VÄLJA GYMNASIET - Uddevalla Gymnasieskola

UtbILDNINGSKAtALOG
UDDEVALLA GYMNASIESKOLA
2016/2017
Nu är det
diN tur
att
välja
till
gymNasiet
Läs mer på: www.gymnasiet.uddevalla.se
Vi möter och utmanar dina framtidsdrömmar!
UDDEVALLA GYMNASIESKOLA
Layout: Maria Rudquist
Uddevalla 2015
Innehållsförteckning
Läs om Uddevalla gymnasieskola och våra program
Läs mer på: www.gymnasiet.uddevalla.se
Uddevalla gymnasieskola......................................................... 2
Träffa oss här.............................................................................3
Bo hos oss..................................................................................3
Studievägledning........................................................................4
Allmän information.............................................................. 5-7
Elevhälsa, Bibliotek...................................................................8
Kunskap om livet, Internationalisering................................. 9
Skolhuspresentationer...................................................... 12-13
Rektorer på Uddevalla gymnasieskola.................................12
UF..............................................................................................13
Gymnasiesärskolan........................................................... 14-15
Introduktionsprogrammen.............................................. 16-17
Elitidrottsgymnasiet.......................................................... 18-19
Högskoleförberedande program 20-21
Yrkesprogram 46-47
Yrkesprogram - två utbildningsvägar............................. 48-49
Barn- och fritidsprogrammet.......................................... 50-51
Agneberg och Margretegärde
Bygg- och anläggningsprogrammet .............................. 52-53
Östrabo Y och Margretegärde
El- och energiprogrammet.............................................. 54-55
Östrabo Y
Fordons- och transportprogrammet.............................. 56-57
Östrabo Y och Margretegärde
Handels- och administrationsprogrammet.................... 58-59
Agneberg och Margretegärde
Finsnickare......................................................................... 60-61
Östrabo Y
Florist.................................................................................. 62-63
Östrabo Y
Ekonomiprogrammet....................................................... 22-23
Agneberg
Frisör
Hår- och makeupstylist..................................................... 64-65
Östrabo Y
Estetiska programmet ..................................................... 24-29
Akademi Sinclair
Hotell- och turismprogrammet....................................... 66-67
Agneberg
Estetiska programmet...................................................... 30-31
Östrabo Y
Industritekniska programmet.......................................... 68-69
Östrabo Y och Margretegärde
Naturvetenskapsprogrammet.......................................... 32-35
Östrabo 1
Nyhet: Naturbruksprogrammet................................. 70-71
Margretegärde
Samhällsvetenskapsprogrammet..................................... 36-37
Akademi Sinclair
Nyhet: Naturbruksprogrammet................................. 72-73
Agneberg
Samhällsvetenskapsprogrammet..................................... 38-39
Agneberg
Restaurang- och livsmedelsprogrammet........................ 74-75
Agneberg
SPINT................................................................................. 40-41
Agneberg
VVS- och fastighetsprogrammet.................................... 76-77
Östrabo Y och Margretegärde
Teknikprogrammet........................................................... 42-45
Östrabo 1
Vård- och omsorgsprogrammet...................................... 78-79
Östrabo 1 och Margretegärde
1
Läs mer på: www.gymnasiet.uddevalla.se
Uddevalla gymnasieskola
Vi är en gymnasieskola med möjligheter för alla och har ett av landets
bredaste utbildningsutbud.
Vi har de flesta nationella
program och inriktningar och
dessutom finns flera program med
specialiseringar som är unika för
Uddevalla.
Vår storlek innebär att vi har resurser att erbjuda dig stora
möjligheter till individuell variation för att du ska kunna nå
dina mål oavsett om du siktar på att studera vidare efter gymnasiet eller att gå ut i yrkeslivet.
Vi är en modern skola med en lång utbildningstradition och
våra lärare är engagerade, kunniga och behöriga att undervisa
i sina ämnen.
Vi har ett gott samarbete med både näringsliv och branscher
vilket bland annat ger möjlighet till intressanta studiebesök
och garanterar våra yrkeselever arbetsplatsförlagd utbildning
(APL). Genom vårt samarbete med näringslivet får du också
möjlighet att knyta viktiga kontakter inför framtiden.
Allt detta är viktigt för att du ska lyckas med dina studier och
trivas på vår skola. Men allra viktigast är naturligtvis du.
Hos oss står du och din utbildning i centrum. Vi vill att du
ska trivas och lyckas. Vi ger dig förutsättningarna och stöttar
och hjälper dig att nå dina mål. Du sätter själv gränsen för
hur långt du vill gå.
Tillsammans hjälps vi åt att möta och utmana dina framtidsdrömmar.
Välkommen till oss på Uddevalla gymnasieskola!
Ett av kommunens viktiga uppdrag är att erbjuda utbildning i
gymnasieskola. För att du som elev eller som vårdnadshavare
ska veta vad du har rätt att förvänta dig har Barn och utbildningsnämnden fastslagit en servicedeklaration för Uddevalla
Gymnasieskola.
Servicedeklaration
Utbildningen i gymnasieskolan vilar på demokratins grund
och syftar till att du som elev ska inhämta och utveckla kunskap och värden. Den skall främja din utveckling och lärande
och en livslång lust att lära.
Vi arbetar utifrån Uddevalla kommuns värdegrund som bygger på Öppenhet – Respekt – Professionalitet.
Information inför gymnasieval
•
Gymnasiekatalog på www.gymnasiet.uddevalla.se
•
Gymnasiemässa och Öppet Hus under hösten.
•
Du kan följa undervisningen på ett program under kortare perioder.
Vi garanterar dig som elev
att utbildningen i Uddevalla Gymnasieskola organiseras utifrån gällande nationella styrdokument.
Vi erbjuder dig som elev en skola
•
som tar ansvar för att du inhämtar och utvecklar kunskaper
för ett kommande yrkesliv eller vidare studier.
•
med välutrustade lokaler och bra läromedel
•
som har välutbildade lärare som engagerar sig i din utveckling
•
med bra gemenskap, där du kan trivas
•
där du har inflytande över din utbildning
•
med god tillgång till elevhälsoteam och bibliotek
•
som aktivt och medvetet stimulerar och påverkar dig att
omfatta vårt samhälles gemensamma normer och värderingar.
Vi strävar efter god kommunikation med dig som elev och
med dig som vårdnadshavare.
Vi förväntar oss att du som
Stefan Einarsson, Gymnasiechef
2
•
elev tar ett personligt ansvar för dina studier och din
arbetsmiljö.
•
vårdnadshavare visar ditt intresse för din ungdoms skolgång, så att vi tillsammans kan skapa en god dialog kring
eventuella förbättringsområden
Träffa oss här!
Bo hos oss
Torpmässa
Uddevalla Gymnasieskola ger tillsammans med Uddevallahem möjlighet till boende under din studietid.
Lördag den 24 oktober kan du träffa oss på Torp i Hem- och
fritidshuset mellan kl 10:00-15:00.
Gymnasiemässan
Tisdagen den 10 november kl 09:00-17.30
Besök vår gymnasiemässa och upplev ett smakprov på våra
olika utbildningar. I våra montrar kan du få information samt
träffa oss och fråga om allt som känns viktigt.
Plats: Agnebergshallen, Uddevalla.
Öppet Hus
Lördagen den 21 november kl 10.00 – 14.00
Välkommen att besöka vår gymnasieskola på:
Agneberg, Akademi Sinclair, Margretegärde, Östrabo 1,
Östrabo Y, Gymnasiesärskolan på Agneberg och Östrabo Y.
Här kan du och dina föräldrar titta på våra moderna utbildningsmiljöer och prata mer med vår personal och våra elever.
Vi bjuder även in till Öppet hus på våren. Vi annonserar om
datum och tider inför den här kvällen på vår hemsida och på
vår Facebooksida:
www.facebook.com/uddevallagymnasieskola
Skuggning
En spännande möjlighet för dig som är osäker på vilket
gymnasieprogram som passar dig bäst. Att skugga innebär att
man följer en gymnasieelev under en dag, är med på lektioner
och upplever hur det är att vara elev på just det program du
är intresserad av.
Studentlägenheter
Alternativ 1:
20,4 m2, hyra 2733 kr/månad.
Alternativ 2:
29,4 m2, hyra 3001 kr/månad (möjligt att bo två personer).
Rummen är möblerade med skrivbord och säng. I hyran
ingår bredband och el.
Du betalar hyra för tio månader. De två sommarmånaderna
utgår ingen hyra och du har inte tillgång till rummet.
Rummen är ljusa och trevliga med egen dusch och toalett. På
varje våningsplan finns gemensamt kök som du delar med
övriga på våningen.
Centralt boende
Lägenheterna ligger centralt med cirka fem minuters gångavstånd till samtliga gymnasiehus och Uddevalla centrum.
Skolan har en husvärd som ansvarar för ordning i fastigheten.
Är du intresserad?
För ansökan och mer information:
gymnasiet.uddevalla.se/omskolan/bohososs
Läs mer om studieekonomi och
inackorderingsbidrag på sidan 4.
Om du är intresserad av att skugga, så kontakta din studieoch yrkesvägledare som hjälper till att ordna kontakten med
”ditt” program.
3
Läs mer på: www.gymnasiet.uddevalla.se
Studie- och yrkesvägledning
Studie- och yrkesvägledaren ger dig vägledning och stöd när
det gäller både din nuvarande eller kommande utbildning,
yrken och arbetsliv.
AGNEBERG:
KAJSA ÅREBO BALSANIUS (BF, EK,
HA, SA, SPINT)
0522-69 68 72
[email protected]
Under gymnasietiden får du vid flera tillfällen välja kurser
som du ska läsa senare under utbildningen och då är det
viktigt att kunna diskutera hur dessa val påverkar dina
möjligheter i framtiden. Du behöver fakta om utbildningsväsendet, behörigheter, urval, krav från yrkesbranscher m m.
Det är också viktigt att kunna få stöd och inspiration kring
framtidsfunderingar.
Studie- och yrkesvägledarna på Uddevalla gymnasieskola
genomför varje läsår klassinformationer i År 1 för att informera om betyg, gymnasieexamen, studieplaner och annat
som är viktigt att känna till under gymnasietiden, så att du
kan planera dina studier på ett bra sätt.
SOFIE PELAS NILSSON (HT, RL)
0522-69 84 85
[email protected]
GYMNASIESÄR:
I År 3 besöker vi klasserna för att berätta om möjligheterna
efter gymnasietiden. Vi har enskilda vägledningssamtal med
elever och träffar också elever och föräldrar tillsammans.
Besök gärna fliken ”Vägledning” på vår hemsida där du hittar
det mesta som har med studie- och yrkesvägledning att göra.
www.gymnasiet.uddevalla.se/syv
ingeborg kullgren
0522-69 68 73
[email protected]
akademi SINCLAIR:
Sara SChöldström
0522-69 69 48
STUDIEEKONOMI
[email protected]
STUDIEBIDRAG>> Utbetalas under tio månader per läsår
(sept – juni). Det är för närvarande på 1050:-/mån. Bidraget
behöver inte sökas utan kommer automatiskt.
Gymnasial lärlingsutbildning:
OBS! Vid hög ogiltig frånvaro kan studiebidraget dras in.
Indraget bidrag kan påverka andra bidrag t ex bostadsbidrag,
flerbarnstillägg m fl.
SOFIE PELAS NILSSON
0522-69 84 85
INACKORDERINGSTILLÄGG>>Kan utgå till elever som
på grund av lång resväg måste flytta till studieorten.
Bidraget sökes hos hemkommunen. Kontrollera med hemkommunen vilken summa som gäller.
[email protected]
ÖSTRABO 1:
OBS! Man kan inte få detta tillägg samtidigt som man får
resebidrag.
kristin andersson
0522-69 74 22
RESEBIDRAG>> Utgår om man har minst sex km färdväg
mellan skolan och hemmet. Det vanligaste är att man får ett
periodkort. Bidraget sökes hos hemkommunen.
[email protected]
EXTRA TILLÄGG>> Utgår efter prövning mot den egna
och föräldrarnas ekonomi. Ansökan sker hos CSN i Göteborg.
ÖSTRABO Y:
terese Bernhardsson
0522-69 75 14
[email protected]
4
Foto: Photomic 2015
Allmän information
Uddevalla Gymnasieskola består av 17 nationella program,
6 högskoleförberedande program och 11 yrkesprogram
samt Lärlingsutbildning. Utöver de nationella programmen
kan gymnasieskolan utforma program för en grupp elever
så kallat Särskilda varianter eller för en enskild elev så kallat
Individuellt anpassat program.
Du kan välja kurser, som har anknytning till ditt program,
eller som intresserar dig. Det individuella valet genomförs
under År 2 och 3.
De elever som är obehöriga att gå ett nationellt program
inom gymnasieskolan kan välja något av Introduktionsprogrammen. Dessa är Preparandutbildning, Programinriktat
individuellt val, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och
Språkintroduktion. Läs mer om Introduktionsprogrammen
på sidorna 18-19.
KURSUTFORMNING>> På gymnasieskolan är ämnena indelade i ett antal kurser. Kurserna omfattar 50, 100, 150 eller
200 poäng. Du får inte betyg i ämne utan i kurs. Om ett ämne
är uppdelat i kurserna 1,2 och 3 så får du betyg på de olika
kurserna men inget sammanfattande betyg i ämnet.
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
600 - 1250 POÄNG>> De här kurserna läses på alla program men i olika omfattning:
Svenska, alternativt
Svenska som andraspråk 100/300 poäng
Engelska 100/200 poäng
Matematik 100/200/300 poäng
Idrott och hälsa 100 poäng
Historia 50/100/200 poäng
Skolan bestämmer hur många timmars undervisning en kurs
skall omfatta. Detta betyder att det antal timmar en kurs har
kan variera mellan skolor och mellan olika program på samma
skola. Dock är du garanterad en total undervisningstid om
minst 2 180 timmar om du går ett högskoleförberedande program. På Yrkesprogram är du garanterad minst 2 430 timmar.
Programuppbyggnad>>
Yrkesprogram
Högskoleförberedande
program
Gymnasiegemensamma
ämnen
600p
Gymnasiegemensamma
ämnen
1 100-1 250p
Samhällskunskap 50/100/200 poäng
Programgemensamma
karaktärsämnen
minst 400p
Religionskunskap 50 poäng
Inriktningar, minst 400p
Inriktningar, 300-600p
Naturkunskap 50/100 poäng
PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN 150 – 1100 POÄNG>> Kurser som är specifika
för varje program ex Byggteknik, Fordonsteknik, Ekonomi,
Psykologi mm.
INRIKTNINGAR 300 – 900 POÄNG>> Kurser som är
specifika för den valda inriktningen ex Anläggningsförare,
Husbyggnad, Juridik, Dans mm.
PROGRAMFÖRDJUPNINGAR
300 – 900 POÄNG>> Kurser som skolan erbjuder för att
bredda eller fördjupa kunskaperna.
GYMNASIEARBETE 100 POÄNG>> Gymnasiearbetet
skall visa att du är förberedd för högskolestudier eller för
yrkesarbete. Arbetet ska ha anknytning till programmets
karaktär. Detta är en större självständig uppgift som kan vara
av både teoretisk och praktisk natur.
INDIVIDUELLT VAL 200 POÄNG>> Individuellt val är
kurser som du själv väljer. Du erbjuds en mängd kurser från
olika program.
Programgemensamma
karaktärsämnen, 150-450p
Totalt 2 500 poäng
De nationella programmen består av minst 2500 poäng
fördelade på sex huvudblock.
Du utformar din utbildning genom hur du väljer inriktning,
fördjupningar samt individuellt val.
Programfördjupning
högst 900 p
Programfördjupning
200-400 p
Gymnasiearbete 100p
Gymnasiearbete 100p
Individuellt val 200p
Individuellt val 200p
BETYG>> får du efter varje avslutad kurs. I slutbetyget
finns alla betyg från samtliga kurser. Betygsskalan är A – F
där A är det högsta betyget och E det lägsta. F ges när
kursen inte är godkänd.
Ett kunskapsmål finns för varje kurs. Du får alltså veta vad
du skall kunna för att klara kursen och ett visst betyg. Du har
möjlighet att göra en prövning en eller flera gånger om du
inte blir godkänd.
5
Läs mer på: www.gymnasiet.uddevalla.se
Allmän information
GYMNASIEEXAMEN>> Yrkesprogrammen syftar till
en yrkesexamen och de högskoleförberedande programmen syftar till en högskoleförberedande examen. Båda kallas
gymnasieexamen.
För att få en Yrkesexamen krävs:
•
2500 poäng varav minst 2250 poäng med godkända
betyg
•
Godkända betyg i Svenska/Svenska som andraspråk 1,
Engelska 5 samt Matematik 1
•
Godkända betyg på kurser inom de programgemensamma
ämnena med minst 400 poäng
•
Godkänt betyg på gymnasiearbetet.
För att få en Högskoleförberedande examen krävs:
•
2500 poäng varav minst 2250 poäng med godkända
betyg
•
Godkända betyg i Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2
och 3, Engelska 5 och 6, och Matematik 1.
•
Godkänt betyg på gymnasiearbetet
Behörighet>> Om du vill söka ett Yrkesprogram
krävs Godkända betyg i Svenska/svenska som andraspråk,
Matematik, Engelska samt 5 andra ämnen.
För att söka till ett Högskoleförberedande program krävs
Godkända betyg i Svenska/svenska som andraspråk,
Matematik, Engelska samt nio andra ämnen.
För Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och
Samhällsvetenskapliga programmet måste du ha godkända
betyg i Geografi, Historia, Religionskunskap och Samhällskunskap
För Naturvetenskapliga och Tekniska programmet måste du
vara godkänd i Biologi, Fysik, Kemi.
För Estetiska programmet finns särskilda inträdesprov.
APL - ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE>> Innebär
att du får utbildning på en arbetsplats. Till din hjälp har du en
handledare.
APL omfattar 15 veckor på yrkesprogrammen. Detta är din
chans att få erfarenheter och kunskaper som det kan vara
svårt att få på skolan. Du får dock ingen lön. När du är på
APL följer du oftast arbetsplatsens tider.
GYMNASIAL LÄRLINGSUTBILDNING (GLU)>>
Lärlingsutbildning är ett alternativt sätt att skaffa sig en
yrkesutbildning. Syftet med lärlingsutbildningen är att det
ska vara möjligt att genomföra en större del av utbildningen
på en arbetsplats. Utbildningen skall uppnå samma mål som
ordinarie utbildning i skolan.
6
Det innebär en växelutbildning mellan skola och arbetsplats
med gymnasiegemensamma ämnen och karaktärsämnen i
skolan och handledd praktik på arbetsplatsen.
Lärlingsutbildningen ger behörighet till yrkeshögskolestudier
och med “rätt val” kan du även få behörighet till högskolestudier.
ANSÖKAN TILL GYMNASIESKOLAN>> För att söka
till oss gör du din ansökan senast den 1 februari.
Du som bor i Uddevalla eller i angränsande kommun (kommun i Fyrbodal) söker via webbadressen
www.soktillgymnasiet.se.
Moderna språk i gymnasieskolan>> Att
kunna läsa och tala främmande språk är en merit både i
arbetslivet och vid ansökan till högskolestudier. Går du på
högskoleförberedande Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet eller SPINT läser du språk obligatoriskt,
men antal poäng varierar.
På Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet,
Handelsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet är
det frivilligt att under årskurs 1 fortsätta läsa det språk man
läst under högstadiet.
Här finns vi>>
Östrabo Y
Östrabo 1
Jär
nv
äg
en
Margretegärde
Akademi Sinclair
Agneberg
En promenad mellan Östrabo Y
och Agneberg tar ca 8 minuter
Allmän information
Urval och fördelning av platser>> Så långt
det är möjligt ska du få en plats på den utbildning du valt i
första hand, men det kan ändå finnas praktiska skäl som gör
att man inte kan öka antalet platser hur mycket som helst.
När platserna inte räcker till alla görs antagning efter betyg.
Det Estetiska programmet tar även hänsyn till färdighetsprov.
Fördelningen av platser mellan de sökande bestäms efter ett
meritvärde. Meritvärdet är av summan av betygsvärdena för
de 16 bästa betygen i slutbetyg. Du som läst moderna språk
får lägga till betygsvärdet av detta utöver de 16 bästa.
Betyg från grundskolan
A=20 poäng
B=17,5 poäng
C=15 poäng
D=12,5 poäng
E=10 poäng
F=0 poäng
ATT TÄNKA PÅ OM DU VILL SÖKA TILL HÖGSKOLAN>> För att kunna söka till högskolan behöver
du ha s.k Grundläggande Behörighet till högskolestudier.
Grundläggande behörighet får de elever som får en Gymnasieexamen från ett Högskoleförberedande program.
Om man har gått ett yrkesprogram så krävs förutom en
Gymnasieexamen också att man har läst kurserna Svenska/
Svenska som andraspråk 2 + 3 samt Engelska 6. Dessutom
tillkommer ibland krav på att man ska ha läst ytterligare
kurser s. k områdesbehörighet.
Alla elever på yrkesprogram har rätt att läsa till de kurser som
behövs för grundläggande behörighet till högskolestudier
under sin gymnasietid.
Meritvärdet kan alltså max bli 320 för dem som inte läst
modernt språk, och 340 för dem som kan räkna med detta
betyg.
Antagningsbesked>> I mitten av april får du ett
preliminärt antagningsbesked. Observera att det är preliminärt
eftersom antagningen görs på höstterminens betyg. Det sker
alltid vissa förändringar i den slutliga antagningen som görs på
vårterminens betyg.
Det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer som regel första
veckan i juli. Det betyder att du måste bevaka din post/e-post
så att du kan svara på det slutliga antagningsbeskedet.
Särskilda skäl/fri kvot>> Om du har starka skäl
att komma in på en viss utbildning fast dina poäng inte räcker till, kan du bli antagen i fri kvot (t ex på grund av sjukdom
eller av sociala skäl). Om du har sådana skäl skall du ange
detta redan vid ansökan för att dina skäl ska kunna prövas av
antagningsrådet. Ta alltid kontakt med din studievägledare
om du vill söka i fri kvot.
7
Läs mer på: www.gymnasiet.uddevalla.se
Elevhälsa
Bibliotek
Uddevalla Gymnasieskola har en väl utbyggd elevhälsa. Det innebär att det i varje skolhus finns tillgång till skolsköterska, kurator
och specialpedagog. Dessa arbetar tillsammans med studie- och
yrkesvägledarna (se sid 4) i elevhälsoteam.
Uddevalla Gymnasieskolas bibliotek finns i två byggnader:
Agneberg och Östrabo 1. De båda biblioteken samverkar
och ger elever och lärare stora möjligheter till utveckling och
fördjupning. Du kan, oavsett vilket skolhus du har din hemvist i, använda båda biblioteken.
Skolhälsovården, där också Uddevalla kommuns skolläkare ingår,
arbetar främst med förebyggande hälsovård men kan också
hjälpa till med olika vårdkontakter. Skolsköterskan erbjuder ett
hälsosamtal med alla elever under första året i gymnasiet och ger
för övrigt råd och stöd i hälsorelaterade frågor samt medverkar
vid anpassningar av skolmiljön utifrån medicinska behov.
Skolkuratorn arbetar med sociala frågor med enskilda elever och
i grupp. Även föräldrar och vårdnadshavare kan få råd och stöd
kring sin sons eller dotters situation. Frågor om studieekonomi
kan diskuteras med kuratorn (se även sid 4).
Den viktigaste uppgiften är att främja en god psykosocial arbetsmiljö för eleverna i skolan.
Många elever upplever ibland att skolarbetet inte fungerar som
det ska och att man inte klarar det som man upplever förväntas
av en. Specialpedagogen arbetar för att skapa en god pedagogisk
skolmiljö, framförallt för elever i behov av särskilt stöd. Ibland
finns behov av individuella lösningar som då sker i samförstånd
med elev, vårdnadshavare och berörd skolpersonal.
Det kan inträffa att en elevs situation är sådan att det kan krävas
en psykologisk bedömning. I dessa fall finns tillgång till psykolog
inom elevhälsoteamet på Uddevalla Gymnasieskola.
Om en elev får svårigheter i skolarbetet kan det bero på många
olika saker. Elevhälsans samlade kompetens – skolsköterska/
skolläkare, kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare
och psykolog – borgar för att elevens situation utreds och att
insatser görs där behov finns.
