TRESERVA Lathund för trygghetslarm

Socialtjänsten
TRESERVA
Lathund för trygghetslarm
Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan
E-post: [email protected], www.tibro.se, Växel: 0504-180 00
Sida 2 (16)
Treserva hittar du via:
Start – Nätapplikationer – Treserva – Treserva Produktionsdatabas
Inloggningssidan som du får upp ser ut enligt nedanstående bild:
Du skriver i ditt användarnamn och lösenord. Därefter trycker du på knappen Logga in
Detta är startbilden när du väl loggat in och den kallas för skrivbordet. Här finner du en
översiktsbild över inkomna och skickade meddelanden samt anslagstavla. I trädfunktionen
på bildens vänstra sida finner du t ex dina aktuella ärenden. När du ska lägga upp en ny
brukare med trygghetslarm trycker du på ikonen som ser ut som en väckarklocka.
Denna finner du under menyraden.
Sida 3 (16)
1
.
2
.
3
1. Här fyller du i vilken enhet som är mottagare. I ditt fall är det alltid ÄO Biståndsenhet.
I rutan mottagare ska du välja ditt namn och i rutan befattning väljer ansvarig
trygghetslarm.
I rutan mottag.datum registerar du det datum som brukaren hörde av sig till dig för
beställning av trygghetslarm.
I rutan verksamhet väljer du ÄO.
2. Här skriver du in person-nr på aktuell brukare. Därefter kan du trycka på knappen sök i
befolkningsregistret.
3. Här väljer du ärendetyp, som i detta fall är ÄO Trygghetslarm och det avser
trygghetslarm.
4. När du fört in alla obligatoriska uppgifter tryck Nästa för att komma vidare i processen.
Sida 4 (16)
I text-rutan kan du t ex skriva när brukaren kontaktar dig eller vad det handlar om.
I rutan ankomstsätt väljer den aktuella kontaktformen t ex telefon.
I rutan ankom ifrån väljer du vem du haft denna kontakt med t ex den enskilde.
Slutligen trycker du på knappen slutför.
Sida 5 (16)
I besöksinfo och närstående fyller du i de uppgifter som är aktuella. I besöksinfo – fliken
kontaktinfo kan du t ex skriva in vägbeskrivning.
När du fyllt i de uppgifter som du kan i t ex besöksinfo väljer du sedan att fördela och
avsluta.
Sida 6 (16)
När du tryckt på fördela och avsluta öppnas fönstret upp på höger sida och dessa
uppgifter ska föras in:
Datum – det datum du avslutar aktualiseringen. För dig är det oftast samma datum som
aktualiseringsdatumet.
Avslutstypen - trygghetslarm.
Enhet – ÄO Biståndsenhet
Handläggare – välj ditt namn
Befattning – ansvarig trygghetslarm
Sen trycker du på spara-knappen och därefter på knappen nytt ärende.
Sida 7 (16)
I denna ruta kontrollerar du att uppgifterna stämmer. När du gjort detta trycker du på
knappen nästa.
Sida 8 (16)
I denna ruta väljer du debiteringsområde t ex hemvård norra.
Tryck sedan på knappen slutför.
Sida 9 (16)
Nu har du lagt upp ett ärende och nästa steg blir att lägga ett beslut om trygghetslarm.
Sida 10 (16)
Tryck på scroll-pilen och i listan som kommer upp väljer du beslut.
I denna ruta fyller du uppgifter som rör beslut om trygghetslarm.
Sida 11 (16)
Beslutsdatum – det datum du bestämmer att brukaren har rätt till ett larm.
Beslutstyp – ÄO trygghetslarm
Beslutsfattare – ditt namn
Beslutsperiod – här behöver du endast ange från och med datum
Befattning – ansvarig trygghetslarm
När du fyllt i alla uppgifterna tryck på spara-knappen. Du kommer då få upp en fråga:
Svara Ja.
I nästa ruta trycker du på knappen Ny insats.
Sida 12 (16)
I detta fönster ska du välja insatstyp. Alternativen som finns är:
- trygghetslarm
- t-larm delat
- anhöriglarm
När du gjort ditt val tryck på knappen Spara.
När ditt val sparats blir insatstypen gråmarkerad. Du kan därefter trycka på knappen
Stäng, som finns intill spara-knappen.
Sida 13 (16)
I detta fönster ska du trycka på uppdrag och därmed fördela uppdraget till hemvården. En
fråga kommer upp:
Svara Ja.
Sida 14 (16)
1.
2.
3
4
.
1. I denna rutan fyller du uppdragsnamn och det kan vara trygghetslarm
Du väljer även utförare som är ÄO Hemvård.
Därefter väljer du utförarenhet som är t ex hemvård norra.
2. Här anger du från och med datumet som är från den dag larmet finns installerat hos
brukaren.
3. Tryck på knappen Spara Uppdrag.
4. När du sparat uppdraget trycker du på knappen Till Genomförande. En fråga kommer
upp:
Sida 15 (16)
I nuläget kan du svara Nej.
Därefter kommer en frågeruta upp:
Svara Ja.
Sätt en bock i rutan Länkinfo.
Tryck på knappen Till..
Sida 16 (16)
Här kan du välja mottagare från personlig sändlista eller gemensam sändlista. Du kan
även välja specifika namn i den vänstra rutan. När du markerat till vem meddelandet ska
skickas trycker du OK.
Slutligen trycker du på knappen Skicka. Sen kan du stänga ner dina öppna fönster i det
aktuella ärendet.