat värmepumpsystem sedan mer än trettio år. Vi har också ett intimt
samarbete sedan många år med världsledande Sharp,
för utveckling av luftvärmepumpar. 260.000 svenska
villaägare har redan valt IVT – det är mer än varannan
värmepump i Sverige.
Med IVT får du alltid högsta kvalitet och en trygghet för framtiden.
19
Väl beprövad
uppvärmningsteknik
Fyra av fem villahushåll väljer idag värmepump vid byte av värmesystem och i nio av tio nyproducerade villor installeras värmepumpar. IVT har ett brett program som täcker de flesta behov
och är idag ledande i Norden när det gäller alla typer av värmepumpsystem alltifrån bergvärme till luftvärme.
PRINCIPEN FÖR EN VÄRMEPUMP
En värmepump tar värme från utsidan och avger värme på insidan.
Förenklat bygger principen på ett slutet system, ett kretslopp, där
ett sk köldmedium i flytande form tar upp värme från omgivningen
när det förångas i den sk förångaren (i utomhusdelen). En kompressor komprimerar sedan mediet varvid temperaturen höjs
kraftigt. Det varma mediet transporteras vidare till en kondensor
(i inomhusdelen) där värmen avges. Därefter sänks trycket i en
expansionsventil och mediet återgår till flytande form och går
tillbaka till förångaren. Och kretsloppet fortsätter.
Effektvinsten ligger i att den värmeeffekt som systemet kan
generera är mångdubbelt större än den elenergi som krävs för att
driva kompressor och fläktar. Värme kan hämtas från berggrunden,
från vatten, från marken eller från utomhusluften. Själva värmen
kommer alltså från naturen själv, det är värmepumptekniken som
ser till att den blir till billig uppvärmning i huset.
Inverterteknik och
optimerad verkningsgrad
En kompressor som ideligen startar och stoppar för att reglera
värmen, slits ut i förtid och ger sämre verkningsgrad. Våra
luftvärmepumpar har därför den senaste invertertekniken där
kompressorn arbetar hela tiden, men med olika hastighet,
beroende av fastighetens energibehov.
IVT Nordic Inverter använder sig av den senaste tekniken:
• Elektronisk expansionsventil – som hela tiden arbetar för
att ge optimal verkningsgrad oberoende av yttertemperatur.
• Likströmsmotorer till fläktarna
– ger ca 30% lägre elförbrukning.
• Likströmskompressor – som ger ca 15% lägre elförbrukning.
• Rotationskompressor – tystgående och med färre delar
som kan slitas ut.
Dessa fördelar gör att IVT luftvärmepumpar ger mycket hög
besparing och tilldelats energiklass A, dvs högsta energibetyg.
För att få detta måste värmepumpen ha en verkningsgrad på 3,6
dvs ge minst 3,6 gånger så mycket värmeenergi, som tillförd
elenergi. Eller mer!
IVT Nordic Inverter har 4.0 i verkningsgrad.
TEKNISKA FAKTA FÖR IVT NORDIC INVERTER
AVGIVEN VÄRMEEFFEKT, min/max
kW
ELFÖRBRUKNING VID VÄRME, min/max
kW
0,13 –1,4
LUFTFLÖDE inomhusdel
m3/min
7,2 – 11,7
AVGIVEN KYLEFFEKT, min/max
kW
0,9 – 3,0
ELFÖRBRUKNING VID KYLA, min/max
kW
0,15 – 0,9
LJUDNIVÅ INOMHUSDEL, låg fläkthastighet, kyla/värme
dB(A)
28/33
LJUDNIVÅ INOMHUSDEL, medium fläkthastighet, kyla/värme
dB(A)
34/37
LJUDNIVÅ INOMHUSDEL, hög fläkthastighet, kyla/värme
dB(A)
43/45
LJUDNIVÅ UTOMHUSDEL, kyla/värme
dB(A)
48/49
KÖLDMEDIE
R 410 A
1000 g
KOMPRESSORTYP
Exempel på värmespridning
med IVT Nordic Inverter
20
0,9 – 5,0
DC*, Rotary, Inverter
SPÄNNING
V
220 – 240V/50 Hz/enfas
MÅTT INOMHUSDEL (B x H x D)
mm
810 x 285 x 240
MÅTT UTOMHUSDEL (B x H x D)
mm
730 x 540 x 250
*likström
Effektuppgifterna gäller vid 6° C utomhus, våt bulb 20° C inomhustemp
21
Vill du veta mer om hur du kan tjäna
tre hundra kronor på varje hundralapp?
Besök vår hemsida www.ivt.se/luft
22