Biblioteket ger eleverna tillgång till databaser som NE, Alex,
Artikelsök och Landguiden. Vi sammanställer gärna skräddarsydda söksidor på begäran. Bibliotekets hemsida når du dygnet
runt. Hos oss erbjuds både elever och lärare kontinuerlig
fortbildning i informationskompetens.
För att uppmuntra och inspirera eleverna till egna kulturella uttryck brukar biblioteket varje år arrangera ett kulturevenemang
t ex en författardag eller poesitävling.
IOTEK
AGNEBERGS BIBL
ttat av elevk är mycket uppska
Agnebergs bibliote
önlitteratur,
sk
av
t stort utbud
et
ns
fin
r
Hä
.
na
er
bärbara damusik. Vi har även
facklitteratur och
r vi ett särskilt
Inom lokalerna ha
torer till utlåning.
r koncentreme
diemiljöer för
stu
na
lug
m,
rru
to
da
r grupparbeten.
rad läsning eller fö
öppet varje
Agneberg är
Biblioteket på
och 16.00.
skoldag mellan 08.00
ÖSTRABOS BIBLIOTEK
Lokalerna är rymliga och
välutrustade både vad
gäller mediebestånd, datore
r och arbetsplatser.
Här finns stort utbud av fack
litteratur och även en
hel del skönlitteratur.
Här har du möjlighet
att sitta och läsa eller studera såväl enskilt
som i grupp. I anslutning till biblioteket finn
s också en studiehall. Biblioteket på Östrab
o 1 är öppet varje
skoldag mellan 08.00 och 16.
00.
8
Kunskap om livet
Hur lär jag mig leva i nuet?
Hur skapar jag ett bra liv?
Internationalisering
Vi har en lång tradition av internationella kontakter,
elevutbyten och utlandspraktik. Vi är en skola där
världen aldrig känns långt bort.
Hur hittar jag mina mål?
Vågar jag säga nej?
Duger jag som jag är?
Hur gör jag goda val i livet?
Uddevalla gymnasieskola satsar på internationalisering och
har idag etablerade kunskapsutbyten och samarbeten med
flera länder i världen
I praktiken innebär det ett pedagogiskt utbyte för våra lärare
och att du som elev kan bli en av dem som får delta i projekt
med dessa länder eller får göra praktik utomlands.
Vad tycker mina klasskamrater?
Hur får jag ett bra liv?
På Uddevalla gymnasieskola jobbar vi med aktuella frågor
som rör vårt förhållningssätt till varandra, våra värderingar
och våra möjligheter att nå våra mål. Arbetet utgår från FN:s
deklarationer om de mänskliga rättigheterna, den svenska
skollagen, läroplanen för gymnasieskolan och skolans plan
mot kränkning och diskriminering.
Arbetet sker under:
Temadagar ( Demokrati och förståelse, Identitet och
självkänsla, Kärlek och sexualitet)
Tid med din elevansvariga lärare
På lektioner (till exempel i samhällskunskap – genus-, jämställdhetsfrågor, religion, naturkunskap, biologi – sexualitet,
idrott- hälsa och ideal)
Några av de länder vi haft utbyte med tidigare.
9
Läs mer på: www.gymnasiet.uddevalla.se
Om oss och våra skolhus
Gymnasiesärskolan
Utbildningarna är fyraåriga och trots att det är en egen
skolform bedrivs undervisningen ofta i nära samarbete med gymnasieskolan.
Utbildningarna ska utveckla dina möjligheter inför vuxenlivet såväl inom arbete/sysselsättning, som inom fritid och boende.
Under utbildningarnas tredje och fjärde år har
du mer och mer praktik och förbereds för utslussning till livet efter
skolan.
Integrerade studier på gymnasiet innebär möjligheten
att delta i yrkeskurser på gymnasiet. I praktiken innebär det att man
studerar de praktiska ämnena med gymnasiet och de mer teoretiska
ämnena med gymnasiesärskolan.
Agneberg är den stora skolan
med små trivsamma enheter!
Hos oss finns yrkesprogram och högskoleförberedande program i samma hus. Vi är en modern
skola med en lång utbildningstradition och våra
lärare är engagerade, kunniga och behöriga att
undervisa i sina ämnen.
På vår vackra skola finner du en bra studiemiljö,
ett trevligt café och ett fantastiskt välsorterat bibliotek. Vi som arbetar här pedagogisk personal,
elevhälsoteam och all annan personal har alltid våra
elever i fokus. Vi arbetar för att alla på Agneberg
skall känna sig trygga, utvecklas och trivas.
EK
SA
SPINT
BF
GLU
HA
HT
RL
Ta plats – lämna spår – gör skillnad!
På Akademi Sinclair kan du via Estetiska och Samhällsvetenskapsprogrammet kombinera dina intressen med
att få behörighet för fortsatta studier. Kanske gillar du
bild, musik, teater, dans eller media, och vill lära dig mer
om detta? Våra kunniga och engagerade lärare hjälper
dig att utvecklas inom både dina inriktningsämnen och
dina övriga ämnen.
På vår skola har vi lång erfarenhet av att ge elever en
trygg skolgång, där studietiden blir meningsfull då våra
professionella och omtänksamma lärare sätter din livsvärld i centrum. Med positiv anda får vi dig att tro på
dig själv, vilket är en förutsättning för att du ska lyckas
i dina studier.
10
ES
SA
Margretegärdeskolan är verkligen världens
skola. Under en promenad genom korridorerna kommer du möta människor från alla
världens hörn.
GLU
Här finns det vi kallar gymnasial lärlingsutbildning eller GLU som vi säger i dagligt
tal. GLU är en fantastisk möjlighet för dig
som vill skaffa dig din gymnasieutbildning
IM
genom att du lär dig ditt yrke på en lärlingsplats.
Introduktionsprogrammen (IM) hittar du
också på Margretegärdeskolan. IM ger dig
möjlighet att bli fullt förberedd för de
nationella programmen på gymnasiet eller
att komma vidare till studier på folkhögskola
eller vuxenutbildning.
Östrabo 1, där allt är möjligt
Oavsett vilket program du väljer så möter vi
dina framtidsdrömmar
På Östrabo 1 andas det tradition och kunskap.
Med våra tre program bildar vi tillsammans
en kreativ enhet där du utmanas för din
framtid. Under din studietid kommer du
att utvecklas för att vara redo att möta och
forma din och andras framtid.
NA
TE
VO
Östrabo Y
Tänk stort!
BA
EE
FT
Hos oss finns yrkesprogram och högskoleförberedande program i samma hus.
Vi är en branschnära skola med lång utbildningstradition och våra lärare är
engagerade och kunniga.
Hos oss...
Låt drömmen bli verklighet
ES
Östrabo Y
GLU
•
finner du en annorlunda studiemiljö
•
kan du med genomtänkta val på yrkesprogrammen få grundläggande
behörighet till högskola och på det högskoleförberedande programmet
finns goda möjligheter att läsa meritkurser.
HV
IN
VF
11
Läs mer på: www.gymnasiet.uddevalla.se
Rektorer i fokus
Uddevalla gymnasieskola är Uddevallas största och
mest populära gymnasieskola. Vi finns i centrala Uddevalla i fem skolhus:
Agneberg, Akademi Sinclair, Margretegärde, Östrabo 1
och Östrabo Y.
Vi jobbar för att du ska möta och utmana dina
framtids-drömmar.
Elever har god tillgång till modern IT- teknik och får möta ett
varierat undervisningssätt.
Vi har också många internationella utbyten.
Anders Wass
rektor för FT
Kirsten Eriksson
rektor för EE, ES och HV
Ulf Nilsson
rektor för Gymnasiesär
Ulf Sjöstrand
rektor för BA och VF
Johan Romberg
rektor för NA och VO
Tomas Ländström
rektor för IN och TE
Janolov Simmons
rektor för GLU
Gunnar Axelsson
rektor för IM
Cecilia Sokol
rektor för SA och ES
Nina Södergren
rektor för HT och RL
Britta Odevall Mäki
rektor för BF, EK och HA
Cecilia Kjerstadius
rektor för SA och SPINT
Foto: Photomic 2015
12
I våra skolhus finner du en bra studiemiljö, trevliga caféer och
bibliotek och vi arbetar för att alla elever ska känna sig trygga,
utvecklas och trivas. Vi erbjuder dig undervisning av hög kvalitet i
fräscha, moderna och välutrustade lokaler.
"Vi tror på unga människor och vill att de ska
tro på sin egen företagsamhet."
välja
nasieskola kan du
På Uddevalla Gym
m
UF-företagande so
.
ra
alla vå program
Gymnasiearbete på
Driva UF-företag
Vad händer under
ett UF-år?
för
affärsidén, genom
r ni själva fram
ta
re
ga
ta
re
-fö
rsä
Som UF
l genom fö ljskaffar startkapita
h
oc
ar
ing
kn
sö
er
marknadsund
lsedlar.
ning av riskkapita
förmåga att samigheter att träna er
öjl
m
ika
un
ni
r
få
r ert handUnder året
t och ta ansvar fö
slu
be
tta
fa
,
lem
rearbeta, lösa prob
t delta på lokala,
m flera tillfällen at
to
ssu
de
ns
fin
t
De
lande.
arrangemang.
och internationella
gionala, nationella
a
gsamhets hemsid
ras på Ung Företa
tre
gis
re
t
ge
ta
re
UF-fö
uktion och tjänste
n starta med prod
te
he
m
sa
rk
ve
n
omisk redoDärefter ka
ljning samt ekon
rsä
fö
g,
rin
sfö
ad
en
utveckling, markn
tar UF-företaget
tsårets slut upprät
he
m
sa
rk
ve
d
Vi
ale
visning.
t lånade kapit t
get avvecklas. De
ta
re
-fö
UF
h
oc
g
årsredovisnin
utdelning.
ans med eventuell
m
m
lsa
til
las
ta
be
åter
maj, gean september och
m oftast pågår mell
so
t,
re
-å
UF
r
de
Un
tre tilläggsdelar.
fem moment och
nomför företaget
UF-företagandets
fem moment
ring
1. Företagsregistre
2. Upprättande av
affärsplanen
3. Säljmoment
4. Rådgivarkontakt
årsredovisning
5. Upprättande av
gsdelar
retagandets tilläg
Exempel på UF-fö
gets logotyp
1. Skapa UF-företa
gets hemsida
2. Skapa UF-företa
3. Miljöplan
t.se/fyrbodal
ungforetagsamhe
Besök gärna www.
Har du frågor kan
rtmann,
du kontakta Eva Ha
22-69 74 40
devalla.se eller 05
[email protected]
13
Läs mer på: www.gymnasiet.uddevalla.se
Agneberg, Östrabo Y
Uddevalla Gymnasiesärskola
”Elevens bästa”
Vad är gymnasiesärskolan?
Vad gör man efter utbildningen?
Gymnasiesärskolan är en egen skolform med
egna kursplaner och betygskriterier.
Utbildningarna är fyraåriga och trots att det är
en egen skolform bedrivs undervisningen ofta i
nära samarbete med gymnasieskolan.
Uddevalla gymnasiesärskola erbjuder ett brett
utbud av utbildningar. Utifrån ditt val, förbereds
du för arbete / sysselsättning / skola eller daglig
verksamhet. Under utbildningarnas tredje och
fjärde år har man mer och mer praktik och förbereds för utslussning till livet efter skolan.
Målsättning
Nationella program
Utbildningarna ska utveckla dina möjligheter inför vuxenlivet såväl inom arbete/ sysselsättning,
som inom fritid och boende.
Hur arbetar vi?
Undervisningen sker i mindre grupper efter
varje elevs behov och förutsättningar. Alla
arbetar utifrån sin individuella studieplan.
Teoretiska kunskaper används i
praktiska sammanhang. Då vi har
ett stort upptagningsområde träffas
ungdomar från flera kommuner. I
Uddevalla gymnasiesärskola arbetar
alla för elevens bästa med öppenhet, respekt och professionalitet.
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
Denna utbildning bedrivs på Östrabo Yrkes.
Vi erbjuder en fyraårig utbildning för dig som
vill jobba med varierande arbetsuppgifter både
inomhus och utomhus.
Du får en grundläggande utbildning utifrån din
förmåga. Utbildningen förbereder för arbete
med reparation och underhåll av fastigheter.
Programmet för fordonsvård och godshantering
Utbildningen bedrivs i moderna fordons-lokaler
på Östrabo Yrkes. Under fyra år får du lära dig
fordonsservice och reparationer i både teori och
praktik. Du tränar på att hantera gods, maskiner
och verktyg, samt på montering och underhåll
av fordonets delar. I utbildningen ingår också
rekonditionering och arbete med hjul och däck.
Programmet för hantverk och produktion inriktning trä
Hantverksutbildningen bedrivs i nybyggda,
anpassade verkstadslokaler inom Östrabo Yrkes.
Här får du lära dig att använda rätt arbetsmetoder, verktyg och maskiner. Inom snickeri kommer du att tillverka enklare möbler liksom delar
till eller hela större byggprojekt.
14
Programmet för hotell, restaurang och bageri
Individuella program
Denna utbildning är förlagd till Agneberg.
Det är en fyraårig utbildning för dig
som tycker om matlagning, bakning och
andra arbeten inom hotell och restaurang.
Arbetet sker i lugn takt utifrån varje elevs
förmåga och intresse. Du lär dig att laga
god och nyttig mat, men också en del om
till exempel ekonomi och hur man möter
kunder.
Om du behöver gå i en mindre grupp,
där du kan få extra mycket stöd, kan ett
individuellt program vara en lösning. Som
grund för utbildningen ligger sex ämnesområden:
Programmet för hälsa, vård och omsorg
Utbildningen bedrivs med hotell- och
restaurangutbildningen på Agneberg.
Gemensamma kurser samläser du med de
eleverna. Du får grundläggande kunskaper
i service och omsorg inom fritids- och
vårdsektorn. Utbildningen förbereder dig
för att kunna arbeta med ex kost och hälsa,
omsorgsarbete och vård. Att ha ett serviceinriktat förhållningssätt och att samverka
med andra människor är viktiga inslag i
utbildningen. Viss del av utbildningen sker
på arbetsplatser.
NYHET
Programmet för administration, handel och
varuhantering
Denna utbildning bedrivs i lärlingsform,
vilket innebär att minst halva utbildningstiden är förlagd till en arbetsplats.
Programmet ger dig kunskaper och
erfarenheter som kan leda till arbete i till
exempel en affär eller på ett kontor.
•
•
•
•
•
•
Hem- och konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Natur och miljö
Individ och samhälle
Språk och kommunikation
Estetisk verksamhet
För varje elev upprättas en individuell
studieplan och eleven läser grundläggande
kunskaper eller fördjupade kunskaper.
Det är även möjligt att läsa kurser från
nationella program. Vår målsättning är att
du ska få rätt utmaning för bästa utveckling.
Social träning är ett viktigt inslag och all
undervisning syftar till att förbereda dig
för ett meningsfullt och rikt vuxenliv.
Utbildningen bedrivs i väl anpassade
lokaler på Agneberg i nära anslutning till
skolans cafeteria och Agnebergshallen.
Välkommen med din ansökan.
Integrerade studier på gymnasiet
Integrerade studier på gymnasiet innebär möjligheten att delta i yrkeskurser
på gymnasiet. I praktiken innebär det att
man studerar de praktiska ämnena med
gymnasiet och de mer teoretiska ämnena
med gymnasiesärskolan.
För en del elever kan detta vara stimulerande
och utvecklande.
Uddevalla gymnasieskola är en av
Sveriges största, med ett stort utbud av
utbildningar. Utifrån dina önskemål och
förutsättningar görs en individuell studieplanering för de fyra åren.
Rektor:
Ulf Nilsson
[email protected]
0522-69 74 39
Biträdande rektor/Specialpedagog:
Ingmarie Hansson
[email protected]
0522-69 72 50
SYV:
Ingeborg Kullgren
[email protected]
0522-69 68 73
15
Läs mer på: www.gymnasiet.uddevalla.se
Introduktionsprogrammen (IM)
En ny start i världens skola
5 Introduktionsprogram
På Introduktionsprogrammen får du:
Preparandutbildning är för dig som är studiemotiverad och vill
bli färdig på högst ett år. Du kan bli behörig till högskoleförberedande eller yrkesprogram.
• ett starkt personligt stöd
• läsa grundskolans ämnen i din egen takt
• praktik i kombination med studier
• möjlighet att läsa gymnasiekurser
Introduktionsprogrammen finns i alla kommuner i Sverige.
I Uddevalla strävar vi efter att erbjuda några av landets
bästa Introduktionsprogram. Vi gör en medveten och stor
satsning för våra elever med syfte att öppna upp möjligheter för fortsatta studier eller visa på olika vägar in i
yrkeslivet. Introduktionsprogrammen har som uppgift att
möta behoven hos de ungdomar som av någon anledning
inte kan eller vill gå på ett nationellt gymnasieprogram.
Programinriktat Individuellt val är för dig som vill vidare till ett
yrkesprogram men saknar ett eller två betyg. Utbildningen är
sökbar och på högst ett år.
Individuellt alternativ är för dig som behöver stärka din motivation och som saknar många betyg. Här läser du 1-3 år och
utbildningen anpassas efter dina behov.
Språkintroduktion är för dig som har utomnordisk bakgrund
och behöver stärka dina svenskkunskaper. Här läser du 1-3 år
och utbildningen anpassas efter dina behov.
Yrkesintroduktion är för dig som vill bli redo för arbetsmarknaden. En arbetsplatsförlagd utbildning håller på ca 3 år
och leder oftast till ett gymnasieintyg. Vanliga inriktningar här är
BA, FT, BF, HA och VO.
16
Den som kommer till Introduktionsprogrammen möts
av mycket kompetent personal både vad gäller studier på
grundskole- som gymnasienivå. Hos oss kan du läsa nästan
alla ämnen på grundskolenivå som en förberedelse inför ett
nationellt gymnasieprogram. Fokus är inriktat på att du ska
nå behörighet för gymnasiestudier.
Programmen finns på Margretegärde
Hur går det till?
Studieverkstaden
När du kommer till oss träffar du en Klassföreståndare och
en Ungdomskonsulent. I ert första möte planeras din skolgång och din praktik. Tillsammans skriver Ni en Individuell
Studieplan. Klassföreståndaren har hand om allt i skolan och
ungdomskonsulenter ansvarar för praktik och vägledning inför framtida val. Ett vanligt upplägg kan vara 2-5 dagar med
studier där varje dag består av 3-5 lektioner. Övrig tid är du
på praktikplatsen. Hur just din planering ser ut beror på dina
förutsättningar, behov och dina mål.
I vår studieverkstad kan du läsa kurser på gymnasienivå som
t ex svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, religion
osv. I studieverkstaden har du stort inflytande över dina
studier och du får individuell coaching för att nå dina mål.
Studieverkstan är ett flexibelt alternativ för dig som inte vill
eller kan gå på något av de övriga gymnasieprogrammen.
Dina mål är vår utgångspunkt. För att hjälpa dig på bästa
sätt har vi många vuxna i skolan med olika kompetenser.
Lärartätheten är hög och vi jobbar med små studiegrupper.
Vårt elevhälsoteam med skolsköterska och kurator finns
alltid i huset och som stöd finns också en specialpedagog, en
socialpedagog och sju ungdomskonsulenter. Vi arbetar för
dig och din trygghet.
Ungdomar mellan 16-20 år som kommer till Sverige från
utomnordiska länder får på Språkintroduktion en god grund
för fortsatta studier eller för vägen ut i arbetslivet. Fokus
är inriktat på att lära sig svenska och att nå behörighet för
gymnasiestudier.
Du som hoppat av ett gymnasieprogram har möjlighet att
fortsätta läsa gymnasiekurser med ett individuellt upplägg.
Det finns möjlighet att kombinera studier med praktik i
Studieverkstan.
På Introduktionsprogrammen kan du också få möjlighet att
validera dina språkkunskaper och få med dig ett Språkpass
som gäller i hela Europa.
NIKE
Du som behöver extra stöd och stöttning för att hitta motivationen kan erbjudas en mer kreativt inriktad skolform via
NIKE Ungdom. Här sysslar du bland annat med estetisk
utvecklande verksamhet, studiebesök på lokala företag,
gruppstärkande aktiviteter med mera. Målet är att hitta rutiner i vardagen, skapa ett kontaktnät och stärka din självbild.
APL – arbetsplatsförlagt lärande
Det finns möjlighet att genomföra hela sin gymnasieutbildning
på ett Introduktionsprogram. Din utbildning leder då till ett
gymnasieintyg. Den arbetsförlagda praktiken som är en del
av Yrkesintroduktionen ger eleverna en bild av vart olika
utbildningar leder.
En bra praktikplats kan visa att de framtidstankar man haft
om ett yrke var helt rätt, eller kanske visa att verkligheten
inte var den man tänkt sig. Våra praktikplatser finns inom de
flesta yrkesområden. Utbildningen ger inte grundläggande
behörighet för högre studier men gör dig redo för arbetslivet.
En arbetsplatsförlagd utbildning är ett samarbete mellan skola
och företag där en väl fungerande praktikplats leder till en utbildning som en yrkeslärare medverkar till att kvalitetssäkra.
Under de år utbildningen pågår lär du dig ett yrke samtidigt
som du läser vissa kurser i skolan.
Rektor:
Gunnar Axelsson
[email protected]
0522-69 75 51
Biträdande rektor:
Lännart Holm
[email protected]
0522-69 74 26
17
Läs mer på: www.gymnasiet.uddevalla.se
En del av Uddevalla Gymnasieskola
En framgångsrik kombination av idrott & studier i Uddevalla
Uddevalla elitidrottsgymnasium
Satsar du seriöst på fotboll, friidrott, handboll eller simning?
Då skall du söka NIU-plats på UEIG-Uddevalla Gymnasieskola. NIU, Nationellt Godkänd Idrottsutbildning, är
för de elever som vill göra en rejäl satsning i sin idrott under
gymnasietiden.
Vi är en av de skolor som blivit utvalda av Svenska Fotbollförbundet, Svenska Friidrottsförbundet, Svenska Handbollförbundet och Svenska Simförbundet till att erbjuda kvalificerad träning i kombination med studier.
Flera av våra elever och tränare återfinns i olika landslagsgrupper.
Träningen sker på skoltid med början i åk 1. NIU kan kombineras med följande program: BF, BA, FT, HA, IN, VF, VO,
EK, NA, SA och TE. Ytterligare program kan komma att
kunna kombineras. Kontakta oss för ytterligare information.
På vissa av programmen går det inte att kombinera med
språk. Under åren varvas teori och praktik inom kurserna
Idrottsspecialisering och Träning och tävlingslära.
18
UEIG har sin bas i nybyggda Rimnershallen där en stor del
av verksamheten är förlagd.
Meritlista skall bifogas ansökan
Uttagning sker i samarbete med resp. idrottsförbund.
OBS! sista ansökningsdag för NIU-plats är:
15/10 2015 för friidrott.
1/12 2015 för fotboll, handboll och simning.
Ansökningsblanketter och ytterligare information finner du
på www.ueig.se
Mentor
PA Hallberg
[email protected]
0522-69 68 96
Koordinator
Jonas Wallen
[email protected]
0703-20 66 78
19
Läs mer på: www.gymnasiet.uddevalla.se
Svar på frågan:
Det bästa med mitt program är att det finns bra
och aktiva lärare. Även att jag på skolan känner mig
trygg med härliga vänner runt omkring mig.
Vad är bäst med din utbildning
Det finns många bra lärare och kurser.
Man lär sig mycket och blir förberedd
för högskolan!
Det bästa med programmet är att vi
får en bra utbildning och att vi kan
välja många olika kurser.
20
Högskoleförberedande program
Du läser kurser i många olika ämnen och denna bredd ger dig
en allmänbildning som du har stor nytta av i både studier och
arbete.
Högskoleförberedande program på Uddevalla
gymnasieskola och i vilket skolhus det finns.
Du läser:
Gymnasiegemensamma ämnen 1100 - 1250 poäng
Ekonomiprogrammet....................................................... 22-23
Agneberg
Programgemensamma ämnen, inriktningskurser samt programfördjupningar 950 - 1100 poäng
Estetiska programmet ..................................................... 24-29
Akademi Sinclair
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete100 poäng
Estetiska programmet...................................................... 30-31
Östrabo Y
Högskoleförberedande examen
Naturvetenskapsprogrammet.......................................... 32-35
Östrabo 1
Är beviset på att du klarat av din gymnasieutbildning.
