18-26 Val till riksstyrelsen, revisorer och valberedningen i pdf

§ 18-26. Val av riksstyrelse, valberedning & revisor
Valberedningens förslag presenteras punkt för punkt nedan
Samtliga mandat löper ut i år, därför kommer alla poster gå upp till val det här årsmötet. I
valberedningens förslag är några mandat på ett år och några på två år för att det framöver ska
överlappa.
18. Fastställande av antalet ledamöter i Riksstyrelsen
Valberedningens förslag
Att fastställa antalet ledamöter i Riksstyrelsen till sju (7) personer.
19. Val av ordförande på 2 år
Valberedningens förslag
Att välja Jonathan Wahlström som ordförande.
20. Val av vice ordförande på 1 år
Valberedningens förslag
Att välja Heléne Larsson som vice ordförande.
21. Val av kassör på 1 år
Valberedningens förslag
Att välja Aron Sortelius som kassör.
22. Val av ledamot på 2 år
Valberedningens förslag
Att välja Dalya Nezet Sediq som ledamot på 2 år
Att välja Elvira Olsson som ledamot på 2 år
23. Val av ledamot på 1 år
Valberedningens förslag
Att välja Henrik Berglund som ledamot på 1 år
Att välja X som ledamot på 1 år
24. Val av suppleanter på 1 år
Valberedningens förslag
Att välja följande som suppleanter på 1 år.
X (1:a)
X (2:a)
X (3:e)
25. Val av revisor, auktoriserad revisor samt
föreningsrevisor och en suppleant på 1 år
Valberedningens förslag
Att välja Ernst & Youngs Jens Noaksson som auktoriserad revisor på 1 år
Att välja Nicholas Winberg som föreningsrevisor på 1 år
Att välja Sanne Renberg Nyström som föreningsrevisorssuppleant på 1 år
26. Val av valberedning på 1 år
Valberedningens förslag
Att välja X (ordförande), X (ledamot) och X (ledamot) som valberedning på 1 år.