Skolvalet 2015 – Vanliga frågor & svar

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Skolvalet 2015 – Vanliga frågor & svar
Vilka är det som ingår i skolvalet 2015?
Barn som är födda 2009 och därför kan börja i förskoleklass. Barn som är födda 2008 som
inte har gått förskoleklass som ska böra åk 1. Också de elever som går sista läsåret på en F-3,
F-5 eller F-6-skola ingår i skolvalet. 2 februari får föräldrarna till dessa barn en inbjudan per
post som informerar om att det är dags att välja skola. Skolvalet är öppet 2-28 februari.
Var får jag information om skolorna?
Många skolor ordnar egna informationsmöten eller öppet hus. Du kan även finna information
i e-tjänsten Hitta & jämför. Där kan du ta del av skolornas resultat i elevenkäter och
statistik om betyg och lärartäthet. I både Hitta & jämför och i e-tjänsten eBarnUngdom, där
du också genomför ditt val, finns länkar till skolornas egna hemsidor.
Till information om skolornas informationsmöten
Till Hitta & jämför
Till eBarnUngdom
Varför måste jag välja skola?
I Uppsala kommun finns idag ett stort utbud av grundskolor, fristående som kommunala.
Därför ger Uppsala kommun alla vårdnadshavare och elever möjligheten att välja vilken skola
de vill gå i. E-tjänsten Hitta & jämför ger alla barn och föräldrar möjligheten att få
information och jämföra de skolor som de är intresserade av för att kunna göra ett
välinformerat aktivt val.
Till Hitta & jämför
Om du är förälder till ett barn född 2009 får du en inbjudan per post med information om att
välja skola. Föräldrar till barn som redan gått några år i grundskolan och som går i en skola
där nästkommande årskurs inte finns ska också välja en skola. Inbjudan med information
kommer per post. I båda fallen går det att välja bland alla skolor i Uppsala, både fristående
och kommunalt drivna.
Hur gör jag för att välja skola åt mitt barn?
Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: [email protected]
www.uppsala.se
2 (4)
För att välja skola använder du e-tjänsten eBarnUngdom. För att logga in använder du din elegitimation som du får från din bank eller via Telia. Du kan också få inloggningsuppgifter till
eBarnUngdom. De beställer du på e-tjänstens startsida genom att klicka på ”glömt lösenord”.
Till eBarnUngdom
Vad händer om jag inte väljer?
Om ditt barn ska börja förskoleklass och du som förälder inte gör något val händer
ingenting. Barnet placeras inte på någon skola till hösten.
När det gäller skolval till andra årskurser så ska ditt barn enligt lag ha en skolplacering och gå
i skolan eftersom barnet då har skolplikt. Därför är det viktigt att du gör ett val. Om inget val
till ny årskurs har gjorts placeras eleven i den närmsta kommunala skola som har plats kvar.
Denna placering går efter skolvalsperioden att se och ändra i e-tjänsten eBarnUngdom. Som
vårdnadshavare kan du ansöka om ett skolbyte i e-tjänsten eBarnUngdom.
Till eBarnUngdom
Får mitt barn gå kvar i den skola där han/hon gått i
förskola?
Om ditt barn gått på en förskola som samarbetar med en skola, eller som har samma namn
och ligger i samma byggnad som en skola, så måste ändå ett nytt val göras när barnet ska
börja i förskoleklassen på skolan. Du måste alltså gå in i eBarnUngdom och välja den skola
som du vill att ditt barn ska gå på. Anledningen till detta är att förskola och grundskola är
olika verksamheter. Du får besked om skolplacering den 1 april.
Får mitt barn följa sin klass?
Om du sökt en friskola bör du fråga skolan om detta. För de kommunala skolorna gäller detta:
om ditt barn går sista året i en F-3, F-5 eller F-6-skola så måste hon/han börja i en ny skola till
hösten. Om den skola som du sökt till ditt barn får fler sökande än det finns platser så sker
prioriteringen utifrån relativ närhet. Det är alltså ditt barns relativa närhet mellan hem och
skola som avgör om han/hon får plats på den nya skolan, inte klassen i den tidigare skolan.