För att få en Högskoleförberedande examen krävs:
•
2500 poäng varav minst 2250 poäng med godkända betyg
•
Godkända betyg i Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2
och 3, Engelska 5 och 6, och Matematik 1.
•
Godkänt betyg på gymnasiearbetet
Denna examen ger dig grundläggande behörighet till högskolan.
Fortsatta studier
Samhällsvetenskapsprogrammet..................................... 36-37
Akademi Sinclair
Samhällsvetenskapsprogrammet..................................... 38-39
Agneberg
SPINT................................................................................. 40-41
Agneberg
Teknikprogrammet........................................................... 42-45
Östrabo 1
De högskoleförberedande programmen förbereder dig för fortsatta studier på högskolor och universitet. Du får också särskild
behörighet till många utbildningar på högskolan.
Programmen ger dig också stora möjligheter att läsa meritkurser
och få poäng som kan vara bra att ha när man söker till högskolan.
Utbildning på universitet/högskola
En examen är ett bevis på att du har läst ett ämne till en viss nivå
eller att du har genomgått en specifik utbildning.
Alla kurser och program på ett universitet eller en högskola
delas in i tre nivåer, grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
Alla nivåer bygger på nivån under. Du ser vad som krävs i
förkunskapskraven för varje kurs. Som nybörjare söker du till
grundnivån.
21
Läs mer på: www.gymnasiet.uddevalla.se
Ekonomiprogrammet
Ekonomiprogrammet är ett program för dig som vill studera samhällsvetenskap och
då framför allt ekonomi och juridik. Programmet vänder sig även till dig som vill
lära dig hur du startar, driver och utvecklar företag. Utbildningen lägger grunden
för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden
på högskolan.
Ekonomi
Du lär dig om företagsekonomiska områden som marknadsföring, redovisning,
kalkylering, ledarskap och organisation. Du lär dig att starta och driva ett företag.
Juridik
Du lär dig om rättsordningens betydelse i samhället och hur den påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem.
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 och 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b och 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b o 2
Svenska/svenska som andraspråk 1-3
Programgemensamma ämnen
Företagsekonomi 1
Privatjuridik
Moderna språk
Efter Ekonomiprogrammet
Det är många som läser ekonomi på universitet och högskola vilket försvårar möjligheten att snabbt finna ett jobb direkt efter gymnasiet. Det är därför en fördel om du
går vidare till en utbildning på universitet eller högskola för att bättre kunna konkurrera med andra arbetssökande om jobben.
Vad kan du göra i framtiden
Du kan läsa vidare till yrken som t ex ekonom, jurist, polis, revisor, fastighetsmäklare,
lärare och socionom, men det kan också leda till arbete direkt efter gymnasiet.
Exempel på företag som anställer elever med gymnasieexamen är försäkringsbolag,
banker och butiker.
Psykologi 1
Ekonomi
Entreprenörskap och företagande
Företagsekonomi 2
Matematik 3b
Juridik
Filosofi 1
Affärsjuridik
Rätten o samhället
Psykologi 2a
Programfördjupning 300 poäng
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng
22
Programmet finns på Agneberg
Vi får lära oss saker som man kan ha nytta av i verkliga livet, som marknadsföring och
företagsekonomi. Det är väldigt bra att ha om man till exempel vill starta eget företag.
Jan Hovensjö, lärare
Ekonomiprogrammet öppnar dörrar till många olika utbildningar
för arbete både nationellt och internationellt. Du får lära dig hur
företag fungerar, hur de drivs och vilka lagar och regler som gäller för dem.
Ekonomiprogrammet öppnar dörrar till många olika utbildningar för arbete
både nationellt och internationellt. Du får lära dig hur företag fungerar, hur
de drivs och vilka lagar och regler som gäller för dem. Dessutom får du lära
dig hur juridiken fungerar för dig som privatperson.
Ekonomi
Juridik
Ekonomi och entreprenörskap
Juridik och mänskliga rättigheter
Väljer du inriktning ekonomi fördjupar
du dig inom företagsekonomi och
entreprenörskap. Då får du lära dig
mer om till exempel marknadsföring
och försäljning, organisation och ledarskap samt redovisning och beskattning. I
kursen entreprenörskap och företagande
lyfter vi fram entreprenören som en viktig del i ett framgångsrikt företagande
och du får lära dig vägen från idé till att
starta företag. Dessutom får du även läsa
mer matematik för att förbereda dig för
studier på högre nivå.
Väljer du att läsa inriktning juridik fördjupar du dig mer inom området genom
att läsa kurserna affärsjuridik och rätten
och samhället. Dessutom läser du filosofi
och psykologi.
Undervisningsmetoderna är varierade
och du får tillgång till de moderna dataprogrammen som används i näringslivet.
Du får testa din egen affärsidé och hur
det är att vara företagare på riktigt!
Kontaktuppgifter
Rektor:
Britta Odevall Mäki
[email protected]
0522-69 68 64
Programsamordnare:
Väljer du juridik får du lära dig hur vårt
svenska rättssystem fungerar. Vi studerar också vilka regler som finns inom
EU-området, samt internationell rätt,
där FN idag spelar en stor roll för fred
och frihet. FN har ju också en viktig roll
när det gäller de mänskliga rättigheterna.
Du får kunskap om lagar inom olika områden som till exempel familjerätt och
konsumenträtt.
Som en ytterligare fördjupning får du ta
del av vilka lagar och regler som gäller för
företag inom affärsvärlden, som till exempel marknadsföringslagen och avtalslagen. För att du och dina klasskompisar
ska få lära er mer om hur rättegångar
fungerar besöker ni också tingsrätten här
i Uddevalla och diskuterar och följer upp
domar i aktuella mål.
Jan Hovensjö
[email protected]
0522-69 68 99
SYV:
Kajsa Årebo Balsanius
[email protected]
0522-69 68 72
23
Läs mer på: www.gymnasiet.uddevalla.se
Estetiska programmet, Akademi
Estetiska programmet är ett program för dig som dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen lägger
grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga
ämnen på högskolan.
Bild och formgivning
Du lär dig om tekniker för att framställa bilder. Du utvecklar din förmåga att uttrycka dig och kommunicera visuellt samt att uppleva, tolka och reflektera ur olika
perspektiv.
Dans
Gymnasiegemensamma ämnen
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 och 6
Historia 1b o 2b - kultur
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska/svenska som andraspråk 1-3
Du lär dig om scenkonstnärlig dans. Du utvecklar din förmåga att gestalta och kommunicera med dans. Du lär dig sambandet mellan dansteknik, skapande, scenisk verksamhet och hur man upplever dans ur olika perspektiv.
Programgemensamma ämnen
Estetisk kommunikation
Konstarterna och samhället
Estetik och media
Bild och form
Bild och form 1b
Bild
Form
Bildteori
Du lär dig om digitala medier. Du utvecklar din förmåga att kommunicera med digitala verktyg där ljud, bilder och berättande står i centrum. Du upplever, tolkar och
reflekterar över digitala uttryck ur olika perspektiv.
Musik
Du lär dig om musik från olika tider och kulturer. Du utvecklar ditt musikutövande,
konstnärliga skapande och din förmåga att uppleva och tolka musik ur olika perspektiv.
Teater
Du lär dig om teater. Du utvecklar din förmåga att sceniskt gestalta, kommunicera,
uppleva och tolka både andra elevers gestaltningar och professionella teaterföreställningar ur olika perspektiv.
Vad kan du göra i framtiden
Efter gymnasiet har du en bra grund för konstnärliga studier men du har även möjlighet
att söka eftergymnasial utbildning inom många andra områden
Efter Bild och formgivning
Här får du en bra grund för konstnärliga studier på folkhögskolor, högskolor och universitet inom områden som fri konst, konsthantverk, design, formgivning och foto.
Efter Dans
Kanske lockar Danshögskolan, Balettakademin eller annan kommersiell dansutbildning. Hos oss blir du väl förberedd för vidarestudier inom dans, såväl som inom teoretiska områden. Tidigare elever har gått vidare till att bli alltifrån arkitekter, advokater
och poliser till lärare, sjukgymnaster och dansare.
Efter Estetik och media
Här får du en god grund för vidare akademiska studier med konstnärlig kreativitet.
Efter Musik
Har du planer på högskolestudier inom musik så får du en bra grund här. Den kan också
leda till vidare studier inom samhällsvetenskapliga och humanistiska högskoleutbildningar.
Efter Teater
Här får du en god grund för vidare akademiska studier med konstnärlig kreativitet.
24
Profil Konst och design
Bild och form - Specialisering måleri eller
textil färg och form
Formgivning 1
Bild och form - Specialisering teckning
Formgivning 2
Bild och form-specialisering
Profil Merit
Bild och form - Specialisering måleri eller
textil färg och form
Formgivning 1
Matematik 2b
Matematik 3b
Engelska 7
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng
Programmet finns på Akademi Sinclair
Jasmine Bjurström går inriktning Bild och formgivning
”Det bästa med att gå bild är att jag får chansen att fokusera och utveckla
mina kreativa sidor.”
Josefin Börjesson
“Bild och form här på Sinclair är mycket bra för att man blir mer öppen och
kreativ och sedan så har Sinclair en underbar atmosfär! Dessutom är utbildningen högskoleförberedande så att jag kan studera vidare efteråt.”
Bild och formgivning
Teori - praktik - estetik
Är det här något för dig?
Den här utbildningen är till för dig som är intresserad av att teckna måla och skulptera
i olika material. I de vackra specialutformade ateljéerna på Sinclair finns det inga
gränser för vad du får möjlighet att jobba med. Vi har också välutrustade bildsalar
och material för alla tänkbara konstnärliga uttryck. Dina lärare som också är konstnärer kommer att vägleda dig till det som är din styrka och kanske din väg in i ett
konstnärligt yrke.
Vad får du lära dig?
Du kommer att få lära dig allt från grundläggande kunskaper till att jobba med konstnärliga processer. Du får lära dig att jobba i en mängd olika material såsom textil, gips,
lera olika typer av färger, tryck och svartvita tekniker. Film och foto kommer också
att finnas som en del i några av kurserna. Fokus i ditt arbete ligger i att hitta ett eget
uttryck oavsett om det gäller en målning, tekanna eller ett textiltryck. För att nå dit
så får du studera konstnärliga förebilder men också lära dig att hitta vår tids uttryck.
Vägen dit är kantad av kreativa experiment i en tillåtande och inspirerande miljö.
Varför ska du gå bild och form?
Med denna utbildning så är du inte bara bra rustad för fortsatta studier på högskola,
du är också rustad för ett liv både som människa och i ditt kommande yrke oavsett
vad du kommer att arbeta med. Du kommer att tränas i kreativt arbete och tänkande
vilket är önskvärt i de flesta yrken och på de flesta arbetsplatser. Söker du vidare till
konstnärliga högskolor så finns det många vägar att gå.
Många tidigare elever har fortsatt högskoleutbildningar på olika ställen och arbetar
i dag som kända konstnärer. Många är exempelvis keramiker, skulptörer, grafiker,
formgivare, designer, illustratörer, arkitekter, tatuerare, serietecknare, animatörer, spelutvecklare osv. Du får tre år på dig att hitta din ”grej” inom det här området om du
inte redan bestämt dig. Bild och formgivning är en högskoleförberedande utbildning.
Välkommen till tre år på Sinclair
Ella Grip
”Jag har provat flera olika skolor men är jättenöjd att jag
till slut valde Akademi Sinclair…det är en jättebra skola
och jag trivs verkligen på bild och form!”
25
Läs mer på: www.gymnasiet.uddevalla.se
Estetiska programmet, Akademi
Estetiska programmet är ett program för dig som dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen lägger
grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga
ämnen på högskolan.
Musik på Akademi
Rock´n roll, Bach och decibel
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 och 6
Historia 1b o 2b - kultur
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska/svenska som andraspråk 1-3
På inriktning Musik lär du dig vad som krävs för att just du skall lyckas som musiker,
sångare, musikalartist, producent eller ljudtekniker. Du utvecklar dina musikaliska
talanger i en kreativ och inspirerande miljö.
Programgemensamma ämnen
Estetisk kommunikation
Konstarterna och samhället
Hos oss får du möjlighet att spela och sjunga i rock- och popband, jazz och världsmusikgrupper, klassiska ensembler, sångensembler och olika körer.
Musik
Du får individuella sång- eller instrumentallektioner på minst två instrument. Du
sätter upp och medverkar i musikaler, lär dig musikteori och musikproduktion, jobbar med ljudteknik och lär dig att skapa musik.
Hos oss får du tillgång till den kunskap och alla de moderna tekniska och kreativa
verktyg du behöver för att skapa just din musikaliska profil. Detta oavsett om du vill
studera vidare på musikhögskola eller satsa på din musik via andra kanaler.
Vill du studera vidare inom andra ämnesområden än musik är du väl förberedd för
det. Estetiska programmet är högskoleförberedande.
Vår musikutbildning är vida omtalad i både musikkretsar och musiknära branscher,
inte minst tack vare den strida ström av musiker, artister och låtskrivare som vi utbildat
genom åren.
Ensemble med körsång
Instrument eller sång
Gehörs- och musiklära 1
Profil Musiker/artist
Instrument eller sång 2
Gehörs- och musiklära 2
Musikproduktion 1
Ensemble 2
Körsång 2
Profil Musikproduktion
Instrument eller sång 2
Arrangering och komposition
Musikproduktion 1
Ensemble 2
Musikproduktion 2
Profil Merit
Gemu 2*+Inså 2* eller Musikproduktion 1
Gemu 2*+Inså 2* eller Musikproduktion 2
Matematik 2b
Matematik 3b
Engelska 7
Teater
Scenisk gestaltning 1-3
Teaterteori
Profil Teater
Sceniskt karaktärsarbete
Sceniskt karaktärsarbete-text
Fysisk teater
Estetisk kommunikation 2
Röst
Profil Merit
Sceniskt karaktärsarbete
Sceniskt karaktärsarbete -text
Matematik 2b
Matematik 3b
Engelska 7
Individuellt val 200 poäng
26
Gymnasiearbete 100 poäng
Programmet finns på Akademi Sinclair
På inriktningen Teater får du arbeta med både kropp och röst och utveckla din
förmåga att sceniskt gestalta och kommunicera utifrån manus och improvisationer.
Under dina tre år på inriktningen får du vara med om att göra minst en större
teaterproduktion.
Nina Wall
Lärare i teater
Teater
Samarbete i rampljuset
Detta är inriktningen där din kreativitet och din
initiativförmåga är i fokus, mest tillsammans med
andra. Teaterscenen är ständigt närvarande i din
studiemiljö. Här spelar du teater!
Under tre intensiva år arbetar du med din personliga
utveckling, dina drömmar och ditt engagemang.
ES - teater är ett högskoleförberedande program.
Utbildningen ger dig en god teoretisk grund för
vidare studier på universitet eller högskola inom till
exempel juridik, sociologi eller pedagogik.
Teaterämnena tränar och utmanar dig i scenisk
gestaltning, improvisation, textanalys, röst och
rörelse. Du lär dig om och arbetar med kostym,
mask, scenografi, ljud och ljus.
Du medverkar i en mängd olika pjäser. Du startar
och genomför sceniska projekt och tränar samtidigt
din samarbetsförmåga och ditt entreprenörskap
som du utvecklar din sociala kompetens.
Kontaktuppgifter
Rektor:
Cecilia Sokol
[email protected]
0522-69 69 40
Biträdande rektor:
Agneta Gimbringer
[email protected]
0522-69 69 39
Vi samarbetar med Regionteater Väst. Där möter
du professionella inom olika teateryrken, ser deras
föreställningar och kanske gästspelar själv på någon
av deras scener! Vi åker varje termin till Göteborg
för studie- och teaterbesök. Vi har också utbyten
med en teaterskola i Holland sedan åtta år tillbaka.
De kunskaper och erfarenheter du utvecklar på
teaterinriktningen har du nytta av vilket yrke du än
väljer i framtiden.
Som teaterelev är du eftertraktad eftersom du är
precis den kreativa och problemlösande individ
arbetsmarknaden söker efter.
SYV:
Sara Schöldström
[email protected]
0522-69 69 48
27
Läs mer på: www.gymnasiet.uddevalla.se
Estetiska programmet, Akademi
Estetiska programmet är ett program för dig som dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen lägger
grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga
ämnen på högskolan.
Dansa dig till högskolebehörighet!
Detta är programmet för dig som vill dansa. Här arbetar du med styrka, smidighet
och musikalitet i olika dansstilar som till exempel jazz, balett, street och modern dans.
Du väljer mellan två olika profiler, en med fler behörighets- och meritpoängsgivande
kurser, och en med fler danskurser. Oavsett vilken inriktning du väljer utvecklar du
din dans, kreativitet, samarbetsförmåga och självkänsla och blir väl förberedd för att
söka vidare till högskolor – både till teoretiska och dansinriktade utbildningar.
I Åk 1 kommer du att jobba med dansteknik i olika genrer. Du kommer att få en
grundteknik i varje genre och träna upp din grundstyrka.
I Åk 2 kommer du att fortsätta förbättra din teknik och styrka samt arbeta med flera
olika sceniska projekt och lära dig mer om processen från idé till färdig föreställning.
Du kommer även att få jobba med improvisation och komposition, vägen till att
skapa och koreografera egna danser.
I Åk 3 kommer du att arbeta med slutproduktionen, som i mån av plats sätts upp på
Regionteater väst i en professionell miljö. Du får även chansen att sätta upp en egen
föreställning om du väljer att göra det i gymnasiearbetet.
Profil Merit
Väljer du meritprofilen läser du mer matematik och engelska men har även fyra
danslektioner i veckan. Under gymnasietiden kommer du att få många tillfällen att stå
på scenen och uppträda inför publik.
Profil Dans
Väljer du dansprofilen får du bredd och fördjupning i olika danstekniker och blir väl
förberedd för fortsatta studier inom dansen. Du kommer att ha sex danslektioner i
veckan. Under gymnasietiden kommer du att få många tillfällen att stå på scenen och
uppträda inför publik.
På dansinriktningen får du en bra blandning mellan fysisk och mental träning. Detta
stimulerar din förmåga att utvecklas och ta in kunskap.
Hos oss finslipas hjärna, koordination och kropp, och du arbetar intensivt både fysiskt och psykiskt. Hos oss dansar du dig klok.
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 och 6
Historia 1b o 2b - kultur
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska/
svenska som andraspråk 1-3
Programgemensamma ämnen
Estetisk kommunikation
Konstarterna och samhället
Dans
Dansgestaltning 1
Dansteknik 1 o 2
Dansteori 1
Profil Dans
Dansteknik 3
Dansteknik 4
Dansteknik 3
Dansteknik 4
Dansgestaltning 2
Profil Merit
Dansteknik 3
Dansteknik 4
Matematik 2b
Matematik 3b
Engelska 7
Estetik och media
Digitalt skapande 1
Medieproduktion 1 o 2
Medier, samhälle o kommunikation
Profil Foto 500p
Profil Film och Ljud 500p
Profil Merit Media 500p
Mikael går inriktning Dans
“Jag älskar att dansa och det är ett sätt att uttrycka
mina känslor på. På gymnasiet bygger man upp sin
framtid och då vill jag välja något som jag brinner
för.”
28
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng
Programmet finns på Akademi Sinclair
”På Media väntar dig tre kreativa, spännande och utmanande år. Hos oss kommer du att lära
dig att arbeta både självständigt och i grupp, driva dina egna projekt och hålla deadlines. Du
lär dig grunderna i Fotografisk bild, Film- och TV-produktion och Grafisk kommunikation
och fördjupar dig sedan inom något av dessa.”
Kristofer Törnell
Estetik och media
Detta är programmet för dig som vill fokusera på den skapande processen med foto,
ljud, rörliga bilder, digital kommunikation och utställningar.
Här förbereder vi dig för arbete eller vidare studier inom olika medieområden, så
som fotograf, filmare, reklamare, illustratör, designer. Du gör en egen portfolio med
arbeten som kan användas både som arbetsprover och ansökningsprov till vidare
studier.
Foto och film/TV på Estetiska Programmet
Du lär dig om digitala medier ur ett estetiskt perspektiv.. Du utvecklar din förmåga
att kommunicera med digitala verktyg där film, ljud, fotografier och berättande står i
centrum. Du upplever, tolkar och reflekterar över digitala uttryck ur olika perspektiv.
Efter Estetik Media på Akademi
Du är väl rustad för studier inom mediabranscher. Om du inte vill jobba vidare inom
media har du ändå en bra grund för fortsatta studier på högskola/universitet inom
andra områden.
Vad kan du arbeta med i framtiden?
Du kan läsa vidare till olika yrken inom media som till exempel fotograf, filmare, informatör eller art director. Men utbildningen ger också kunskaper som man har stor
nytta av i många andra yrkesområden.
Kontaktuppgifter
Rektor:
Cecilia Sokol
[email protected]
0522-69 69 40
Biträdande rektor:
Agneta Gimbringer
[email protected]
0522-69 69 39
SYV:
Sara Schöldström
[email protected]
0522-69 69 48
Egen kamera
Foto, text, film och ljud är ofta en del av elevernas arbeten och redovisningar.
Under din studietid på ES-media har du
en egen kamera, så du kan vara aktiv med
medieproduktioner hela tiden. I och med
att du har en egen kamera har du mer tid
att även på din fritid utveckla och lära dig att
använda yrkesredskap.
29
Läs mer på: www.gymnasiet.uddevalla.se
Estetiska programmet, Östrabo Y
Estetiska programmet är ett program för dig som dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen lägger
grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga
ämnen på högskolan.
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 och 6
Historia 1b o 2b - kultur
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Naturkunskap 1b
Bild och formgivning
Du lär dig att arbeta från idé till färdig produkt. Du utvecklar din förmåga att uttrycka dig och kommunicera visuellt samt att uppleva, tolka och reflektera ur olika
perspektiv.
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska/
svenska som andraspråk 1-3
Vad kan du göra i framtiden
Beroende på vilken inriktning du väljer kan du läsa vidare till arbete inom modedesign, teater, inredningsdesigner, arkitekt, scenograf med flera yrken. Du har även
en bra start om du villstarta eget företag.
Efter Modedesign
Programgemensamma ämnen
Estetisk kommunikation
Konstarterna och samhället
Textilbranschen är stor och ger dig många möjligheter efter utbildningen. Se världen
som ditt arbetsfält och låt dina drömmar bli verklighet. Utbildningen leder till arbeten
inom modedesignföretag, textilindustri, butik, teater, egen företagare m.m. Du sätter
gränser!
Bild och formgivning
Efter Inredningsdesign
Bildteori
Utbildningen leder till arbete inom olika möbel- och inredningsföretag, men även
till arbete som inredningsdesigner, inredningsarkitekt, arkitekt, scenograf, dekoratör,
ljussättare mm.
Bild och form 1b
Bild
Form
Programfördjupning 500 poäng
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng
Blev du nyfiken eller bara vill veta lite mer?
Kom och skugga, prova på eller bara besök oss med alla dina frågor så berättar vi
mer! Varmt välkommen!
We make fashion happen and let
design be your best friend.
30
Programmet finns på Östrabo Y
Vi vill öppna dörrarna till dina drömmar!
Eftergymnasiala utbildningar mot mode, design och formgivning:
Elisabeth Reuterberg
Lärare i design
Textilhögskolan i Borås
Nordisk Designhögskolan
Beckmans Designhögskola
KV Konstskola
HDK- Högskolan för design och konsthantverk
Nordiska Skräddarskolan
Istituto Maragoni i Milano, Paris eller London
London Collage of Fashion
Accademia Italia i Florent
Inredningsdesign
Detta är utbildningen för dig som är intresserad av inredning, färg, form och design.
Förutom denna chans till kreativ explosion, får du en teoretisk utbildning som kan
ta dig till några av de stora designerskolorna i städer som London, New York eller
Milano. Men likväl till högskolan med utbildningar som jurist, psykolog och HDK Högskolan för design och konsthantverk.
Vad får du lära dig?
Du utvecklar din egna speciella talang under ledning av kreativa lärare.
Du får planera och experimentera dig fram med färger, former och inredningsdetaljer. Även med våra digitala verktyg kan du prova gränser för det möjliga. Du
kommer också att studera trender och design inom möbler, textilier, tapeter med
tillhörande accessoarer.
