CDT - Janssons Thermoteknik AB

CDT
Mobil avfuktning
Användarvänlig design
med effektiv drift
Dantherms nya mobila CDT avfuktare sätter ny standard för användarvänlighet och
erbjuder en lätt - men dock robust - design, vilket gör dem till det självklara valet för
byggbranschen och för fuktskadeverksamheter.
Effektiv avfuktning är avgörande för
byggnader som blivit skadade vid
översvämning, brand o.s.v. Det samma
gäller invändigt vid byggnationer, då
effektiv uttorkning av murstens- eller
betongväggar kan hjälpa till att förkorta
byggnadstiden. I båda fallen finns det
behov av en effektiv, mobil avfuktare.
CDT-serien uppfyller kraven på ett bra
sätt vid båda användningsområdena.
Användarvänlig design
CDT-avfuktaren har designats med
användarvänlighet för ögonen.
Handhavande och transport
har blivit betydligt lättare eftersom
avfuktaren är försedd med ett justerbart handtag längst upp på baksidan
och ett mindre fast handtag nederst
på framsidan. Komponenter som kräver regelbunden service, är placerade
bakom ett avtagbart galler på framsidan
av avfuktaren. Även vattenbehållaren är
placerad på framsidan. Vattenbehållaren
har tre handtag, ett på framsidan och ett
på varje sida för att den skall vara lätt att
tömma. Manöverpanelen är okomplicerad och är placerad överst på avfuktaren,
handhavandet har därmed blivit ännu
lättare.
CDT 90
CDT 40 S
Effektiv drift
De mobila CDT-avfuktarna erbjuder
luftmängder mellan 250 och 1000 m3/
timma och avfuktningskapacitet från 20
till 94 liter vatten/dygn. Med en mobil
CDT-avfuktare finns garantier för snabbt
och pålitligt resultat, och vid snabb
insats kan långsiktiga skador till följd av
översvämning och vattenskador helt
förhindras.
Lätt och säker transport
CDT-avfuktarna är utrustade med stora
gummihjul samt påkörningsskydd fram
på avfuktaren, som skyddar mot slag och
CDT 30 S
CDT 20
CDT 60
CDT 40
CDT 30
CDT 30 S och CDT 40 S är försedda med ett el-batteri
på 1 kW samt en kraftig fläkt. CDT 30 S och CDT
40 S är förberedda för montage av 2 stycken Ø 100
mm flexibla slangar som används i samband med
avfuktning av bjälklag.
stötar. Därför transporteras en CDT lätt
från rum till rum, upp och ner för trappor
och fram över ojämnt underlag. I syfte
att göra avfuktaren så smal som möjligt
- och därmed lättare att hantera - är det
mesta av hjulen dolda. Gummihjulen är
dock fortfarande den yttersta delen av
avfuktaren, så dörrar och väggar skyddas mot onödiga slag och stötar. Under
transport från ett jobb till nästa, eller
tiden mellan jobb kan CDT-avfuktarna
staplas så de tar mindre plats.
Ett justerbart handtag ger lättare transport och
en användarvänlig manöverpanel överst på
avfuktaren gör handhavandet ännu lättare.
Stora gummihjul garanterar lätt och säker manövrering.
Så fungerar CDT
CDT fungerar efter kondenseringsprincipen. Den fuktiga luften sugs genom ett
filter i avfuktaren via den inbyggda fläkten. När luften passerar kylytan (förångaren) nedkyls luften till under daggpunkten och luftens innehåll av vattenånga
kondenseras till vatten, som samlas upp
i vattenbehållaren. Den avkylda luften
passerar härefter genom en kondensor,
där den åter värms upp innan den åter
blåses ut åtskilliga grader varmare än vid
insugningen. Den upprepade cirkulatio-
nen av luft genom avfuktaren reducerar
den relativa fuktigheten och resulterar i
en mycket snabb, men också skonsam
avfuktning av luften.
Användningsområde
• Skadeservice
• Nybyggnation
• Vattenverk
• Byggavfuktning
Tekniska data
Avfuktningskapacitet vid
30°C/80% RF
Luftmängd
Arbetsområde
- fuktighet
Arbetsområde
- temperatur
Höjd med
handtaget
nere
Höjd med
handtaget
uppe
Bredd
Djup
Vikt
Vattenbehållare
l/24h
m3/h
%RF
°C
mm
mm
mm
mm
kg
I
CDT 20
20
250
40 - 100
3 - 30
736
1023
414
506
28
7
CDT 30
30
250
40 - 100
3 - 30
736
1023
414
506
32
7
CDT 30 S
30
350*
40 - 100
3 - 30
736
1023
414
506
34
7
CDT 40
39
350
40 - 100
3 - 30
822
1190
530
539
43
14
CDT 40 S
39
560*
40 - 100
3 - 30
822
1190
530
539
46
14
CDT 60
62
725
40 - 100
3 - 30
903
1270
530
539
47
14
CDT 90
94
1000
40 - 100
3 - 30
977
977
648
616
62
-
* Mått utan slang påmonterad.
Behaglig omgivning i varje klimat
ÅTERFÖRSÄLJARE I SVERIGE
DANMARK
Dantherm Air Handling A/S
Marienlystvej 65
DK-7800 Skive
Danmark
Tlf.: 9614 3700
Fax: 9614 3800
E-mail: [email protected]
www.dantherm-air-handling.com
Janssons Thermoteknik AB
Kabelgatan 12
S-434 37 Kungsbacka
Tlf.: 0300-166 20
Fax: 0300-162 16
E-mail: [email protected]
Dantherm Air Handling ägs 100 % av
Dantherm A/S.
THORVIG TRYK, Skive
HUVUDKONTOR
Dantherm Air Handling har huvudkontor
i Danmark med dotterbolag I Norge,
Sverige, England, USA och Kina – samt
ett omfattande försäljningsnät i Europa.
www.simpatico.dk
Våra kärnområden är avfuktning, klimatstyrning, ventilation och kylning av
elektronik.
Innovativa, hållbara och kostnadseffektiva produkter har gett oss en position
som en av världens ledande producenter
av stationära och mobila klimatstyrningsanläggningar. Vi utvecklar löpande ny
teknologi, som kan göra våra lösningar
ännu bättre.
03.07.500
Dantherm Air Handling har sedan 1958
utvecklat och producerat klimat- och
ventilationsutrustning som garanterar
optimala betingelser för både människor
och ömtålig utrustning. Vi kan hantera
varje klimat - från Nord- och Sydpolens
bitande kyla till Saharas brännande
värme.