Till information om relativ närhet
Är jag garanterad att få något av mina val?
En elev är alltid garanterad en plats på en skola. Om du väljer skolor som riskerar att bli
fullsatta är det viktigt att du väljer tre alternativ. Om du inte får en plats på någon av de skolor
du valt så kommer ditt barn att placeras på den närmsta kommunala skola som har plats kvar.
Den 1 april kan du se ditt barns skolplacering.
3 (4)
Vilka regler för placering/förtur gäller?
Om en kommunal skola inte har plats för alla elever som sökt den görs ett urval utifrån relativ
närhet.
Till information om relativ närhet
Om du väljer en fristående skola så gäller andra regler för antagning. Kontakta den aktuella
skolan för att få reda på vilka turordningsregler som gäller.
Gäller inte syskonförtur?
Nej, syskonförtur gäller inte längre. När kommunen arbetat fram de nya reglerna för placering
i grundskola och förskoleklass har man utgått från skollagen, dragit slutsatser från tidigare års
skolval och undersökt olika scenarier. Utifrån den bakgrunden beslutade barn- och
ungdomsnämnden ht 2014 att bästa sättet att säkerställa skollagen som säger att alla som vill
ska få en skola nära hemmet är att göra nödvändiga prioriteringar utifrån relativ närhet. En
konskevens av de nya reglerna är att den tidigare syskonförturen tas bort.
Kan jag ångra mig och låta mitt barn gå kvar i förskola?
Om du har sökt förskoleklass till ditt barn för att börja hösten 2015 så kan du alltid ändra dig,
men det är bra både för förskolan och skolan om du meddelar detta så tidigt som möjligt.
Under hela februari månad kan du ta tillbaka ditt val. Om du ångrar dig under mars månad då
ditt val behandlas kontaktar du den skola du valt. För att säga upp den plats du blivit tilldelad
när skolvalet är slut så loggar du in på eBarnUngdom och ändrar placeringen via Mina
placeringar.
Till eBarnUngdom
Tänk på att också kontrollera att förskolan kommer att ha plats för ditt barn. Om du sagt upp
ditt barns plats på förskolan så är det inte säkert att du kan få din plats tillbaka.
Har jag rätt till skolskjuts?
För att ha rätt till kostnadsfri resa till skolan krävs att elevens bostad ligger tillräckligt långt
ifrån skolan. För elever i årskurs F-3 måste skolvägen vara längre än 2 km. För elever i
årskurs 4-9 måste skolvägen vara längre än 4 km.
För elever som går i kommunal skola i sitt skolskjutsområde ordnas skolskjuts. Elever som
väljer en annan skola har rätt till busskort som gäller både på skolskjutslinjen och för vanlig
linjetrafik. Eleven har också rätt att åka med skolskjutsen för att sedan ta sig vidare med
linjetrafik om så krävs. Du kan se vilket skolskjutsområde du tillhör på kartan nedan.
Till kartan
4 (4)
Mer information om regler för skolskjuts
Jag har glömt mitt lösenord till e-tjänsten eBarnUngdom?
Om du glömt eller inte fått ditt lösenord till e-tjänsten eBarnUngdom kan du klicka på ”Glömt
mitt lösenord” så får du ett nytt skickat till din folkbokföringsadress. Kom ihåg att postgången
tar ca 2-3 dagar och tryck inte igen på knappen för nytt lösenord. Om du gör det skapas ett
nytt lösenord och det lösenord som du då får hem först kommer inte att fungera.
Varför fungerar inte mitt lösenord?
Om du beställt ett nytt lösenord flera gånger är det endast det lösenord som skapades senast
som fungerar. Du måste då vänta på det sista brevet med lösenord. Kom ihåg att du alltid
istället kan logga in dig med din e-legitimation. Den får du via din bank eller via Telia.
Jag har ingen dator?
Vänd dig direkt till antagningsenheten så hjälper de dig med din ansökan.
E-post: [email protected]
Tel: 018 – 727 04 00 (I bruk från 26 jan)