Arbetssätt
Du kommer under utbildningen att arbeta med formgivningsprojekt i olika case/
projekt som innehåller allt från dina idéer till färdig produkt och produktförslag/
moodboards. Du kommer även hantverksmässigt att arbeta med rumsmodeller i material som kapapapp och trä. Du kommer också att få lösa uppgifter såsom att styla
hemmiljöer såväl som butiksinredningar och skyltningar.
Modedesign
Detta är utbildningen för Dig som vill arbeta med design och mode
i skapandeprocesser, där färg och form är viktiga delar. Du skall
kanske bli en trendsättare där dina idéer görs till färdiga produkter. Utbildningen skapar också möjligheter för vidare studier.
Kanske London, Paris, New York eller Milano blir ditt nästa
mål? Men det finns även goda möjlighet på närmare håll
såsom till exempel Borås, Stockholm eller Uddevalla.
Kontaktuppgifter
Rektor:
Kirsten Eriksson
[email protected]
0522-69 74 14
Programsamordnare:
Camia Westin
[email protected]
0522-69 74 96
SYV:
Terese Bernhardsson
[email protected]
0522-69 75 14
Vad får du lära dig?
Att arbeta från idé till färdig produkt, planera hela
kedjan, skisstekniker, inspirationskollage, form och
mönster till färdiga kreationer och produkter. Du arbetar med trendanalyser, färg och form, modell och
produktframställning. Du arbetar både analogt
(klipp/klistra) och digitalt för att få fram din vision och dina uttryck.
Arbetssätt
Vi arbetar kreativt och nytänkande, det är din kreativitet som sätter
gränser. Esteiska uttrycksformer och hantverksmässiga arbetsmetoder med
skisser, kläder, detaljer, sömnad och mönster. Vi hämtar inspiration från historien,
dagens trender och siktar högt mot framtidens designmodeller.
31
Läs mer på: www.gymnasiet.uddevalla.se
Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapliga programmet är ett program för dig som vill arbeta med naturvetenskap. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i naturvetenskap,
matematik, teknik och samhällsvetenskap på högskolan.
Gymnasiegemensamma ämnen
Naturvetenskap
Idrott och hälsa 1
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Matematik 1c
Du lär dig om biologi, fysik, kemi och matematik.
Matematik 2c
Matematik 3c
Naturvetenskap och samhälle
Religionskunskap 1
Du lär dig om naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.
Samhällskunskap 1b
Naturvetenskap Musik
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
Du lär dig om biologi, fysik, kemi och matematik och kombinerar detta med musik.
Du utvecklar ditt musikutövande, konstnärliga skapande och din förmåga att uppleva
och tolka musik ur olika perspektiv.
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
Naturvetenskap Bild
Programgemensamma ämnen
Du lär dig om biologi, fysik, kemi och matematik och kombinerar detta med bild. Du
utvecklar din förmåga att uttrycka dig och kommunicera visuellt samt att uppleva,
tolka och reflektera ur olika perspektiv.
Nordens Ark
Du lär dig om biologi, fysik, kemi och matematik och kombinerar detta med djur.
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3
Biologi 1
Fysik 1
Kemi 1
Moderna språk
Naturvetaren
Biologi 2
Fysik 2
Kemi 2
Efter Naturvetenskapsprogrammet
Programmet innebär en bra basutbildning för fortsatta studier efter gymnasiet.
NA kan ge dig behörighet till alla universitets- och högskoleutbildningar.
Vad kan du göra i framtiden
Matematik 4
Samhällsvetaren
Geografi 1
Programmet ger dig en bra och bred bas som ger goda förutsättningar för studier
inom en rad olika ämnesområden på universitet och högskola.
Du får en bra grund att stå på om du vill bli exempelvis läkare, civilingenjör, arkitekt,
veterinär, civilekonom, biolog, journalist eller lärare.
Samhällskunskap 2
Biologi 2
Programfördjupning 200 poäng
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng
ÅK 1
Gemensam ingång
ÅK 2
Inriktningar och
varianter startar
ÅK 3
Fördjupningar
Natur
Natur
32
Samhälle
Bild
Musik
Nordens Ark
Programmet finns på Östrabo 1
Andreas Gunnarsson
Naturvetenskapsprogrammet på Östrabo 1 är en
av Sveriges bästa utbildningar. Flera av våra elever
har varje år tävlat både nationellt och internationellt,
och har utmärkt sig bland de bästa eleverna i Sverige
inom matematik, biologi, kemi och fysik!
Lärare i matematik och fysik
Naturvetenskapsprogrammet på Östrabo 1 är något för dig som vill ha en
utbildning med största möjliga valfrihet inför framtiden.
På Naturvetenskapsprogrammet på Östrabo 1 får du en bra studiemiljö genom
motiverade klasskamrater, ämneskunniga lärare och omväxlande arbetssätt:
•
Vi utforskar vår omvärld genom laborationer och experiment i väl utrustade
laborationssalar.
•
Vi gör exkursioner och studiebesök och bjuder in gästföreläsare från exempelvis
universitet och högskolor.
•
Vi håller kontakt med flera högskolor, universitet och näringsliv. Elever och vår
fysiklektor har ett särskilt samarbete med Chalmers Tekniska högskola i Göteborg där vi gör besök och genomför laborationer.
•
Vi lotsar dig mot dina framtidsdrömmar!
Naturvetaren (NA)*
Samhällsvetaren (NA)*
Här är inriktningen för dig som vill
bli läkare, tandläkare, civilingenjör eller forskare inom naturvetenskap eller
matematik. Inriktningen Naturvetaren
ger dig behörighet till alla universitetsoch högskoleutbildningar. Med våra
goda pedagoger får du nya och fördjupade insikter om vetenskapliga mysterier
och om livets villkor.
Vill du plocka det bästa av två världar?
Här är inriktningen för dig som vill bli
naturvetare med ett globalt samhällsperspektiv. Väljer du denna inriktning får du
en bred naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig utbildning. De flesta dörrar
kommer att stå öppna för dig i framtiden. Du kommer att var väl förberedd
för universitets- och högskolestudier
oavsett om du väljer den naturvetenskapliga eller samhällsvetenskapliga banan.
* (Väljs inför årskurs 2)
* (Väljs inför årskurs 2)
Inriktningskurser
Inriktningskurser
Biologi 2
Fysik 2
Kemi 2
Matematik 4
Geografi 1
Samhällskunskap 2
Biologi 2
Valbart: Matematik 4
33
Läs mer på: www.gymnasiet.uddevalla.se
Naturvetenskapsprogrammet
Nordens Ark (NA-ark)
Vill du ha en stor bredd på din utbildning, men ändå
möjlighet att få plats för ditt stora intresse djur och
miljö? Då ska du välja Nordens Ark (NA-ark).
Denna variant ger dig högskolebehörighet motsvarande naturvetenskapliga programmet och ger dig
även möjligheten att utveckla ditt intresse för djur
och natur.
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
Religionskunskap 1
Du bör vara nyfiken och intresserad av att utveckla din kunskap om djur
och miljö.
Samhällskunskap 1b
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3
•
Du får en högskoleförberedande utbildning med naturvetenskaplig
grund och med inriktning mot djur och natur.
•
Du får en bra start på Nordens Ark om du bli veterinär, biolog eller
vill jobba med miljöfrågor.
•
Du får en unik utbildning på Nordens Ark av personal på Nordens
Ark, som även undervisar på Göteborgs Universitet och Sveriges
lantbruksuniversitet.
Programgemensamma ämnen
Biologi 1
Fysik 1
Kemi 1
Moderna språk
Nordens Ark
Djurens Biologi
•
Du kommer att jobba med djurens biologi, djurens beteende och
bevarandebiologi.
•
Du kommer att jobba ämnesövergripande, som i experiment,
laborationer och fältstudier.
•
Du kommer att vara väl förberedd för fortsatta studier inom naturvetenskapliga ämnen.
Bild
Olika redovisningsformer kommer att användas.
Fotografisk bild 1
Samordnare Nordens Ark
Stefan Stolt
[email protected]
Bild
•
Bevarandebiologi 1
Bevarandebiologi 2
Etologi
Biologi 2
Bild och form 1b
Musikern
Biologi 2
En unik utbildning!
Vi på Östrabo 1 har sedan 2006 utvecklat ett samarbete med den unika djurparken Nordens Ark. Parkens huvudsyfte är att rädda arter från utrotning och
bedriva utbildning om detta. Nordens Ark är gjord i första hand för djuren och
i andra hand för besökarna. Vår utbildning är den första och enda i sitt slag i
Sverige.
Du läser dessa inriktningskurser på Nordens Ark.
Vi ordnar all transport.
Åk 1 - ca 7 dagar, minst en övernattning
Åk 2 - Ca 15 dagar
Åk 3 - Ca 30 dagar och en studieresa utomlands
34
Ensemble 1
Instrument och körsång 1
(Musikkurs)
Programfördjupning 200 poäng
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng
Programmet finns på Östrabo 1
De estetiska inriktningarna ger dig grundläggande kunskaper inom
naturvetenskap tillsammans med en allsidig utveckling av förmågan
till såväl traditionellt som digitalt skapande.
Utbildningen låter dig utveckla din kreativitet och du kommer också
att få utökad förståelse för hur naturvetenskap och kultur ömsesidigt
påverkar varandra.
NA Musik (NA-musik) och NA BILD (NA-BILD)
Vill du ha en stor bredd på din utbildning, men ändå möjlighet att få plats för ditt
stora estetiska intresse? Då ska du välja NA-musik eller NA-bild.
Dessa särskilda varianter ger dig högskolebehörighet motsvarande naturvetenskapliga programmet och ger dig även möjlighet att utveckla dina estetiska förmågor. Du
bör vara nyfiken och intresserad av att utveckla ditt estetiska sinne, antingen mot bild
eller musik.
NA Musik
NA Bild
•
Du får en högskoleförberedande
utbildning med naturvetenskaplig
grund och med inriktning mot
musik.
•
Du får en högskoleförberedande
utbildning med naturvetenskaplig
grund och med inriktning mot
bild.
•
Du jobbar varje år med att sjunga,
spela i en ensemble och spela in en
låt, samt producera musikvideo.
•
•
Du får även individuell undervisning inom ditt instrument eller sång.
Vi lägger stor vikt vid att möta dig
i ditt musicerande och utveckla
dig vidare, såväl individuellt som i
grupp.
Du jobbar varje år med att utveckla din portfolio som kommer att
innehålla bilder och foton med
naturvetenskaplig anknytning
•
Du får även undervisning inom
bild och form samt kultur- och
idéhistoria
•
Du kommer att jobba ämnesövergripande, som i experiment,
laborationer, fältstudier, musik och
musikproduktion.
Du kommer att jobba ämnesövergripande, som i experiment,
laborationer, fältstudier, foto ,bild
och form.
•
Du kommer att vara förberedd
för fortsatta studier inom såväl
naturvetenskapliga som estetiska
ämnen och kommer att använda
olika redovisningsformer.
Du kommer att vara förberedd
för fortsatta studier inom såväl
naturvetenskapliga som estetiska
ämnen och kommer att använda
olika redovisningsformer.
•
Oavsett ditt yrke i framtiden ger
estetiska uttrycksmöjligheter dig ett
bra komplement till dina teoretiska
studier.
•
Kontaktuppgifter
Rektor:
Johan Romberg
[email protected]
0522-69 74 17
Programsamordnare:
•
Hanna Göransson
[email protected]
0522-69 74 54
SYV:
Kristin Andersson
[email protected]
0522-69 74 22
Samordnare NA-musik
Mathias Björk
[email protected]
Samordnare NA-bild
Donald Wallström
[email protected]
35
Läs mer på: www.gymnasiet.uddevalla.se
Samhällsvetenskapsprogrammet, Akademi
Samhällsvetenskapsprogrammet är ett program för dig som är intresserad av hur
människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen
lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på
högskolan.
Gymnasiegemensamma ämnen
Medier, information och kommunikation
Matematik 1b
Inriktningen ger kunskaper om mediernas roll i samhället och hur man kan använda
sig av medieteknik för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt. I inriktningen studerar eleverna journalistik, information och reklam.
Eleverna arbetar också praktiskt där de arbetar med text, foto, film och ljud. Eleverna
utvecklar alltså både praktiska och teoretiska kunskaper inom kommunikation.
Inriktningen ger eleverna möjlighet att undersöka hur media påverkar människor
individuellt och i grupp när det gäller till exempel åsikts- och opinionsbildning och
hur vår omvärldsuppfattning formas.
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3
Programgemensamma ämnen
Filosofi 1
Moderna språk
Efter Samhällsprogrammet mediainriktning
Psykologi 1
Programmet förutsätter vanligtvis att du går vidare till en utbildning på universitet
eller högskola.
Information och kommunikation
Vad kan du arbeta med i framtiden
Medieproduktion 1
Medier och kommunikation är grunden i många yrken. En utbildning på Samhällsprogrammet mediainriktning ger möjlighet att jobba inom mediabrancher, men också
kunskaper som man har nytta av i princip oavsett vad man väljer att göra.
Journalistik, reklam och information 1
Medier, samhälle och kommunikation 1
Psykoligi 2a
Profil Media
Film/TV produktion 1
Foto 1
Ljudproduktion 1
Medieproduktion 2
Profil journalistik
Bild: Jacob Thörnäs
ex. elevarbete
Foto 1
Grafisk kommunikation 1
Medieproduktion 2
Textkommunikation 1
Profil Merit
Antingen:
Foto 1/FilmTV produktion 1/Grafisk kommunikation 1
Engelska 7
Samhällskunskap 2
Matematik 3b
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng
36
Programmet finns på Akademi Sinclair
Vi åkte på studie och reportageresa till Berlin.
Vi kom varandra nära i klassen. Samtidigt som
vi fick ta del av kultur, historia skapade vi medieproduktioner.
- Elever i årskurs 2
Du vaknar på morgonen och loggar in på Facebook eller Instagram. Under dagen
kollar du av de senaste filmerna på Youtube eller vad som händer runt om i världen
på någon nyhetssajt. Med en medieutbildning på Akademi Sinclair får du tre roliga
och spännande år där du lär dig att:
Förstå: hur media påverkar dig och samhället samt hur du kan vara källkritisk i det
enorma mediebruset.
Skapa: med hjälp av foto, film, radio, text och digitalt.
Påverka: som journalist, fotograf, filmare eller reklammakare.
Samhäll media är både för dig som tänker dig jobb eller fortsatta studier inom olika
medieinriktningar. Men också för dig som vill ha en bred utbildning för fortsatta
studier inom andra inriktningar. Vi tror nämligen att kunskaper inom media kommer att vara viktigt för alla i framtiden.
Bild: William Larsson
ex. elevarbete
Kontaktuppgifter
Rektor:
Cecilia Sokol
[email protected]
0522-69 69 40
Biträdande rektor:
Agneta Gimbringer
[email protected]
0522-69 69 39
SYV:
Sara Schöldström
[email protected]
0522-69 69 48
Egen kamera
Foto, text, film och ljud är ofta en del
av elevernas arbeten och redovisningar.
Under din studietid på SA-media har du
en egen kamera, så du kan vara aktiv
med medieproduktioner hela tiden. I
och med att du har en egen kamera har du mer tid att även på din fritid utveckla
och lära dig att använda yrkesredskap.
37
Läs mer på: www.gymnasiet.uddevalla.se
Samhällsvetenskapsprogrammet, Agneberg
Samhällsvetenskapsprogrammet är ett program för dig som är intresserad av hur
människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen
lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på
högskolan.
Beteendevetenskap
Du lär dig om människans utveckling, socialisation och samspel. Du får större
förståelse för hur människor handlar som individer, gruppdeltagare och samhällsmedborgare. Du studerar kommunikation, lärande och ledarskap.
Samhällsvetenskap
Du lär dig om samhällsstrukturer och människors livsvillkor. Du breddar och fördjupar dina kunskaper om olika samhällsfrågor genom att tolka, förklara och använda
samhällsvetenskapliga metoder.
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3
Programgemensamma ämnen
Efter Samhällsvetenskapsprogrammet
Programmet förutsätter vanligtvis att du går vidare till en utbildning på universitet
eller högskola.
Inriktning Beteendevetenskap gör dig väl rustad för att läsa vidare till exempelvis
polis, psykolog, familjerådgivare, kurator eller personalchef. Helt enkelt - du blir väl
förberedd för olika typer av yrken som handlar om människor!
Inriktning Samhällsvetenskap ger dig många möjligheter. Du kanske vill jobba
inom EU eller FN? Inom Amnesty, SIDA, försvaret eller polisen? Eller bli lärare?
Journalist? Engagera dig politiskt? Eller så vet du inte vad du vill göra i framtiden,
men vill ha en bred och stabil grund att stå på.
Filosofi 1
Moderna språk
Psykologi 1
Beteendevetenskap
Ledarskap och organisation
Kommunikation
Psykologi 2a
Samhällskunskap 2
Sociologi
Samhällsvetenskap
Geografi 1
Historia 2a
Religionskunskap 2
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3
Programfördjupning 300 poäng
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng
38
Programmet finns på Agneberg
Studieresa till Stockholm, juni 2015
Vi ägnade den ena delen av dagen åt besök på riksdagen där vi fick vara med om en guidad tur.
Den andra delen av dagen gjorde vi ett besök på Europahuset med EU:s programkontor. Här
fick vi fördjupa våra kunskaper under rubriken “Hur EU påverkar oss”.
Elever på SA
Vill du få en bred utbildning? Bli allmänbildad? Jobba med människor?
Ha ett omväxlande arbetssätt?
Kom då till oss på samhällsvetenskapsprogrammet (SA) på Agneberg!
Bred utbildning
Funderar du på att bli polis, psykolog, lärare, journalist? Eller vet du kanske inte riktigt
vad du vill bli. Du som väljer SA får hur som helst en bred utbildning. Dessutom är
det enkelt att samla många meritpoäng just på SA, vilket gör det lättare för dig att
komma in på den högskoleutbildning du vill.
Människan och omvärlden i fokus
För att göra det enkelt kan man säga att här får du fördjupa dina kunskaper om människan, samhället och världen. Alltså får du lära dig mer om människan som individ,
som samhällsmedborgare och som global aktör. En god hjälp i detta arbete är det
kontaktnät som SA verkar inom, i vårt närområde, andra delar av landet och utanför
landets gränser.
Metodik som förbereder för högskolestudier
Vi lärare på samhällsvetenskapsprogrammet på Agneberg är engagerade och kunniga.
Vårt arbetssätt är omväxlande och flexibelt; vi varierar lärarledda genomgångar med
självstudier, projekt och arbeten i grupp. Studieteknik är ett viktigt inslag i vårt arbete.
Du får redskap för att formulera, analysera och lösa problem inom flera samhällsområden. Dessutom får du en god allmänbildning och djupa kunskaper i flera ämnen.
Kontaktuppgifter
Rektor:
Cecilia Kjerstadius
[email protected]
0522-69 68 62
Traditioner i ryggen och riktning framåt
Vi är stolta över vår skola och den tradition skolan vilar på. Detta tillsammans med
engagemang för elever och våra ämnen bidrar till att vi som arbetar här tycker att vi
har ett härligt jobb. Nu ser vi fram emot att träffa dig, och du kan vara säker på att vi
skall göra vårt bästa för att du skall trivas lika bra som vi. Välkommen!
Programsamordnare:
Simon Wide
[email protected]
0522-69 68 80
Anette Forsberg
[email protected]
0522-69 68 87
Maria Karlsson
[email protected]
0522-69 68 29,
SYV:
Kajsa Årebo Balsanius
[email protected]
0522-69 68 72
39
Läs mer på: www.gymnasiet.uddevalla.se
SPINT
Ekonomiprogrammet - EK är ett program för dig som vill studera samhällsekonomi,
företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Programmet är högskoleförberedande
och vänder sig även till dig som funderar på att driva eget företag.
Samhällsvetenskapsprogrammet - SA är ett program för dig som är intresserad av
hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område
på högskolan.
SPINT finns på två program
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 och 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b och 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska/svenska som andraspråk 1-3
Programgemensamma ämnen SA
Tycker du det är kul med engelska? Funderar du på att studera eller arbeta utomlands?
Är du intresserad av hur vårt samhälle fungerar eller hur man startar ett företag? Vill
du göra en projektresa till ett engelsktalande land? Om svaret är ja på ovanstående
frågor är SPINT utbildningen för dig!
Filosofi 1
SPINT erbjuder och innehåller många kurser som ger behörighet och meritpoäng inför högskolestudier. Du kan också välja mellan flera individuella valkurser som kompletterar och fördjupar dina huvudämnen.
Inriktning SA
Samhällsvetenskapsprogrammet
SPINT erbjuder inriktningen samhällsvetenskap. Hos oss får du verktyg för att bättre
förstå din omvärld. På många sätt är världen mer komplicerad idag än tidigare. För
att förstå hur allt hänger ihop behöver man fördjupade faktakunskaper i ett flertal
samhällsorienterade ämnen. På SPINT kommer du att studera samhällen och konflikter utifrån historiska och internationella perspektiv. Du kommer att få träning i att
diskutera och analysera lösningar på olika samhällsproblem samt få prova olika sätt
att inhämta och redovisa dina kunskaper
Ekonomiprogrammet
SPINT erbjuder inriktningen ekonomi. Här får du kunskaper om hur ett företag
fungerar och vilka faktorer som leder till framgång. Du kan fördjupa dig i ekonomiska
ämnen som till exempel marknadsföring, redovisning, ledarskap och organisation.
Undervisningen anknyter på olika sätt till det lokala näringslivet och entreprenörskap
är ett centralt begrepp inom programmet.
Förutom en god grund för fortsatta studier inom det ekonomiska området så passar
inriktningen dig som efter gymnasiet vill arbeta med bland annat ekonomi, inköp och
försäljning. Den passar också dig som vill starta och driva ett eget företag efter avslutad utbildning. Oavsett hur din framtida karriär ser ut kommer du alltid att ha nytta
av dina kunskaper i ekonomi.
Moderna språk
Psykologi 1
Samhällsvetenskap
Geografi 1
Historia 2a
Religionskunskap 2
Samhällskunskap 2 o 3
Programfördjupning SA 300 poäng
Programgemensamma ämnen EK
Företagsekonomi 1
Privatjuridik
Moderna språk
Psykologi 1
Inriktning EK
Ekonomi300
Entreprenörskap och företagande
Företagsekonomi 2
Matematik 3b
Programfördjupning EK 300 poäng
Individuellt val 200 poäng
Vad kan du göra i framtiden?
SPINT ger dig en bred utbildning som förbereder dig för högskolestudier både i
Sverige och utomlands. Du kanske vill arbeta inom EU eller någon annan internationell organisation? Som gymnasieekonom har du även möjlighet att direkt efter
gymnasiet få arbete på t ex bank eller försäkringsbolag.
40
Gymnasiearbete 100 poäng
Programmet finns på Agneberg
Projektresa utomlands
Under ditt tredje år får du möjlighet att göra en projektresa till ett engelsktalande land. Projektresan kombineras ofta med ett utbyte med en skola och innehåller dessutom studie-besök och
praktik. Du kommer att utveckla och använda din engelska i både vardagliga och officiella situationer.
“Det visade sig att jag gjort ett bra val. Och då, kära vänner, då snackar vi bra” - Julia SPINT åk 1.
Att kunna engelska bra har blivit en nödvändighet. Tänk bara på antalet
internationella kontakter – för att inte tala om den stora mängd litteratur
på engelska som används i universitetskurser över hela världen. Därför erbjuder vi dig SPINT – en specialisering av Samhällsvetenskapsprogrammet
och Ekonomiprogrammet som vi har utvecklat för att ge dig möjligheten
att ta ett mer internationellt grepp på dina studier.
• Internationalisering
• Undervisning delvis på engelska
• Projektresa till engelsktalande land
Vad får du lära dig?
SPINT ger dig en god grund för att fortsätta till
högre studier – i Sverige och utomlands.
Väljer du SPINT kommer du att ha möjlighet
att bli riktigt bra på engelska, eftersom en del av
undervisningen – och litteraturen – är på engelska under dina tre studieår.
Kontaktuppgifter
Rektor:
Cecilia Kjerstadius
[email protected]
0522-69 68 62
Programsamordnare:
På SPINT läser du engelska till den högsta
nivån. Du får även möjlighet att förbereda dig
för att ta ett Cambridge-certifikat som visar att
du behärskar språket för att studera vid något
av de många engelsktalande universiteten över
hela världen.
