Vår toppkandidat till Landstinget, Liselotte Grahn Elg!

#2
till landstingsfullmäktige
#5
till kommunfullmäktige
”
Du ska få välja i vården.
TILL KOMMUN OCH LANDSTING
Kryssa
Liselotte Grahn Elg
DITT VAL I VÅRDEN
Får jag ditt förtroende kommer jag jobba för att valfriheten
ska utvecklas, varje dag. Du har förmågan att bestämma
över dig själv, ingen annan. Viktiga beslut ska fattas nära
människor.
Du ska få välja vårdgivare. Idag väljer alla sin husläkare.
Steg för steg ökar vi valfriheten i den specialiserade
vården, så att du kan välja den vårdgivare som passar dig
bäst.
Ingen brukare skall någonsin ramla mellan stolarna. Jag
vill arbeta för att förbättra samarbetet mellan kommun och
landsting.
Det ska vara enkelt för dig att få den vård och omsorg
du behöver. Tillgängligheten i vården har förbättrats.
Vårdköerna blir nu kortare, men vi är inte nöjda förrän alla
får vård i tid.
070 - 495 44 39
[email protected]
twitter.com/grahnelg
Kryssa
Liselotte Grahn Elg