Vilkenfrekvens ska man välja?

2015-08-27
Vilket frekvensband skall jag välja av Sennheiser Evolution?
Det beror på olika faktorer. Här kommer enklast möjliga vägledning.
Minimum läsning =
Hur många kanaler i anläggningen?
Vid upp till ca 6 kanaler fungerar det licensfria E-bandet..
Om antalet är fler än 6-8 väljer vi band A, G, B eller 1G8, vilka är tillståndspliktiga.
Förutom Evolution-serien har vi nu också de digitala systemen Evolution D1 på 2400MHz och AVX & SpeechLine på
1900MHz , vilka alla tre är licensfritt.
Vilken typ av användning?
Om det är långa avstånd, utomhus eller rent professionell användning väljer vi Evolution i A, G, eller B-band.
Tillstånd?
Om man inte vill söka sändartillstånd väljer man band E, och använder licensfria områdena: 823-832, samt 863-865
Mhz, Notera att mitten av E-bandet, 833-862MHz inte får eller kan användas!!! Man kan också välja att använda de
trådlösa licensfria systemen Evolution D1, AVX & SpeechLine.
Blanda frekvenser?
Om det finns system sedan tidigare, inhämta då all information om produkter, antal, frekvenser och ev. antennsystem.
Kontakta därefter Sennheiser för konsultation och kanalplanering.
Frekvensband att använda
TV – sänder i dag på 470-790HMz. Utrymmet mellan TV-kanalerna använder vi till mikrofoner, och det kallas
Whitespace. Tillstånd krävs. Alla proffsanvändare ligger här. Ett stort antal kanaler kan driftsättas.
Whitespace: 470-790 MHz. Det område där TV sänder. Man måste själv se till att undvika TV-kanaler i Whitespace.
Sennheiser Evolution band A, G, B, C. Tillstånd krävs. Utrymmet är i dag gott, men krymper i framtiden. Fr.o.m. 1 april
2017 utgår 694-790MHz. Whitspace krymper då till att omfatta 470-694 MHz – alltså C-bandet utgår 2017!
Mittluckan: 823-832 HMz. Licensfritt. Rekommenderat max 8 kanaler. Sennheiser Evolution band E
ISM-bandet: 863-865MHz. Licensfritt. Rekommenderat max 4 kanaler. Sennheiser Evolution band E
Sennheiser Evolution:
A – 516-558MHz Bra räckvidd, längre antenner, delas med TV. Proffsanvändare. Tillståndspliktigt.
G – 566-608MHz Bra område, få TV-sändare. Proffsanvändare. Tillståndspliktigt.
B – 626-668MHz Bra område, delas med TV. Många proffsanvändare. Tillståndspliktigt.
C – 734-776MHz Många proffsanvändare. Tillståndspliktigt. Utgår april 2017.
D – 780-822MHz Till största delen upptaget av bredband & oanvändbart. Gamla system. Välj inte!
E – 823-865MHz 823-832 MHz & 863-865MHz tillståndsfritt. Området för icke professionella användare och vanliga
konsumenter. Använde inte 833-864MHz! Där är det bredbandssändningar och förbjudet område.
GB – 606-648MHz Saluförs inte i Sverige. För UK. Kan beställas och användas.
1G8 – 1785-1805 MHz Öppnades år 2015! Tillstånds krävs.
Evolution D1 – 2.4000-2.4835 GHz Digital frekvenshoppande system för musiker på WiFi-bandet. Tillståndsfritt. Enkel
hantering!
AVX – 1,9GHz Digital frekvenshoppande system för videofilmare DECT-bandet. Tillståndsfritt. Enkel hantering!
SpeechLine DW – 1,9GHz - Digital frekvenshoppande system för installation på DECT-bandet. Tillståndsfritt. Enkel
hantering!
Komplett lista över kanalplaner för Evolution: http://avlänkar.se/ChannelPlans.zip
Tillstånd för radiosändare
PTS lämnar i regel tillstånd för trådlösa mikrofoner. Kostnad 230kr per sändare, max 2300kr per tillstånd. Info och
ansökan: http://www.pts.se/sv/Bransch/Radio/Radiotillstand/Anvandning-av-tradlosa-mikrofoner/
Ansöknings data: Frekvens: min 470 MHz-max 694 MHz, Uteffekt:30mW, Kanalbredd:200kHz
Slutsats
Välj frekvensband E: Om du är amatör med sällan användning, har få kanaler. Tillståndsfritt eller D1, AVX eller SL DW
Välj frekvensband A, G eller B: Om du är proffsanvändare, har många kanaler.
Frekvensband 1G8 är nyöppnat, klarar 12 kanaler och fungerar professionellt bra, då det är dedikerat för mickar.
Välj generellt det band som har minst antal TV-kanaler på din ort.
Sök TV-kanaler här: http://www.teracom.se/Sandarinformation/Hitta_ratt_tv_mast/
Reviderad Jan 2015 -Nikolai Petef - Sennheiser Nordic
Information om gällande regelverk för trådlösa mikrofoner i Sverige
Mars 2014
[Sennheiser ew frekvensband anges inom klammer] Tillstånd krävs – godkänns vanligtvis
 174–240 MHz, 50mW, Licenstiden är begränsad till 2016‐12‐31 [Används ej längre]  470–694 MHz, 50mW, [Evolution A, G, B]  695–790 MHz, 50mW, Licenstiden är begränsad till 2017‐03‐31 [Evolution C]  1785‐1805 MHz, 20mW [Evolution 1G8] Tillståndsfritt







41–43,6 MHz, 10mW, [Används ej längre] 823–826 MHz, 10mW, Handhållen Sändare [Evolution E] 823–826 MHz, 50mW, Kroppsburen Sändare [Evolution E] 826–832 MHz, 50mW [Evolution E] 863–865 MHz, 10mW[Evolution E] 2.4000–2.4835 MHz, 10mW[Evolution D1] 1.880–1.900 MHz, 10mW[AVX och SpeechLine] Årsavgift


230 SEK per transmitter [Frekvensband A, G, B, C, 1G8] Max 2300 SEK per system [A, G, B, C, 1G8] Information


Info: https://www.pts.se/sv/Bransch/Radio/Radiotillstand/Anvandning‐av‐tradlosa‐mikrofoner/ Ansökan Licens: https://www.pts.se/upload/Ovrigt/Radio/Radiotillstand/ansbl‐horselhjalpmedel‐tradlosa‐
mikrofoner.pdf HurmanställerinettEvolutionsSystem:





Sätt AF out till 0dB Sätt Squelch till MID eller 9dB Kör EasySetup ‐ Läs i den medföljande manualen ! Justera gain/sensitivity på sändaren – se AF mätaren. Gör SoundCheck ‐ Läs i den medföljande manualen ! Manualen finns här: https://www.pts.se/upload/Ovrigt/Radio/Radiotillstand/ansbl‐horselhjalpmedel‐tradlosa‐
mikrofoner.pdf Reviderad Aug 2015 -Nikolai Petef - Sennheiser Nordic