Gemenskap och samarbete
Som SPINT-elev kommer du att känna stark
gemenskap och sammanhållning eftersom
programmets hemklassrum ligger tillsammans
centralt placerade på Agneberg.
Inger Campbell
[email protected]
0522-69 68 80
SYV:
Kajsa Årebo Balsanius
[email protected]
0522-69 68 72
41
Läs mer på: www.gymnasiet.uddevalla.se
Teknikprogrammet
Teknikprogrammet är ett program för dig som vill arbeta med teknik och tekniska
processer. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan. Du får även högskolebehörighet till fler områden.
Gymnasiegemensamma ämnen
Design och produktutveckling
Idrott och hälsa 1
Du lär dig om design och produktutveckling med fokus på datorstödd design och
konstruktion.
Informations- och medieteknik
Du lär dig om teknik för information, kommunikation och olika medier som datorkommunikation, programmering, digitala medier och webbutveckling.
Produktionsteknik
Du lär dig om produktion och företagande som automation och styrning av produktionslinjer.
Samhällsbyggande och miljö
Du lär dig om samhällsbyggande, miljö och arkitektur där teknik är lika viktigt som
ekologi, utseende och ekonomi.
Teknikvetenskap
Du lär dig om teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering.
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1a1
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3
Programgemensamma ämnen
Fysik 1a
Kemi 1
Teknik 1
Design och produktutveckling
Bild och form 1a1
CAD 1
Design 1
Konstruktion 1
Efter Teknikprogrammet
Informations- och medieteknik
Det utbildas alldeles få tekniker för att företagen ska kunna hitta all den utbildade
arbetskraft de behöver. De allra bästa möjligheterna till arbete finns om man vidareutbildar sig på universitet eller högskola, framför allt till högskoleingenjör eller
civilingenjör.
Datorteknik 1a
Vad kan du göra i framtiden
Produktionsteknik
Det kommer att finns stora behov av att anställa tekniskt utbildade i framtiden, inte
bara i Sverige utan även utomlands.
Programmering 1
Webbutveckling 1
Mekatronik 1
Produktionskunskap 1
Produktionsutrustning 1
Samhällsbyggnad och miljö
Arkitektur - hus
Hållbart samhällsbyggande
Miljö- och energikunskap
Teknikvetenskap
Fysik 2
Matematik 4
Teknik 2
Programfördjupning 400 poäng
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng
42
Programmet finns på Östrabo 1
Samhällsutveckling drivs av en tvärvetenskaplig teknik och med en utbildning från
Teknikprogrammet har du möjlighet att vara en del av den utvecklingen!
Vill du bli civilingenjör, arkitekt, designer eller stadsplanerare?
Kanske siktar du på IT-branschen?
Teknikprogrammet ger dig alla förutsättningar att nå din dröm, inom såväl tekniska som
de flesta andra branscher. På Teknikprogrammet lär vi oss också om entreprenörskap
och hur vi kan starta eget företag.
Idag finns tekniken överallt och spelar en stor roll i de flesta yrken och på
fritiden. Teknikprogrammet är ett program för dig som är nyfiken på hur
modern teknik fungerar och används. På Teknikprogrammet får du en bra
kompetens för vidare studier på högskola. Du kan också välja till ett fjärde
år på Teknikprogrammet och blir då gymnasieingenjör.
För att du ska lyckas erbjuder vi dig engagerade, välutbildade lärare. Vi vågar använda
nya metoder att lära tillsammans!
Teknikprogrammet har fem olika inriktningar, som du kan läsa mer om på följande
sidor. Inriktningsvalet gör du under ditt första år på gymnasiet.
Programfördjupningskurser (läs mer på hemsidan) ger dig större bredd, ökad behörighet och meritpoäng.
På Teknikprogrammet lär du dig mer om entreprenörskap och du kan starta ett eget
UF-företag (ungforetagsamhet.se).
Med en teknisk utbildning i ryggen kan du studera vidare och få en säker väg ut på
arbetsmarknaden.
•
Skugga en dag på vårt trivsamma program. Kontakta din syv.
•
Besök vår innovationsmässa i april, Sinclair, Uddevalla.
•
Kom på försnackskväll för nya teknikelever i maj.
Följ
Välj
ga
Mån
ar!
ömm
dr
dina
tekn
et!
amm
ogr
ikpr
bb
jo
och
ngar
!
å dig
ar p
vänt
ldni
utbi
43
Läs mer på: www.gymnasiet.uddevalla.se
Teknikprogrammet
Teknikprogrammet är ett program för dig som vill arbeta med
teknik och tekniska processer. Utbildningen lägger grunden
för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan.
Du får även högskolebehörighet till fler områden.
Gymnasiegemensamma ämnen
Design och produktutveckling
Matematik 1c
Är du en problemlösare? Vill du vara med och utveckla framtidens
teknik?
Matematik 3c
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 2c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Kanske du är den som ska ge design till en av framtidens mobiler, göra
den miljövänlig och snygg så att många vill köpa den.
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
Design och produktutveckling ger dig kunskaper i datorstödd design
och grunderna i tekniskt konstruktionsarbete. Du får arbeta enskilt
och i grupp- från idé och skiss till fungerande lösningar.
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3
Programgemensamma ämnen
Fysik 1a
Programfördjupningskurser ger dig större bredd, ökad behörighet och
meritpoäng. Med tillval fysik 2 och matematik 3 är du klar för vidare
ingenjörsstudier.
Kemi 1
Med en teknisk utbildning i ryggen kan du studera vidare och få en
säker väg ut på arbetsmarknaden.
Design och produktutveckling
Teknik 1
Bild och form 1a1
CAD 1
Informations och medieteknik
Design 1
Konstruktion 1
Vill du ha en spännande framtid? Är du intresserad av IT och webbutveckling? Informations- och medieteknik
Du får lära dig hur dator- och kommunikationssystem är uppbyggda,
underhålls och skyddas. Inriktningen omfattar grunderna i programmering. Arbetet är laborativt. Du bygger upp och sköter ett lokalt
datornätverk. Dessutom kan du ta CISCOs nätverkscertifikat (cisco.
com).
Datorteknik 1a
Programmering 1
Webbutveckling 1
Produktionsteknik
På inriktningen Informations- och medieteknik lär du dig om hur interaktiva medier används i samhället. Din uppfinningsförmåga utvecklas ytterligare när du designar bl a hemsidor och broschyrer. Text, bild,
video, animering och ljud får samverka i olika produktioner.
Mekatronik 1
Produktionskunskap 1
Produktionsutrustning 1
Med tillval fysik 2 och matematik 3 är du klar för vidare ingenjörsstudier.
Samhällsbyggnad och miljö
En bred och internationell arbetsmarknad väntar på dig inom de flesta
branscher.
Hållbart samhällsbyggande
Arkitektur - hus
Miljö- och energikunskap
Produktionsteknik
Inriktningen produktionsteknik har ett väl fungerande samarbete
med Uddevallas Teknikföretag vilket leder till att lärandet blir kreativt
och stimulerande, då en del kursmoment sker i samarbete med dessa
företag.
Teknikvetenskap
AV
Fysik 2
Matematik 4
Teknik 2
Praktiskt arbete knyts till teori och du lär dig hela produktionsprocessen, från idé till färdig produkt.
Programfördjupning 400 poäng
Med tillval fysik 2 och matematik 3 är du klar för vidare ingenjörsstudier.
Vill du istället bredda dina teknikkunskaper blir du anställningsbar i
teknikföretag efter gymnasiet som t ex mät- eller produktionstekniker.
Gymnasiearbete 100 poäng
44
Individuellt val 200 poäng
Programmet finns på Östrabo 1
Alla elever som börjar hos oss kommer att mötas av personal som har eleverna i fokus
och undervisar utifrån elevens behov och förutsättningar.
Vi har lärare med både hög och bred kompetens och behöver du hjälp med dina studier
så finns vi för dig.
Samhällsbyggnad och miljö
Är du intresserad av form och design? Vill du arbeta som arkitekt och
bygga hållbart?
Du lär dig om byggande och miljöfrågor i ett brett perspektiv.
Du arbetar med huset och staden: tecknar, gör ritningar och bygger
modeller. Du får kunskaper i arkitekturhistoria.
Vill du bli högskoleingenjör, inredningsarkitekt eller civilingenjör? Som
alla inriktningar på teknikprogrammet är utbildningen högskoleförberedande och öppnar dörrar till en bred arbetsmarknad.
Med tillval fysik 2 är du klar för vidare ingenjörsstudier.
Teknikvetenskap
Vill du bli civilingenjör och forma framtidens teknik? Är du med och
tar ett nytt steg inom t ex mobiltelefoni? Då är Teknikvetenskap din
inriktning.
Du får fördjupade kunskaper inom matematik, fysik och teknik. Arbetssätten är kreativa och vetenskapliga. Matematiska modeller blir till
verktyg som löser verkliga problem. Genom experiment och fysikens
teorier gör vi omvärlden mer begriplig. Blir du nyfiken?
Efter utbildningen och vidare studier öppnar sig många dörrar till
arbete i Sverige och utomlands. Som civilingenjör är hela världen ditt
arbetsfält.
Kontaktuppgifter
Teknik är framtiden!
Rektor:
Tomas Ländström
[email protected]
0522-69 69 41
Programsamordnare:
Eva Hartmann
[email protected]
0522-69 74 40
Linda Thorsell
[email protected]
0522-69 74 36
Hans-Göran Palmqvist
[email protected]
0522-69 74 40
SYV:
Kristin Andersson
[email protected]
0522-69 74 22
45
Läs mer på: www.gymnasiet.uddevalla.se
Svar på frågan:
Man får lära sig mycket om hur människor fungerar och utvecklas. Det mesta
av undervisningen presenteras på ett
roligt sätt som väcker intresse
Vad är bäst med din utbildning
Att det är yrkesprogram men att jag
kan välja till högskoleförbredande
kurser så att jag kan läsa vidare om
jag vill
Man lär sig nya saker varje dag och
det är en otroligt bra klass och lärare
46
Yrkesprogram
På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena:
engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap,
religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som
andraspråk.
Yrkesprogram på Uddevalla gymnasieskola och i
vilket skolhus det finns.
Omfattningen av de gymnasiegemensamma ämnena är samma för
samtliga yrkesprogram.
Yrkesprogram - två utbildningsvägar............................. 48-49
På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i grundskolan.
Barn- och fritidsprogrammet.......................................... 50-51
Agneberg och Margretegärde
Du läser:
Bygg- och anläggningsprogrammet .............................. 52-53
Östrabo Y och Margretegärde
Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
Engelska
Historia
Idrott och hälsa
Matematik
Naturkunskap
Religionskunskap
Samhällskunskap
Svenska eller Svenska som andraspråk
Individuellt val 200 poäng
El- och energiprogrammet.............................................. 54-55
Östrabo Y
Fordons- och transportprogrammet.............................. 56-57
Östrabo Y och Margretegärde
Handels- och administrationsprogrammet.................... 58-59
Agneberg och Margretegärde
Finsnickare......................................................................... 60-61
Östrabo Y
Gymnasiearbete100 poäng
Florist.................................................................................. 62-63
Östrabo Y
Yrkesexamen
Frisör
Hår- och makeupstylist..................................................... 64-65
Östrabo Y
Är beviset på att du klarat av din gymnasieutbildning.
För att få en Yrkesexamen krävs:
Hotell- och turismprogrammet....................................... 66-67
Agneberg
•
2500 poäng varav minst 2250 poäng med godkända betyg
•
Godkända betyg i Svenska/Svenska som andraspråk 1, Engelska 5 samt Matematik 1
Industritekniska programmet.......................................... 68-69
Östrabo Y och Margretegärde
•
Godkända betyg på kurser inom de programgemensamma ämnena med minst 400 poäng
Naturbruksprogrammet................................................... 70-71
Margretegärde
•
Godkänt betyg på gymnasiearbetet.
Naturbruksprogrammet................................................... 72-73
Agneberg
Yrkesexamen ger dig grundläggande behörighet till yrkeshögskola
men om du vill bli behörig till högskolan behöver du läsa fler
kurser i de gymnasiegemensamma ämnena. Skolan erbjuder dig
den här möjligheten.
Restaurang- och livsmedelsprogrammet........................ 74-75
Agneberg
Högskoleförberedande
VVS- och fastighetsprogrammet.................................... 76-77
Östrabo Y och Margretegärde
På yrkesprogrammen kan du välja om du vill läsa kurser så du får
högskolebehörighet. Läs mer om studier efter Yrkesprogram på
sidan 49.
Vård- och omsorgsprogrammet...................................... 78-79
Östrabo 1 och Margretegärde
Är du osäker på vad du ska välja så kan du prata med SYV.
47
Läs mer på: www.gymnasiet.uddevalla.se
Yrkesprogram - två vägar till yrkesutbildning
Examen från ett yrkesprogram
Skolförlagd utbildning
Det finns två sätt att läsa ett yrkesprogram och få en yrkesexamen, skolförlagd eller gymnasial lärling. Det är samma utbildning men på olika sätt, du anger ditt val vid ansökan till
gymnasiet.
På yrkesprogrammen i gymnasieskolan får du lära dig ett yrke. En
examen från något av programmen visar att du har de kunskaper
som behövs när du ska börja jobba.
Båda sätten har samma mål och kunskapskrav och du får
samma yrkesexamen. Du samma möjlighet att få grundläggande behörighet till högskola som oavsett vilket sätt du
väljer att läsa din yrkesutbildning.
För att få gå på ett yrkesprogram måste du ha godkänt från
grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk, engelska
och matematik, och minst fem ämnen till.
Arbetslivet medverkar i utbildningen på både riksnivå och på
just din ort för att utbildningen ska ha rätt innehåll. Det är ju
de som jobbar i yrket som vet vad man behöver kunna för att
klara jobbet.
På yrkesprogrammen är du minst 15 veckor på en arbetsplats och
får lära dig mer om yrket. Det kallas arbetsplatsförlagt lärande, APL.
Femton veckor motsvarar ungefär en termin. På många utbildningar får du vara på arbetsplatser mer än så. Om du går mer
än halva din utbildning på en arbetsplats kallas det gymnasial
lärlingsutbildning.
Gymnasial lärlingsutbildning, GLU
Kurser för
Högskolebehörighet
Som elev på GLU studerar du på skolan två dagar i veckan. De
övriga tre praktiserar du på en arbetsplats. På skolan läser du
gymnasiegemensamma ämnen och yrkesteori och på arbetsplatsen arbetar du, under ledning av en handledare, med det du
valt att specialisera dig inom.
Designa din egen utbildning
Arbetsplatsförlagt lärande
Under dina tre år på gymnasiets yrkesprogram är du inte bara
i skolan. Du har också minst 15 veckors arbetsplatsförlagt
lärande (APL) ute på ett företag där du får prova på yrket och
använda dina kunskaper från skolan praktiskt.
APL är obligatoriskt för gymnasieskolans yrkesprogram.
Skolförlagd utbildning – du är på skolan största
delen av utbildningen men har minst 15 veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL).
Gymnasial Lärlingsutbildning – du är på en
arbetsplats största delen av utbildningen. Det här kallas
gymnasial lärlingsutbildning för att man inte ska blanda
ihop det med andra lärlingsutbildningar. Du som går en
lärlingsutbildning genomför, med handledning, minst halva
utbildningen på en arbetsplats.
Har du funderingar på att utbilda dig till något som ligger
utanför de befintliga programmens område? Våra lärlingskoordinatorer hjälper dig med den individuella planeringen av din
utbildning.
Vårt motto är: Var den du är - bli det du vill
Samverkan med näringslivet
Viktigt för din utbildning, oavsett om du väljer skolförlagd
eller gymnasial lärling, är att det finns riktigt bra praktikplatser.
Genom våra lokala programråd har vi under många år skapat
goda relationer med företag, kommuner och landsting.
Vi kan därför erbjuda ett brett utbud av praktikplatser som ger
dig rätt innehåll i din yrkesutbildning.
Innan du börjar skriver skolan och arbetsplatsen ett kontrakt
där man kommer överens om hur utbildningen ska se ut och
på vilket sätt den ska genomföras. För att kontraktet ska gälla
måste du och eventuell vårdnadshavare godkänna det.
När du läser ett yrkesprogram i lärlingsform får du 1 000 kronor
per månad utöver studiebidraget. Det ska täcka dina kostnader
för mat och resor. Har du högre kostnader så täcker skolan
dem.
48
Trepartsamtal mellan yrkeslärare, elev och handledare
Läsa vidare efter gymnasiet
Läsa vidare
Den som har examen från ett yrkesprogram kan
börja jobba inom yrket direkt, eller fortsätta
studera.
Du har rätt att läsa kurser som ger grundläggande högskolebehörighet. Du kan läsa kurserna som behövs på din skola, eller inom den
kommunala vuxenutbildningen efter examen från
gymnasieskolan. En examen från ett yrkesprogram
ger dig även grundläggande behörighet till yrkeshögskolan.
Uddevalla gymnasieskola erbjuder alla
nationella yrkesprogram, antingen som
skolförlagt eller som gymnasial lärling.
Flera av programmen och inriktningarna
kan du välja både som skolförlagt och
som lärling.
Husby
Måleri
Plåt
Pedago
Eltekn
Kaross
Bilmek
Lastbi
YRKESHÖGSKOLA
På yrkeshögskolan kan man fortsätta studera och lära sig mer om yrket.
Du kan också satsa på något annat område än det du har läst i gymnasieskolan. Utbildningarna är ofta mellan ett och två år. För att bli antagen
måste du ha en gymnasieexamen.
Hande
Admin
Frisör
Specia
Florist
Hotell
Turism
På yrkeshögskolan finns utbildningar inom till exempel vård, restaurang,
ekonomi och teknik. Du kan också lära dig yrken som tandsköterska,
kökschef, byggproduktionsledare och applikationsutvecklare.
Svetst
Produ
Skog
Smådj
Trädgå
HÖGSKOLA
Om du vill söka till högskola eller universitet efter gymnasieskolan behöver du grundläggande behörighet.
Restau
Serve
Bageri
Fastigh
Kyl- o
VVS
Du får grundläggande behörighet om du har tagit en yrkesexamen och
har godkända betyg i kurserna engelska 6, svenska 2, svenska 3 alternativt
svenska som andraspråk 2 och 3. Dessa kurser kan ingå i din utbildning
på programmet och du har alltid rätt att läsa kurserna inom det individuella valet eller som utökat program.
VUXENUTBILDNING
Om du har en yrkesexamen från gymnasie-skolan har du rätt att läsa in
grundläggande behörighet inom kommunal vuxenutbildning. Ofta har
du även möjlighet att läsa andra kurser.
Handledare, elev och kund
49
Läs mer på: www.gymnasiet.uddevalla.se
Barn- och fritidsprogrammet
Med yrkesexamen och högskolebehörighet
Barn- och fritidsprogrammet - BF är ett program för dig som vill arbeta med barn,
ungdomar och vuxna. Du får lära dig om människor i olika åldrar och med olika
förutsättningar.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan eller högskolan. Vi har lagt in kurser så du blir behörig att studera vidare
på högskolan.
Programgemensamma ämnen
Hälsopedagogik
Naturkunskap 1a2
Kommunikation
Lärande och utveckling
Människors miljöer
Pedagogiskt ledarskap
Samhällskunskap 1a2
Svenska 2, eller Svenska som andraspråk 2
Fritid och hälsa
Fritid och hälsa
Du lär dig om fritid, hälsa och friskvård. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till
exempel träningsinstruktör.
Fritids- och friskvårdsverksamheter
Fritids- och idrottskunskap
Idrott och hälsa 2
Pedagogiskt arbete
Aktivitetsledarskap
Du lär dig om barns och ungdomars lärande och växande. Inriktningen ger möjlighet
till jobb som till exempel barnskötare eller elevassistent.
Matematik 2a
Socialt arbete
Träningslära 1 och 2
Svenska 3, eller Svenska som andraspråk 3
Entreprenörskap
Du lär dig hur du bemöter människor i olika situationer och hur du ger bra stöd och
service. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel personlig assistent eller
arbete med stöd och service inom funktionshinderområdet.
Psykologi 1 och 2a
Naturkunskap 2
Pedagogiskt arbete
Barns lärande och växande
Arbetsmarknad och vidareutbildning
Barn- och fritidsprogrammet leder till möjligheter att söka arbete inom flera yrken
efter fullgjord utbildning inom programmet. En del av dem som genomgår Barn- och
fritidsprogrammet brukar vidareutbilda sig till andra yrken som kräver utbildning
efter gymnasieskolan, till exempel förskollärare, socionom eller personlig tränare.
Att tänka på
Pedagogiskt arbete
Skapande verksamhet
Etnicitet och kulturmöten
Specialpedagogik 1
Matematik 2a
Svenska 3, eller Svenska som andraspråk 3
Entreprenörskap
Barn- och fritidsprogrammet är ett program för dig som vill arbeta med människor,
inom hälsa och fritid och i pedagogiska och sociala arbetsområden.
Psykologi 1 och 2a
Naturkunskap 2
Socialt arbete
Socialt arbete
Sociologi
Skapande verksamhet
Kontaktuppgifter
Rektor BF:
Programsamordnare:
Specialpedagogik 1
Britta Odevall Mäki
[email protected]
0522-69 68 64
Eva Landqvist
[email protected]
0522-69 69 24
Matematik 2a
Svenska 3, eller Svenska som andraspråk 3
Rektor GLU:
Ann-Christin Persson
[email protected]
0522-69 69 24
Psykologi 1 och 2a
Janolov Simmons
[email protected]
0522-69 75 46
SYV:
Kajsa Årebo Balsanius
[email protected]
0522-69 68 72
50
Etnicitet och kulturmöten
Entreprenörskap
Naturkunskap 2
Se sidan 47 för:
Gymnasiegemensamma ämnen
individuellt val
GYMNASIEARBETE
Programmet finns på Agneberg och Margretegärde
Barn- och fritidsprogrammet förbereder dig för både arbetsliv och fortsatta studier.
Här får du grundläggande högskolebehörighet inom dina 2 500 gymnasiepoäng.
Du lär dig att arbeta med människor i olika åldrar, får kunskaper
om ledarskap och kommunikation, lär dig samarbeta och ta ansvar,
arbetar med verksamheter som sätter etik och människovärde i
centrum och får en bred yrkesutbildning med möjlighet till vidare
studier.
Vill du arbeta som barnskötare, personlig assistent, träningsinstruktör eller
efter vidare studier arbeta som lärare, förskollärare, socionom eller personlig
tränare så är detta programmet för dig!
Välj hur du vill läsa din utbildning
Du kan välja att läsa utbildningen som skolförlagd eller som lärling. Det är samma
utbildning men på olika sätt, du anger ditt val vid ansökan till gymnasiet.
Kurser för
Högskolebehörighet
Skolförlagd utbildning
Gymnasial lärlingsutbildning, GLU
Arbetsformer
Arbetsformer
Vårt arbetsätt på programmet är varierande. Individuella studier varvas med
arbete i grupp, fältstudier och praktiskt
arbete. Du har själv stora möjligheter att
påverka din studiesituation bland annat
genom de olika inriktnings- och kursval
du gör.
Väljer du att läsa BF som lärling så kommer du att gå i en lärlingsklass med
elever från olika program. Du börjar
din inriktning redan år ett och kommer
att börja ditt arbetsplatsförlagda lärande
(APL) redan efter ca åtta veckor med
skolförlagd grundutbildning.
Det första året på programmet läser alla
samma kurser men till årskurs två väljer
du inriktning. Vi strävar efter att du ska
få specialisera dig inom det område som
intresserar dig mest.
Du kommer att vara på din APL-plats tre
dagar och i skolan två dagar per vecka.
Arbetsplatsförlagt lärande, APL
Arbetsplatsförlagt lärande, APL
Vi kopplar ihop det teoretiska med
det praktiska genom att varva studier
med arbetsplatsförlagt lärande, APL.
Du har minst 15 veckors praktik, på olika
arbetsplatser, fördelat på tre år.
Vi kopplar ihop det teoretiska med det
praktiska genom att varva studier med
arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du
genomför din utbildning genom att vara
minst halva tiden på en arbetsplats.
51
Läs mer på: www.gymnasiet.uddevalla.se
Bygg- och anläggningsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet - BA är ett program för dig som vill arbeta med
att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser för att studera vidare på högskolan.
