Är du mellan 15-25 år och ska välja din väg mot skola eller arbetsliv?

?
M
g
U
ä
v
N
n
i
d
A
a
j
T
l
ä
I
av
k
s
G
h
c
N
o
U ellan 15-25 år ?
m
v
i
u
l
s
d
t
r
e
Ä
b
r
a
r
e
l
l
e
a
l
o
k
mot s
or
l
o
k
s
a
r
d fle
e
m
a
s
s
r
ä
u
h
m
n
m
e
o
t
s
e
d os
är d
e
5
1
m
0
a
2
t
a
r
r
hp
c
embe
o
v
o
m
n
o
2
K
1
gen.
Den
n
i
l
d
e
ut.
e
m
r
s
ö
n
f
a
s
t
k
be
den
a
n
k
r
samt Ar
a
etsm
b
r
a
å
p
ut
din väg
r
nte
e
c
g
n
i
p
op
h
S
m
u
n
-17
2
1
Plats: Ta
l
k
,
r
be
m
e
v
o
n
2
Tid: 1
a!
Välkomn
Här kan du få information om:
•
•
•
•
•
Lärlingsutbildning
Folkhögskola
Söka sommarjobb
Hjälp med din CV
Starta eget