Programgemensamma ämnen
Bygg- och anläggning 1
Bygg- och anläggning 2
Anläggning
Anläggningsförare - process
Anläggningsförare 1
Anläggningsförare 2
Anläggningsfordon (enbart skolförlagd)
Anläggningsförare 3
Du lär dig om trafik och markarbeten inom väg- och ledningsarbete. Inriktningen ger
möjlighet till jobb som till exempel anläggningsmaskinförare.
Anläggning - vägbyggnad
Husbyggnad
Anläggningsförare 4
Anläggning - ledningsbyggnad
Du lär dig om byggnation och renovering av byggnader, broar och andra anläggningar. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel betongarbetare, golvläggare,
murare, glastekniker, ställningsbyggare eller träarbetare.
HUSBYGGNAD
Måleri
Husbyggnad 2
Du lär dig om ny- och ommålning, uppsättning av olika väggbeklädnader och färg.
Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel byggnadsmålare.
Plåtslageri (enbart lärling, GLU)
Husbyggnadsprocessen
Husbyggnad 1
Husbyggnad 3 - ombyggnad
Trä 1 - stommar
Trä 2 - beklädnad
Trä 3 - montage
Du lär dig att lägga olika sorters plåttak på hus och industrilokaler. Sätta upp hängrännor. Tillverka olika plåtdetaljer till exempelvis fönsterbleck, skorstenar och ventilationssystem.
Entreprenörskap
Specialyrken 1
Måleri
Arbetsmarknad och vidareutbildning
Det kommer att finnas fortsatt stora behov av att anställa byggnadsutbildade i framtiden. Du har stora chanser att få jobb efter BA.
Att tänka på
Yrken inom BA kräver god fysik. Du måste också räkna
med att arbeta ute under alla årstider och väderlekar och
du får inte ha anlag för svindel. Efter gymnasiet börjar du
som lärling i ett företag.
Måleriprocessen
Måleri 1
Måleri 2
Måleri 3
Måleri 4
Måleri 5
plåtslageri
Plåtslageri — grunder
Plåtslageriprocessen
Byggnadsplåtslageri 1
Byggnadsplåtslageri 2
Kontaktuppgifter
52
Rektor BA:
Programsamordnare måleri:
Ulf Sjöstrand
[email protected]
0522-69 74 18
Roy Andersson
[email protected]
0705-23 91 40
Rektor GLU:
Programsamordnare husbyggnad:
Janolov Simmons
[email protected]
0522-69 75 46
Ola Gehandler
[email protected]
0705-23 91 20
SYV:
Programsamordnare anläggning:
Terese Bernhardsson
[email protected]
0522-69 75 14
Robert Jacobsson
[email protected]
0522-69 74 94
Byggnadsplåtslageri 3
Se sidan 47 för:
Gymnasiegemensamma ämnen
individuellt val
GYMNASIEARBETE
Programmet finns på Östrabo Y och Margretegärde
Programmet är för dig som vill arbeta med att renovera, bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar. BA är för dig som gillar utmaningar och vill ha ett omväxlande och fritt arbete med goda framtidsutsikter.
Efter dina gymnasiestudier är vår målsättning att du ska få en
anställning som lärling inom ditt valda yrkesområde. Efter några år
som lärling kan du få ditt yrkesbevis.
Här har du möjlighet att rent konkret bygga din egen framtid. På Byggoch anläggningsprogrammet kommer du att lära dig ett yrke från grunden.
Efter din examen är du rustad för ett framtidsyrke.
Välj hur du vill läsa din utbildning
Du kan välja att läsa utbildningen som skolförlagd eller som lärling. Det är samma
utbildning men på olika sätt, du anger ditt val vid ansökan till gymnasiet.
Kurser för
Högskolebehörighet
Skolförlagd utbildning
Gymnasial lärlingsutbildning, GLU
Arbetsformer
Arbetsformer
Vårt arbetsätt på programmet är varierande. Individuella studier varvas med arbete i grupp och arbetsplatsförlagt lärande
(APL). Du har själv stora möjligheter att
påverka din studiesituation bland annat
genom de olika inriktnings- och kursval
du gör.
Väljer du att läsa BA som lärling så
kommer du att gå i en lärlingsklass med
elever från olika program. Du börjar din
inriktning redan år ett och kommer att
börja ditt arbetsplatsförlagda lärande
(APL) redan efter ca åtta veckor med
skolförlagd grundutbildning.
Du får en grundläggande kompetens
för ditt yrkesval på skolan under de tre
första terminerna. Från och med vårterminen i åk 2 går du ut på arbetsplatsförlagt lärande (APL) 2 dagar i veckan.
Under det sista året på skolan så är det
arbetsplatsförlagda lärandet 3 dagar på
företag.
Du kommer att vara på din APL-plats tre
dagar och i skolan två dagar per vecka.
Inriktningen Anläggning innebär minst
15 veckors praktik, på olika arbetsplatser,
fördelat på tre år.
Arbetsplatsförlagt lärande, APL
Vi kopplar ihop det teoretiska med det
praktiska genom att varva studier med
arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du
genomför din utbildning genom att vara
minst halva tiden på en arbetsplats.
53
Läs mer på: www.gymnasiet.uddevalla.se
El- och energiprogrammet
El- och energiprogrammet - EE är ett program för dig som vill arbeta med elinstallationer, system för automatiserad produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller
kommunikation.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser för att studera vidare på högskolan.
Programgemensamma ämnen
Datorteknik 1a
Elektromekanik
Energiteknik 1
Mekatronik 1
Elteknik
Elkraftteknik
Praktisk ellära
Elinstallationer
Elteknik
Du lär dig att installera och reparera elanläggningar, larm och system för tv och
datorer. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel installationselektriker,
industrielektriker eller järnvägstekniker- el och signal.
Kommunikationsnät
Fastighetsautomation 1
Ellära 1
Ellära 2
Servicekunskap
Arbetsmarknad och vidareutbildning
Behoven av att anställa utbildade inom el och energi har varit goda under en lång tid.
Det har anställts nya medarbetare med både gymnasieutbildning och utbildning på
högskolenivå. En del väljer att vidareutbilda sig efter gymnasieskolan och det gör det
lättare att finna ett arbete.
Som elektriker kan du arbeta inom områden där installation eller eldistribution behövs.
Exempel på sådana yrken är installationselektriker, industrielektriker, hisstekniker eller
larm- och säkerhetstekniker.
Efter gymnasiet
Du kan börja arbeta som lärling efter gymnasiet. Lärlingstiden är 1 600 timmar (1 år).
För att kunna bli anställd som lärling behöver du:
•
•
•
Lägst betyg E i alla kurser
Godkänt gymnasiearbete
Godkänt resultat i elsäkerhetsprovet
Att tänka på
Programmet passar dig som gillar både praktisk och teoretisk problemlösning, logiskt
tänkande och att samarbeta med andra så väl som att arbeta självständigt.
Kontaktuppgifter
Rektor EE:
Programsamordnare:
Kirsten Eriksson
[email protected]
0522-69 74 14
Kurt Åke Karlsson
[email protected]
SYV:
Terese Bernhardsson
[email protected]
0522-69 75 14
54
0522-69 74 69
Belysningsteknik
Elmotorstyrning
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem
Se sidan 47 för:
Gymnasiegemensamma ämnen
individuellt val
GYMNASIEARBETE
Programmet finns på Östrabo Y
Elinstallationsbranschen har genomgått en omfattande omvandling och utveckling och står
inför stora förändringar i framtiden. Tack vare den snabba teknikutvecklingen tillkommer
nya krav, bland annat inom larm, säkerhet och data. Dessutom kommer utvecklingen inom
EU att innebära att nya och högre krav ställs på branschen i framtiden.
Eftersom utbildningen är serviceinriktad får du träna dig i att uttrycka dig i tal och skrift
på både svenska och engelska. Social kompetens, service och säkerhetstänkande är också
viktiga bitar.
I dag finns yrken som man inte kunde drömma om för några år sedan.
Vill du satsa på en utbildning som ger dig ny och efterfrågad kompetens
ska du titta närmare på El- och energiprogrammet. Här finns nyckeln som
öppnar dörrar till morgondagens arbetsmarknad.
Välj hur du vill läsa din utbildning
Du kan välja att läsa utbildningen som skolförlagd eller som lärling. Det är samma
utbildning men på olika sätt, du anger ditt val vid ansökan till gymnasiet.
Kurser för
Högskolebehörighet
Skolförlagd utbildning
Gymnasial lärlingsutbildning, GLU
Arbetsformer
Arbetsformer
Vårt arbetsätt på programmet är varierande. Individuella studier varvas med
arbete i grupp och praktiskt arbete. Du
har själv stora möjligheter att påverka
din studiesituation bland annat genom
de olika inriktnings- och kursval du gör.
Under det första året arbetar du med
olika grundkurser som innehåller både
praktiska och teoretiska moment. En
fördel för dig är att ha goda kunskaper
i matematik när du kommer från grundskolan till el- och energiprogrammet.
Väljer du att läsa EE som lärling så
kommer du att gå i en lärlingsklass med
elever från olika program. Du börjar din
inriktning redan år ett och kommer att
börja ditt arbetsplatsförlagda lärande
(APL) redan efter ca åtta veckor med
skolförlagd grundutbildning.
Du kommer att vara på din APL-plats tre
dagar och i skolan två dagar per vecka.
Arbetsplatsförlagt lärande, APL
Arbetsplatsförlagt lärande, APL
Vi kopplar ihop det teoretiska med
det praktiska genom att varva studier
med arbetsplatsförlagt lärande, APL.
Du har minst 15 veckors praktik, på olika
arbetsplatser, fördelat på tre år.
Vi kopplar ihop det teoretiska med det
praktiska genom att varva studier med
arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du
genomför din utbildning genom att vara
minst halva tiden på en arbetsplats.
55
Läs mer på: www.gymnasiet.uddevalla.se
Fordons- och transportprogrammet
Fordons- och transportprogrammet - FT är ett program för dig som vill arbeta med
olika fordon och transporter eller med godshantering. Du får köra olika fordon,
diagnostisera, reparera och ge service till olika fordon.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser för att studera vidare på högskolan.
Programgemensamma ämnen
Fordons- och transportbranschen
Fordonsteknik - introduktion
Lastbil o mobila maskiner
Maskin- och lastbilsteknik - introduktion
Reparation av lastbilar och mobila maskiner
Komfortsystem
Lastbilsmonterad hydraulik och pneumatik
Lastbilar och utrustning
Lastbil och mobila maskiner
Du lär dig om diagnostik, reparation och service av tunga fordon och mobila maskiner. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel lastbilsmekaniker eller
maskinmekaniker.
Personbil
Mobil hydraulik 1
Service och bemötande 1
Personbil
Personbilsteknik - introduktion
Du lär dig om diagnostik, reparation och service av lätta fordon. Inriktningen ger
möjlighet till jobb som till exempel personbilsmekaniker.
Reparation av personbilar och lätta transportfordon
Transport (enbart skolförlagd)
Komfort- och säkerhetssystem 1a
Du lär dig om trafikkunskap, transportsystem och logistik. Inriktningen ger möjlighet
till jobb som till exempel lastbilsförare.
Bromsar, kaross och chassi
Motor och kraftöverföring
Transport
Yrkestrafik 1a
Arbetsmarknad och vidareutbildning
Yrkestrafik 1b
Fordons- och transportprogrammet leder till yrken som utmärker sig med snabb
teknisk utveckling. Det finns kontinuerliga behov av att anställa inom fordons- och
transportyrken. De kommande tre åren finns ett behov att anställa ca 5 000 personer
bara inom transport.
Entreprenörskap
Att tänka på
Lastbilsmonterad kran
Du som funderar på att välja Fordons- och transportprogrammet bör ha
god kondition, inte vara allergisk mot oljor, lösningsmedel eller metaller.
Ryggbesvär kan vara hindrande eftersom det förekommer både tunga lyft och
obekväma arbetsställningar.
Maskinell godshantering
Godstrafik
Godstransporter specialisering
Se sidan 47 för:
Gymnasiegemensamma ämnen
individuellt val
GYMNASIEARBETE
Kontaktuppgifter
Rektor FT:
Programsamordnare:
Anders Wass
[email protected]
0522-69 74 70
Göran Berndtsson
[email protected]
0522-69 74 92
Rektor GLU:
Ingemar Ahlström
[email protected]
0522-69 74 91
Janolov Simmons
[email protected]
0522-69 75 46
SYV:
Terese Bernhardsson
[email protected]
0522-69 75 14
Morgan Berggren
[email protected]
0522-69 74 95
Rekryteringsbehov - län
Västra Götalands läns rekryteringsbehov
totalt behövs 664 medarbetare 2015-2017 fördelat enligt följande:
Servicemarknadschef/Servicechef/
Eftermarknadschef
Verkstadschef/Verkmästare/
Arbetsledare
22
44
Kundmottagare/Planerare
50
Tekniker (vidareutbildad mekaniker
med flera år inom branschen)
211
Mekaniker (nyutbildad)
188
Bilskadereparatör/Bilplåtslagare
33
Fordonslackerare
22
Plastreparatör
6
Bildelschef/Reservdelschef
22
Bildelspersonal/Reservdelspersonal
66
0
56
50
100
150
200
250
Programmet finns på Östrabo Y och Margretegärde
Uddevalla Gymnasieskolas Fordons- och transportprogram ger dig möjlighet att studera
moderna fordonskonstruktioner och arbetsmetoder med inriktning mot både lätta och tunga fordon.
Du får möjlighet att arbeta med maskiner och fordon i olika former, allt från att reparera till
att transportera.
Östrabo Y har en välutrustad körgård för transportutbildning.
Är du en serviceinriktad problemlösare som drömmer om att bli tävlingsmekaniker, yrkesförare eller kanske mekaniker för tunga fordon? Då ska
du satsa på en utbildning, som ger dig efterfrågade och miljöbaserade
kunskaper inom en bransch som ständigt förändras.
Välj hur du vill läsa din utbildning
Du kan välja att läsa utbildningen som skolförlagd eller som lärling. Det är samma
utbildning men på olika sätt, du anger ditt val vid ansökan till gymnasiet.
Kurser för
Högskolebehörighet
Skolförlagd utbildning
Gymnasial lärlingsutbildning, GLU
Arbetsformer
Arbetsformer
Vårt arbetsätt på programmet är varierande. Individuella studier varvas med
arbete i grupp och praktiskt arbete. Du
har själv stora möjligheter att påverka
din studiesituation bland annat genom
de olika inriktnings- och kursval du gör.
Det första året på programmet läser alla
samma kurser men till årskurs två väljer
du inriktning. Vi strävar efter att du ska
få specialisera dig inom det område som
intresserar dig mest.
Väljer du att läsa FT som lärling så kommer du att gå i en lärlingsklass med
elever från olika program. Du börjar
din inriktning redan år ett och kommer
att börja ditt arbetsplatsförlagda lärande
(APL) redan efter ca åtta veckor med
skolförlagd grundutbildning.
Du kommer att vara på din APL-plats tre
dagar och i skolan två dagar per vecka.
Transportinriktningen erbjuds inte i lärlingsform.
Arbetsplatsförlagt lärande, APL
Arbetsplatsförlagt lärande, APL
Vi kopplar ihop det teoretiska med
det praktiska genom att varva studier
med arbetsplatsförlagt lärande, APL.
Du har minst 15 veckors praktik, på olika
arbetsplatser, fördelat på tre år.
Vi kopplar ihop det teoretiska med det
praktiska genom att varva studier med
arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du
genomför din utbildning genom att vara
minst halva tiden på en arbetsplats.
57
Läs mer på: www.gymnasiet.uddevalla.se
Handels- och administrationsprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet - HA är ett program för dig som vill
arbeta med handel, administration och kommunikation. Utbildningen ger dig insikter i traditionell handel, ekonomi och företagande. Men du får även kunskaper
inom modern teknik och e-handel.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser för att studera vidare på högskolan.
Programgemensamma ämnen
Entreprenörskap
Servicekunskap
Branschkunskap inom handel och administration
Information och kommunikation 1
Administrativ service
Administration 1
Affärskommunikation
Intern och extern kommunikation
Information och kommunikation 2
Administrativ service
Du lär dig om administration, ledarskap och organisation i företag och offentlig förvaltning. Du lär dig också om entreprenörskap och service. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel ekonomiassistent, IT-administratör, marknadsassistent,
personalassistent, redovisningsassistent eller arbete inom kundservice och reception.
Handel och service
Du lär dig om detalj- och partihandel. Du lär dig också om näthandel, ledarskap och
företagande och om entreprenörskap, service och kommunikation. Inriktningen ger
möjlighet till jobb som till exempel butikskommunikatör, butikssäljare, företagssäljare, handlare, inköpare, marknadsförare och arbete inom logistik eller kundservice.
Ledarskap och organisation
Företagsekonomi 1
Marknadsföring
Personlig försäljning 1
Näthandel 1
Engelska 6
Svenska 2, eller Svenska som andraspråk 2
Administration 2
Programhantering
Handel och service
Arbetsmarknad och vidareutbildning
Efter utbildningen har du med din yrkesexamen goda möjligheter att söka och få jobb
direkt inom din bransch. Du kan till exempel jobba inom handel, med marknadsföring, som varumottagare eller med ekonomi. Du får också kunskap i att starta eget
företag..
Att tänka på
Personlig försäljning 1
Affärsutveckling och ledarskap
Praktisk marknadsföring 1
Inköp 1
Näthandel 1
Företagsekonomi 1
Information och kommunikation 2
Handeln är en viktig näring som ständigt växer och utvecklas. Programmet passar dig
som vill arbeta med människor och är serviceinriktad.
Logistik 1
Engelska 6
Svenska 2, eller Svenska som andraspråk 2
Handel - specialisering
Praktisk marknadsföring 2
Se sidan 47 för:
Gymnasiegemensamma ämnen
individuellt val
GYMNASIEARBETE
Kontaktuppgifter
58
Rektor HA:
SYV:
Britta Odevall Mäki
[email protected]
0522-69 68 64
Kajsa Årebo Balsanius
[email protected]
0522-69 68 72
Rektor GLU:
Programsamordnare:
Janolov Simmons
[email protected]
0522-69 75 46
Nina Zandhoff Lindqvist
[email protected]
0522-69 68 94
Programmet finns på Agneberg och Margretegärde
Fatlum Sadiku, handelselev
Jag blev utsedd till “Bästa säljare” på min APL-plats. Det var verkligen roligt och ett bevis
på att jag fått bra kunskaper innan jag började min praktik.
Nina Zandhoff Lindqvist, lärare
Hos oss arbetar du och lär på samma sätt som i yrkeslivet - genom
bland annat lagarbete, kreativitet och entreprenörsanda.
Handeln är en viktig näring som ständigt växer och utvecklas. Utbildningen
ger dig insikter i traditionell handel, ekonomi och företagande. Men du får
även kunskaper inom modern teknik och e-handel. Med dessa kunskaper
ordnar du bland annat utställningar och skapar reklam.
Välj hur du vill läsa din utbildning
Du kan välja att läsa utbildningen som skolförlagd eller som lärling. Det är samma
utbildning men på olika sätt, du anger ditt val vid ansökan till gymnasiet.
Kurser för
Högskolebehörighet
Skolförlagd utbildning
Gymnasial lärlingsutbildning, GLU
Arbetsformer
Arbetsformer
Vårt arbetsätt på programmet är varierande. Individuella studier varvas med
arbete i grupp och praktiskt arbete. Du
har själv stora möjligheter att påverka
din studiesituation bland annat genom
de olika inriktnings- och kursval du gör.
Det första året på programmet läser alla
samma kurser men till årskurs två väljer
du inriktning. Vi strävar efter att du ska
få specialisera dig inom det område som
intresserar dig mest.
Väljer du att läsa HA som lärling så
kommer du att gå i en lärlingsklass med
elever från olika program. Du börjar din
inriktning redan år ett och kommer att
börja ditt arbetsplatsförlagda lärande
(APL) redan efter ca åtta veckor med
skolförlagd grundutbildning.
Du kommer att vara på din APL-plats tre
dagar och i skolan två dagar per vecka.
Arbetsplatsförlagt lärande, APL
Arbetsplatsförlagt lärande, APL
Vi kopplar ihop det teoretiska med
det praktiska genom att varva studier
med arbetsplatsförlagt lärande, APL.
Du har minst 15 veckors praktik, på olika
arbetsplatser, fördelat på tre år.
Vi kopplar ihop det teoretiska med det
praktiska genom att varva studier med
arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du
genomför din utbildning genom att vara
minst halva tiden på en arbetsplats.
59
Läs mer på: www.gymnasiet.uddevalla.se
Hantverksprogrammet
Finsnickare
Hantverksprogrammet - HV är ett program för dig som vill använda dina händer
och arbeta med ett kreativt hantverksyrke. Du kan välja hantverk inom många
olika branscher.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser för att studera vidare på högskolan.
Programgemensamma ämnen
Entreprenörskap
Hantverk - introduktion
Tradition och utveckling
Finsnickeri
Finsnickeri 1
Finsnickeri 2
Finsnickeri 3
Finsnickeri 4
Båtbyggare (enbart lärling, GLU)
Du lär dig att tillverka och montera marina träinredningar.
Möbelsnickare (enbart lärling, GLU)
Finsnickeri 5
Finsnickeri 6a
Material och miljö
Du lär dig att arbeta självständigt med att ta fram dina produkter samtidigt som du
får breda kunskaper inom snickeri. Du får lära dig om olika typer av råmaterial som
senare bearbetas för tillverkning av färdig produkt.
Inredningssnickare (enbart lärling, GLU)
Du lär dig att arbeta självständigt med att snickra och bygga. Du får arbeta med olika
typer av material, till exempel i trä, glas och olika kompositmaterial för att kunna tillverka specialinredningar och montera dem.
Se sidan 47 för:
Gymnasiegemensamma ämnen
individuellt val
GYMNASIEARBETE
Arbetsmarknad och vidareutbildning
Utbildningen ger dig förutsättningar för arbete inom branscher där modernt snickeri
behövs.
Att tänka på
Genom vårt goda samarbete med branschen får den elev som har godkända betyg
delar av sitt körkort betalt av företagen.
Kontaktuppgifter
Rektor HV:
Programsamordnare:
Kirsten Eriksson
[email protected]
0522-69 74 14
Christer Martinsson
[email protected]
SYV:
Terese Bernhardsson
[email protected]
0522-69 75 14
60
0522-69 74 98
Kurser för
Högskolebehörighet
Programmet finns på Östrabo Y
Vill du jobba med trä och inredning? Då ska du välja Finsnickeri!
Här gör du allt från möbler till inredningar för kök. Det är en varierad
utbildning där fokus ligger på färg och form och du har möjlighet att
jobba med många olika material.
Det finns en framtid inom finsnickeri eftersom många har börjat upptäcka
att det går att få möbler och inredningar med ett eget uttryck. Något som
sticker ut och inte är en dussinvara.
Utbildningen för dig som gillar att snickra inomhus, att skapa egna möbler
eller gillar båtar.
Lär dig olika tekniker
Så här läser du din utbildning
Du får lära dig flera tekniker som finns
inom ditt blivande yrkesområde, det
vill säga traditionell maskinbearbetning
såväl som datorstyrd produktion. Du får
rita och designa med hjälp av datorn.
Väljer du HV-Finsnickare så kommer du
att läsa din utbildning i lärlingsform.
Goda chanser till arbete
Redan efter cirka åtta veckor med grundutbildning kommer du att gå ut på arbetsplatsförlagt lärande (APL).
Oavsett vilken inriktning du väljer har du
goda chanser att få jobb inom branschen.
Efter inriktningen Båtbyggare är du förberedd för arbete på ett av de många
varv för fritidsbåtar som finns i Sverige.
Du kan även jobba inom den reparations- och servicebransch som hör till
båtlivet.
På möbelsidan efterfrågas konstruktörer,
produktutvecklare och kunnig personal
inom datorstyrd bearbetning.
Inredningssnickare efterfrågas på många
håll inom byggsektorn, samt på mindre
snickerier där bred yrkeskunskap är viktig.
Oavsett vilken yrkesinriktning du väljer,
jobbar du med ett levande material inom
ett yrke som utvecklas med tiden.
Du kommer att gå i en klass med andra
elever som läser i lärlingsform.
Du kommer att vara på din APL-plats
tre dagar och i skolan två dagar per vecka.
Du genomför din utbildning genom att
vara minst halva tiden på en arbetsplats.
Att läsa utbildningen i lärlingsform är
en annorlunda utbildningsväg jämfört med
om den är skolförlagd. Men du har samma
förutsättningar att välja kurser och får samma yrkesexamen som om den skulle vara
skolförlagd.
Du kommer att jobba i ett företag som
är anpassad efter de behov som finns på
dagens arbetsplatser.
61
på: www.gymnasiet.uddevalla.se
Läs Läs
mermer
på: www.gymnasiet.uddevalla.se
Hantverksprogrammet
Florist
Hantverksprogrammet - HV är ett program för dig som vill använda dina händer
och arbeta med ett kreativt hantverksyrke. Du kan välja hantverk inom många
olika branscher.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser för att studera vidare på högskolan.
Programgemensamma ämnen
Entreprenörskap
Hantverk - introduktion
Tradition och utveckling
florist
Florist 1
Florist 2
Florist 3
Florist 4
Florist (enbart lärling, GLU)
Som florsit har du ett kreativt och skapande yrke där du jobbar med färg och form.
Du får kunskap om krukväxter och snittblommor samt hur du skapar arrangemang
till bröllop, barndop och andra fester. Under utbildningen lär du dig allt om floristyrket och tekniken bakom vackra och välgjorda blomsterarrangemang.
Florist 5
Florist 6a
Material och miljö
Se sidan 47 för:
Gymnasiegemensamma ämnen
Arbetsmarknad och vidareutbildning
Florist är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen och du kan börja arbeta
inom yrkesområdet direkt efter gymnasiet eller studera vidare på Yrkeshögskolan.
Efter utbildningen kan du till exempel:
• Arbeta i en blomsterbutik eller gardencentrum
• Arbeta med styling
• Starta eget
• Läsa vidare inom konst, design, inredning, trädgårdsutbildning
Gesällbrev
Ett starkt bevis på din kompetens inom hantverksyrken är gesällbrevet. Det kan du
avlägga även i floristyrket. För att få göra provet behöver du ha fyra år i yrket inklusive utbildningstiden. Efter att du avlagt gesällprovet har du fått ett bevis som gäller i
hela Europa. Det visar att du är självgående i floristyrket och kan utföra alla förekommande arbetsmoment.
Det finns även ett mästarprov som du kan avlägga några år efter gesällprovet.
Att tänka på
Att tycka om mötet med människor är viktigt som florist.
Kontaktuppgifter
Rektor HV:
Programsamordnare:
Kirsten Eriksson
[email protected]
0522-69 74 14
Marianne Hultgreen
[email protected]
SYV:
Terese Bernhardsson
[email protected]
0522-69 75 14
62
individuellt val
GYMNASIEARBETE
Programmet finns på Östrabo Y
Marianne Hultgreen, floristlärare
Att jobba som florist är världens vackraste yrke!
Felicia Lundblad Gustavsson, floristelev
Det roligaste på utbildningen var att få göra yrkesprovet.
Nu är jag klar och redo att jobba i verkligheten.
Världens vackraste yrke
Floristutbildningen vänder sig till dig
som vill utveckla din kreativitet, konstnärlighet och samarbetsförmåga med
tanke på ett jobb med blommor.
Vad får du lära dig?
Floristyrket är ett hantverk som kräver
både teoretisk kunskap och ett praktiskt
handlag.
Du får lära dig att hantera olika blommor
och växter samt hur man skall tänka kring
färg och form när man komponerar ihop
ett arbete.
Du får lära dig olika tekniker och binderistilar för att utföra alla sorters blomsterarbeten som buketter, dekorationer,
bröllopsdekorationer, begravningsarbeten och mycket, mycket mer.
Så här läser du din utbildning
Väljer du HV-Florist så kommer du att
läsa din utbildning i lärlingsform.
Du kommer att gå i en klass med andra
elever som läser i lärlingsform.
Redan efter cirka åtta veckor med grundutbildning kommer du att gå ut på arbetsplatsförlagt lärande (APL).
Du kommer att vara på din APL-plats tre
dagar och i skolan två dagar per vecka.
Du genomför din utbildning genom att
vara minst halva tiden på en arbetsplats.
Arbetssätt.
I slutet av din utbildning, gör du
ditt yrkesprov som gymnasiearbete.
Yrkesprovet kan i sin tur ge dig ett yrkesbevis som intygar din kunskapsnivå. Till
yrkesprovet väljer du ett ”Case” som till
exempel Melodifestivalen och får som
uppdrag att dekorera scenen.
Kurser för
Högskolebehörighet
Yrkesprovet är en bra start inför gesällprovet.
Att läsa utbildningen i lärlingsform är
en annorlunda utbildningsväg jämfört med
om den är skolförlagd. Men du har samma
förutsättningar att välja kurser och får samma yrkesexamen som om den skulle vara
skolförlagd.
Vårt floristprogram är certifierat av FYR
vilket innebär att skolan är med i det
nationella systemet för kvalitetsgranskning.
Du kommer att jobba i ett företag som
är anpassad efter de behov som finns på
dagens arbetsplatser.
Yrkesbeviset granskas och utfärdas av
Floristernas yrkesråd, FYR.
63
Läs mer på: www.gymnasiet.uddevalla.se
Hantverksprogrammet
Frisör
Hår- och makeupstylist
Hantverksprogrammet - HV är ett program för dig som vill använda dina händer
och arbeta med ett kreativt hantverksyrke. Du kan välja hantverk inom många
olika branscher och hos oss kan du välja mellan inriktningarna Frisör eller Håroch makeupstylist.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser för att studera vidare på högskolan.
Programgemensamma ämnen
Entreprenörskap
Hantverk - introduktion
Tradition och utveckling
Frisör
Frisör 1
Frisör 2
Frisör 3
Frisör 4
Frisör 5
Frisör
Undervisningen sker i våra trevliga lokaler i centrala staden där vi varvar teori och
praktik. Du får arbeta med klipp- och färgtekniker, uppsättningar, festfrisyrer, extensions, make-up, permanent och yrkeskemi. Vi börjar tidigt med grundtekniker för att
sedan arbeta mer avancerat. Du börjar med modeller tidigt för att i årskurs två arbeta
med kunder i vår populära och trevliga salong.
Arbetsmarknad och vidareutbildning
För att bli behörig frisör måste du göra ett gesällprov. När du tar studenten ska du ha
lägst E i samtliga hantverkskurser och gemensamma ämnen. Under slutet av utbildningen har du möjlighet att göra första delen (Delprovet) på din väg till behörig frisör.
Efter studenten följer en färdigutbildning i ett frisörföretag innan du kan avlägga
Gesällprov och bli behörig frisör.
Hår- och makeupstylist
Färgläran som ingår ger dig grunden för professionellt arbete inom makeup och
färgrådgivning. Du får lära dig att sminka och styla personer utifrån deras egna
förutsättningar och färgskalor samt hjälpa dem att hitta sin personliga stil. För att
kunna lyckas med detta får du bland annat lära dig många olika makeuptekniker!
När det gäller hårstyling och håruppsättningar får du lära dig att med befintligt hår
och extensions forma och skapa frisyrer.
Arbetsmarknad och vidareutbildning
Material och miljö
Hår- och makeupstylist
Hantverksteknik 1
Hantverksteknik 2
Hantverksteknik 3
Hantverksteknik 4
Hantverksteknik 5
Material och miljö
Skolförlagd utbildning
Hantverksteknik 4- spec
Hantverksteknik 5- spec
GLU
Hantverksteknik 6a
Se sidan 47 för:
Gymnasiegemensamma ämnen
individuellt val
GYMNASIEARBETE
Utbildningen kan leda till arbete på makeover- fotostudios, skönhetssalonger, kosmetikabutiker, spa, samarbete med fotografer vid styling inför fotosessions eller som
personal shopper. Dessutom passar utbildningen till arbete inom medie- och filmbranschen eller som egen företagare.
Kontaktuppgifter
64
Frisör 6a
Rektor HV:
Programsamordnare, frisör:
Kirsten Eriksson
[email protected]
0522-69 74 14
Marie-Lousie Lindell
[email protected]
0522-69 60 00
SYV:
Programsamordnare, hår- och makeupstylist:
Terese Bernhardsson
[email protected]
0522-69 75 14
Katrine Hagström
[email protected]
0522-69 74 87
Programmet finns på Östrabo Y
Katrine Hagström, stylistlärare
Som hår- och makeupstylist har du bred grund inom hår, makeup och mode.
Det skapar goda förutsättningar för olika typer av arbetsområden.
Frisörelev
Jag stortrivs på min utbildning och har tänkt jobba som frisör i
Spanien när jag är klar med mitt gesällbrev.
En kund får hjälp med färg och ny frisyr.
Vi har utbildningen för dig som har ett stort intresse av hår, frisyrer, mode,
makeup och hårstyling! Branscherna letar efter positiva och flexibla medarbetare som gillar att arbeta med människor. Du lär dig att bemöta
kunder på ett professionellt sätt.
Välj hur du vill läsa din utbildning
Du kan välja att läsa utbildningen som skolförlagd eller som lärling. Det är samma
utbildning men på olika sätt, du anger ditt val vid ansökan till gymnasiet.
Kurser för
Högskolebehörighet
Skolförlagd utbildning
Gymnasial lärlingsutbildning, GLU
Arbetsformer
Arbetsformer
Vårt arbetsätt på programmet är varierande. Individuella studier varvas med
arbete i grupp och praktiskt arbete. Du
har själv stora möjligheter att påverka
din studiesituation bland annat genom
de olika inriktnings- och kursval du gör.
Du kommer att få mycket breda kunskaper och färdigheter då hantverkskunnande, kreativitet, estetiskt tänkande och
entreprenörskap är centralt.
Väljer du att läsa HV som lärling så
kommer du att gå i en lärlingsklass med
elever från olika program. Du börjar din
inriktning redan år ett och kommer att
börja ditt arbetsplatsförlagda lärande
(APL) redan efter ca åtta veckor med
skolförlagd grundutbildning.
Du kommer att vara på din APL-plats tre
dagar och i skolan två dagar per vecka.
Arbetsplatsförlagt lärande, APL
Arbetsplatsförlagt lärande, APL
Vi kopplar ihop det teoretiska med
det praktiska genom att varva studier
med arbetsplatsförlagt lärande, APL.
Du har minst 15 veckors praktik, på olika
arbetsplatser, fördelat på tre år.
Vi kopplar ihop det teoretiska med det
praktiska genom att varva studier med
arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du
genomför din utbildning genom att vara
minst halva tiden på en arbetsplats.
65
Läs mer på: www.gymnasiet.uddevalla.se
Hotell- och turismprogrammet
Hotell- och turismprogrammet - HT är ett program för dig som vill arbeta med
turism, hotell- och konferensverksamhet.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser för att studera vidare på högskolan.
Programgemensamma ämnen
Engelska 6
Entreprenörskap
Logi
Konferens och evenemang
Service och bemötande 1
Besöksnäringen
Resmål och resvägar
Hotell och konferens (enbart lärling, GLU)
Du lär dig om ett hotells olika avdelningar och verksamheten på konferenser. Du
tränar service, bemötande och hur man organiserar, planerar och genomför möten
och evenemang. Inriktningen ger möjlighet till jobb till exempel i reception, inom
bokning, konferens eller våningsservice.
Turism och resor (enbart lärling, GLU)
Du lär dig om turistinformation, organisation och planering av resor, aktiviteter och
upplevelser, resmål och resvägar samt får träna dig i service, bemötande. Inriktningen
ger möjlighet till jobb inom till exempel aktiviteter och upplevelser, turistinformation,
guidning eller bokning och försäljning.
Hotell och konferens
Frukost och bufféservering
Konferens 1
Reception 1
Reception 2/Konferens 2
Våningsservice 1
Aktiviteter och upplevelser
Drycker och ansvarsfull alkoholservering
Hållbar turism
Marknadsföring och försäljning
Servering 1
Arbetsmarknad och vidareutbildning
Hotell- och turismnäringen är idag den snabbast växande branschen i världen och
med de färdigheter som du skaffar dig under utbildningen är du redo för de arbeten
som väntar i Sverige och i resten av världen.
Att tänka på
Turism och resor
Aktiviteter och upplevelser
Hållbar turism
Marknadsföring och försäljning
Reseproduktion och försäljning
Branschen letar efter positiva och flexibla medarbetare som gillar att arbeta med människor.
Drycker och ansvarsfull alkoholservering
Frukost och bufféservering
Guide och reseledare
Servering 1
Reception 1
Se sidan 47 för:
Gymnasiegemensamma ämnen
individuellt val
GYMNASIEARBETE
Kontaktuppgifter
Rektor HT:
Programsamordnare:
Nina Södergren
[email protected]
0522-69 68 63
Kristina Larsson Ekman
[email protected]
0522-69 69 37
SYV:
Sofie Pelas Nilsson
[email protected]
0522-69 84 85
66
Programmet finns på Agneberg
”Man lär sig och har kul”
Att gå på HT känns som en spännande framtid med stora chanser till jobb runt om i hela
världen. Branschen har stort behov av personal och det finns många yrken att välja mellan.
Vi gillar när det händer saker samt att ge andra service.
Utbildningen är en resa med destinationer inom hotell, upplevelser, ekonomi och företagande. Du får kunskaper som ligger nära verkligheten, där
service är ledstjärna.
Utbildningen ger dig möjligheter
Inom hotell och turism finns framtidsjobben för dig som gillar att jobba
med människor och ge bästa tänkbara
service på hotell eller turistanläggningar.
En av de viktigaste kunskaperna och
egenskaperna är att vara serviceinriktad
och det tränar du på HT.
Arbetssätt
På Hotell- och turismprogrammet ingår
kurser i både turism och hotell, vilket ger
dig som elev en bred utbildning, något
som branschen efterfrågar. I slutet av utbildningen väljer du inriktning, antingen
mot turism eller mot hotell. För lärlingar
inom hotell- och konferensinriktningen
finns många bra praktikplatser där vi har
lång erfarenhet av samarbete
Under första terminen år 1 jobbar du
och klasskamraterna med gymnasiegemensamma ämnen och programgemensamma yrkeskurser på skolan.
Under vårterminen väntar arbetsplatsförlagt lärande på en arbetsplats inom
hotell och service. Det innebär alltså att
du redan under första året genomför
stora delar av din yrkesutbildning på en
arbetsplats.
På Hotell- och turismprogrammet varvas
teori och praktik. Förutom lärande på
arbetsplats, så gör vi studiebesök och
bjuder in gästföreläsare från branschen,
vilket ger uppdaterad kunskap och
förståelse för vad som väntar i yrkeslivet.
Vad kan du arbeta med i framtiden?
Hotell- och turismprogrammet förbereder för arbete inom hotell, rese-
bolag, flygbolag, försäljning, konferens,
mässor, evenemang, projektledning,
nöjesparker, kryssningsfartyg, turistbyrå,
upplevelse och aktiviteter.
Så här läser du din utbildning
Väljer du HT så kommer du att läsa din
utbildning i lärlingsform och du kommer
att gå i en klass med andra elever som
läser i lärlingsform.
Du kommer att vara i skolan den första
terminen och gå ut på arbetsplatsförlagt
lärande (APL) från andra terminen.
Du kommer att vara på din APL-plats tre
dagar och i skolan två dagar per vecka och
genomför din utbildning genom att vara
minst halva tiden på en arbetsplats.
Kurser för
Högskolebehörighet
Att läsa utbildningen i lärlingsform är
en annorlunda utbildningsväg jämfört med
om den är skolförlagd. Men du har samma
förutsättningar att välja kurser och får samma yrkesexamen som om den skulle vara
skolförlagd.
Du kommer att jobba i ett företag som
är anpassad efter de behov som finns på
dagens arbetsplatser.
67
Läs mer på: www.gymnasiet.uddevalla.se
Industritekniska programmet
Industritekniska programmet - IN är ett program för dig som vill arbeta med till
exempel produktframställning, driftsäkerhet, underhåll och svetsning inom teknisk
industri. Du får lära dig om planering, design, tillverkning och drift. Du får lära
dig att hantera avancerade tekniska system.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser för att studera vidare på högskolan.
Programgemensamma ämnen
Industritekniska processer 1
Människan i industrin 1
Produktionskunskap 1
Produktionsutrustning 1
Produkt och maskinteknik
Datorstyrd produktion 1
Produktionsutrustning 2
Produktutveckling 1
Cad
Produkt- och maskinteknik
Du lär dig hantera verktyg, industriutrustning och material. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel CNC-operatör och maskinoperatör.
Svetsteknik
Cad/cam
Datorstyrd produktion
Produktionsutrustning
Svets grund
Du lär dig använda svetstekniker och lär dig plåtbehandling. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel svetsare.
Tillverkningsunderlag 1
Svetsteknik
Produktutveckling 1
Arbetsmarknad och vidareutbildning
Det finns ett stort behov av att anställa unga och välutbildade inom industri- och
teknikyrken. Framtidens industriarbete skiljer sig mycket från gårdagens genom att
allt mer av produktionen styrs via datorteknik. Det är därför viktigt att skaffa sig en
bra tekniskt inriktad utbildning där man behärskar datorstyrda maskiner och produktionsprocesser.
I dag sker den tekniska utvecklingen mycket snabbt. Den svenska industrin behöver
anställda som är beredda på att utbilda sig vidare och arbeta med nya uppgifter. Det
finns många vidareutbildningar för dig som studerat på Industritekniska programmet. Många företag har också egen fortbildning för sina anställda.
Industritekniska företag behöver dig som gillar att arbeta praktiskt, som tycker om att
lösa problem, är en nytänkare och gillar utveckling.
Kontaktuppgifter
Rektor IN:
Programsamordnare:
Tomas Ländström
[email protected]
0522-69 69 41
Conny Fredriksson
[email protected]
0522-69 75 02
Janolov Simmons
[email protected]
0522-69 75 46
SYV:
Kristin Andersson
[email protected]
0522-69 74 22
68
Svets grund
Tillverkningsunderlag 1
Datorstyrd produktion 1
Materialkunskap 1
Kälsvets
Stumsvets 1
Se sidan 47 för:
Gymnasiegemensamma ämnen
individuellt val
Att tänka på
Rektor GLU:
Kälsvets 1
Karl-Axel Nilsson
[email protected]
0522-69 75 01
GYMNASIEARBETE
Programmet finns på Östrabo Y och Margretegärde
På IN får du lära dig genom praktiska övningar i verkstaden. Det och praktiken på företaget
gör att du är förberedd för jobb när du tagit studenten. Att gå Industritekniska
programmet är inte bara för killar. Många företag söker och anställer tjejer.
Conny Fredriksson, lärare
Mycket av lärandet sker på olika arbetsplatser under APL så det finns
stora möjligheter att lära sig och att knyta kontakter inför framtiden.
Här har du en utbildning som passar om du gillar teknik och att tillverka
saker med modern utrustning. När du är klar ser det ljust ut på jobbfronten Programmet är för dig som vill arbeta med modern industriell teknik
och industriteknisk produktion.
Välj hur du vill läsa din utbildning
Du kan välja att läsa utbildningen som skolförlagd eller som lärling. Det är samma
utbildning men på olika sätt, du anger ditt val vid ansökan till gymnasiet.
Kurser för
Högskolebehörighet
Skolförlagd utbildning
Gymnasial lärlingsutbildning, GLU
Arbetsformer
Arbetsformer
Vårt arbetsätt på programmet är varierande. Individuella studier varvas med
arbete i grupp och praktiskt arbete. Du
har själv stora möjligheter att påverka
din studiesituation bland annat genom
de olika inriktnings- och kursval du gör.
Det första året på programmet läser alla
samma kurser men till årskurs två väljer
du inriktning. Vi strävar efter att du ska
få specialisera dig inom det område som
intresserar dig mest.
Väljer du att läsa IN som lärling så kommer du att gå i en lärlingsklass med
elever från olika program. Du börjar
din inriktning redan år ett och kommer
att börja ditt arbetsplatsförlagda lärande
(APL) redan efter ca åtta veckor med
skolförlagd grundutbildning.
Du kommer att vara på din APL-plats tre
dagar och i skolan två dagar per vecka.
Arbetsplatsförlagt lärande, APL
Arbetsplatsförlagt lärande, APL
Vi kopplar ihop det teoretiska med
det praktiska genom att varva studier
med arbetsplatsförlagt lärande, APL.
Du har minst 15 veckors praktik, på olika
arbetsplatser, fördelat på tre år.
Vi kopplar ihop det teoretiska med det
praktiska genom att varva studier med
arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du
genomför din utbildning genom att vara
minst halva tiden på en arbetsplats.
69
Läs mer på: www.gymnasiet.uddevalla.se
Naturbruksprogrammet
Naturbruksprogrammet - NB vänder sig till dig som vill arbeta med växter, djur,
mark eller skog. Du utvecklar din förmåga att bruka naturen och att arbeta med
djur.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på
högskolan.
Programgemensamma ämnen
Biologi 1
Entreprenörskap
Naturbruk
Djur
Djurens biologi
Djuren i naturbruket
Djurhållning
Djur (enbart lärling, GLU)
Du lär dig om djur, djurs beteende och samspelet mellan djur och människor. Exempel på yrken är arbete med hundar, djurvårdare eller hästskötare (läs mer på nästa
uppslag).
Lantbruk (enbart lärling, GLU)
Här får du kunskaper om mark, vatten, växter, djur, ekonomi och teknik. Exempel på
yrken är arbete inom lantbruk med djur, maskiner och växtodling.
Lantbruk
Marken och växternas biologi
Djuren i naturbruket
Fordon och redskap
Skog
Marken och växternas biologi
Motor- och röjmotorsåg
Skog (enbart lärling, GLU)
Mångbruk av skog
Du lär dig om skogen som en uthållig resurs och får kunskaper i teknik och biologi.
Exempel på yrken är jakt och viltvårdare, naturguide, skogsmaskinförare eller skogsvårdare.
Trädgård
Marken och växternas biologi
Fordon och redskap
Trädgård (enbart lärling, GLU)
Du lär dig om mark, växter, växtmiljöer och trädgård. Du lär dig också biologi,
teknik och ekonomi. Inriktningen ger möjlighet till jobb med till exempel skötsel av
utemiljöer, trädgårdsanläggning eller plantskola.
Växtkunskap 1
Programfördjupningskurser
Läggs i paket för respektive yrkesutgång
Arbetsmarknad och vidareutbildning
Naturbruksprogrammet leder till möjligheter att söka arbete inom flera yrken.
Beroende på vilken inriktning du väljer har du många olika möjligheter till jobb.
Se sidan 47 för:
Att tänka på
individuellt val
Naturbruksprogrammet är ett program för dig som vill arbeta med djur och natur.
Du kommer att vara mycket i naturen.
Kontaktuppgifter
Rektor NB:
Janolov Simmons
[email protected]
0522-69 75 46
SYV:
Sofie Pelas Nilsson
[email protected]
0522-69 84 85
70
Koordinator:
Börje Andersson
[email protected]
0522-69 75 48
Gymnasiegemensamma ämnen
GYMNASIEARBETE
Programmet finns på Margretegärde
NYHET 16/17
Uddevalla Naturbruksprogram
Vi samarbetar med Nordens Ark där du kan få göra din praktik under utbildningen.
Du lär dig att arbeta med djur och natur på Nordens Ark.
Vill du arbeta i djurparker, zooaffärer eller olika anläggningar med djur? Vill
du arbeta i skogen eller anlägga trädgårdar och sköta dem så är detta
programmet för dig!
Utbildningen ger dig möjligheter
Så här läser du din utbildning
När du väljer Naturbruksprogrammet
så får du möjlighet att gå din utbildning
i samarbete med Nordens Ark.
Väljer du NB så kommer du att läsa din
utbildning i lärlingsform.
Om Nordens Ark
Nordens Ark är en privat ideell stiftelse
som arbetar för att ge utrotningshotade
djur en framtid. De bedriver avel, uppfödning, forskning och utbildning samt
arbetar med att sprida kunskap om biologisk mångfald. En stor del av verksamheten är förlagd i fält, både i Sverige
och utomlands.
Vårt samarbete
Du kommer att gå i en klass med andra
elever som läser i lärlingsform.
Redan efter cirka åtta veckor med grundutbildning kommer du att gå ut på arbetsplatsförlagt lärande (APL).
Du kommer att vara på din APL-plats tre
dagar och i skolan två dagar per vecka.
Du genomför din utbildning genom att
vara minst halva tiden på en arbetsplats.
Nordens Ark har valt att samarbeta med
Uddevalla gymnasieskola för att utbilda
elever inom naturbruk samt fler yrkesprogram. Till exempel Hotell- och
turism, Barn- och fritid (Ur och skurförskolan) med flera.
För dig som får din APL (arbetsplatsförlagt lärande) på Nordens Ark innebär
detta att du kommer att ingå i en klass
som har en stor del av utbildningen på
Nordens Ark, i en fantastisk miljö för
den som är intresserad av djur och natur.
På Nordens Ark kommer du att under
handledning genomföra din utbildning.
Vi kan även ordna andra APL-platser
efter önskemål.
Kurser för
Högskolebehörighet
Att läsa utbildningen i lärlingsform är en
annorlunda utbildningsväg jämfört med
om den är skolförlagd. Men du har samma förutsättningar att välja kurser och
får samma yrkesexamen som om den
skulle vara skolförlagd.
71
Läs mer på: www.gymnasiet.uddevalla.se
Naturbruksprogrammet
Naturbruksprogrammet inriktning Djur - hästskötare med inriktning mot ridning,
vänder sig till dig som vill arbeta i hästbranschen. Oavsett om du vill jobba som
hästskötare på en anläggning eller starta eget i framtiden får du här en bred utbildning
och en bra grund. I åk 3 erbjuds du att ta hästskötarexamen.
Programgemensamma ämnen
Biologi 1
Entreprenörskap
Naturbruk
Djur
Djur – hästskötare med inriktning mot ridning (enbart lärling, GLU)
Djurens biologi
Djuren i naturbruket
Du utvecklar kunskaper för yrkesarbete som hästskötare och förbättrar din förmåga
att sköta och utfodra hästar, sköta stall och anläggningar samt utrusta hästar för olika
ändamål. Du får kunskaper om hästars biologi och naturliga beteende och utvecklar
förmåga att iaktta och tolka hästars beteende, utveckling, välmående och hälsa.
Djurhållning
Du utvecklar din förmåga att arbeta med hästar på ett säkert och etiskt sätt. Praktiska
övningar och praktiskt arbete är självklara delar i undervisningen. Genom stallturer
och observationer i fält får du möjlighet att utveckla kunskaper om hästars beteende
och hälsa.
Hästkunskap 2
Du utvecklar din förmåga att rida och köra hästar och får ökade kunskaper om
hästars mentala och kroppsliga utveckling och utbildning.
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1
Djur - specialisering
Hästkunskap 1
Hästkunskap 3
Ridning och körning
Ridning 1 eller Körning 1
Ridning 2 eller Körning 2
Arbetsmarknad och vidareutbildning
Naturbruksprogrammet leder till möjligheter att söka arbete direkt efter fullgjord
utbildning inom programmet.
Du erbjuds att genomföra hästskötarexamen, som är ett yrkesbevis på goda kunskaper inom hästverksamhet.
Se sidan 47 för:
Gymnasiegemensamma ämnen
individuellt val
GYMNASIEARBETE
För att uppnå högskolebehörighet behöver du läsa till vissa kurser. Prata med SYV
för vägledning.
Att tänka på
Naturbruksprogrammet Djur – hästskötare med inriktning mot ridning är ett program för dig som vill arbeta med hästar. Du behöver ha initiativförmåga och klara av
det fysiska arbete som ingår i arbetet med hästar.
Kurser för
Högskolebehörighet
Kontaktuppgifter
Rektor NB:
Lärare:
Nina Södergren
[email protected]
0522-69 68 63
Anna Lidén
0706-23 69 29
SYV:
Sofie Pelas Nilsson
[email protected]
0522-69 84 85
72
Programmet finns på Agneberg
NYHET 16/17
Uddevalla Naturbruksprogram
Vill du jobba med hästar i framtiden är detta utbildningen för dig. Här får du både teoretiska
och praktiska kunskaper i nära samarbete med hästanläggningar och ridskolor i vårt område.
Detta är programmet som för dig som vill arbeta med hästar! Här får du
möjlighet att bli diplomerad hästskötare och efter avslutad utbildning kan
du arbeta i t ex travstall, galoppstall, ridskola, utbildningsstall eller stuteri.
Du kan också välja att läsa vidare till exempelvis hippolog eller hovslagare.
Utbildningen ger dig möjligheter
Så här läser du din utbildning
När du väljer Naturbruksprogrammet
Djur inriktning hästskötare kommer du
att gå din utbildning i lärlingsform. Det
innebär att vi samarbetar med hästanläggningar och ridskolor där du under
handledning kommer att genomföra en
stor del av din utbildning. Du får övning
både i att arbeta självständigt och att samarbeta med andra människor som finns
i hästarnas miljö. Vi gör också studiebesök
inom olika hästverksamheter och anläggningar.
Du kommer att gå i en klass med andra
elever som läser i lärlingsform (de andra
programmen som finns representerade
i klassen är Hotell och Turism samt
Restaurang och Livsmedel). Höstterminen i ettan är helt skolförlagd och
du läser då gymnasiegemensamma ämnen
tre dagar per vecka och yrkesämnen två
dagar per vecka. Från och med vårterminen i åk 1 är du på APL tre dagar per
vecka. Minst hälften av utbildningen under dina tre år på gymnasiet genomförs
ute på praktikplatserna.
Vad kan du arbeta med i framtiden?
Som diplomerad hästskötare kan du arbeta i olika slags stallar och hästanläggningar. Om du vill vidareutbilda dig kan
du arbeta som till exempel ridlärare,
stallchef, hästutbildare, travtränare, hovslagare eller hippolog.
Att läsa utbildningen i lärlingsform är en
annorlunda utbildningsväg jämfört med
den skolförlagda. Du får ett kontaktnät i
branschen och arbetslivserfarenhet och
har samtidigt samma förutsättningar att
välja kurser som vid skolförlagd utbildning.
73
Läs mer på: www.gymnasiet.uddevalla.se
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet - RL är ett program för dig som vill arbeta
praktiskt i yrken kring måltiden nära kunder och gäster på till exempel restaurang,
bageri eller butik.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på
högskolan.
Programgemensamma ämnen
Hygien
Livsmedels- och näringskunskap 1
Branschkunskap inom restaurang och livsmedel
Service och bemötande 1
Bageri och konditori
Choklad och konfektyr
Konditori 1
Bageri 1
Bageri - specialisering
Bageri och konditori
Du lär dig om hantverket inom bageri och konditori. Inriktningen ger möjlighet till
jobb som till exempel bagare och konditor.
Under din studietid får du erfarenhet av kundservice och försäljning i Agnebergsbutiken där du får vara med och sälja produkter som producerats av dig själv och andra
elever på RL.
Färskvaror, delikatess och catering (enbart lärling, GLU)
Du lär dig om livsmedel, försäljning, råvaruurval, tillagning, drycker, dukning och
uppläggning. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel butikssäljare inom
färskvaror och delikatess.
Bageri 2
Bageri 3
Engelska 6 eller Entreprenörskap
Konditori - specialisering
Konditori 2
Konditori 3
Kök
Matlagning 1
Mat och dryck i kombination
Servering 1
Kök och servering
Engelska 6 eller Entreprenörskap eller Finstyckning
Du lär dig om matlagning i restaurang, om servering och om bararbete. Inriktningen
ger möjlighet till jobb som till exempel kock, servitris eller servitör. Denna inriktning
väljer du som är intresserad av matlagning eller servering i restaurang och / eller bar.
Matlagning 3
Matlagning 2
Matlagning 4
Drycker och ansvarsfull alkoholservering
Specialkoster
Arbetsmarknad och vidareutbildning
Du som väljer RL ser fram mot ett yrke där måltiden är av stor betydelse. Ett yrke där
ditt intresse för mat och dryck kombineras med planering, organisation och ekonomi.
Inom restaurang och livsmedel finns många framtidsyrken att välja på. Det är fart och
fläkt och möten med människor. Servering
Att tänka på
Arrangemang
Du måste vara serviceminded och beredd att jobba hårt.
Matlagning 1
Mat och dryck i kombination
Servering 1
Barteknik
Drycker
Drycker och ansvarsfull alkoholservering
Drycker - specialisering eller
Servering - specialisering
Kontaktuppgifter
Rektor RL:
SYV:
Nina Södergren
[email protected]
0522-69 68 63
Sofie Pelas Nilsson
[email protected]
0522-69 84 85
Programsamordnare:
Eva Andersson
[email protected]
0522-69 69 30
Engelska 6 eller Entreprenörskap eller
Finstyckning
Frukost och bufféservering
Servering 2
Se sidan 47 för:
Gymnasiegemensamma ämnen
individuellt val
GYMNASIEARBETE
74
Programmet finns på Agneberg
“Vi har motiverade lärare som vill lära oss mycket och vi får vara med och påverka utbildningen”
“Välj RL om du vill ha tre händelserika, roliga och lärorika år på skolan
och jobb efter studenten”
Vi har egen restaurang, Gesällen, där vi serverar vår mat till gäster.
Ofta får vi råvaror och skapar rätterna själva, då är det extra kul att
få beröm för maten.
Vi måste få skryta lite: Vi har mycket skickliga elever som hävdar sig väl
mot de bästa i Sverige. Vi erbjuder en perfekt utbildning för dig som vill
jobba inom restaurang, bageri, konditori, catering, med livsmedel i butik.
eller varför inte flygbolag! Sverige och världen är ditt arbetsfält!
Välj hur du vill läsa din utbildning
Du kan välja att läsa utbildningen som skolförlagd eller som lärling. Det är samma
utbildning men på olika sätt, du anger ditt val vid ansökan till gymnasiet.
Kurser för
Högskolebehörighet
Skolförlagd utbildning
Gymnasial lärlingsutbildning, GLU
Arbetsformer
Arbetsformer
Vårt arbetsätt på programmet är varierande. Individuella studier varvas med
arbete i grupp och praktiskt arbete. Du
har själv stora möjligheter att påverka
din studiesituation bland annat genom
de olika inriktnings- och kursval du gör.
Det första året på programmet läser alla
samma kurser men till årskurs två väljer
du inriktning. Vi strävar efter att du ska
få specialisera dig inom det område som
intresserar dig mest.
Väljer du att läsa RL som lärling så
kommer du att gå i en lärlingsklass med
elever från olika program. Du börjar din
inriktning redan år ett och kommer att
börja ditt arbetsplatsförlagda lärande
(APL) redan efter ca åtta veckor med
skolförlagd grundutbildning.
Du kommer att vara på din APL-plats tre
dagar och i skolan två dagar per vecka.
Arbetsplatsförlagt lärande, APL
Arbetsplatsförlagt lärande, APL
Vi kopplar ihop det teoretiska med
det praktiska genom att varva studier
med arbetsplatsförlagt lärande, APL.
Du har minst 15 veckors praktik, på olika
arbetsplatser, fördelat på tre år.
Vi kopplar ihop det teoretiska med det
praktiska genom att varva studier med
arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du
genomför din utbildning genom att vara
minst halva tiden på en arbetsplats.
75
Läs mer på: www.gymnasiet.uddevalla.se
VVS- och fastighetsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet är ett program för dig som vill arbeta med de
tekniska system i byggnader som svarar för värme, ventilation, vatten och avlopp
samt med fastighetsservice.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på
högskolan.
Programgemensamma ämnen
Praktisk ellära
Systemuppbyggnad
Verktygs- och materialhantering
Värmelära
Fastighet
Elkraftteknik
Fastighetsfförvaltning
Fastighetsservice - byggnader
Fastighetsservice - VVS
Fastighet (enbart lärling, GLU)
Du lär dig om service, drift, underhåll, uppbyggnad av system i energitekniska anläggningar och funktioner hos system med tillhörande komponenter. Inriktningen ger
möjlighet till jobb som t.ex. fastighetstekniker, fastighetsskötare eller fastighetsvärd.
Kyl- och värmepumpsteknik
Informationsteknik i fastighetsförvaltning
Fastighetskommunikation
Luftbehandling
VVS Svets och löd rör
Yttre miljö - maskiner och verktyg
Du lär dig om installation, service, drift och underhåll av till exempel isbanor, kyl- och
frysdiskar och värmepumpar. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel
kylmontör eller kyltekniker.
Skötsel av utemiljöer
VVS
kyl- och värmepumpsteknik
Du lär dig om installation, service och underhåll av värme- och sanitetssystem. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel montör inom VVS, industrirör eller
isolering av tekniska installationer.
Fastighetsservice - ytor
Elkraftteknik
Kyl- och värmepumpsteknik, grund
Kyl- och värmepumpsteknik, miljö och säkerhet
vvs
Arbetsmarknad och vidareutbildning
Jobben finns inom många branscher som till exempel byggsektorn, privat och offentlig
förvaltning samt i industrin.
Elkraftsteknik
Entreprenadteknik
Sanitetsteknik 1
VVS svets och löd rör
För att kunna bli anställd som lärling (vilket du är i ca 2 år) efter gymnasiet krävs lägst
betyg E i yrkesämnen, matematik, svenska och engelska. För att bli certifierad VVSmontör måste du även avlägga ett branschprov. Det kommer att finnas fortsatt stora
behov av att anställa utbildade i framtiden. Du har stora chanser att få jobb efter VF.
Värmeteknik 1
Att tänka på
VVS teknik
Detta är en utbildning för dig som har god fysik och som vill ha ett praktiskt och
rörligt arbete där man kommer i kontakt med både människor och tekniska system.
VVS TIG-svetsning rör
Kontaktuppgifter
76
Rektor VF:
SYV:
Ulf Sjöstrand
[email protected]
0522-69 74 18
Terese Bernhardsson
[email protected]
0522-69 75 14
Rektor GLU:
Programsamordnare:
Janolov Simmons
[email protected]
0522-69 75 46
Tommy Sahlin
[email protected]
0522-69 74 82
Elkraftsteknik
Injusteringsteknik
Sanitetsteknik 2
VVS gassvetsning rör
Värmeteknik 2
Se sidan 47 för:
Gymnasiegemensamma ämnen
individuellt val
GYMNASIEARBETE
Programmet finns på Östrabo Y och Margretegärde
På VVS- och fastighetsprogrammet lär du dig installation, drift,
service och underhåll av värme, sanitet och kylsystem. Du utbildar
dig inom en bransch där det behövs mycket personal i framtiden.
Så länge det byggs bostäder och industrier som behöver värme, kyla och
vatten kommer det att behövas människor som ser till att det fungerar.
Den här utbildningen gör dig konkurrenskraftig på en arbetsmarknad där
kunskaper om miljövänlig energianvändning blir allt viktigare.
Välj hur du vill läsa din utbildning
Du kan välja att läsa utbildningen som skolförlagd eller som lärling. Det är samma
utbildning men på olika sätt, du anger ditt val vid ansökan till gymnasiet.
Kurser för
Högskolebehörighet
Skolförlagd utbildning
Gymnasial lärlingsutbildning, GLU
Arbetsformer
Arbetsformer
Vårt arbetsätt på programmet är varierande. Individuella studier varvas med
arbete i grupp och praktiskt arbete. Du
har själv stora möjligheter att påverka
din studiesituation bland annat genom
de olika inriktnings- och kursval du gör.
Det första året på programmet läser alla
samma kurser men till årskurs två väljer
du inriktning. Vi strävar efter att du ska
få specialisera dig inom det område som
intresserar dig mest.
Väljer du att läsa VF som lärling så
kommer du att gå i en lärlingsklass med
elever från olika program. Du börjar din
inriktning redan år ett och kommer att
börja ditt arbetsplatsförlagda lärande
(APL) redan efter ca åtta veckor med
skolförlagd grundutbildning.
Du kommer att vara på din APL-plats tre
dagar och i skolan två dagar per vecka.
VF övergår i lärlingsform i årskurs 3.
Arbetsplatsförlagt lärande, APL
Arbetsplatsförlagt lärande, APL
Vi kopplar ihop det teoretiska med
det praktiska genom att varva studier
med arbetsplatsförlagt lärande, APL.
Du har minst 15 veckors praktik, på olika
arbetsplatser, fördelat på tre år.
Vi kopplar ihop det teoretiska med det
praktiska genom att varva studier med
arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du
genomför din utbildning genom att vara
minst halva tiden på en arbetsplats.
77
Läs mer på: www.gymnasiet.uddevalla.se
Vård- och omsorgsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet är ett program för dig som vill arbeta inom hälso- och
sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning.
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan
eller högskolan. Vi har lagt in kurser så du blir behörig att studera vidare på högskolan.
Programgemensamma ämnen
Etik och människans livsvillkor
Hälsopedagogik
Medicin 1
Psykologi 1
Psykiatri 1
Samhällskunskap 1a2
Programmet har inga inriktningar, men ger dig möjlighet att specialisera dig. Utbildningen ger möjlighet till jobb inom till exempel funktionshinderområdet, hälso- och
sjukvård, psykiatri och äldreomsorg.
Våra specialiseringar är:
Specialpedagogik 1
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
Vård- och omsorgsarbete 1
Vård- och omsorgsarbete 2
SOS och internationellt arbete
• SOS och Internationellt arbete
• Hälsa och Friskvård
Akutsjukvård
Internationellt arbete
• Funkis och Socialt arbete
Räddningsmedicin
Arbetsmarknad och vidareutbildning
Du får både yrkesexamen och högskolebehörighet för fortsatta studier på högskola
eller universitet.
Programmet ger yrkesexamen där du utbildas för att arbete som undersköterska eller
motsvarande, inom olika verksamheter, till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst,
psykiatri och med funktionshindrade.
På programmet har du möjlighet att läsa kurser som ger både grundläggande och
särskild behörighet inom programmets ram.
Du kan fortsätta att utbilda dig till en mängd olika yrken som till exempel: Lärare,
Sjuksköterska, Socionom, Barnmorska, Polis, Arbetsterapeut, Lärare, Hälsovetare,
Ambulanssjukvårdare, Brandman och många fler yrken.
Att tänka på
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3
eller Människans säkerhet
Hälsa och friskvård
Akutsjukvård
Friskvård & hälsa
Komplementärmedicin
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3
eller Människans säkerhet
“Funkis” och socialt arbete
Akutsjukvård
Socialpedagogik
Specialpedagogik 2
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3
eller Människans säkerhet
Programmet vänder sig till dig som tycker om att arbeta med människor i alla åldrar.
Se sidan 47 för:
Gymnasiegemensamma ämnen
individuellt val
GYMNASIEARBETE
Kontaktuppgifter
78
Rektor VO:
Programsamordnare:
Johan Romberg
[email protected]
0522-69 74 17
Elisabet Karlsson
[email protected]
0522-69 75 27
Rektor GLU:
SYV:
Janolov Simmons
[email protected]
0522-69 75 46
Kristin Andersson
[email protected]
0522-69 74 22
Programmet finns på Östrabo 1 och Margretegärde
“Efter Vård- och omsorgsprogrammet har du möjlighet att vidareutbilda dig till
sjuksköterska, brandman, polis, ambulanssjuksköterska, psykolog och en massa
annat! Valmöjligheterna är stora. Du kan välja att söka jobb direkt efter studenten
eller söka vidare till högskolan.”
“Det bästa med Vård- och omsorgsprogrammet är att när du tar studenten så är
du utbildad undersköterska, som gör att du har lätt att få jobb.”
Programmet ger dig möjlighet till BÅDE OCH…
Du får BÅDE yrkesexamen med anställningsbarhet OCH möjlighet till
högskolebehörighet för fortsatta studier på högskola eller universitet,
utan att läsa extra kurser.
Välj hur du vill läsa din utbildning
Du kan välja att läsa utbildningen som skolförlagd eller som lärling. Det är samma
utbildning men på olika sätt, du anger ditt val vid ansökan till gymnasiet.
Kurser för
Högskolebehörighet
Skolförlagd utbildning
Gymnasial lärlingsutbildning, GLU
Arbetsformer
Arbetsformer
Vårt arbetsätt på programmet är varierande. Individuella studier varvas med
arbete i grupp, fältstudier och praktiskt
arbete. Du har själv stora möjligheter att
påverka din studiesituation bland annat
genom de olika kursval du gör.
Väljer du att läsa VO som lärling så
kommer du att gå i en lärlingsklass med
elever från olika program. Du börjar ditt
arbetsplatsförlagda lärande (APL) redan efter ca åtta veckor med skolförlagd
grundutbildning.
De första två åren på programmet läser
alla samma kurser men till årskurs tre
fördjupar du dig i din valda specialisering.
Vi strävar efter att du ska få specialisera
dig inom det område som intresserar dig
mest.
Du kommer att vara på din APL-plats
tre dagar och i skolan två dagar per vecka.
Arbetsplatsförlagt lärande, APL
Arbetsplatsförlagt lärande, APL
Vi kopplar ihop det teoretiska med
det praktiska genom att varva studier
med arbetsplatsförlagt lärande, APL.
Du har minst 15 veckors praktik, på olika arbetsplatser, fördelat på tre år.
Vi kopplar ihop det teoretiska med det
praktiska genom att varva studier med
arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du
genomför din utbildning genom att vara
minst halva tiden på en arbetsplats.
79
Läs mer på: www.gymnasiet.uddevalla.se
Nationella Program
Inriktningar
Skolhus Sidan
Barn- och fritidsprogrammet BF Fritid och hälsa
Pedagogiskt arbete
Socialt arbete
Agneberg
50-51
Bygg- och anläggningsprogrammet BA
Anläggningsfordon
Husbyggnad
Måleri
Östrabo Y
52-53
El- och energiprogrammet EE
Automation
Elteknik
Östrabo Y
54.55
Ekonomiprogrammet EK
Ekonomi
Agneberg
22-23
Juridik
SPINT40-41
Estetiska programmet ES
Bild och formgivning
Dans
Estetik och media
Musik
Teater
Akademi
24-29
Estetiska programmet ES
Modedesign
Inredningsdesign
Östrabo Y
30-31
Fordons- och transportprogrammet FT
Godshantering
Lastbil och mobila maskiner
Personbil
Transportteknik
Östrabo Y
56-57
Handels- och administrationsprogrammet HA
Agneberg
58-59
Hantverksprogrammet HV
Finsnickare
Florist
Frisör
Hår- och makeupstylist
Östrabo Y
60-65
Hotell- och turismprogrammet HT
Agneberg
66-67
Industritekniska programmet IN
Produkt och maskinteknik
Svetsteknik
Östrabo Y
68-69
Naturbruksprogrammet NB
Nordens Ark
Margretegärde
70-71
Naturbruksprogrammet NB
Hästskötare med inriktning mot ridning
Agneberg
72-73
Naturvetenskapsprogrammet NA
Naturvetenskap
Naturvetenskap och samhälle
Naturvetenskap och musik
Nordens ark
Östrabo 1
32-35
Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL
Bageri och konditori
Färskvaror, delikatesser och catering
Kök och servering
Agneberg
74-75
Samhällsvetenskapsprogrammet SA
Medier, information och kommunikation Akademi Sinclair
36-37
Administrativ service
Handel och service
Hotell och konferens
Turism och resor
Samhällsvetenskapsprogrammet SA
Beteendevetenskap
Agneberg
38-39
Samhällsvetenskap
SPINT40-41
80
Teknikprogrammet TE
Design och produktutveckling
Produktionsteknik
Samhällsbyggnad och miljö
Informations- och medieteknik
Teknikvetenskap
Östrabo 1
42-45
VVS- och fastighetsprogrammet VF
VVS
Kyl- och värmepumpsteknik
Östrabo Y
76-77
Vård - och omsorgsprogrammet VO
Inga nationella inriktningar
Östrabo 1
78-79
träffa oss här
torpmässa
lördag den 24 oktober kl 10:00-15:00
Kan du träffa oss på torp i Hem- och fritidshuset.
gymNasiemässa
tisdagen den 10 november kl 09:00-17.30
Besök vår gymnasiemässa och upplev ett smakprov på våra olika utbildningar.
i våra montrar kan du få information samt träffa oss och fråga om allt som känns
viktigt.
plats: agnebergshallen, uddevalla.
Öppet Hus
lördagen den 21 november kl 10.00 – 14.00
välkommen att besöka våra program på:
agneberg, akademi sinclair, margretegärde, Östrabo 1, Östrabo y, gymnasiesärskolan
på agneberg och Östrabo y.
Här kan du och dina föräldrar titta på våra moderna utbildningsmiljöer och prata
mer med vår personal och våra elever.
UDDEVALLA GYMNASIESKOLA
451 81 UDDEVALLA
gymnasiet.uddevalla.se